Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  13 Číslo DUM 3.2_13_11 Předmět Společenské vědy, Tělesná výchova Tematický okruh Zdravý životní styl Název materiálu Rizikové chování Autor Mgr. Hana Topičová Datum tvorby 31. leden 2014 Ročník  1. – 3. ročník Anotace Materiál slouží k všeobecnému seznámení žáků s problematikou rizikového chování. Materiál může být použit jak ve výkladové tak opakovací části vyučovací hodiny. Součástí materiálu jsou otázky a úkoly podchycující všeobecné povědomí žáků o problematice rizikového chování. Metodický pokyn Prezentace, výklad s otázkami a úkoly pro žáky v oblasti problematiky rizikového chování. Prezentaci lze využít v průřezovém tématu „výchova ke zdraví“. Cílová skupina žáků: 15 – 19 let Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Co je to rizikové chování
Rizikové chování, dříve označované jako sociálně patologické chování: je takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost je takové chování jedince, které je charakteristické především nezdravým životním stylem, nedodržováním nebo porušováním sociálních norem, zákonů, předpisů a etických hodnot je chování a jednání, které vede k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve kterém žije a pracuje, a ve svém důsledku pak k individuálním, skupinovým či celospolečenským poruchám a deformacím

3 Formy rizikového chování
záškoláctví šikana rasismus a xenofobie negativní působení sekt závislostní chování poruchy příjmu potravy kriminalita, delikvence, vandalismus

4 Záškoláctví Za záškoláctví („chození za školu“) je považována neomluvená absence žáka ve škole. Jedná se o přestupek, kterým žák úmyslně zanedbává školní docházku. Záškoláctví je jeden z nejčastějších přestupků proti školnímu řádu. Je to forma rizikového chování. Odpovězte: Jak a kde tráví čas žáci, kteří jsou „za školou“? Často je záškoláctví spojeno s dalšími typy rizikového chování, které obvykle negativně ovlivňují osobnostní vývoj jedince.

5 Dopady záškoláctví Každý typ záškoláctví se stává pro žáka potencionálním nebezpečím, neboť najednou vznikne docela velký časový prostor, který je potřeba nějak vyplnit. Nabízí se možnosti jako jsou: konzumace alkoholu gambling drogy páchání drobné delikvence, jako jsou např. krádeže

6 Příčiny záškoláctví negativní vztah ke škole
negativní vztah ke škole si žák může vybudovat na základě špatného prospěchu. V některých případech se žáka dotýká také negativní hodnocení jeho výkonů učitelem strach ze šikany žák se pak bojí do školy docházet, aby nebyl šikanován zvolení špatného studijního směru výuka na škole, která žáka nijak neuspokojuje, se stává něčím „otravným“ a pro něj nezajímavým lenost má mezi záškoláctvím velké zastoupení. Žák se ráno vzbudí a do školy se mu prostě nechce jít, a tak do ní neodejde. Ve většině případů mu pak rodiče napíší omluvenku pro nevolnost nebo z rodinných důvodů

7 Příčiny záškoláctví kamarádi a party
mají větší vliv než rodiče. Školní prostředí se pak stává pro žáka méně atraktivní než prostředí obchodního střediska nebo prostředí restaurace rodinné problémy bývají rovněž spouštěčem záškoláctví, neboť žák může být jejich vlivem vystaven neustálému tlaku a stresu, kterému se snaží nějak uniknout (přílišný tlak ze strany rodičů na studijní výsledky, složitá rodinná situace, atd.)

8 Řešení záškoláctví Pokud je nechuť chodit do školy způsobena některou z těchto příčin, je nutné o nich komunikovat: s rodiči s třídním učitelem s výchovným poradcem s někým ke komu cítíš důvěru Určitě se bude snažit důvěru nezklamat. Je nutné každý problém chtít řešit a ne před ním utíkat či oddalovat jeho řešení!

9 Záškoláctví Odpovězte Co je záškoláctvím porušováno?
Je porušována hlavně důvěra mezi sebou samým a rodiči, kteří věří, že chodíte do školy proto, abyste se něčemu naučili, a abyste se uplatnili v životě. Dochází samozřejmě k porušování školního řádu, který takové jednání může postihnout podmíněným vyloučením až vyloučením ze školy.

