Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace - oznámeno 18. 1. 1871 - ve Versailles ve Francii - byl zde korunován císařem Vilém I. Pruský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace - oznámeno 18. 1. 1871 - ve Versailles ve Francii - byl zde korunován císařem Vilém I. Pruský."— Transkript prezentace:

1

2 Základní informace - oznámeno ve Versailles ve Francii - byl zde korunován císařem Vilém I. Pruský

3 - Myšlenka na sjednocení budoucího Německa byla umožněna díky postupnému úpadku Svaté říše římské pod vládou Habsburků v 18. stol. - Napoleon sjednotil rozdrobené státečky do Rýnského spolku (1806) -Vídeňský kongres (1815) založen Německý spolek -Možnosti sjednocení: 1.Maloněmecká koncepce- sjednocení pod nadvládou Pruska a bez účasti Rakouska 2.Velkoněmecká koncepce- pod vládou Rakouska (Habsburků) Důvody

4 -Prusko - hlavním státem v Německém spolku králem Pruska Vilém I -50. až 60. léta tzv. Grumderská (zakladatelská) horečka -dochází k všeobecnému rozvoji -na podnikání se podíleli -buržoazie -junkeři (Otto von Bismarck) -cílem Pruska bylo sjednotit Německo pod jejich vládu  „krví a železem‘‘ Vilém I. Otto von Bismarck

5 Prusko + Rakousko vs. Dánsko Prusko + Rakousko vyhrály Šlezvicko Holštýnsko Prusko vs. Rakousko (bitva o Holštýnsko) bitva u Sadové Prusko vyhrálo  Prusko mělo nejlepší armádu v Evropě, chtěli oslabit Rakousko protože měli vliv v Německém spolku (vznik 1815) -Prusko podepsalo mírovou smlouvu s Rakouskem v Praze -byl zrušen Německý spolek -k Prusku bylo připojeno Holštýnsko atd... -vznik Severoněmeckého spolku (největší vliv Prusko)  dochází k dohodě o společné zahraniční politice a obchodě

6 -1867 uzavřena celní jednota i s jihem Německa -Bavorsko, Bádensko se připojí k Německu po vítězství nad Francií (Napoleon III.)

7 Průběh – Německo sjednoceno, rychle se rozvíjí průmysl  průmyslové oblasti - Německo získalo od Francie Alsasko a Lotrinsko – hospodářsky vyspělá území, kde Němci začínají těžit nerostné suroviny. - konec 19. stol. výroba zbraní - Němci se snaží zboží vyvážet za nízké ceny, na cizí zboží je uvaleno clo – spory s Anglií a Francií - císař jmenuje říšského kancléře = předseda vlády – ten jmenuje říšskou vládu (předsedá spolkové radě) – v ní jsou zástupci jednotlivých zemí - v Německu existuje systém více politických stran

8 - Bismarckovi reformy – reforma ve prospěch podnikatelů oslabil postavení junkerů – on sám byl junker, zvýhodnil armádu – důstojníci neplatili daň z příjmů - v 70. letech zahájil Kulturkampf – kampaň proti katolické církvi - zaveden povinný občanský sňatek - konec 70. let – dva neúspěšné atentáty na císaře (atentátníci byli socialisté) - Bismarck - zahájil kampaň proti socialistům - prosadil vydání zákonů - levicová opatření - nástupce Viléma I. – Fridrich III. – vládne jenom tři měsíce, po něm Vilém II.

9 – ve volbách, levice získala hodně hlasů  Bismarck po volbách odstoupil léta - sílí vliv sociálních demokratů - sílí německý nacionalismus - vzniká organizace Pangermánský svaz (šíří myšlenky německé nadřazenosti) - počátkem 20. století – vybudováno válečné loďstvo - zlepšuje vztahy s Rakouskem-Uherskem

10 Vlajka Německého císařství Znak Německého císařství

11 Důsledky -rozvoj průmyslu -rozvoj obchodu a bankovnictví -růst počtu obyvatel -úpadek řemesla a šlechty

12 Zdroje %C5%99stv%C3%AD %C5%99stv%C3%AD 1&title=junke%F8i 1&title=junke%F8i učebnice

13 Katharina Kočí Pavlína Odehnalová


Stáhnout ppt "Základní informace - oznámeno 18. 1. 1871 - ve Versailles ve Francii - byl zde korunován císařem Vilém I. Pruský."

Podobné prezentace


Reklamy Google