Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S o c r a t e s Comenius 1 Vzdělávací program Evropské unie Obchodní akademie Kubelíkova 37, Praha 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S o c r a t e s Comenius 1 Vzdělávací program Evropské unie Obchodní akademie Kubelíkova 37, Praha 3."— Transkript prezentace:

1 S o c r a t e s Comenius 1 Vzdělávací program Evropské unie Obchodní akademie Kubelíkova 37, Praha 3

2 Program Socrates Představujeme Vám podprogram Comenius 1, zaměřený na spolupráci škol, uskutečňovaný za podpory Evropské unie v naší škole – Obchodní akademii v Kubelíkově ulici. Projekt spolupráce škol se nazývá „Let‘s open our schools to the community – Learning by doing“(„Spolupracujme s ostatními organizacemi - neziskovými, charitativními; a učme se tím, že pomáháme druhým“) Představujeme Vám podprogram Comenius 1, zaměřený na spolupráci škol, uskutečňovaný za podpory Evropské unie v naší škole – Obchodní akademii v Kubelíkově ulici. Projekt spolupráce škol se nazývá „Let‘s open our schools to the community – Learning by doing“(„Spolupracujme s ostatními organizacemi - neziskovými, charitativními; a učme se tím, že pomáháme druhým“)

3 Účastníci programu: Praha – Česká republika,Obchodní akademie Kubelíkova 37Praha – Česká republika,Obchodní akademie Kubelíkova 37 Portimao – Portugalsko, Escola Secundaria Manuel Teixeria Gomes, Av. Sao Joao de Deus, koordinátorPortimao – Portugalsko, Escola Secundaria Manuel Teixeria Gomes, Av. Sao Joao de Deus, koordinátor Varšava – Polsko, Gimnazjum 94, Na Uboczu 9Varšava – Polsko, Gimnazjum 94, Na Uboczu 9 Drama – Řecko, Esperino Gymnasium of Drama, A. KastrinouDrama – Řecko, Esperino Gymnasium of Drama, A. Kastrinou

4 Cíle projektu: spolupráce s lidmi z jiného kulturního prostředíspolupráce s lidmi z jiného kulturního prostředí naučit se respektovat názory druhých a rozvíjet tolerancinaučit se respektovat názory druhých a rozvíjet toleranci prohlubovat sociální cítění a podporovat rovnost lidíprohlubovat sociální cítění a podporovat rovnost lidí motivovat ke zvládnutí cizího jazyka a zvyšovat sebedůvěru při dorozumívánímotivovat ke zvládnutí cizího jazyka a zvyšovat sebedůvěru při dorozumívání využívat znalostí informačních technologiívyužívat znalostí informačních technologií

5 Studenti pomáhají sociálně znevýhodněným skupinám osob: spolupracují s azylovým domem pro matky s dětmi: doučování ČJ, MAT a ANJ, hlídání dětí, zorganizování Mikulášské besídky.spolupracují s azylovým domem pro matky s dětmi: doučování ČJ, MAT a ANJ, hlídání dětí, zorganizování Mikulášské besídky. pomáhají dětem ve stacionáři Motýlek při doučování, učí je různým výtvarným činnostem, doprovází je na plavání a na další zájmové akce.pomáhají dětem ve stacionáři Motýlek při doučování, učí je různým výtvarným činnostem, doprovází je na plavání a na další zájmové akce. klientům z domova seniorů Sue Ryder asistují v jejich zájmech.klientům z domova seniorů Sue Ryder asistují v jejich zájmech. dochází do zařízení Klokánek, které představuje rodinnou alternativu ústavní péče. Zde děti hlídají, povídají a hrají si s nimi, čtou jim pohádky a pomáhají jim s úkoly.dochází do zařízení Klokánek, které představuje rodinnou alternativu ústavní péče. Zde děti hlídají, povídají a hrají si s nimi, čtou jim pohádky a pomáhají jim s úkoly.

6 Dotazníková akce Zjišťování způsobu trávení volného času mládeže dotazníkovou formou proběhlo na všech partnerských školách v jazyce anglickém. Bylo zjištěno:Zjišťování způsobu trávení volného času mládeže dotazníkovou formou proběhlo na všech partnerských školách v jazyce anglickém. Bylo zjištěno: –za nejvíce zajímavé volno časové aktivity je uváděno: chození s přáteli ven, poslouchání hudby, provozování sportu –za nejhodnotnější aktivity je považována pomoc dětem, ochrana přírody a pomoc starým a nemocným lidem

