Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Akce Marie Curie (Lidské zdroje a mobilita) Technologické centrum AV ČR Ing. Emil Kraemer, PhD. Tel.: 220 390 715

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Akce Marie Curie (Lidské zdroje a mobilita) Technologické centrum AV ČR Ing. Emil Kraemer, PhD. Tel.: 220 390 715"— Transkript prezentace:

1 1 Akce Marie Curie (Lidské zdroje a mobilita) Technologické centrum AV ČR Ing. Emil Kraemer, PhD. Tel.: 220 390 715 E-mail:kraemer@tc.cas.cz

2 2 Akce Marie Curie 1.Školicí místa 1.1 Výzkumné školicí sítě 1.2 Školicí místa pro začínající vědecké pracovníky 1.3 Školicí místa pro přenos znalostí 1.4 Konference a vzdělávací kurzy 2.Individuální stáže 2.1 Evropské stáže pro evropské vědecké pracovníky 2.2 Stáže ve třetích zemích pro evropské vědecké pracovníky 2.3 Evropské stáže pro vědecké pracovníky ze třetích zemí 3.Podpora a ocenění vynikající vědecké práce 3.1 Granty pro vynikající vědecké týmy 3.2 Ceny pro vynikající vědecké pracovníky 3.3 Profesury 4.Reintegrační návratové granty 4.1 Evropské reintegrační granty 4.2 Mezinárodní reintegrační granty

3 3 Akce Marie Curie 1.1Výzkumné školicí sítě (Marie Curie Research Training Networks) Žadatelé:University, výzkumná pracoviště a podniky ve všech zemích (minimálně 3 partneři ze 3 členských nebo asociovaných zemí EU, z toho minimálně 2 z členských nebo asociovaných kandidátských zemí EU) Stážisté:Vědečtí pracovníci ze všech zemí s praxí ve výzkumu kratší než 10 let, financování stážistů ze třetích zemí je omezeno Postup:Žadatelé vytvoří síť a společně předloží návrh EK EK vybírá návrh a uzavírá kontrakt se členy sítě (obvykle na 4 roky) Žadatelé vybírají stážisty (na 3 měsíce až 3 roky) Uzávěrky:3.4.2003, 19.11.2003

4 4 Financování akcí Marie Curie 1.1 Výzkumné školicí sítě Financování stážistů (údaje v €) (maximálně 30% finančních prostředků smí být použito na financování stážistů ze třetích zemí) Plat (do 4 let praxe):2546 * C(měsíčně) (4 až 10 let praxe) :3916 * C(měsíčně) Stipendium (do 4 let praxe):1273 * C(měsíčně) Příplatek na cestovní náklady:250 až 2500 (ročně) Příplatek na mobilitu (bez rodiny):500 * C (měsíčně) (s rodinou):800 * C (měsíčně) Příplatek na osobní rozvoj (stáž min. na 1 rok):2000 (jednorázově) Příplatek na prokázané další náklady:max. 400(měsíčně) C = korekční koeficient zohledňující životní náklady = = 0,419 až 1,613 (Jihoafrická republika až Japonsko)

5 5 Financování akcí Marie Curie 1.1 Výzkumné školicí sítě Financování školicích institucí (max. 35 % celkového příspěvku EK) Náklady na školení stážistů a propagaci školicí sítě:podle předložených dokladů max. však 250 € na 1 stážistu za měsíc Náklady na řízení vč. auditu:podle předložených dokladů, max. však 7 % celkového příspěvku EK Paušální režijní náklady:10% přímých nákladů bez subkontraktů Technická zařízení (odpisy):EK musí odsouhlasit předem Poznámka: Přímé náklady = Celkový příspěvek EK – Paušální režijní náklady