10 Šikana Co je to šikana? – Co si pod ní představujete? Šikana
= opakované ubližování; = znamená zlomyslné obtěžování, týrání, sužování, pronásledování; = je svévolné psychické, emoční nebo fyzické ohrožování jednoho žáka žákem jiným; = když ti jeden nebo více žáků úmyslně a většinou opakovaně ubližuje; = když ti jeden nebo více žáku, kterým se nemůžeš bránit, dělá to, co je ti nepříjemné, co tě ponižuje nebo tě to bolí; = strká do tebe, nadává ti, schovává ti věci, bije tě. = znepříjemňuje ti život i jinak: pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě.

11 Kyberšikana Kyberšikana je druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, y, internet, blogy apod. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS, vytváření stránek a blogů. Kyberšikana může sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým dotyčného, popřípadě prostřednictvím vystavení na internetu. Tato varianta šikany může být extrémně nebezpečná – pokud se spojí s nějakou velmi ponižující situací, takovéto zveřejnění ponižujících materiálů obrovskému množství lidí (které nejde vzít zpět) mnohonásobně zvyšuje utrpení a trauma obětí, což na ni může mít extrémně neblahý dopad.

12 Oddalování problému jen situaci zhoršuje.
Řešení šikany Pokud se s projevy šikany setkáte, nepokoušejte se věci řešit na vlastní pěst. Svěřte se doma rodičům, vyhledejte třídního učitele, obraťte se na výchovného poradce nebo školního metodika prevence. Určitě se budou snažit pomoc. Pokud se pomoci nedostane u jednoho, nevzdávejte to a běžte za druhým. Někdy můžete mít strach se svěřit, což je pochopitelné, ale to situaci nevyřeší! Oddalování problému jen situaci zhoršuje. Šikana totiž postupem času přerůstá v mnohem horší stupně Tomu se snažte zabránit! Pokud dělá problém osobní kontakt, pak můžete volat bezplatně na Linku bezpečí – 116 111.

13 Aspoň na chvíli zapomene, např. že propadá z nějakého předmětu.
Rasismus, xenofobie Co je to rasismus? – Co se vám vybaví při tomto pojmu? Rasismus vychází z názoru, že naše rasa je lepší, než všechny ostatní. Že jsme biologicky předurčeni k ovládnutí Země a jejímu řízení. Tomu není těžké uvěřit, člověk se alespoň na chvíli může cítit důležitý. Aspoň na chvíli zapomene, např. že propadá z nějakého předmětu. Co je to xenofobie? - Znáte tento pojem – co to je? Co je to fobie? - Co se vám vybaví při tomto pojmu? Fobie je strach z něčeho. A co je to to xeno? C i z í xenofobie je strach ze všeho cizího, odmítání všeho, co nepochází od nás, co není naše, co pochází odjinud. Xenofobie je tedy poněkud širším pojmem, než rasismus Není to jen strach z cizí rasy, ale ze všeho, co je nám neznámé.

14 Rasismus a xenofobie Rasisticky smýšlející člověk, rasista, není nebezpečný jen svým smýšlením, ale především tím, že své myšlenky chce uvést v praxi. Často hledá příležitost k nějakému činu a často tak činí ve společnosti podobně smýšlejících kamarádů, protože sám by toho asi moc nedokázal.

15 Negativní působení sekt
Sekta je společenství lidí, kteří jsou sdružováni většinou za nějakým náboženským účelem (může to ale být i účel komerční, politický atd.) jako víra, spasení, nový spasitel, mystická pravda, atd. Členové těchto sdružení jsou však v ohrožení svého psychického nebo tělesného zdraví. A v tom právě hrozí největší nebezpečí sekt. Člověka propadlého sektářskému myšlení již nepřesvědčíme pomocí racionálních argumentů o škodlivosti života v sektě. Následně si ukážeme způsoby, jakými si sekta podmaňuje osobnost svého budoucího člena, jak je rozpoznat a ubránit se jim.