7 Pomoc ostatním potřebným sponzorování chlapce a dívky z Indie, kde v rámci Adopce na dálku jsou poskytovány prostředky na vzdělání. Chlapce finančně podporují studenti a dívku učitelé. Studenti píší dopisy v anglickém jazyce oběma dětem, zároveň překládají jejich dopisy a diskutují o problémech, o kterých se dovídají z dopisů.sponzorování chlapce a dívky z Indie, kde v rámci Adopce na dálku jsou poskytovány prostředky na vzdělání. Chlapce finančně podporují studenti a dívku učitelé. Studenti píší dopisy v anglickém jazyce oběma dětem, zároveň překládají jejich dopisy a diskutují o problémech, o kterých se dovídají z dopisů. sběr anglicky psaných knih pro vybavení knihovny v Ugandě a Indii.sběr anglicky psaných knih pro vybavení knihovny v Ugandě a Indii. Pomoc zvířecímu útulku; sbírání kódů a zasílání jich do útulku, pak pracovníci útulku dostanou zdarma konzervy pro zvířata.Pomoc zvířecímu útulku; sbírání kódů a zasílání jich do útulku, pak pracovníci útulku dostanou zdarma konzervy pro zvířata.

8 Přednášková činnost pro žáky Adopce na dálku, kde žáci byli seznámeni se zástupci této organizace o možnostech pomoci chudým oblastem světa a o využití získaných prostředků.Adopce na dálku, kde žáci byli seznámeni se zástupci této organizace o možnostech pomoci chudým oblastem světa a o využití získaných prostředků. Navázání kontaktů s dobrovolnickým centrem Hestia: přednáška a diskuse o práci dobrovolníků v naší republice a jiných státech Evropské unie.Navázání kontaktů s dobrovolnickým centrem Hestia: přednáška a diskuse o práci dobrovolníků v naší republice a jiných státech Evropské unie.

9 Další činnost: vytvoření tzv. “penfriendship contacts“ – dopisování studentů partnerských škol prostřednictvím internetu v jakémkoli cizím jazycevytvoření tzv. “penfriendship contacts“ – dopisování studentů partnerských škol prostřednictvím internetu v jakémkoli cizím jazyce vytvoření plakátů pro výstavu Schola Pragensisvytvoření plakátů pro výstavu Schola Pragensis soutěž o nejlepší návrh na tričko Socrates, organizovaná Národní agenturou Socratessoutěž o nejlepší návrh na tričko Socrates, organizovaná Národní agenturou Socrates vytvoření tzv. “cultural boxes“ – shromáždění předmětů, které jsou typické pro danou zemi (prezentovány na partnerském setkání v Praze)vytvoření tzv. “cultural boxes“ – shromáždění předmětů, které jsou typické pro danou zemi (prezentovány na partnerském setkání v Praze)

10 Partnerská pracovní setkání 1) Portimao (Portugalsko) – prodiskutování výsledků dotazníkové akce a diskuse o jednotlivých aktivitách na partnerských školách: sbírky šatů, knih, pomoc dětským domovům, návštěvy v nemocnicích atd.1) Portimao (Portugalsko) – prodiskutování výsledků dotazníkové akce a diskuse o jednotlivých aktivitách na partnerských školách: sbírky šatů, knih, pomoc dětským domovům, návštěvy v nemocnicích atd. 2) Praha – výměna zkušeností z práce na společném projektu, diskuse a zhodnocení veškerých aktivit od zahájení projektu. Prezentace těchto aktivit na CD-ROMech.2) Praha – výměna zkušeností z práce na společném projektu, diskuse a zhodnocení veškerých aktivit od zahájení projektu. Prezentace těchto aktivit na CD-ROMech.

11 Prezentace projektu O projektu byli informováni zástupci městské části Praha 3. Během partnerské schůzky v Praze byli zástupci partnerských škol přijati paní místostarostkou na radnici Prahy 3, která zdůraznila důležitost výměny zkušeností mezi jednotlivými školami.O projektu byli informováni zástupci městské části Praha 3. Během partnerské schůzky v Praze byli zástupci partnerských škol přijati paní místostarostkou na radnici Prahy 3, která zdůraznila důležitost výměny zkušeností mezi jednotlivými školami. Výsledky projektu budou prezentovány na veřejnosti – v Radničních novinách Prahy 3 (podklady již byly odevzdány). V současnosti je projekt prezentován na webových stránkách školy. Pokračujeme v komunikaci s národním dobrovolnickým centrem Hestia v Praze s paní ředitelkou Sozanskou, která zamýšlí uveřejnit práci na projektu v médiích.Výsledky projektu budou prezentovány na veřejnosti – v Radničních novinách Prahy 3 (podklady již byly odevzdány). V současnosti je projekt prezentován na webových stránkách školy. Pokračujeme v komunikaci s národním dobrovolnickým centrem Hestia v Praze s paní ředitelkou Sozanskou, která zamýšlí uveřejnit práci na projektu v médiích. Zpráva o projektových aktivitách se též stala součástí závěrečné výroční zprávy ředitele školy.Zpráva o projektových aktivitách se též stala součástí závěrečné výroční zprávy ředitele školy.


Stáhnout ppt "S o c r a t e s Comenius 1 Vzdělávací program Evropské unie Obchodní akademie Kubelíkova 37, Praha 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google