6 6 Financování akcí Marie Curie 1.1 Výzkumné školicí sítě - PŘÍKLAD Jeden stážista (bez rodiny, do 4 let praxe) 12 měsíců v České republice, 1500-2500 km od svého pracoviště, korekční koeficient pro ČR = 0,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Financování stážistů 1.Plat2546 x 12 x 0,92=28 108 € 2.Cestovní náklady= 1 000 € 3.Mobilita500 x 12 x 0,92= 5 520 € 4.Osobní rozvoj= 2 000 € 5.Další náklady400 x 12 = 4 800 € Financování školicích institucí 6.Školení a propagace250 x 12= 3 000 € 7.Řízení= 4 000 € 8.Paušální režie= 5 767 € 9.Technické zařízení= 9 250 € ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Přímé náklady =57 678 €Celkový příspěvek EK =63 445 €

7 7 Akce Marie Curie 1.2 Školicí místa pro začínající vědecké pracovníky (MarieCurie Host Fellowships for Early Stage Research Training) Žadatelé:University, výzkumná pracoviště a podniky v členských nebo asociovaných zemích EU Stážisté:Vědečtí pracovníci bez titulu PhD ze všech zemí s praxí ve výzkumu kratší než 4 roky, financování stážistů ze třetích zemí je omezeno Postup:Žadatel/skupina žadatelů předkládá návrh EK EK vybírá žadatele a uzavírá s ním/s nimi kontrakt (obvykle na 4 roky) Žadatel/žadatelé vybírají stážisty (stáž na 3 měsíce až 3 roky) Uzávěrky:2.4.2003, 11.2.2004

8 8 Financování akcí Marie Curie 1.2 Školicí místa pro začínající vědecké pracovníky Financování stážistů (údaje v €) (maximálně 30% finančních prostředků smí být použito na financování stážistů ze třetích zemí) Plat:2546 * C(měsíčně) Stipendium:1273 * C(měsíčně) Příplatek na cestovní náklady:250 až 2500 (ročně) Příplatek na mobilitu (bez rodiny):500 * C (měsíčně) (s rodinou):800 * C (měsíčně) Příplatek na osobní rozvoj (stáž min. na 1 rok):2000 (jednorázově) Paušální příplatek na další náklady (školení vyžadující laboratoře):500(měsíčně) (školení nevyžadující laboratoře):250(měsíčně)

9 9 Financování akcí Marie Curie 1.2 Školicí místa pro začínající vědecké pracovníky Financování školicích institucí Náklady na školení stážistů a propagaci školicího místa:podle předložených dokladů, max. však 250 € na 1 stážistu za měsíc Náklady na koordinaci školicích partnerů: podle předložených dokladů, max. však 250 € na 1 stážistu za měsíc Náklady na řízení vč. auditu:podle předložených dokladů, max. však 3 % celkového příspěvku EK Paušální režijní náklady:10 % přímých nákladů bez subkontraktů

10 10 Akce Marie Curie 1.3 Školicí místa pro přenos znalostí ( Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge) Žadatelé:University, výzkumná pracoviště a podniky v členských nebo asociovaných zemích EU Stážisté:Vědečtí pracovníci ze všech zemí s minimálně čtyřletou praxí ve výzkumu nebo s titulem PhD, financování stážistů ze třetích zemí je omezeno Postup:Stáže podporují buď přenos znalostí mezi akademickou sférou a průmyslem nebo přenos nových znalostí do méně rozvinutých regionů Žadatel předkládá návrh EK EK vybírá žadatele a uzavírá s ním kontrakt (obvykle na 4 roky) Žadatel vybírá stážisty (stáž na 2 měsíce až 2 roky) Uzávěrky:22.5.2003, 19.5.2004

