Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMKrajiny ČR Označení DUMVY_32_INOVACE_13_2_07 AutorMgr. Pavla Fuchsová Datum10. 01. 2013 Vzdělávací oblastČlověk a příroda Vzdělávací oborZeměpis Tematický okruhFyzická a socioekonomická geografie ČR RočníkTercie osmiletého gymnázia

2 V mnoha zemích je krajina jednotvárná? Jaké znáš typy krajin? Která vegetační společenstva jsou typická pro oblasti s podnebím v mírném pásu? Jaký je vztah mezi nadmořskou výškou a podnebím, půdami či vegetací? Jaký je rozdíl mezi přírodní a kulturní krajinou?

3 ano, př. Saudská Arábie – pouštní krajina pouštní, subtropická, polární, rovníková … listnaté a jehličnaté lesy vztah je provázaný – čím jsme výše, tím je půda neúrodnější, tím je méně rostlin, a teplota klesá, proto jsou zde rostliny odolnější na dané klima. krajina původní a krajina změněná člověkem

4 Listnaté lesy mírného pásu Listnaté lesy mírného pásu Obr. 1

5 Jak ji člověk mění a ovlivňuje?: Z původní krajiny přírodní vytvořil krajinu kulturní. Uveď příklady zkulturnění krajiny: OSÍDLOVÁNÍM - města, vesnice ZEMĚDĚLSTVÍM - pole, vinice PRŮMYSLEM - lomy, skládky DOPRAVOU - dálnice, letiště, železnice REKREACE - hřiště, parky LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍM - monokultury, paseky

6 Jaký je rozdíl mezi půdním typem a půdním druhem? Jaké půdní typy se nacházejí v ČR? Jaké půdní druhy se nacházejí v ČR? Úkol: pracuj s atlasem ČR str. 12 půdní typ je dán humusovou vrstvou, půdní druh je dán zrnitostí půdy černozemě, hnědozemě, hnědé půdy, nivní půdy, podzoly, rendziny hlinitopísčité, hlinité, jílovitohlinité, jílovité, jíly, kamenité Obr. 2

7 Podle typu reliéfu rozčleň krajiny ČR: ATLAS ČR str. 9 1. Původní krajiny 2. Krajiny rovin 3. Krajiny pahorkatin a vrchovin 4. Krajiny hornatin

8 Jaká je původní krajina ČR? KRAJINA LESNÍ Jak velikou plochu pokrývala? až 90% našeho území Na jakou krajinu člověk původní kr. přeměnil,a jak? kulturní, kácení, zúrodňování půdy, získávání orné půdy. Jaké lesy byly původní, a jak je nahradil? SMÍŠENÉ LESY monokulturou (jehličnaté lesy) SMÍŠENÉ LESY,nahradil monokulturou (jehličnaté lesy) Jaká je skladba lesů v ČR? smrk 53%, borovice 17%, modřín 4% ….. monokultury dub 7%, buk 7%, bříza 3%

9 Lesy tvoří v ČR asi 33% rozlohy území. Původní listnaté dubovo-bukové lesy nahradily jehličnaté monokultury. Obr. 3

10 Pro jakou oblast jsou typické? Jaké půdy, podnebí a množství podzemní vody převládá? Jaké podmínky pro zemědělství zde jsou? Původní vegetace? Oblast pánví, údolních niv, brázd. Převládají zde úrodné černozemě, teplé podnebí, dostatečné zásoby podz. vody Nejlepší podmínky pro zemědělství – nejdříve osídl. LUŽNÍ LESY Původní vegetací zde byly LUŽNÍ LESY – člověk vykácel, kvůli regulaci řek. Úkol: pomocí atlasu vyhledej oblasti ČR: Česká tabule, Podkrušnohorská pánev, okolí Plzně a Ostravy, Jihočeské pánve……

11 Obr. 4

12 Pro jakou oblast jsou typické? Jaké půdy, podnebí převládá? Původní vegetace? Poměrně hustě osídlenou. HNĚDOZEMĚ – Méně úrodné půdy - HNĚDOZEMĚ – oblast pěstování okopanin a obilovin, chladné a vlhčí. Původní lesy nahrazeny SMRKOVÝMI MONOKULTURAMI. Úkol: pomocí atlasu vyhledej oblasti ČR: Českomoravská vrchovina, střední, západní a jižní Čechy.

13 Pro jakou oblast jsou typické? Jaké půdy a podnebí převládá? Jaké podmínky pro zemědělství zde jsou? Jak je chráněna původní vegetace? Nacházejí se ve velmi členitém reliéfu. Neúrodné půdy, později osídleny, chladné podnebí. Značně ovlivněno člověkem – lesy vykáceny, louky spásány. Chráněny jako CHKO, NP. Úkol: pomocí atlasu vyhledej oblasti ČR: hraniční pohoří Čech i Moravy

14 Základní problémy v ČR: Nevyhovující kvalita ovzduší Nadměrný hluk Znečištění vod Devastace lesů Obr. 5

15 Obr. 6

16 Obr. 1.: STEN PORSE, Sten Porse. wikipedia.cz [online]. [cit. 3.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vegetation-no-legend.PNG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vegetation-no-legend.PNG Obr. 2.: NEZNÁMÝ, Neznámý. wikipedia.cz [online]. [cit. 3.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soil_profile.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soil_profile.jpg Obr. 3.: WIKIMOL, Wikimol. wikipedia.cz [online]. [cit. 3.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sumava-kalamita.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sumava-kalamita.jpg Obr. 4.: DR. KILLER, Dr. Killer. wikipedia.cz [online]. [cit. 3.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LiPo_les.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LiPo_les.jpg Obr. 5: PETR ŠTEFEK, Petr Štefek. wikipedia.cz [online]. [cit. 3.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:20050111_Nova_hut_Ostrava.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:20050111_Nova_hut_Ostrava.jpg Obr. 6.: NIPIK 22:01, 10 JULY 2006 (UTC), Nipik 22:01, 10 July 2006 (Utc). wikipedia.cz [online]. [cit. 3.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acid_rain_woods1.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acid_rain_woods1.JPG


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století."

Podobné prezentace


Reklamy Google