Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací program Evropské unie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací program Evropské unie"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací program Evropské unie
S o c r a t e s Comenius 1 Vzdělávací program Evropské unie Obchodní akademie Kubelíkova 37, Praha 3

2 Program Socrates Představujeme Vám podprogram Comenius 1, zaměřený na spolupráci škol, uskutečňovaný za podpory Evropské unie v naší škole – Obchodní akademii v Kubelíkově ulici. Projekt spolupráce škol se nazývá „Let‘s open our schools to the community – Learning by doing“(„Spolupracujme s ostatními organizacemi - neziskovými, charitativními; a učme se tím, že pomáháme druhým“)

3 Účastníci programu: Praha – Česká republika,Obchodní akademie Kubelíkova 37 Portimao – Portugalsko, Escola Secundaria Manuel Teixeria Gomes, Av. Sao Joao de Deus, koordinátor Varšava – Polsko, Gimnazjum 94, Na Uboczu 9 Drama – Řecko, Esperino Gymnasium of Drama, A. Kastrinou

4 Cíle projektu: spolupráce s lidmi z jiného kulturního prostředí
naučit se respektovat názory druhých a rozvíjet toleranci prohlubovat sociální cítění a podporovat rovnost lidí motivovat ke zvládnutí cizího jazyka a zvyšovat sebedůvěru při dorozumívání využívat znalostí informačních technologií

5 Studenti pomáhají sociálně znevýhodněným skupinám osob:
spolupracují s azylovým domem pro matky s dětmi: doučování ČJ, MAT a ANJ, hlídání dětí, zorganizování Mikulášské besídky. pomáhají dětem ve stacionáři Motýlek při doučování, učí je různým výtvarným činnostem, doprovází je na plavání a na další zájmové akce. klientům z domova seniorů Sue Ryder asistují v jejich zájmech. dochází do zařízení Klokánek, které představuje rodinnou alternativu ústavní péče. Zde děti hlídají, povídají a hrají si s nimi, čtou jim pohádky a pomáhají jim s úkoly.

6 Dotazníková akce Zjišťování způsobu trávení volného času mládeže dotazníkovou formou proběhlo na všech partnerských školách v jazyce anglickém. Bylo zjištěno: za nejvíce zajímavé volno časové aktivity je uváděno: chození s přáteli ven, poslouchání hudby, provozování sportu za nejhodnotnější aktivity je považována pomoc dětem, ochrana přírody a pomoc starým a nemocným lidem

7 Pomoc ostatním potřebným
sponzorování chlapce a dívky z Indie, kde v rámci Adopce na dálku jsou poskytovány prostředky na vzdělání. Chlapce finančně podporují studenti a dívku učitelé. Studenti píší dopisy v anglickém jazyce oběma dětem, zároveň překládají jejich dopisy a diskutují o problémech, o kterých se dovídají z dopisů. sběr anglicky psaných knih pro vybavení knihovny v Ugandě a Indii. Pomoc zvířecímu útulku; sbírání kódů a zasílání jich do útulku, pak pracovníci útulku dostanou zdarma konzervy pro zvířata.

8 Přednášková činnost pro žáky
Adopce na dálku, kde žáci byli seznámeni se zástupci této organizace o možnostech pomoci chudým oblastem světa a o využití získaných prostředků. Navázání kontaktů s dobrovolnickým centrem Hestia: přednáška a diskuse o práci dobrovolníků v naší republice a jiných státech Evropské unie.

9 Další činnost: vytvoření tzv. “penfriendship contacts“ – dopisování studentů partnerských škol prostřednictvím internetu v jakémkoli cizím jazyce vytvoření plakátů pro výstavu Schola Pragensis soutěž o nejlepší návrh na tričko Socrates, organizovaná Národní agenturou Socrates vytvoření tzv. “cultural boxes“ – shromáždění předmětů, které jsou typické pro danou zemi (prezentovány na partnerském setkání v Praze)

10 Partnerská pracovní setkání
1) Portimao (Portugalsko) – prodiskutování výsledků dotazníkové akce a diskuse o jednotlivých aktivitách na partnerských školách: sbírky šatů, knih, pomoc dětským domovům, návštěvy v nemocnicích atd. 2) Praha – výměna zkušeností z práce na společném projektu, diskuse a zhodnocení veškerých aktivit od zahájení projektu. Prezentace těchto aktivit na CD-ROMech.

11 Prezentace projektu O projektu byli informováni zástupci městské části Praha 3. Během partnerské schůzky v Praze byli zástupci partnerských škol přijati paní místostarostkou na radnici Prahy 3, která zdůraznila důležitost výměny zkušeností mezi jednotlivými školami. Výsledky projektu budou prezentovány na veřejnosti – v Radničních novinách Prahy 3 (podklady již byly odevzdány). V současnosti je projekt prezentován na webových stránkách školy. Pokračujeme v komunikaci s národním dobrovolnickým centrem Hestia v Praze s paní ředitelkou Sozanskou, která zamýšlí uveřejnit práci na projektu v médiích. Zpráva o projektových aktivitách se též stala součástí závěrečné výroční zprávy ředitele školy.


Stáhnout ppt "Vzdělávací program Evropské unie"

Podobné prezentace


Reklamy Google