Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVi a.s. 1 Otevření trhu od 1.dubna 2007 a změna Energetického zákona Praha 8.března 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVi a.s. 1 Otevření trhu od 1.dubna 2007 a změna Energetického zákona Praha 8.března 2007."— Transkript prezentace:

1 EVi a.s. 1 Otevření trhu od 1.dubna 2007 a změna Energetického zákona Praha 8.března 2007

2 EVi a.s.2 Stav od 1.dubna 2007  Na minulém semináři jsme se zabývali otázkou otevření trhu a potenciálním nebezpečím z toho vyplývajícím.  Návazně se v únoru uskutečnily semináře RWE a to v Praze a Prostějově kde zástupci RWE signalizovali změnu svého postoje spočívající v :  Deklarované větší vstřícnosti k zákazníkům  Dokončeném unbundling, který má přinést zákazníkům vlivem „ zeštíhlení“ distribučních společností vyčleněním obchodních úseků efekt  Deklaraci, že RWE zajistil dostatek cenově výhodného ZP pro celou ČR  Sdělení, že skupina RWE může zaručit bezpečnost dodávek jen pro své zákazníky – u vlastníka všech skladovacích kapacit zvláštní prohlášení.

3 EVi a.s.3 Stav od 1.dubna 2007 (2)  Sdělení, že výše přiměřené marže neodpovídá obchodním rizikům a tržním příležitostem – ale,kdo z odběratelů OZ má nějakou fixní marži, kterou má vždy jistou?  Potvrzení zájmu udržení 8 domácích zón  Nabídku plynu pro český trh ve dvou kolech a to v prvním za náklady a povolenou marži a ve druhém za tržní evropskou cenu. První kolo do 30.6 předchozího roku a druhé kolo do 31.8 předchozího roku.  Kdo z velkých odběratelů zná v těchto termínech potřeby na příští rok.( potřeby se často upravují ještě v prosinci)

4 EVi a.s.4 Stav od 1.dubna 2007 (3)  Sdělení, že RWE zajistí dodávky do ČR aniž by diskriminovala domácí obchodníky – Kdo je tím myšlen?  Sdělení, že RWE dosahuje vyšší marže ze zahraničních obchodů – dle šetření společnosti ENA a některých nadnárodních odběratelů měli velcí odběratelé v ČR ve 4Q vyšší cenu než je cena v Německu, která je i dle grafu RWE nejvyšší v EU. Kde tedy dosahuje vyšší marže?  Na celkovou spotřebu může být uzavřeno i více smluv – řešíme jen komoditu, nebo komoditu s přepravou a skladováním a jak budeme řešit přepravu a distribuci. A platí tato vize pro uzavírání sdružených smluv a budou se dále sdružovat. Nebo budeme muset uzavírat samostatně distribuční smlouvy.

5 EVi a.s.5 Stav od 1.dubna 2007 (4)  Nabídka fixních cen na 3 až 9 měsíců s určitým navýšením, které se může při růstu cen komoditních složek dle grafu RWE jevit jako výhodné.  Při fixní ceně je však take or pay 100%.  Nabídka platby v cizí měně, při fakturaci v CZK – ne však nabídka ceny např.komodity v USD, či EUR – proč nelze, když i nákup se děje v USD.  Příznivá možnost přerušitelné dodávky s nižší cenou za rezervovanou kapacitu  Nový vzorec pro cenu komodity – proč byla vybrána cena dovozu uhlí do Německa a cena uhlí v USA.

6 EVi a.s.6 Co stojí před OZ v dalším období  Cenové rozhodnutí ERU přineslo růst „fixních cen“ pro zákazníky (přeprava o 70% a distribuce o cca 5%) a to bez nějakého logického zdůvodnění např. vyššími investicemi růstem nějakých nákladů – došlo pouze k novému ocenění vkládaného majetku  V rozporu s tím je, že rozdělením distribuce na obchod a distribuci se „zeštíhlením“!, nedošlo k poklesu distribučních plateb, ale k jejich nárůstu.

7 EVi a.s.7 Co stojí před OZ v dalším období  ERU dává doporučení k analýze vzorců s tím, že musí být výrazně lepší než v roce 2005.  Je otevřena možnost obchodování s nevyužitou tolerancí 10 až 12 den. Kdo bude využívat tuto nespornou výhodu.  Možnost dodávky více obchodníků do 1 OM, ale jen jeden převezme odpovědnost za odchylku – jak postupovat?  Závěr - ERU dělá řadu kroků ve prospěch zákazníků, ale má omezené pravomoci.

8 EVi a.s.8 Jak postupovat dále  Jaké máme šance k řešení :  Dle mého názoru pouze jedinou – Změna Energetického zákona s prosazením všech oprávněných požadavků OZ a směrnic EU a posílení pravomocí ERU.  Jaký je současný stav, kdy MPO slíbilo účast zástupců SVSE při projednávání?  MPO zaslalo SVSE návrh na změnu Energetického zákona.  Návrh však obsahoval pouze vyškrtané neaktuální pasáže např. chránění zákazníci apod.

9 EVi a.s.9 Jak postupovat dále (2)  Připomínky a to ještě v neparagrafovaném znění - jen textové dodali dva zástupci OZ.  Přestože probíhají jednání k EZ nejsou naši zástupci přizváni.  Otázka zněla :  Kdo z OZ má vědomosti a znalosti na takové úrovní, aby mohl fundovaně a to včetně právních formulací komunikovat s MPO?  Každý z nás má většinou znalosti vyplývající ze své praxe a nevím zda někdo z OZ má náhled na problematiku ZP i z pohledu EU a platné legislativy EU.

10 EVi a.s.10 Jak postupovat dále (3)  Proto byla ze strany SVSE svolána na pracovní poradu původní skupina OZ, kde došlo k jednomyslné shodě, že SVSE není vybavena právně ani kapacitně na tuto práci.  Druhým bodem shody je, že odbornou práci mají dělat odborníci a byla vybrána společnost ENA, která uvedenými znalostmi disponuje a v celé dosavadní spolupráci s SVSE dokázala oprávněné zájmy OZ prosazovat.  Třetí bod shody - pokud dojde k novele EZ a nebude obsahovat potřebné a pozitivní změny pro OZ pak nelze očekávat žádnou změnu několik dalších let.

11 EVi a.s.11 Jak postupovat dále (4)  Čtvrtý bod shody - v návaznosti na dosud uvedené jsou ze strany SVSE osloveni OZ u kterých je předpoklad že cítí stejnou potřebu změny EZ s cílem nalézt vzájemnou shodu a společnými silami tuto změnu prosadit.  Závěr – po prosazení regulace došlo k útlumu vyvíjeného tlaku a určitému stupni uspokojení z dosaženého stavu. Stejně jako my, tak i v okolních státech se začaly tvořit a aktivovat skupiny oprávněných zákazníků.  Nyní před námi stojí nový cíl - dosáhnout takového tlaku abychom společnými silami prosadili změnu EZ.

12 EVi a.s.12  Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "EVi a.s. 1 Otevření trhu od 1.dubna 2007 a změna Energetického zákona Praha 8.března 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google