Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 06Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 06Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 06Číslo DUM 19 Předmět Biologie Tematický okruh Biologie a ekologie Název materiálu Genetika buňky Autor Mgr. Radka Nováková Datum tvorby duben 2014Ročníkdruhý Anotace Prezentace slouží k seznámení žáků se základními genetickými pojmy. Metodický pokyn Powerpointová prezentace určena k výkladu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radka Nováková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Genetika nauka o dědičnosti a proměnlivosti organismů dědičnost – schopnost organismů uchovávat soubory genetických informací a předávat je potomkům zabezpečuje stálost druhu způsobuje podobnost ( potomci jsou podobní rodičům) zajišťuje rozmanitost ( potomci nejsou zcela shodní s rodiči)

3 Genetika buňky gen základní jednotka genetické informace úsek DNA genom - soubor všech genů buněčného jádra geny jsou uložené v molekulách DNA a zabudované do struktury chromozomů – tělísek uložených v jádře eukaryotických buněk

4 Popište obrázek Obr. 1

5 Stavba chromozomu 1) chromatidy ( ramena) 2) centromera 3) krátké rameno 4) dlouhé rameno Obr. 2

6 Každý jedinec stejného druhu má stejný počet, velikost a tvar chromozomů v buněčných jádrech. Různé biologické druhy mají různý počet chromozomů př. člověk 46, pes 78, kapr 104, žito 14, lípa 82

7 Karyotyp - soubor všech jaderných chromozomů buňky Obr. 3 – karyotyp člověka - muže

8 Zapamatujte si: v tělních buňkách jsou chromozomy vždy v párech diploidní počet 2n ( 2 sady chromozomů) v pohlavních buňkách jsou chromozomy jednotlivě ( z každého páru vždy jeden) haploidní počet 1n ( 1 sada chromozomů) spermie 1n + vajíčko 1n = zygota 2n

9 Genom soubor všech genů buněčného jádra geny jsou v chromozomech uloženy lineárně za sebou každý gen má v chromozomu určité místo soubor genů každého chromozomu je konstantní a geny se vyskytují ve stálém pořadí

10 Alely různé varianty téhož genu v diploidních buňkách je každý gen zastoupen 2 alelami v haploidních buňkách je přítomna vždy jedna alela určitého genu homozygotní sada –obě alely genu stejné ( AA, aa) heterozygotní sada – obě alely genu rozdílné (Aa, aA) dominantní alela – A – převažující funkce recesivní alela - a př. barva květu, očí, krevní skupiny

11 Vysvětlete pojmy gen genom chromozom chromatida karyotyp alela heterozygot homozygot

12 Zdroje Odmaturuj z biologie. Brno: DIDAKTIS spol. s r.o., 2003. ISBN 978-80-86285-67-2. RIGUTTI, Adriana. Ilustrovaný atlas anatomie. 1. vyd. Praha: Sun, 2006, 239 s. ISBN 80-737- 1142-7. Obr. 1 SEVELA.P. Wikimedia Commons. Wikimedia Commons [online]. 2008-06-25. [cit. 2014-04-21]. Dostupné pod licencí Public Domain na: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_molekula_%C5%BEivota_-_%C4%8Desky.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_molekula_%C5%BEivota_-_%C4%8Desky.jpg Obr. 2 MANSKE, Magnus. Wikimedia Commons. Wikimedia Commons [online]. 2002-10-04. [cit. 2014- 04-21]. Dostupné pod llicencí Creative Commons na: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromosome.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromosome.png Obr. 3 DIETZEL65. Wikimedia Commons. Wikimedia Commons [online]. 2006-11-29. [cit. 2014-04-21]. Dostupné pod licencí Public Domain na: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_male_karyotpe_high_resolution.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_male_karyotpe_high_resolution.jpg


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 06Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google