Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Přednáška TZD Budete umět správně označit vlákennou směs ve výrobku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Přednáška TZD Budete umět správně označit vlákennou směs ve výrobku"— Transkript prezentace:

1 2. Přednáška TZD Budete umět správně označit vlákennou směs ve výrobku
Budete umět správně pojmenovat délkové textilie použité v textilním výrobku. Pojmenujete jednotlivé efektní nitě.

2 Zkratky vláken – staré značení (zrušeno v roce 1998)
ba, ln, vl, ph – přírodní vlákna VS, AT – chemická vlákna z přírodních polymerů PAD, POP, PES, PAN – chemická vlákna ze syntetických polymerů

3 Zkratky vláken nové značení EU – výběr:
CO – bavlna PL – polyester WO – vlna PA – polyamid VI – viskóza SI – sisal SE – přírodní hedvábí LI – len PP – polypropylen WK – vlna velbloudí PC – akryl CC – kokos ME – kovové vlákno AF – jiná vlákna

4 Označování vláken na výrobku
Vyhláška č. 92 Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 29.dubna 1999

5 Zákon na ochranu spotřebitele určuje
Způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu (vyhláška č. 92) Postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken Postupy pro kvalitativní analýzu třísložkových směsí textilních vláken

6 Názvy vláken §1 Je zde definováno 44 druhů vláken
Používají se celé druhové názvy, zkratky se mohou používat jen u textilií určených ke zpracování, musí být průvodní dokument Výraz „hedvábí“ nelze používat pro označení tvaru nekonečných textilií Obtížné určení vláken – povoleno označení „směs vláken“

7 Označování jednoho druhu vlákna §2
„100%“ + název vlákna „čistá“ + název vlákna „pouze z“ + název vlákna Takto označený výrobek může obsahovat 2% cizích vláken (5% u mykaných přízí)

8 Označování textilního výrobků ze dvou a více druhů vláken §3
Příklad, kdy jeden druh tvoří minimálně 85% Název druhu + údaj o hmotnosti v % Název druhu + „ minimálně 85%“ Úplný údaj o materiálovém složení

9 Označování textilního výrobků ze dvou a více druhů vláken §4
Příklad, kdy výrobek, který neobsahuje žádný druh vlákna v o celkové hmotnosti 85% : Název + % minimálně dvou hlavních druhů vláken Za tímto údajem jsou další druhy vláken uvedena v sestupném pořadí podle hmotnostního podílu

10 Druhy vláken, které tvoří méně jak 10% celkové hmotnosti výrobku mohou být označena výrazem „jiná vlákna“ Výrobky, které mají čistě lněnou osnovu a čistě lněný útek mohou být označeny výrazem: „směs bavlna - len“ a musí být doplněná specifikace „ čistě bavlněná osnova – čistě lněný útek“

11 Označování textilních výrobků s obsahem vlny §5
Vlněný výrobek může být označen „střižní vlna“ pokud je výhradně z poprvé použité střižní vlny Výraz „střižní vlna“ se toleruje ve směsích do 25% obsahu jiných vláken a pokud se vlna mísí pouze s jedním dalším vláknem

12 Označování textilních výrobků při uvádění na trh §6
Výrobky na které se vztahuje vyhláška musí mít etiketu nebo obdobné značení Pokud nejsou výrobky určeny pro přímého spotřebitele, jsou povoleny zkratky, jež musí být vysvětleny v přiložených dokumentech

13 Údaje o složení materiálu na etiketách, visačkách či obalech se vyznačí zřetelným jednotným písmem
V případě, že jsou výrobky nabízeny k prodeji mimo území státu, dodavatel zajistí označení na etiketách v jazyce používaném na území odběratele

14 Označování textilních výrobků složených ze dvou a více částí §7
U výrobku složeného ze 2 nebo 3 částí s rozdílným složením materiálu se materiálové složení uvede pro každou část. Z částí které tvoří méně než 30% celkové hmotnosti se povinně označují pouze hlavní podšívky

15 Označování textilních výrobků složených ze dvou a více částí §7
Označení jednotlivých částí musí být zřejmé tzn. jasné, ke které části se vztahují U speciálních druhů textilního zboží (uvedené přímo v zákonu) je možno uvést složení jednotlivých částí nebo celého výrobku

16 Praktický příklad Tkanina dodaná zahraničním výrobcem je označena takto: 12%CO, 15% Chemlon, 20% RA, 5%VSs, 45% vlna, 3% Lycra Jak správně označit pro budoucího českého spotřebitele?

17 Příklad Původní zadání: Správné řešení:
12%CO, 15% Chemlon, 20% RA, 5%VSs, 45% vlna, 3% Lycra Správné řešení: vlna 45%, ramie 20%, polyamid 15%, bavlna 12%, viskóza 5%, elastan 3%

18 Délkové textilie definice
Délková textilie je textilní útvar, jehož jeden rozměr je řádově větší než dva zbývající rozměry, které jsou řádově souměřitelné.