11 11 Financování akcí Marie Curie 1.3a Školicí místa pro přenos znalostí do méně rozvinutých regionů Financování stážistů (údaje v €) (maximálně 30% finančních prostředků smí být použito na financování stážistů ze třetích zemí) Plat (4 až 10 let praxe) :3916 * C(měsíčně) (více než 10 let praxe):5875 * C (měsíčně) Příplatek na cestovní náklady:250 až 2500 (ročně) Příplatek na mobilitu (bez rodiny):500 * C (měsíčně) (s rodinou):800 * C (měsíčně) Příplatek na osobní rozvoj (x) (stáž min. na 1 rok):2000 (jednorázově) (x) Pouze v případě, že stážista není zaměstnancem vysílající organizace

12 12 Financování akcí Marie Curie 1.3a Školicí místa pro přenos znalostí do méně rozvinutých regionů Financování školicích institucí Náklady na školení (x) :podle předložených dokladů max. však 800 € na 1 stážistu měsíčně Náklady na školení (xx) :podle předložených dokladů max. však 1200 € na 1 stážistu měsíčně nebo paušální příspěvek na 1 stážistu na měsíc 250 € pro projekty nevyžadující laboratoře 500 € pro projekty vyžadující laboratoře Náklady na řízení vč. auditu:podle předložených dokladů, max. však 3 % celkového příspěvku EK Paušální režijní náklady:10% přímých nákladů bez subkontraktů Technická zařízení (odpisy):EK musí odsouhlasit předem (x) V případě, že stážista je zaměstnancem vysílající organizace (xx) V případě, že stážista není zaměstnancem vysílající organizace

13 13 Financování akcí Marie Curie 1.3b Školicí místa pro přenos znalostí mezi průmyslem a akademickou sférou Financování stážistů (údaje v €) (maximálně 30% finančních prostředků smí být použito na financování stážistů ze třetích zemí) Plat (4 až 10 let praxe) :3916 * C(měsíčně) (více než 10 let praxe):5875* C(měsíčně) Příplatek na cestovní náklady:250 až 2500 (ročně) Příplatek na mobilitu (bez rodiny):500 * C (měsíčně) (s rodinou):800 * C (měsíčně)

14 14 Financování akcí Marie Curie 1.3b Školicí místa pro přenos znalostí mezi průmyslem a akademickou sférou Financování školicích institucí Náklady na školení :podle předložených dokladů max. však 800 € na 1 stážistu za měsíc nebo paušální příspěvek na 1 stážistu na měsíc 250 € pro projekty nevyžadující laboratoře 500 € pro projekty vyžadující laboratoře Náklady na řízení vč. auditu:podle předložených dokladů, max. však 3 % celkového příspěvku EK Paušální režijní náklady:10% přímých nákladů bez subkontraktů Technická zařízení (odpisy):EK musí odsouhlasit předem

15 15 Akce Marie Curie 1.4 Konference a vzdělávací kurzy (Marie Curie Conferences and Training Courses) Žadatelé:University, výzkumná pracoviště a podniky v členských nebo asociovaných zemích EU, u velkých konferencí mohou být žadatelé i z třetích zemí Účastníci:Vědečtí pracovníci ze všech zemí s praxí ve výzkumu kratší než 10 let, financování účastníků ze třetích zemí je omezeno Postup:Žadatel předkládá návrh EK (velké konference nebo serie minimálně 4 akcí) EK vybírá žadatele a uzavírá s ním kontrakt Žadatel vybírá účastníky Uzávěrky:1.4.2003, 20.4.2004

16 16 Financování akcí Marie Curie 1.4 Konference a vzdělávací kurzy 1.4a Serie akcí Financování účastníků (údaje v €) (maximálně 30% finančních prostředků na jednu akci smí být použito na financování stážistů ze třetích zemí) Prokázané náklady na ubytování a stravování:max. 150 * C (denně) Příplatek na prokázané cestovní náklady:max. 250 až 2500 (na 1 akci) Registrační poplatky:v plné výši

