Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/ s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno 5. března Autor: Mgr. Kateřina Kyjovská

2 „Sjednocení krví a železem“
Sjednocení Německa „Sjednocení krví a železem“

3 1806 Svatá říše římská na konci 18. století
Ve kterém roce Svatá říše římská zanikla? Charakterizujte Svatou říši římskou. 1806

4 Německý spolek Po r. 1815 – stále politická roztříštěnost Německa
Německý spolek – sdružení států a svobodných měst Silná pozice habsburské monarchie Brzda rozvoje – clo, nejednotnost měr, vah, norem a měny 1834 – Celní spolek Rakousko mimo

5 Prusko hospodářsky silnější než Rakousko
Situace po roce 1848 Porážka revoluce – prohra sjednocovacích myšlenek, dominance Rakouska 50. léta 19. století – hospodářský růst Pruska Rozvoj průmyslu Rozšiřování železniční sítě Vojenská reforma Prusko hospodářsky silnější než Rakousko

6 Otto von Bismarck 1815 – 1898 Junker Důstojník Konzervativní politik
Velvyslanec Pruska v Paříži 1862 – pruský kancléř Povolán císařem Vilémem I. Maloněmecká koncepce Sjednotil Německo

7 Postup sjednocení Německa
složitá mezinárodní politika Dva cíle Bismarckovy politiky: Zlikvidovat vliv Rakouska Zabránit Francii podpořit Rakousko v případě konfliktu Sjednocení krví a železem Války vedené Pruskem, vojenské násilí Posílení pozic Pruska v čele Německa Objasněte, jak rozumíte tomuto cíli.

8 Válka proti Dánsku 1864 O území Holštýnska a Šlesvicka
Pod vládou Dánska, ale obyvatelé hlavně Němci Spojenectví Pruska a Rakouska Dánsko poraženo Holštýnsko – Rakousku Šlesvicko - Německu

9 Prusko – rakouská válka
Prusko – omezit rakouský vliv Bismarck – zajistil neutralitu Francie a Ruska + spojenectví Itálie Jednání s maďarskou emigrací – podpora případné nové revoluce 1866 – pruská armáda do Čech Armáda vybavena moderními zbraněmi – jehlovky Rakušané – zastaralé ládovačky

10 Bitva u Sadové (u Hradce Králové)
3. července 1866 Druhá největší bitva na našem území Prohra Rakouska

11 Prusko – rakouská válka
Bojiště v Itálii – výhra Rakouska Červenec 1866 – příměří v Mikulově Srpen 1866 – pražský mír Rozpuštěn Německý spolek Vznik Severoneměckého spolku – bez Rakouska Rakousko – ztráta Benátska a území v Německu Rakousko ztratilo své postavení velmoci

12 Osobnosti války Ludwig von Benedek Helmuth von Moltke

13 Mimo spolek – státy na jihu
Severoněmecký spolek Mimo spolek – státy na jihu Zamyslete se nad tím, kterému státu mohl vadit vznik nového silného státu před jeho hranicemi? Francie

14 Emžská depeše Uvolněný španělský trůn – Hohenzollernové dostali nabídku Proti Francie Bad Ems – schůzka francouzského velvyslance s králem Vilémem I. Částečný králův souhlas s nenárokováním trůnu Zprávu pro tisk Bismarck upravil – Francie vyprovokována k válce

15 Prusko – francouzská válka
1870 Neúspěch Francie Armáda obklíčena u Met Září 1870 – porážka Francie u Sedanu Prohraná válka Vládní krize Pád Napoleona III. Republika

16 Výsledky války Francie
Ztráta Alsaska a Lotrinska Válečné náhrady – splaceny 1783 18. ledna 1871 – v Zrcadlovém sále ve Versailles vyhlášeno Německé císařství

17 Slavnostní vyhlášení Německého císařství

18 Císařem Vilém I. Hohenzollern
Kancléřem Otto von Bismarck Hlavním městem Berlín

19 Zdroje literatury Dějiny Evropy. České vyd. 1. Překlad Hana Dvořáčková. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004, 512 s. ISBN DUROSELLE, Jean-Babtiste. Evropa a Evropané. Praha: Fortuna, 2002, 431 s. ISBN Encyklopedie historie světa: [úplný chronologický průvodce dějinami lidstva. 2., dopl. vyd. Překlad Marian Pochylý, Veronika Půrová. Praha: Ottovo nakladatelství, 2010, 496 s. ISBN HROCH, Miroslav. Dějiny novověku: učebnice pro střední školy. 4. vyd. Praha: SPL - Práce ve spolupráci s nakladatelstvím Albra, 2001, 168 s. Učebnice pro střední školy (SPL - Práce). ISBN KOHOUTKOVÁ, Helena a Martina KOMSOVÁ. Dějepis na dlani. 2. vyd. Ilustrace Jindřich Kania. Olomouc: Rubico, 2007, 256 s. ISBN SKŘIVAN, Aleš. Evropská politika: Vyd. 1. Praha: Nakl. A. Skřivan, ml., 1999, 272 p. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Dějepis v kostce. Vyd. 1. Ilustrace Sylvie Mikulcová. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998, 160 s. ISBN

20 Zdroje obrázků HRR 1789 EN.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Deutscher Bund.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Bundesarchiv Bild 183-R15449, Otto von Bismarck.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Land Schleswig-Holstein. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Von Benedek3.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Helmuth Karl Bernhard von Moltke.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: KGBERGER. Norddeutscher Bund.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:

21 Zdroje obrázků Wernerprokla.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: BUNDESARCHIV, BILD / REICHARD UND LINDNER / CC-BY-SA. Bundesarchiv Bild , Kaiser Wilhelm I..jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google