19 ZÁKLADNÍ POJMY (norma ČSN 80 0001)
textilní vlákno je délková textilie látkově homogenní, jejíž mikrorozměry nepřekročí zpravidla 0,1 mm staplové vlákno – střiž spřadatelné vlákno je vlákno omezené délky, které lze v souboru vláken stejné délky spřádat: a) elementární b) technické nespřadatelné vlákno je vlákno, které v souboru vláken stejné délky nelze spřádat pro jeho malou délku (vločkové vlákno - pro tvorbu vlasového povrchu) nekonečné vlákno je vlákno neomezené délky

20 ZÁKLADNÍ POJMY (norma ČSN 80 0001)
monofil je chemické nekonečné vlákno látkově homogenní, patří sem i vlasec jehož mikrorozměry jsou zpravidla větší než 0,1 mm multifil je chemické vlákno složené z  více nekonečných vláken o celkové jemnosti do 2000 dtex hedvábí termín pouze pro označení přírodního hedvábí, dříve se takto označovala nekonečná chemická vlákna

21 ZÁKLADNÍ POJMY textilní pásek - neomezené délky, látkově homogenní, přibližně obdélníkového průřezu (podle technologických postupů výroby máme pásek: řezaný, vytlačovaný, fibrilovaný) kabílek - z nekonečných vláken, podstatně tenčí než kabel, v celkové jemnosti zpravidla od 2000 dtex do dtex kabel z nekonečných vláken, v celkové jemnosti více než 10 ktex, určená zejména pro zpracování na konvertoru nebo k řezání na spřadatelná vlákna

22 ZÁKLADNÍ POJMY Pramen - složený ze spřadatelných vláken, která jsou vzájemně spojena přirozenou soudržností Přást - složený ze spřadatelných vláken, zpevněná zákrutem nebo zaoblováním, a to jen natolik, že při jeho přetrhu nedochází k přetrhu jednotlivých vláken

23 ZÁKLADNÍ POJMY Příze - složená ze spřadatelných vláken, zpevněná zákrutem nebo pojením tak, že při přetrhu příze dochází i k přetrhu jednotlivých vláken Objemovaná příze je příze vyrobená z vláken různé sráživosti, u které se vysrážením dosáhlo většího objemu ve srovnání s výchozím stavem

24 ZÁKLADNÍ POJMY Nit - pojem pro přízi, hedvábí, multifil, kabílek a některé další druhy d.t., kterého se používá pouze v případech, kdy je třeba vyjádřit obecně vnější tvar výrobku bez zřetele na jeho vnitřní uspořádání, charakteristické vlastnosti apod. Jednoduchá nit - vyrobená jen jednou operací, předením. Po uvolnění zákrutů se příze rozpadá na jednotlivá vlákna Skaná nit - vyrobená ve dvou operacích, v první se vypřede příze jednoduchá, ve druhé operaci se dvě nebo více přízí jednoduchých seskává do skané příze s opačným zákrutem Tkalcovská nebo pletařská nit – rozdíl v zákrutech

25 ZÁKLADNÍ POJMY Družená nit je délkový útvar, kde jednoduché nitě jsou technologií sdruženy bez zákrutu Tvarovaná nit multi- nebo monofilamentní nit z nekonečných vláken vyznačující se pružností nebo objemností získanou zakrucováním, kadeřením, případně následným zpracováním Jádrová nit - obeskáním jádra přízí nebo přástem z bavlny, jádro je nositelem pevnosti, plášť svými výbornými tepelně izolačními vlastnostmi dovoluje vysokorychlostní zpracování Šicí nit

26 Způsoby tvarování chemických nekonečných nití
Ozubenými koly (tvarovaná nit se získá postupem, při kterém je zahřívána a obloučkována mezi ozubenými koly) Tvarování proudem vzduchu (tvarovaná nit se získá postupem, při kterém jsou na nekonečných vláknech prostřednictvím proudu stlačeného vzduchu tvořeny vzájemně propletené smyčky) Pěchováním do vyhřáté komůrky (tvarovaná nit se získá postupem, při kterém je s předstihem dodávána do vyhřívané komory a v ní pěchována) Tažením přes vyhřátou hranu (tvarovaná nit se získá postupem, při kterém zahřátá nit prochází přes hranu nože)

27 Způsoby tvarování chemických nekonečných nití
Nepravým zákrutem (tvarovaná nit se získá postupem, při kterém je nit vysoce zakrucována, stabilizována teplem a rozkrucována kontinuálním způsobem) Kombinací teplem sráživých a nesráživých vláken (tvarovaná nit se získá postupem, při kterém jsou kombinovány dvě skupiny nekonečných vláken s různou sráživostí) Tvarování postupem pletení – párání (tvarovaná nit se získá postupem, při kterém je z nitě upletena textilie, která je stabilizována teplem, pak vypárána a navinuta na cívku)

28 Efektní nitě tvořené Efektní konstrukcí Barevným efektem
Kombinací obou Speciální

29 PLAMENOVÁ NIT V určitých vzdálenostech vytvořen kratší nebo delší silnější úsek, příp. i barevně odlišný. Vzniká přidáním útržků přástu nebo rouna k základnímu materiálu nebo na efektním skacím stroji tím, že se přerušovaně ke dvěma nitím přiskává přást nebo příze určité délky.