17 17 Financování akcí Marie Curie 1.4 Konference a vzdělávací kurzy 1.4a Serie akcí Financování hostitelských institucí Příspěvek na organizační náklady zahrnující:honoráře klíčových řečníků nájem místností publikace včetně webu (podle počtu financovaných účastníků) Náklady na řízení vč. auditu:podle předložených dokladů max. však 7 % celkového příspěvku EK Technická zařízení (odpisy):EK musí odsouhlasit předem

18 18 Financování akcí Marie Curie 1.4 Konference a vzdělávací kurzy 1.4b Velké konference (ve třetích zemích financuje EK pouze účastníky z členských nebo asociovaných zemí EU, v členských nebo asociovaných zemích EU smí být maximálně 30% finančních prostředků použito na financování účastníků ze třetích zemí) Financování účastníků (údaje v €) Prokázané náklady na ubytování a stravování:max. 150 * C (denně) Příplatek na prokázané cestovní náklady:max. 250 až 2500 (jednorázově) Registrační poplatky:v plné výši

19 19 Financování akcí Marie Curie 1.4 Konference a vzdělávací kurzy 1.4b Velké konference Financování hostitelských institucí Náklady na řízení vč. auditu:podle předložených dokladů max. však 3% celkového příspěvku EK

20 20 Akce Marie Curie 2.1 Evropské stáže pro evropské vědecké pracovníky (Marie Curie Intra-European Fellowships) Žadatelé:Vědečtí pracovníci z členských nebo asociovaných zemí EU s minimálně čtyřletou praxí ve výzkumu nebo s titulem PhD Hostitelské instituce:University, výzkumná pracoviště a podniky v členských nebo asociovaných zemích EU Postup:Žadatel předkládá návrh EK společně s hostitelskou institucí EK vybírá žadatele a uzavírá kontrakt s hostitelskou institucí Žadatel uzavírá dohodu s hostitelskou institucí (stáž 1 až 2 roky) Uzávěrky:12.3.2003, 18.2.2004

21 21 Financování akcí Marie Curie 2.1 Evropské stáže pro evropské vědecké pracovníky Financování stážistů (údaje v €) Plat (4 až 10 let praxe):3916 * C(měsíčně) (nad 10 let praxe):5875 * C (měsíčně) Příplatek na cestovní náklady:250 až 2500 (ročně) Příplatek na mobilitu (bez rodiny):500 * C (měsíčně) (s rodinou):800 * C (měsíčně) Příplatek na osobní rozvoj (stáž min. na 1 rok):2000 (jednorázově) Paušální příplatek na další náklady (školení vyžadující laboratoře):750(měsíčně) (školení nevyžadující laboratoře):500(měsíčně)

22 22 Financování akcí Marie Curie 2.1 Evropské stáže pro evropské vědecké pracovníky Financování hostitelských institucí Náklady na řízení vč. auditu:podle předložených dokladů, max. však 3 % celkového příspěvku EK Paušální režijní náklady:10 % přímých nákladů bez subkontraktů

23 23 Akce Marie Curie 2.2 Stáže ve třetích zemích pro evropské vědecké pracovníky (Marie Curie Outgoing International Fellowships) Žadatelé:Vědečtí pracovníci z členských nebo asociovaných zemí EU s minimálně čtyřletou praxí ve výzkumu nebo s titulem PhD Hostitelské instituce:V první fázi (1 až 2 roky) university, výzkumná pracoviště a podniky ve třetích zemích Ve druhé fázi (1 rok) university, výzkumná pracoviště a podniky v členských nebo asociovaných zemích EU Postup:Žadatel předkládá návrh EK společně s oběma hostitelskými institucemi EK vybírá žadatele a uzavírá kontrakt s hostitelskou institucí v členské nebo asociované zemi EU Žadatel uzavírá dohodu s hostitelskou institucí v členské nebo asociované zemi EU Uzávěrky:21.5.2003, 12.2.2004

