Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Olomouc, SKIP, 21.6.2007 Meziknihovní služby Jindřiška Pospíšilová Národní knihovna ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Olomouc, SKIP, 21.6.2007 Meziknihovní služby Jindřiška Pospíšilová Národní knihovna ČR."— Transkript prezentace:

1 Olomouc, SKIP, 21.6.2007 Meziknihovní služby Jindřiška Pospíšilová Národní knihovna ČR

2 Obsah prezentace Terminologie MS Legislativní dokumenty, dokumentace Současný stav MS v ČR Perspektivy MS

3 Terminologie 1. TDKIV Meziknihovní výpůjčka / výpůjčka meziknihovní výpůjční služby (v různých kombinacích se slovy transakce, průvodka) Výpůjčka dokumentu nebo jeho kopie jiné knihovně realizovaná v souladu se závaznými pravidly platnými v mezinárodní a vnitrostátní meziknihovní výpůjční službě a v příslušné instituci. meziknihovní sdílení fondů Společné využívání knihovních fondů na základě vzájemných dohod mezi knihovnami zejména pro účely mezinárodní a vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby. ČSN ISO 2789-1997:2.3.2 Výpůjčka dokumentu nebo kopie dokumentu mezi dvěma nebo více samostatnými institucemi.

4 Terminologie 2. Metodické pokyny NK ČR Meziknihovní služby jsou souborem výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) bez ohledu na místo jejich uložení. Jsou formou kooperace knihoven i jejich komunikace a důležitou součástí realizace mezinárodního programu IFLA - Univerzální dostupnost publikací (UAP). Jsou standardní službou knihoven. Jsou založeny na principu reciprocity, z něhož pro zúčastněné knihovny vyplývá povinnost poskytovat meziknihovní služby z vlastních knihovních fondů, jsou-li o ně požádány. (MP vycházejí z knihovního zákona)

5 Terminologie 3. žádající knihovna V rámci vnitrostátních i mezinárodních meziknihovních služeb knihovna, která zasílá žádost o vypůjčení nebo zprostředkování knihovního dokumentu, popř. požaduje poskytnutí informace o něm. Povinností žádající knihovny je zaslat dožádané knihovně aktuálně vyplněnou žádanku a dodržet organizační a technické podmínky výpůjčního protokolu dožádané knihovny. dožádaná knihovna V rámci vnitrostátních i mezinárodních meziknihovních služeb knihovna, která obdrží požadavek od jiné knihovny s žádostí o zapůjčení knihovní jednotky, popř. o poskytnutí informace o něm. Povinností dožádané knihovny je žádající knihovně pro jejího uživatele knihovní dokument ze svého knihovního fondu zapůjčit nebo poskytnout jeho kopii, popř. poskytnout informaci, kde se požadovaný dokument nalézá. Doporučení pro poskytování meziknihovních služeb a dodávání dokumentů - IFLA dokument: Guidelines for Best practice in ILL …

6 Terminologie - SK 1. reálný SK (centralizovaný) Souborný katalog ve formě fyzicky existující databáze, do které jsou dodávány záznamy dokumentů jednotlivých účastnických knihoven. Reálný souborný katalog budovaný tak, že záznamy jsou vytvářeny primárně v lokálním katalogu zúčastněné knihovny a následně jsou kopírovány do báze souborného katalogu, se označuje jako dostředivý souborný katalog (v českém prostředí se však tento termín nepoužívá a je plně je nahrazován termínem reálný souborný katalog).

7 Terminologie - SK 2. virtuální SK Technologie propojení nezávislých knihovních katalogů pomocí jednotného uživatelského rozhraní, které umožňuje paralelní prohledávání jednotlivých katalogů a vytváří virtuální (reálně neexistující) souborný katalog. Základním předpokladem funkce virtuálního souborného katalogu je standardní vyhledávací protokol, jenž podporuje formulaci rešeršního dotazu a zpřístupnění záznamů (např. komunikační protokol Z39.50). např. JIB – http://www.jib.cz http://www.jib.cz SK – institucionální, regionální, národní, mezinárodní, oborový služby SK – přímé objednávky, konta knihoven, administrace, finanční konta

8 Meziknihovní služby legislativní rámec zákon č. 257/2001 Sb. vyhláška č. 88/2002 Sb. metodické pokyny pro meziknihovní služby program UAP, doporučení IFLA doporučení UKR

