Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bryophyta UNB – botanika Cvičení 2 Bety, Jitka - 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bryophyta UNB – botanika Cvičení 2 Bety, Jitka - 2011."— Transkript prezentace:

1 Bryophyta UNB – botanika Cvičení 2 Bety, Jitka

2 Mechorosty (Bryophyta)
patří mezi nejstarší suchozemské rostliny, devon (ca. 390 mil. BC) předchůdci nejasní (patrně Charales) kosmopolitní, všechny ekosystémy s výjimkou moře

3 Společné znaky charakteristický životní cyklus; převaha gametofytu (protonema + gametofor) krátkověkost sporofytu a jeho trofická závislost na gametofytu sporofyt nevětvený s jediným terminálním sporangiem absence ligninu

4 životní cyklus

5 játrovky (Marchantiophyta)
protonema (prvoklíček) redukované na 2-3 buňky  jediný gametofor gametofor lupenitý nebo listnatý, listy ve 2-3 řadách, obvykle jednovrstevné, bez žebra, často laločnaté buňky G obsahují obvykle siličná tělíska sporofyty s hyalinním štětem, jeho prodlužování rychlé, pouze elongací jeho buněk (ne dělení) až po diferenciaci a dozrání sporofytu kolumela (sloupek) chybí, avšak obvykle přítomny sterilní buňky – elatery (mrštníky) s helikálními ztluštěninami; stěna sporangia bez průduchů, dozrání spor synchronní, otvírání sporofytu obvykle 4 chlopněmi Systém: třídy Marchantiopsida (450 druhů) a Jungermanniopsida (asi 5000 druhů)

6 Lupenitá stélka Listnatá stélka Siličná tělíska v buňkách lístku Elatery a spory

7 Marchantia Calypogeia Pellia Lophocolea – otevírání tobolky

8 mechy (Bryophyta) protonema dobře vyvinuto, větvené; tvorba většího množství gametoforů rhizoidy mnohobuněčné gametofor listnatý, žebro lístku (vodivá + výztužná pletiva) štět sporangia se prodlužuje před dozrátím sporangia (tobolky), kryto čepičkou; není efemerní uvnitř sporangia střední sloupek (kolumela); stěna mnohovrstevná, s průduchy spory dozrávají najednou, ale vypadávají ze sporangia postupně díky existenci obústí (peristomu) – věnec hygroskopických zubů Systém: třídy Sphagnopsida (rašeliníky), Polytrichopsida (ploníky) a Bryopsida (pravé mechy)

9

10 Sphagnopsida (rašeliníky)
Lodyžka se svazečky větví Nahoře nahloučené v hlavičku Lístky bez žebra Chlorocyty a hyalocyty (2:1) Chybí štět a peristom Dominanta v rašeliništích chlorocyt hyalocyt

11 Polytrichopsida (ploníky)
Vysoké vzpřímené rostlinky Vodivá pletiva (hydroidy a leptoidy) Na listu fotosyntetické lišty Obústí nematodontního typu (obv. 64 zubů přirostlých k epifragmě) obústí Řez listem

12 Bryopsida (pravé mechy)
Gametofyt různý (vzpřímený, poléhavý, zpeřený) Listy často střední žebro Obústí arthrodontního typu Zuby obústí hygroskopické

13 hlevíky (Anthocerotophyta)
stélka lupenitá, z tenkostěnných buněk; jeden obří chloroplast v buňce, ten často obsahuje pyrenoid první dělení zygoty je podélné  bilaterální symetrie embrya a sporofytu sporofyt = válcovité (rohovité) zašpičatělé sporangium, sporofyt bez štětu, noha zanořena do gametoforu uvnitř sporofytu střední sloupek (kolumela); mezi výtrusy diferencovány sterilní buňky – pseudoelatery stěna sporangia mnohovrstevná, často s průduchy růst sporofytu obvykle neukončený dozrávání postupné, od vrcholu; otvírání sporangia 1-2 podélnými liniemi, odshora symbióza se sinicemi rodu Nostoc

14 spory Buňky s chlotoplasty Řez sporofytem

15 Mechorosty z poznávačky
Bryophyta Leucobryum sp. – bělomech Polytrichum sp. (incl. Polytrichastrum) – ploník Sphagnum sp. – rašeliník Marchantia polymorpha – porostnice mnohotvará

16 Díky za pozornost!


Stáhnout ppt "Bryophyta UNB – botanika Cvičení 2 Bety, Jitka - 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google