30 PLAMENOVÁ NIT

31 NOPKOVÁ NIT Efektu se dosáhne přidáním nopků (shluky chmáčků vláken) do směsi základních vláken a jejich zapředení do příze při zakrucování.

32 KREPOVÁ NIT pružná, se zrnitým povrchem.
Efektu se dosáhne použitím vysokého počtu zákrutů (přádních nebo skacích) nebo při skaní se souhlasným směrem zákrutu jako zákrut přadní.

33 OBESKÁVANÁ NIT Měkká nit s otevřeným povrchem, členěným na kosočtverce. Efektu se dosáhne při skaní velmi rozdílných jemností nití vstupujících do skaní a jejich různým napětím.

34 KRYTÁ NIT povrch má vzhled husté, lesklé spirály. Jádro dodává skané niti potřebnou pevnost, je obeskáváno rychlejším podáváním krycích nití. Na krycí materiál se často používá lesklá viskóza, chemické hedvábí nebo kovové niti.

35 SPIRÁLOVÁ NIT Nit spirálově zřaseného povrchu.
Efektu se dosáhne skaním základní jemnější nitě s nití výrazně hrubší, efektní. Pro některé druhy těchto efektních přízí se používají názvy: gimpa, buklé, ondé (mají dlouhotočivý protáhlý a zřasený povrch) a frizé (má krátký spirálově zřasený povrch).

36 SPIRÁLOVÁ NIT

37 SMYČKOVÁ NIT – FROTÉ Na povrchu jsou rozmístěny drobné smyčky.
Smyčky se tvoří tím, že k základní niti je přiskávána rychleji dodávaná smyčková nit. Vytvořené smyčky mohou být upevněny dalším skaním křížkovací nití

38 SMYČKOVÁ NIT – LOOP Na povrchu jsou větší smyčky.
Smyčky se tvoří tím, že k základní niti je přiskávána rychleji dodávaná smyčková nit.

39 SMYČKOVÁ NIT – LOOP

40 SMYČKOVÁ NIT – STŘAPCOVÁ
Na povrchu jsou dlouhé smyčky. Smyčky se tvoří tím, že k základní niti je přiskávána rychleji dodávaná smyčková nit.

41 SMYČKOVÁ NIT – STŘAPCOVÁ

42 KNOFLÍKOVÁ NIT V určitých vzdálenostech rozmístěny shluky závitů v podobě „knoflíků“ Efektního shluku nití se docílí přerušením dodávky nití, které knoflík netvoří. „Knoflík“ je tvořen jednou z  nití.

43 KNOFLÍKOVÁ NIT

44 ŽINYLKA nit s hustým vlasem kolmým k ose niti. výroba skaním tkaním
pletením lepením

45 ŽINYLKA SKANÁ Žinylka skaná se vyrábí na speciálním žinylkovacím stroji. Mezi dvě nosné nitě mezi které se vkládají multifily, které jsou zároveň se stáčením řezány.

46 ŽINYLKA PLETENÁ na osnovních pletařských strojích
základní nit plete řetízek a vlasová nit provazuje střídavě mezi jednotlivými řetízky. Po upletení se vlasová nit rozřeže.

47 ŽINYLKA TKANÁ Dnes historie!
Předdílo se tkalo v perlinkové vazbě a po zatkání se útky rozřežou na pásy, nosným elementem nitě je pak 4-6 osnovních nití, útky tvoří vlas.

48 MULINÉ Na povrchu se v pravidelné spirále prolínají nejméně dva barevné odstíny. Efektu je dosaženo skaním nejméně dvou jednoduchých nití stejné jemnosti, barevně odlišných.

49 FLÁMKOVÁ NIT Nit s různobarevnými úseky.
Efektu se může dosáhnout potištěním nebo stříkáním přaden několika barevnými odstíny

50 MELÉ, MELANŽ Vyrábí se ze směsi barevných vláken, nejméně ze dvou odstínů - nit má v konečném výsledku barevně pestrý vzhled.

51 MARENGO Černá nit s příměsí 2-5% bílých vláken

52 VIGURÉ Efektu se dosáhne spřádáním potištěných česanců.
Tato vícebarevná efektní niť (barevně pestrého avšak klidného vzhledu) se používá zejména k výrobě vlnařských tkanin. Na rozdíl od melé může mít každé vlákno několik barev.

53 OMBRÉ na niti se střídavě opakují dva nebo více barevných odstínů. Efektu je dosaženo obarvením části přaden na různé barevné odstíny, které se často duhově prolínají – stínují.

54 ŽASPÉ Na povrchu se ve volné šroubovici prolínají dva barevné odstíny.
Efektu se dosáhne spojením dvou různobarevných přástů při dopřádání.

55 LEONSKÁ NIT Jádro nitě z vigoňové příze je obtočeno kovovým páskem stříbrným, zlatým nebo jiným kovovým páskem.

56 Příští přednáška: Vzory a úpravy tkanin


Stáhnout ppt "2. Přednáška TZD Budete umět správně označit vlákennou směs ve výrobku"

Podobné prezentace


Reklamy Google