9 MS – dokumentace ČSN ISO 8459-1 – Dokumentace – Sborník bibliografických datových prvků – Meziknihovní výpůjčky ČSN ISO 10160 - Informace a dokumentace - Propojení otevřených systémů - Definice aplikační služby pro meziknihovní výpůjčky + specifikace protokolu : ČSN ISO 10161-1 a ČSN ISO 10161-2

10 MS – současný stav v ČR standardní součástí nabídky služeb ve všech typech knihoven jsou nerozlučně spjaty se SK SK a portály MS plní především funkci bibliograficko- -lokační, případně umožňují objednávky pomocí e-mailu konta knihoven v OPAC jednotlivých knihoven výměnné soubory služba dodávání dokumentů – dodavatelská centra poplatky za MS od uživatelů i vzájemně mezi knihovnami >>>> statistické výkazy

11 Statistiky MS součástí statistiky rezortu kultury – NIPOS vnitrostátní meziknihovní služba – vyplňují všechny knihovny evidované podle zákona č. 257/2001 Sb. mezinárodní meziknihovní služba – vyplňují pouze knihovny, které tuto službu přímo zprostředkují ze zahraničí (ostatní knihovny uvádějí počet požadavků MMS mimo statistiku NIPOS – např. ve výroční zprávě) Statistika 2005 (5920 veřejných knihoven) 137 knihoven obdrželo více jak 100 požadavků od jiných knihoven v ČR 245 knihoven zaslalo více jak 100 požadavků jiným knihovnám v ČR

12 Bibliografická citace základ úspěchu MS knihovna nese odpovědnost za své žádanky MIS ověření základních údajů v bibliografiích a dalších volných zdrojích (tištěných, online, na CD-ROM) informace o použitých zdrojích k ověření citace jsou součástí žádanky MS

13 Užitečné pomůcky MS - souborné katalogy a zdroje souborný katalog CASLIN – báze SKC, SKC-Seriály SK UK, SKAT, SK T-Series další souborné katalogy - seznam na stránkách NK ČR >>>> virtuální souborný katalog - JIB portál MS http://www.mvs.czhttp://www.mvs.cz souborné zahraniční katalogy (WorldCat, Bibsys, Olis – Oxford, GBV, atd.)

14 SK na území ČR

15 SK ČR - Caslin

16 SK ČR – objednávka MS (registrace v systému nutná) vstup do lokálních bází s možností objednání v případě uživatelské registrace

17 SKAT

18

19 JIB – virtuální SK

20 Portál MS

21

22 Meziknihovní služby úkoly a perspektivy spolupráce se zahraničím – Národní centrum MS národní systém meziknihovních služeb – klasické MS založené na SK – konta knihoven, DDS, zapojení nových zdrojů a služeb význam regionálních systémů – role krajských knihoven a knihoven pověřených výkonem funkcí (zákon č. 257/2001, & 11, ods. c) – Krajská knihovna je krajským centrem meziknihovních služeb)

23 Východiska rozvoje volný veřejný přístup k informacím / dokumentům odpovědnost nejen za uchovávání, ale i za zpřístupnění kulturního dědictví výstavba / rozvoj informační společnosti prostřednictvím sdílení - nástrojů, informací, zdrojů implementace otevřených SW řešení

24 Sdílení zdrojů a informací dostupné volně, pro kohokoliv, odkudkoliv a kdykoliv vyhledatelné bez ohledu na umístění, druhy dokumentů a typy sbírek distribuované kamkoliv na světě uložené v mezinárodních, národních, regionálních a institucionálních digitálních knihovnách / archívech trendy – otevřenost, webový přístup, decentralizace, interaktivita, koordinace, …

25 Nové zdroje a služby MS digitální knihovny – volný / licenční přístup projekty na volném internetu – GoogleScholar, Google Book Search – spolupráce vydavatelů a knihoven při zpřístupnění dokumentů doba zpracování/vyřízení jako rozhodující činitel ceny za služby – možná omezení >>>> změna zavedených pracovních postupů, užší propojení s referenčními službami

26 Google Book Search

27

28

29 Děkuji za pozornost. kontakt: jindriska.pospisilova@nkp.cz


Stáhnout ppt "Olomouc, SKIP, 21.6.2007 Meziknihovní služby Jindřiška Pospíšilová Národní knihovna ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google