24 24 Financování akcí Marie Curie 2.2 Stáže ve třetích zemích pro evropské vědecké pracovníky Financování stážistů – 1.fáze (údaje v €) Plat (4 až 10 let praxe):3916 * C(měsíčně) (nad 10 let praxe):5875 * C (měsíčně) Příplatek na cestovní náklady:250 až 2500 (ročně) Příplatek na mobilitu (bez rodiny):500 * C (měsíčně) (s rodinou):800 * C (měsíčně) Příplatek na prokázané další nákladymax. 750(měsíčně)

25 25 Financování akcí Marie Curie 2.2 Stáže ve třetích zemích pro evropské vědecké pracovníky Financování stážistů – 2.fáze (údaje v €) Plat (4 až 10 let praxe):3916 * C(měsíčně) (nad 10 let praxe):5875 * C (měsíčně) Příplatek na cestovní náklady:250 až 2500 (ročně) Příplatek na mobilitu #(bez rodiny):500 * C (měsíčně) (s rodinou):800 * C (měsíčně) Paušální příplatek na další náklady (školení vyžadující laboratoře):750(měsíčně) (školení nevyžadující laboratoře):500(měsíčně) # Příspěvek na mobilitu se nevyplácí v zemi trvalého pobytu vědeckého pracovníka

26 26 Financování akcí Marie Curie 2.2 Stáže ve třetích zemích pro evropské vědecké pracovníky Financování hostitelských institucí – 1. i 2. fáze Náklady na řízení vč. auditu:podle předložených dokladů, max. však 3 % celkového příspěvku EK Paušální režijní náklady:10 % přímých nákladů bez subkontraktů

27 27 Akce Marie Curie 2.3 Evropské stáže pro vědecké pracovníky ze třetích zemí (Marie Curie Incoming International Fellowships) Žadatelé:Vědečtí pracovníci z třetích zemí s minimálně čtyřletou praxí ve výzkumu nebo s titulem PhD Hostitelské instituce:University, výzkumná pracoviště a podniky v členských nebo asociovaných zemích EU Postup:Žadatel předkládá návrh EK společně s hostitelskou institucí EK vybírá žadatele a uzavírá kontrakt s hostitelskou institucí Žadatel uzavírá dohodu s hostitelskou institucí (stáž na 1 až 2 roky) Uzávěrky:21.5.2003, 12.2.2004

28 28 Financování akcí Marie Curie 2.3 Evropské stáže pro vědecké pracovníky ze třetích zemí Financování stážistů (údaje v €) Plat (4 až 10 let praxe):3916 * C(měsíčně) (nad 10 let praxe):5875 * C (měsíčně) Příplatek na cestovní náklady:250 až 2500 (ročně) Příplatek na mobilitu (bez rodiny):500 * C (měsíčně) (s rodinou):800 * C (měsíčně) Paušální příplatek na další náklady (školení vyžadující laboratoře):750(měsíčně) (školení nevyžadující laboratoře):500(měsíčně)

29 29 Financování akcí Marie Curie 2.3 Evropské stáže pro vědecké pracovníky ze třetích zemí Financování hostitelských institucí Náklady na řízení vč. auditu:podle předložených dokladů, max. však 3 % celkového příspěvku EK Paušální režijní náklady:10 % přímých nákladů bez subkontraktů

30 30 Akce Marie Curie 3.1 Granty pro vynikající vědecké týmy (Marie Curie Excellence Grants) Žadatelé:Vedoucí týmu může být z jakékoliv země, výzkumný tým musí pracovat v hostitelské instituci v členské nebo asociované zemi EU Členové týmu:Mohou být z jakékoliv země, financování členů týmu ze třetích zemí je omezeno Postup:Vedoucí týmu předkládá návrh EK (pracovní program na 4 roky) společně s hostitelskou institucí EK vybere návrh a uzavře kontrakt s hostitelskou institucí Vedoucí týmu si vybere spolupracovníky a celý tým uzavře smlouvu s hostitelskou institucí Uzávěrky:20.5.2003, 18.5.2004

