Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechorosty a kapraďorosty. Stavba mechorostů Ploník obecný Stavba mechové rostlinky Tobolka s výtrusy, krytá čepičkou Štět Lístky Lodyžka Příchytná vlákna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechorosty a kapraďorosty. Stavba mechorostů Ploník obecný Stavba mechové rostlinky Tobolka s výtrusy, krytá čepičkou Štět Lístky Lodyžka Příchytná vlákna."— Transkript prezentace:

1 Mechorosty a kapraďorosty

2 Stavba mechorostů Ploník obecný Stavba mechové rostlinky Tobolka s výtrusy, krytá čepičkou Štět Lístky Lodyžka Příchytná vlákna

3 T ř ída-játrovky Porostnice mnohotvárná Charakteristika játrovek: Mají stélku i pletiva Tvoří přechod od nižších k vyšším rostlinám Porostnice mnohotvárná Výskyt: vlhká stinná místa bez porostu, kameny Charakteristika:lupenitá vidličnatá stélka

4 T ř ída-mechy Rašeliník Charakteristika: nemá příchytná vlákna stále přirůstá rašelina vzniká z odumřelých vláken Výskyt: na zamokřených půdách- rašeliniště Významná rašeliniště: tajga, tundra, jižní Čechy.

5 T ř ída-mechy Bělomech sivý Ploník ztenčený Výskyt: borové lesy Výskyt:půdy chudé na živiny, jehličnaté lesy

6 Rozmnožování mechorost ů Úkol 1: popište rozmnožování mech ů. Nápov ě du hledej v u č ebnici str. 64.

7 Rozmnožování mechorost ů Ř ešení úkolu č.1: samčí pohlavní buňka (spermatozoidy) oplodní samičí pohlavní buňku, po jejich spojení vzniká štět s tobolkou a s výtrusy. Po dozrání výtrusy vypadávají a ve vlhku vyklíčí v prvoklíček, z jeho pupenů vyrůstají nové rostlinky.

8 Význam mechorost ů Úkol 2 : jmenujte význam mechorost ů.

9 Význam mechorost ů Ř ešení úkolu č.2: Zadržují deš ť ovou vodu Chrání lesní p ů du p ř ed vysoušením Zabra ň ují erozi (v ě trné i vodní) Zvlh č ují ovzduší (dochází k výparu)

10 Znaky: ko ř en, stonek, listy, oddenky. Rozmnožování: 1) Výtrusnice-na rubu listu, s výtrusy, po dozrání pukají, v zemi klí č í v prokel= zelený lupínek srd č itého tvaru,5mm. Obsahuje chloroplasty a sam č í i sami č í pohl. bu ň ky. 2) Oddenky- krátký poléhavý stonek. Kapradiny

11 Odd ě lení- kapradiny Kapraď samec Papratka samičí Výskyt: vlhké stinné lesy. Listy jednoduše spe ř ené. Výskyt- vlhké stinné lesy. Listy vícenásobn ě spe ř ené.

12 Odd ě lení-kapradiny netík Hasivka orličí Má ř apíkaté listy Výskyt: borové lesy, písčitá půda. Největší kapradina v ČR.

13 Odd ě lení kapradiny Nefrolepis- vyskytuje se v tropických pralesech, p ě stována jako pokojová rostlina.

14 Význam Kapradin Úkol 3 : jmenujte význam mechorost ů.

15 Význam Kapradin Ř ešení úkolu 3: V prvohorách stromovitý r ů st, vznik č erného uhlí (karbon, perm)

16 Použité zdroje: Č ERNÍK, V., BI Č ÍK, V., BI Č ÍKOVÁ, L., MARTINEC, Z. P ř írodopis 2 pro 7. ro č ník základní školy – zoologie, botanika, Praha : SPN, 1999, 128 s., ISBN 80–7235–069–2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fern_dsc06699.j pg http://commons.wikimedia.org/wiki/Adiantum_pedatum http://commons.wikimedia.org/wiki/Dryopteris_filix-mas http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wijfjesvaren_bla d_(Athyrium_filix-femina).jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nephrolepis_exa ltata_indoor0705c.jpg

17 Použité zdroje: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polytrichum_co mmune_GS199.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marchantia_poly morpha_L._in_Pavlino_%C3%BAdol%C3%AD.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sphagnum.fimbr iatum.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leucobryum_gla ucum.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PolytrichumCo mmune.jpg


Stáhnout ppt "Mechorosty a kapraďorosty. Stavba mechorostů Ploník obecný Stavba mechové rostlinky Tobolka s výtrusy, krytá čepičkou Štět Lístky Lodyžka Příchytná vlákna."

Podobné prezentace


Reklamy Google