Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_ČJPS2A0760BED

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_ČJPS2A0760BED"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_ČJPS2A0760BED
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: Autor: Mgr. Karla Bedrlíková Určeno pro předmět: Český jazyk a literatura Tematická oblast: Česká a svět. literatura I. pol. 20. stol. Obor vzdělání: Podnikání (64-41-L/51), 2. ročník Název výukového materiálu: Moderní směry 20. století Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 30 minut

2 Moderní umělecké směry 20. století

3 Kubismus vznik kolem roku 1907
malíři předmět rozbíjeli na kousky a pak ho znovu poskládali předmět zobrazen z mnoha úhlů současně představitelé: Pablo Picasso Georges Braque

4 Kubismus ÚKOL: Popište obraz – charakterizujte zásady kubismu. Působí na vás obraz č. 2 celistvě? Obr. 1 – Picasso, Akt Obr. 2 – Picasso, Avignonské slečny

5 Guillaume Apollinaire (1880-1918)
propagátor moderních uměleckých směrů (především kubismu) vystřídal rozmanitá zaměstnání hodně cestoval ( i Brno, Praha) jeho díla jsou polytematická rozbíjí tradiční literární formy Objasněte pojem „asociace“. Uplatňují se podle vás asociace v tvorbě tohoto básníka?

6 Guillame Apollinaire sbírka Alkoholy –báseň Pásmo = volný proud pocitů, dojmů, nálad. Na základě ukázky vysvětlete pojem „kaligram“. Obr. 3 – Guillaume Apollinaire, Dáma v klobouku

7 Futurismus 1909 Filippo Marinetti Manifest futurismu futurum = budoucí
směr populární v Itálii a Rusku odpor k tradicím propagovali svět techniky, anarchismus, destrukci „nádhera světa byla obohacena o novou krásu: o krásu rychlosti“ teorie „osvobozených slov“ Jak si představujete takto napsanou báseň?

8 Futurismus Příklon k fašismu = futuristé považovali válku za hygienu lidstva Obr. 4 - Marinetti – Hory, údolí, ulice 1915

9 Dadaismus vznik ve Švýcarsku, 1916 Kabaret Voltaire Curych
vůdčí osobnost Tristan Tzara reakce umělců na 1. světovou válku odmítavý postoj k estetickým hodnotám vyjadřoval strach a zmatek z války, ale nehledal východisko dadaismus chce burcovat, šokovat, provokovat Co si představíte pod slovem „dada“??

10 Dadaismus původ slova dada je nejasný:
jedná se o zcela vymyšlené slovo slovo pochází od rumunských umělců, kteří často používali slova „da, da“ znamenající „ano, ano“ při vzniku názvu hnutí náhodně otevřeli Laroussův slovník a Tzara zabodl nůž do knihy na místo, kde bylo vytištěno slovo „dada“. princip dadaismu = princip náhody

11 Dadaismus Vytvořte dadaistickou báseň: Vezměte noviny. Vezměte nůžky.
Vystřihněte článek. Pečlivě vystříhejte slova z článku a naházejte je do pytlíku. Pak nahodile vytahejte výstřižky a skládejte je v tom pořadí, jak jste je vytahovali. Slova opište = báseň se vám bude podobat. Právě jste odhalili zásadu dadaismu.

12 Expresionismus severoevropský, především německý avantgardní směr
vyjadřuje prožitky a pocity bez ohledu na konvence v centru pozornosti jsou citové stavy a projevy lidské psychiky pesimistického rázu expresionistická poezie je plná bolesti, zoufalství a morbidity ladění tohoto směru snáze pochopíte skrze výtvarné umění – představitelé: Edvard Munch, Egon Schiele

13 Expresionismus Obraz Výkřik (1893) Edvarda Muncha inspiroval o 74 let později islandského umělce Erra Srovnejte tato dvě díla. Vnímáte mezi nimi nějaký rozdíl? Obr. 5 – Edvard Munch, Výkřik Obr. 6 – Erro, Dvojitý křik

14 Surrealismus vznik 20. léta 20. století ve Francii
André Breton: Manifest surrealismu (1924) název směru byl převzat z podtitulu Apollinairovy divadelní hry Prsy Tiresiovy technika psychického automatismu = metoda bezděčně se tvořících obrazů v podvědomí (bez rozumové kontroly) vliv psychoanalýzy Sigmunda Freuda prolínání snu a skutečnosti, reálného a fantastického, propojování odlišných časů a prostorů surrealisté hledali inspiraci ve snech, halucinacích

15 Surrealistický text plynulý automatický tok motivů vycházejících z nevědomí fantazie není brzděna logickým myšlením důraz kladen na hru a nahodilost jsou popřena veškerá pravidla verše spontánnost., obrazotvornost, nepravděpodobnost do jednoho „obrazu“ se spojují skutečnosti, které nemají nic společného = překvapivé souvislosti Používá se metoda automatického textu i v dnešní době?

16 Surrealismus výtvarní umění: Salvador Dalí, Max Ernst, Joan Miró
Obr. 7 – Salvador Dalí Obr. 8 - Salvador Dalí, Spánek

17 Použitá literatura www.wikipedie.cz
Prokop, Vladimír: Přehled svět. literatury 20. stol., Sokolov 2006. Šamšula P. – Hirschová J.: Průvodce výtvarným uměním IV, Praha 1994. Obr. 1- Obr. 2 - Obr. 3 - Obr. 4 - Obr Obr. 6 - Obr. 7 - Obr. 8 - Všechny obrázky byly staženy


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_ČJPS2A0760BED"

Podobné prezentace


Reklamy Google