Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Světová literatura 1 poloviny 20. století 1914 - 1945.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Světová literatura 1 poloviny 20. století 1914 - 1945."— Transkript prezentace:

1 Světová literatura 1 poloviny 20. století 1914 - 1945

2 Charakteristika doby 1. sv. válka 20. léta - konjunktura radost, touha se bavit 30. léta – hospodářská krize Nástup fašismu 2. sv. válka

3 Literatura Mizí tradiční dějové vyprávění Nové a originální pohledy na skutečnost Experimentování s literaturou Mění se vnímání času (narušení chronologie) Prolínání různých významových rovin Tvorba je odrazem autorovy individuality Umělecké směry jsou volné Autoři střídají více uměleckých směrů

4 Futurismus

5

6 Co je společným tématem všech obrazů?

7 Futurismus Ukázka z Manifestu futurismu: Chceme opěvovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost Základními prvky naší poezie budou odvaha, zmužilost a revolta Literatura až dosud velebila myšlenkovou nehybnost, extázi a spánek, my chceme velebit útočný neklid, horečnatou nespavost, poklus, nebezpečný skok, facku a ránu pěstí

8 Prohlašujeme, že nádhera světa byla obohacena o novou krásu: o krásu rychlosti. Závodní automobil se svou kapotou ozdobenou tlustými trubkami podobnými hadům s výbušným dechem…, řvoucí automobil, který jako by se řítil po kartáčových nábojích, je krásnější než Niké ze Samothráky (…) Básník se musí vybít vášnivě, břeskně a marnotratně, chce-li znásobit nadšené zanícení pro prvotní živly (…)

9 M iiiiiiiiiiiiiiii lllllllllllllll ááááááááááááá ááááá + Miluji tě + - × 29 lichotek + luna a potůčky pějí pod stromy......... ráj mých paží Přijď štěstí + - × - 3 000 měsíčně + prsten nicotnosssssst s rubíny 8 000 + 6 000 botičky. Zítra u mne. Buď rozumnou. Tři futuristické polibky Technický manifest futuristického písemnictví (z italštiny přeložil Jiří Macák) F. T. Marinetti

10 Futurismus Odmítají všechny dosavadního hodnoty Ukazují moderní a rušnou dobu Obdivují rychlost Častý námět – technika Snaho o rychlost a zkratkovitost v textech Válku považují za způsob jak očistit svět od jeho nešvarů (tj. všeho starého) Podporují nacionalismus a fašismus

11 Kubismus

12 Co mají oba obrazy společného?

13 Kubismus Převažuje ve výtvarném umění Předmět není zachycen jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně Předměty byly rozkládány na nejjednodušší geometrické tvary (krychle – cubus) a pak skládány do obrazu

14 Kubofuturismus Spojuje futuristickou dynamiku (polytematičnost, spontánní proud představ, omezení souvislostí) s kubistickou mnohopohledovostí (zachycení skutečnosti z mnoha úhlů pohledů) Prolínaní časových rovin Geometrické uspořádání básní (kaligramy)

15 Kaligramy

16 Kaligramy G. Apollinaire

17 Dadaismus „Dada bylo nalezeno ve slovníku, neznamená nic. Je to ono významné Nic, na němž nic nic neznamená. S Ničím chceme změnit svět, s Ničím chceme změnit básnictví a malířství a s Ničím chceme přivodit konec války.“ (Richard Huelsenbeck) http://www.youtube.com/watch?v=xluP9lIzBr8

18 Dadaismus Reakce na válku Vyjadřuje zmatek a strach z války Úmyslná nesmyslnost Je založen na principu náhodnosti, nahodilosti a nesmyslnosti věcí a vztahů Zdůrazňuje uměleckou absurditu Chtěl šokovat a provokovat

19 Chcete-li napsat dadaistickou báseň, vezměte noviny, nůžky, vyberte v novinách článek tak dlouhý, jak dlouhou chcete mít báseň, vystřihněte článek, potom pečlivě vystříhejte slovo za slovem z tohoto článku a naházejte je do pytlíku. Lehce zatřepejte, vytahujte potom jednotlivé výstřižky jeden po druhém a skládejte je v takovém pořadí, jak jste je vytahovali. Pečlivě slova opište. Báseň se Vám bude podobat.

20 Dadaismus

21 Surrealismus Zachycuje obraz realitu? Co autor využívá?

22 Surrealismus Umělecký směr a životní styl Zdůrazňuje podvědomí, usiluje o osvobození mysli od rozumové kontroly Snaží se o zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek Zachycuje absolutní realitu, nad-realitu, sur- realismus

23 Surrealismus Při tvorbě má být umělec ponořen sám do sebe, bez rozumové kontroly má zaznamenávat stav své duše (nekontrolovatelný proud asociací) Čtenář si má představit stav, v jakém spisovatel byl, jinak je dílo nesrozumitelné Básně se nerýmují

24 Surrealismus Vítězslav Nezval Litanie Kolemjdoucí ženo Paprsku jehly a bouřlivých orchestrů Gumový strome Plástvi přibitá na strop večera Jazýčku sirky a vah Strašidelný dome v podobě rukavice Měsíční napajedlo Hranice paruk a květů jasmínu Polibku pramene a letek divoké husy Démanty posypané náledí Úsměve děcka nad astronomickou mapou Struno vyluzující flažolet Strome z ovčí vlny

25 Expresionismus

26

27 Jaké pocity ve vás obrazy vyvolávají?

28 Expresionismus Exprese = vyjádření Vyjádření vlastních prožitků a pocitů bez ohledu na konvence Typická témata – osamělost, úzkost z nemoci, ze smrti, šílenství Literatura vystupuje proti měšťáckému způsobu života, zdůrazňuje vlastní prožitky

