Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poezie v 1. polovině 20. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poezie v 1. polovině 20. století"— Transkript prezentace:

1 Poezie v 1. polovině 20. století
válka (1914 – 1918) říjnová revoluce (Rusko, 1917) konjunktura (20. léta) hospodářská krize (černý pátek – 1929) fašismus (1922, 1933 ; Španělsko) 2. světová válka (1939 – 1945) nové uspořádání světa (po r. 1945)

2 umění hudba - G. Mahler film - S. Ejzenštejn - Ch. Chaplin
- L. Buňuel, S. Dalí – Andaluský pes výtvarné umění - P. Picasso

3 poezie experimentální poezie
avantgarda – etapa ve vývoji moderního umění; antitradicionalismus a společenská revolta; odmítání sociální nespravedlnosti, příklon k extrémistickým politickým hnutím dadaismus – revolta proti válce, hravý styl kubismus - prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně futurismus - cílem bylo ukázat moderní uspěchanou a rušnou dobu, námětem byla technika; snaha o rychlost, které dosahovali např. zkratkovitostí (F. T. Marinetti, V.V. Majakovskij) expresionismus – protiklad impresionismu, naturalismu, vyjádření vlastních prožitků a vlastních pocitů bez ohledu na jakékoli konvence fauvismus – vyhraněná forma expresionismu poetismus – vznikl v ČSR, všednodennost, hravost, radost surrealismus - umělecký směr, ale také životní styl, který usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí; snaha zachytit sny, představy, pocity a myšlenky (A. Breton, S. Dalí).

4 dadaismus revolta skupiny umělců různých národností proti válečným hrůzám prostředek vyjádření zmatku a strachu z války nehledá žádná východiska (východiskem byl nesmysl), a tak dada sklouzla až k nihilismu výklad děl byl zcela závislý na adresátovi

5 Tristan Tzara (1896 – 1963) francouzský básník rumunského původu

6 Tristan Tzara Návod, jak vytvořit dadaistickou báseň (1918) Vezměte noviny. Vezměte nůžky. Najděte v novinách článek, aby měl délku, jakou počítáte dát své básni. Článek vystřihněte. Potom pečlivě rozstříhejte všechna slova,která tvoří tento článek, a vložte je do pytlíku. Skládejte pak jeden ústřižek za druhým přesně v pořádku, v jakém vyšly z pytlíku. Svědomitě opište. Báseň se vám bude podobat. A vězte, že jste spisovatel neskonale originální a okouzlující citlivostí, byť doposud nepochopen lidem.

7 nonsens nesmyslný, až absurdní text; grafické básně
Christian MORGENSTERN (1871 – 1914) německý básník, novinář a překladatel zakladatel německé nonsensové poezie studoval dějiny umění a práva věnoval se žurnalistice, poezii a překladatelství tuberkulóza během života malé uznání

8 Hymna šibeničních bratří
Ó strašný zmatku žít a pít! Nás tu teď houpá tenká nit. Pavouk tká sítě za skřehotu žab, do účesů už vítr hráb. To je hymna šibeničních bratří johohóhó To je hymna šibeničních bratří O hrůzo hrůzo hrůzo siná! Jsi proklet! sova připomíná. Svit hvězd se láme o měsíc, s tebou však dosud nesved vůbec nic. Slyšíš jak stříbrokůň se vzpíná? Krkavec zkřik umár umár! Tu žár, tu var tu, zmar tu cár!

9 Veliké lalulá http://www.youtube.com/watch?v=IAGTF7ev5sA
Kraklakvakve? Koranere! Ksonsirýři - guelira: Brifsi, brafsi; gutužere: gasti, dasti kra... Lalu lalu lalu lalu la! Chandraradar sísajádra tesku tes py pi? Vahapádra, pryvešádra klukpukpici li? Lalu lalu lalu lalu la! Sochoškrt sic kalcisumpa senmemysagart (;)! Biboň sod: Quocitem Vumpa Kleso Klaso Klart (!) Lalu lalu lalu lalu la! Šibeniční písně (1905) (z němčiny přeložil Josef Hiršal)

10 Nové názvy navržené přírodě
Pampevlk Tygrhart Brejmyslivec Žrahlt Štikaď samice Mžikev Vidamýžď Lenostoj čtyřprstý Pětikráska Moudiloďka Dědkučka Děsnýš

11 Noční rybí zpěv

12 Trychtýře Dva trychtýře jdou noční tmou. Těl jejich úzkou skulinou proudí jas luny klidně, stále na cestu lesem at d

13 futurismus Filippo Tommaso MARINETTI (1876 – 1944)
spolupráce s Mussolinim Manifest futurismu (1909): 1. Chceme opěvovat lásku k nebezpečí, návyk na energii a smělost 2. Základními prvky naší poezie budou odvaha, zmužilost a revolta 3. Literatura až dosud velebila myšlenkovou nehybnost, extázi a spánek, my chceme velebit útočný neklid, horečnatou nespavost, poklus, nebezpečný skok, facku a ránu pěstí 4. Prohlašujeme, že nádhera světa byla obohacena o novou krásu: o krásu rychlosti. Závodní automobil se svou kapotou ozdobenou tlustými trubkami podobnými hadům s výbušným dechem…, řvoucí automobil, který jako by se řítil po kartáčových nábojích, je krásnější než Niké ze Samothráky 5. (…) 6. Básník se musí vybít vášnivě, břeskně a marnotratně, chce-li znásobit nadšené zanícení pro prvotní živly (…)

14 Guillaume Apollinaire (1880 – 1918)
francouzský experimentální básník polského původu přátelství s Picassem účast ve válce „Stávám se bezmyšlenkovitým automatem.“ oběť španělské chřipky Alkoholy – asociace Kaligramy – vizuální lyrismus Pásmo (volný proud básníkova vědomí, stírá rozdíl mezi epikou a lyrikou)

15 G. Apollinaire surrealismus
„Když chtěl člověk napodobit chůzi, vynalezl kolo, které se vůbec nepodobá noze. Tak dospěl k surrealismu, aniž věděl jak.“ (1918)

16


Stáhnout ppt "Poezie v 1. polovině 20. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google