31 31 Financování akcí Marie Curie 3.1 Granty pro vynikající vědecké týmy Financování členů týmu (údaje v €) (maximálně 30% finančních prostředků smí být použito na financování členů týmu ze třetích zemí) Plat (#)(do 4 let praxe):2546 * C(měsíčně) (4 až 10 let praxe) :3916 * C(měsíčně) (nad 10 let praxe):5875 * C (měsíčně) Stipendium (do 4 let praxe):1273 * C(měsíčně) Příplatek na cestovní náklady:250 až 2500 (ročně) Příplatek na mobilitu (bez rodiny):500 * C (měsíčně) (s rodinou):800 * C (měsíčně) (#) Vedoucí týmu má navíc příplatek 30%

32 32 Financování akcí Marie Curie 3.1 Granty pro vynikající vědecké týmy Financování hostitelských institucí Náklady na řízení vč. auditu:podle předložených dokladů, max. však 3% celkového příspěvku EK Paušální režijní náklady:20% přímých nákladů bez subkontraktů Další prokázané náklady a odpisy technických zařízení:EK musí odsouhlasit předem

33 33 Akce Marie Curie 3.2 Ceny pro vynikající vědecké pracovníky (Marie Curie Excellence Awards) Kandidáti:Vědečtí pracovníci ze všech zemí, kteří se zúčastnili programů EU v oblasti mobility po dobu nejméně 1 roku Postup:Kandidáti mohou být navrženi vědeckými pracovníky ze všech zemí, mohou také navrhnout sami sebe Je udělováno 5 cen ročně Uzávěrky:20.5.2003, 18.5.2004

34 34 Financování akcí Marie Curie 3.2 Ceny pro vynikající vědecké pracovníky Každá cena je 50 000 € Vyznamenaní vědci mohou cenu použít libovolným způsobem, musí však EK následně informovat o tom, jak cenu využili Od vyznamenaných vědců se očekává, že se budou zúčastňovat akcí propagujících úspěchy dosažené v Evropském výzkumném prostoru

35 35 Akce Marie Curie 3.3 Profesury (Marie Curie Chairs) Žadatelé:Špičkoví vědečtí pracovníci ze všech zemí Hostitelské instituce:University, výzkumná pracoviště a podniky v členských nebo asociovaných zemích EU Postup:Žadatel předkládá návrh EK společně s hostitelskou institucí EK vybere žadatele a uzavře kontrakt s hostitelskou institucí Žadatel uzavře s hostitelskou institucí dohodu o výzkumu a výuce doktorandů na 1 až 3 roky Uzávěrky:20.5.2003, 21.1.2004

36 36 Financování akcí Marie Curie 3.3 Profesury Financování profesorů (údaje v €) Plat (4 až 10 let praxe) :5090 * C(měsíčně) (nad 10 let praxe):7638 * C(měsíčně) Příplatek na cestovní náklady:250 až 2500 (ročně) Příplatek na mobilitu (bez rodiny):500 * C (měsíčně) (s rodinou):800 * C (měsíčně)

37 37 Financování akcí Marie Curie 3.3 Profesury Financování hostitelských institucí Náklady na řízení vč. auditu:podle předložených dokladů, max. však 3% celkového příspěvku EK Paušální režijní náklady:10% přímých nákladů bez subkontraktů Další prokázané náklady a odpisy technických zařízení:EK musí odsouhlasit předem

38 38 Akce Marie Curie 4.1 Evropské reintegrační granty (Marie Curie European Reintegration Grants) Žadatelé:Vědečtí pracovníci z členských nebo asociovaných zemí EU, kteří se zúčastnili programů EU v oblasti mobility po dobu nejméně 2 let Reintegrační instituce:University, výzkumná pracoviště a podniky v členských nebo asociovaných zemích EU Postup:Žadatel předkládá návrh EK společně s reintegrační institucí 6 měsíců před ukončením stáže (hostitelské a reintegrační instituce nesmí být identické) EK vybere žadatele a uzavře kontrakt s reintegrační institucí EK poskytne grant na reintegrační projekt na 1 rok Uzávěrky:15.4.2003, 15.7.2003, 15.10.2003, 15.1.2004, 15.4.2004, 15.7.2004, 15.10.2004

