Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhodnocení a zpracování dat o pohybu rysa Vedoucí práce: Ing. Jan Stankovič PhD. Řešitel: Bc. Petr Solnický, GN 269 Konzultanti: Mgr. Michaela Kocurová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhodnocení a zpracování dat o pohybu rysa Vedoucí práce: Ing. Jan Stankovič PhD. Řešitel: Bc. Petr Solnický, GN 269 Konzultanti: Mgr. Michaela Kocurová."— Transkript prezentace:

1 Vyhodnocení a zpracování dat o pohybu rysa Vedoucí práce: Ing. Jan Stankovič PhD. Řešitel: Bc. Petr Solnický, GN 269 Konzultanti: Mgr. Michaela Kocurová Mgr. Dušan Romportl Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geoinformatiky

2 Projekt a jeho cíle Oficiální název 2. pol. 19. Stol – totální vyhubení populace na Šumavě 80. léta reintrodukce rysů ze Slovenska V letech 1982 - 1989 vypuštěno 17 jedinců DALŠÍ INFORMACE... Projekt je součástí grantu MŽP - VaV (Výzkum a Vývoj) Vliv faktorů prostředí ovlivňující výskyt rysa (Lynx lynx) na Šumavě Cíle Studium faktorů negativně ovlivňujících výskyt a rozšíření rysa

3 Úvod do problematiky 1/2 Oblasti výskytu rysa –Šumava –Moravskoslezské Beskydy –Hrubý a Nízký Jeseník –Labské pískovce Celková velikost populace v ČR činí až 100 kusů 1997-2004 odchyceno 17 rysů Rys ostrovid (Lynx lynx)

4 Úvod do problematiky 2/2 Odchyt => Připevnění přijímače => Vypuštění

5 Programové prostředky Komerční cesta –ArcGIS 9.x (ext. Hawth`s Tools) –Geostatistika SW S-PLUS Nekomerční cesta –FWTools –Google Earth

6 Dostupná data Základní topografické podklady –ZABAGED –NATURA 2000 Bodové vrstvy (Telemetrie, GPS) – 7 vrstev Doplňková data –Tabulková (lokalizace rysa nepřímo)

7 Předzpracování dat Třídění dat, projekce, konverze… Tvorba vrstev –DMT –SLOPE –ASPECT => následná tvorba intervalů => přiřazení ID intervalům Tvorba MCP (Minimum Convex Polygon) Generování náhodných výskytů

8 Statistické analýzy Výběr zpracovávaných vrstev –Rys Don (telemetrie) – 500 záznamů –Rys Milka (telemetrie) – 290 záznamů –Všichni dohromady (telemetrie) – 4700 záznamů –Rys Rut (GPS) – 1061 záznamů Definování rozdělení závislé proměnné => Binomické Výběr vhodného matematického modelu => Zobecněný lineární model

9 Výsledky analýz (1/2) Vliv nadmořské výšky –Kladný – kategorie 2, 3 a 4 –Záporný – kategorie 1, 6 a 7 DALŠÍ INFORMACE... Výsledky byly prezentovány na konferenci Zoologické dny 2008 v Českých Budějovicích Vliv biotopů (Natura 2000) –Kladný – kategorie X9A, L5 a mozaiky –Záporný – kategorie L9, X10_11, X5_6_7 Vliv sklonitosti svahu –Kladný – kategorie 4 a 5 (pouze u Rut) –Záporný – kategorie 0, 1 a 2 Vliv orientace svahu –Kladný – kategorie 2 –Záporný – kategorie 4

10 Výsledky analýz (2/2) Rys preferuje lokality –Od 600 m.n.m. do 1000 m.n.m. –Biotopy jehličnatých lesních kultur a bučin –Svahy o vyšší sklonitosti – interval 18 ° – 30° –Východní svahy Na základě těchto výsledků Sestavit management ochrany druhu Vytvořit pilotní projekt na rozšíření druhu ve sledované oblasti

11 Vizualizace dat Konverze dat (shp) do vhodného formátu (kml) – pomocí xsl skriptu Import do Google Earth

12 Použitá literatura Bartošová, D., 2002: Rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk v Beskydech Bartošová, D., 2003: Mapování výskytu velkých šelem v CHKO Beskydy v roce 2003 Bufka, L., 1997: Vývoj populace rysa ostrovida (Lynx lynx L.) na Šumavě Bufka, L., Červený, J., Koubek, P., Kocurová, M., 2003: Prostorové nároky rysa ostrovida (Lynx lynx) na Šumavě Červený, J., 1994. Rys ostrovid Freemark, K., Bert, D., Villard, M., 2002: Patch-, Landscape-, and Regional Scale Effects on Biota Gutzewiller, K.J. (ed.), 2002: Applying Landscape Ecology in Biological Conservation. Springer Hammit, W.E., Cole, D.N., 1998: Wildland recreation: Ecology and Management. John Wiley & Sons, Inc., New York, 2nd Edition Johnson, A.R., Siena, J.A., Milne, B.T., Crist, T.O., 1992: Animal movements and population dynamics in heteretogenous landscapes Kocurová, M., Bufka. L. & Červený, J., 2004: Rytmus denní aktivity a celková aktivita u adultních samců rysa ostrovida (Lynx lynx) na Šumavě Kunc, L., Šilhan, F., Wolfová, J., 2003. Rys ostrovid (Lynx lynx) Liddle, M., 1997: Recreation ecology. The ecological impact of outdoor recreation and ecotourism

13 Internetové odkazy http://www.nature.cz/publik_syst2/files16/Co_je_Natura%202000.pdf http://www.ochranaprirody.cz/ http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1951&akce=&ssHledat= http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1951&akce=&ssHledat http://www.spatialecology.com/htools/overview.php http://fwtools.maptools.org/ http://www.remotesensing.org/gdal/ http://maps.google.com/ http://earth.google.com/intl/cs/index.html http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:30- ZU_ZABAGED http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:30- ZU_ZABAGED http://vectronic.de/

14 Děkuji za pozornost… DALŠÍ INFORMACE... Posterová sekce


Stáhnout ppt "Vyhodnocení a zpracování dat o pohybu rysa Vedoucí práce: Ing. Jan Stankovič PhD. Řešitel: Bc. Petr Solnický, GN 269 Konzultanti: Mgr. Michaela Kocurová."

Podobné prezentace


Reklamy Google