29 Existencialismus Filosofický a umělecký směr Zachycuje člověka jako jedince izolovaného od společnosti, člověka bez vazeb na okolní svět Člověk je plný úzkosti, pocitu nesmyslnosti existence, odcizení, naprosté izolovanosti a vědomí nevyhnutelnosti smrti Jediná jistota na tomto světě je smrt

30 Existencialismus Hlavní hrdina je člověk, který se ocitl v krajní situaci, prožívá zoufalství, hnus, dospívá k vědomí dočasnosti života, chce se zbavit závislosti na ostatních, upadá do samoty, není schopen komunikovat s okolím

31 Franz Kafka - Proměna Obchodní cestující Řehoř Samsa jednoho obyčejného dne po probuzení zjišťuje, že se proměnil ve hmyz, přesněji řečeno, v obrovského, odporného, chlupatého brouka. Namísto naprosto filozofických monologů, o tom jak a proč se stalo, Řehořovou největší starostí je jak půjde do práce a jak uživí rodinu.

32 Franz Kafka - Proměna Bohužel, o pár chvil později již dostává výpověď, rodina je zděšená a zavírá Řehoře do pokoje. Dokonce i sestra Markéta se Řehoře (a taky toho smradu, co je v pokoji) začíná štítit. Řehořův zdravotní a duševní stav se zhoršuje přímo úměrně s rodinnou atmosférou. Vše vrcholí jednoho večera, kdy u stolu sedí nájemníci a Markétka hraje na housle.

33 Franz Kafka - Proměna Řehoř pod vlivem hudby totiž opustí svůj pokoj, což všechny přítomné vyděsí a otec se ho snaží zahnat zpět. Ještě téhož večera Řehoř umírá. Druhého dne jej nalezne posluhovačka ("Pojďte se podívat, ono to chcíplo; leží to tam dočista chcíplé!") a jeho mrtvolu vyhodí. Téhož dne uspořádají Samsovi, jimž se viditelně ulevilo, výlet z města a probírají nadějné plány do budoucnosti.

34 Použité zdroje http://www.grapheion.cz/userfiles/image/cerven ec/Achille%20Funi%20-%20futurismus.jpg http://www.grapheion.cz/userfiles/image/cerven ec/Achille%20Funi%20-%20futurismus.jpg http://www2.hu- berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst07/pst07081. gif http://www2.hu- berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst07/pst07081. gif http://www.google.cz/imgres?q=futurismus&hl=c s&sa=X&biw=1364&bih=683&tbm=isch&prmd=i mvnsb&tbnid=hXOVORt5e41xvM:&imgrefurl=htt p://www.retro-futurismus.de/news.htm&docid=L http://www.google.cz/imgres?q=futurismus&hl=c s&sa=X&biw=1364&bih=683&tbm=isch&prmd=i mvnsb&tbnid=hXOVORt5e41xvM:&imgrefurl=htt p://www.retro-futurismus.de/news.htm&docid=L

35 Použité zdroje http://www.ruthfabig.de/typo3temp/pics/cb7 1c43b05.jpg http://www.ruthfabig.de/typo3temp/pics/cb7 1c43b05.jpg http://1.bp.blogspot.com/_B_X9gW4oenQ/TT XeAno_mrI/AAAAAAAAAYw/stpIYG4CBWE/s64 0/kubismus.jpg http://1.bp.blogspot.com/_B_X9gW4oenQ/TT XeAno_mrI/AAAAAAAAAYw/stpIYG4CBWE/s64 0/kubismus.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm ons/thumb/0/04/Apollinaire.jpeg/250px- Apollinaire.jpeg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm ons/thumb/0/04/Apollinaire.jpeg/250px- Apollinaire.jpeg

36 Použité zdroje http://www.ceskaliteratura.cz/translat/apollin.jpg http://www.ceskaliteratura.cz/translat/apollin.jpg http://nd05.jxs.cz/259/359/62eabc5a6c_7739 0258_o2.jpg http://nd05.jxs.cz/259/359/62eabc5a6c_7739 0258_o2.jpg http://www.galeriekocka.cz/surrealismus-l- angelus-architett-di-millet-834/000008- surrealismus-l-angelus-architett-di-millet- 834l.jpg http://www.galeriekocka.cz/surrealismus-l- angelus-architett-di-millet-834/000008- surrealismus-l-angelus-architett-di-millet- 834l.jpg

37 Použité zdroje http://intelektualove.files.wordpress.com/2006/10/exp resionismus.jpg http://intelektualove.files.wordpress.com/2006/10/exp resionismus.jpg http://img5.rajce.idnes.cz/d0503/3/3489/3489424_15 e5fb2ec565b56e6427e25504e0a659/images/DCU4- 211_Emil_Filla,_Ctenar_Dostojevskeho_expresionismu s_.JPG http://img5.rajce.idnes.cz/d0503/3/3489/3489424_15 e5fb2ec565b56e6427e25504e0a659/images/DCU4- 211_Emil_Filla,_Ctenar_Dostojevskeho_expresionismu s_.JPG http://img5.rajce.idnes.cz/d0503/3/3489/3489424_15 e5fb2ec565b56e6427e25504e0a659/images/DCU4- 211_Emil_Filla,_Ctenar_Dostojevskeho_expresionismu s_.JPG http://img5.rajce.idnes.cz/d0503/3/3489/3489424_15 e5fb2ec565b56e6427e25504e0a659/images/DCU4- 211_Emil_Filla,_Ctenar_Dostojevskeho_expresionismu s_.JPG


Stáhnout ppt "Světová literatura 1 poloviny 20. století 1914 - 1945."

Podobné prezentace


Reklamy Google