39 39 Financování akcí Marie Curie 4.1 Evropské reintegrační granty Financování reintegračních institucí Maximální výše grantu:40 000 € Náklady na řízení vč. auditu:podle předložených dokladů, max. však 3% celkového příspěvku EK EK uhradí část prokázaných nákladů na projekt reintegrace vědeckého pracovníka (nesmí obsahovat jeho plat ani stipendium) Poznámka: Celkové prokázané náklady na projekt reintegrace vědeckého pracovníka musí být větší než výše grantu

40 40 Akce Marie Curie 4.2 Mezinárodní reintegrační granty (Marie Curie International Reintegration Grants) Žadatelé:Vědečtí pracovníci z členských nebo asociovaných zemí EU, kteří pracovali ve výzkumu v třetích zemích minimálně 5 posledních let Reintegrační instituce:University, výzkumná pracoviště a podniky v členských nebo asociovaných zemích EU Postup:Žadatel předkládá návrh EK společně s reintegrační institucí EK vybere žadatele a uzavře kontrakt s reintegrační institucí EK poskytne grant na reintegrační projekt na 2 roky Uzávěrky:15.4.2003, 15.7.2003, 15.10.2003, 15.1.2004, 15.4.2004, 15.7.2004, 15.10.2004

41 41 Financování akcí Marie Curie 4.2 Mezinárodní reintegrační granty Financování reintegračních institucí Maximální výše grantu:80 000 € Náklady na řízení vč. auditu:podle předložených dokladů, max. však 3% celkového příspěvku EK EK uhradí část prokázaných nákladů na projekt reintegrace vědeckého pracovníka (nesmí obsahovat jeho plat ani stipendium) Poznámka: Celkové prokázané náklady na projekt reintegrace vědeckého pracovníka musí být větší než výše grantu

42 42 Akce Marie Curie Příležitosti pro Českou republiku Instituce:Výzkumné školicí sítě (1.1) Školicí místa pro začínající vědecké pracovníky (1.2) Školicí místa pro přenos znalostí (1.3) Hostitelské instituce pro Konference a vzdělávací kurzy (1.4) Individuální stáže (2.1, 2.3) Vynikající vědecké týmy (3.1) Profesory Marie Curie (3.3) Reintegrační instituce pro Návratové projekty (4.1, 4.2)

43 43 Akce Marie Curie Příležitosti pro Českou republiku Začínající vědečtí pracovníci: Stáže ve výzkumných školicích sítích (1.1) Stáže specializované na začínající vědecké pracovníky (1.2) Účast na konferencích a vzdělávacích kurzech (1.4)

44 44 Akce Marie Curie Příležitosti pro Českou republiku Zkušení vědečtí pracovníci: Stáže ve výzkumných školicích sítích (1.1) Stáže ve školicích místech pro přenos znalostí (1.3) Účast na konferencích a vzdělávacích kurzech (1.4) Individuální stáže (2.1, 2.2) Vedení nebo podíl na práci vynikajících vědeckých týmů (3.1) Ceny pro vynikající vědecké pracovníky (3.2) Profesury Marie Curie (3.3) Účast v reintegračních návratových projektech (4.1, 4.2)

45 45 Akce Marie Curie Zdroj informací: http://europa.eu.int/mariecurie-actions http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm http://www.tc.cas.cz


Stáhnout ppt "1 Akce Marie Curie (Lidské zdroje a mobilita) Technologické centrum AV ČR Ing. Emil Kraemer, PhD. Tel.: 220 390 715"

Podobné prezentace


Reklamy Google