Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV POZEMNÍCH STAVEB

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV POZEMNÍCH STAVEB"— Transkript prezentace:

1 KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV POZEMNÍCH STAVEB

2 Základní skupiny budov:
vícepodlažní budovy halové budovy. Konstrukční systém (KS) podle druhu svislých nosných konstrukcí: KS stěnový KS sloupový – skeletový KS kombinovaný

3 A) Stěnové konstrukční systémy
Podle uspořádání nosných stěn vzhledem k ose rozeznáváme : A1) Stěnový systém podélný A2) Stěnový systém příčný A3) Obousměrný stěnový systém

4 A1) Stěnový systém podélný
nosné stěny jsou rovnoběžné s podélnou osou, tvoří podélné trakty, prostorovou tuhost zajišťují v podélném směru nosné stěny, v příčném směru ztužující stěny (štítové, schodiště, mezibytové příčky), nosné stěny je nutno tepelně izolovat, velikost oken je omezena masivní fasádou, provádí se zpravidla z cihel, tvárnic.

5 A2) Stěnový systém příčný
má příčné trakty, prostorovou tuhost zabezpečují nosné stěny a vložené podélné stěny, vnitřní nosné stěny jsou zvukově izolační, obvodové stěny jsou z lehkých materiálů, má různorodá průčelí. A3) Obousměrný stěnový systém má dobrou prostorovou tuhost, vyšší budovy, dispozice je omezená.

6 Podélný stěnový konstrukční systém Příčný stěnový konstrukční systém
schodišťové stěny Podélný stěnový konstrukční systém ztužující stěna Příčný stěnový konstrukční systém nosné stěny

7 Obousměrný stěnový systém

8 B) Skeletový systém (sloupový)
zatížení je přenášeno pouze sloupy, funkci dělící a izolační přebírají nenosné stěny, účinky vodorovného zatížení jsou přenášeny sloupy, ztužujícími stěnami, diagonálními ztužidly nebo jádry. Sloupové skelety jdou málo tuhé. Přednosti: - odhmotnění stavby, - variabilita dispozice, - různorodé ztvárnění průčelí.

9 Podle způsobu přenášení zatížení stropu rozlišujeme:
B1) Skelety rámové (průvlakové). B2) Skelety hlavicové (hřibové). B3) Skelety deskové.

10 B1) Skelety rámové Skeletový rám je tvořen dvěma sloupy a průvlakem (rámovou příčlí). Zatížení stropů se přenáší prostřednictvím průvlaku do sloupů. Rámy mohou být 1 a vícepodlažní. Podle uspořádání rozeznáváme: Podélné rámy – málo tuhé, jsou nutné ztužující příčné stěny (štíty), (nízkopodlažní zástavby). Příčné rámy – ztužení podélnými stěnami, variabilní fasády, (vyšší budovy). Obousměrné rámy – vytváří prostorové rámy, (výškové budovy).

11 Sloupový konstrukční systém s podélnými rámy Sloupový konstrukční systém s příčnými rámy

12 Sloupový konstrukční systém s obousměrnými rámy

13 B2) Skelety hlavicové zatížení je přenášeno do sloupů prostřednictvím rozšíření sloupových hlavic, hlavice zajišťují bezpečnost proti propíchnutí, jsou velmi únosné, hlavice jsou vhodné pro objekty s velkým zatížením, hlavice jsou viditelné v pohledu.

14 Sloupový konstrukční systém hlavicový
- hřibový

15 B3) Skelety deskové stropy jsou podporovány přímo sloupy
jsou málo tuhé a proto musí být doplněny ztužujícími konstrukcemi malé zatížení (budovy občanské výstavby) Sloupový konstrukční systém s deskovými stropy lokálně podepřenými

16 C) Kombinovaný konstrukční systém
Technologické varianty stěnových a sloupových systémů. Konstrukční systém kombinovaný s příčnými nosnými stěnami a příčnými rámy

17 Konstrukční systém kombinovaný s nosnými stěnovými jádry

18 Konstrukční systémy jednopodlažních halových budov
Jsou charakterizovány nosnou konstrukcí Rozdělují se na : vazníkové - rovinné, - zakřivené. deskové - rovinné (lomenice), - zakřivené – skořepiny. zavěšené střešní konstrukce pneumatické konstrukce

19 Nosníkové - vazníkové Zastřešení vazníky a deskami 1 - sloupy, 2 - jeřábová dráha, 3 - vazníky

20 Deskové Zastřešení rovinnými zakřivenými deskami (lomenicemi)

21 Zastřešení zakřivenými deskami přecházejícími až do základů

22 TEST

23 Doplň: Konstrukční systém stěnový podélný

24 Konstrukční systém stěnový příčný

25 konstrukční systém sloupový s podélnými rámy konstrukční systém sloupový s příčnými rámy

26 Sloupový konstrukční systém
hlavicový- hřibový Sloupový konstrukční systém s deskovými stropy

27 Konstrukční systém kombinovaný s nosnými stěnovými jádry Konstrukční systém kombinovaný s příčnými nosnými stěnami a příčnými rámy

28 Nakresli zastřešení zakřivenými deskami přecházejícími až do základů


Stáhnout ppt "KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV POZEMNÍCH STAVEB"

Podobné prezentace


Reklamy Google