16 Způsoby podmanění člověka sektou
1. Zneužití přirozených potřeb člověka: Přehled nejdůležitějších potřeb člověka a možností sekt, které nabízí k jejich zdánlivému naplnění. Potřeba Nabídka sekt někam patřit (společenství, parta, kolektiv) přátelství, dokonalé vztahy být přijímán jako osobnost (prosadit se) lichocení, obdiv ulehčit v odpovědnosti za své rozhodování jasné vedení, šablony - stačí plnit altruismu (pomoci druhým) službu, podíl na záchraně světa založit kvalitní rodinu zaručené recepty na dokonalou rodinu poznávat, vědět víc, vzdělávat se studium, kurzy, meditace zdravého života (životospráva, ekologie, drogy) zásady života v souladu s přírodou touha po moci možnost růstu v hierarchii sekty ovlivnit osud ve svůj vlastní prospěch metody, techniky, principy jeho ovládání orientace v nepoznaném - mystickém, záhady možnost prožít, porozumět a ovládat je nalézt smysl života (mít pro co žít) konkrétní a konečné naplnění této potřeby zbavit se stereotypu, nespokojenost s konzumem zvláštní, alternativní životní styl

17 Způsoby podmanění člověka sektou
2. Zneužití momentální situace člověka: osobní, rodinné či společenské tragédie, nemoci, smrt blízkého člověka, rozvod, změny bydliště, školy. komplexů, osamocenosti, dlouhodobé nemoci, únavy a vyčerpání, stresu, disfunkční rodina - touha po péči (společenství sekty jako náhradní rodina), jako alternativa k životu beze smyslu či nespokojenosti s konzumní společností dnešní doby. 3. Zneužití náboženskosti člověka: Toto založení člověka dokáží sekty velice dobře využít navázat na něj a předložit svůj model, který vede k psychické závislosti na této skupině a neschopnosti další reflexe plnosti života a dalšího hledání pravdy.

18 Závislostní chování Dnešní doba je plná závislostí:
jsme závislí na automobilech, bez kterých si již život nedokážeme představit jsme závislí na internetu a mobilních telefonech, kterým věnujeme každý den tolik času, že kdybychom místo toho četli knihy, pak by z nás mohli být univerzitní učitelé řada lidí se stává pomalu závislými na alkoholu, aby se zbavili každodenního pracovního stresu řada z dospívajících, možná dokonce většina, je závislá na nikotinu, bez kterého si už nedokáží představit den Kdy se ale závislost stává rizikovým chováním, kde je hranice, kterou bychom neměli překročit? – Jak byste stanovili tuto hranici?

19 Co je to závislost Co je to závislost? – Zkuste vlastní definici?
Při závislosti má pro jedince užívání nějaké látky přednost před jiným jednáním, kterého si dříve cenil více. Jako ústřední charakteristiku onemocnění označuje touhu (často silnou, přemáhající) užívat psychoaktivní látku nebo látky (drogy včetně alkoholu, tabáku apod.). Touhu užívat drogy si jedinec uvědomuje (i když ji nemusí přiznávat) a snaží se často užívání kontrolovat nebo i zastavit; často však neúspěšně. Závislost však může vznikat nejen při užívání některých látek, ale může to být i závislost na nějakém typu chování (hraní počítačových her, internet, hrací automat atd.)

20 Příznaky závislosti Příznaky závislosti:
silná touha užívat látku, konat určitou činnost potíže v kontrole užívání látky, konání určité činnosti potřeba vyšších dávek drogy, trávení více času při konání určité činnosti k dosažení žádoucího stavu zanedbávání jiných zájmů a potěšení než je užívání drogy, konání určité činnosti pokračování v užívání i přes jasný důkaz škodlivých následků užívání (depresivní stavy, nákaza virovou žloutenkou při injekční aplikaci, cirhóza jater při užívání alkoholu apod.) existence psychické či fyzické závislosti na určité droze nebo činnosti vyjádřená přítomností abstinenčního syndromu psychického nebo fyzického typu

21 Příčiny vzniku závislosti
touha po příjemných pocitech uniknout od reality a odpočinout si; po užití drogy se člověk zprvu cítí příjemně, uvolněně, má pocit úletu z času a prostoru zahánění nudy experiment vliv party nebo jiné skupiny lidí, v níž se člověk pohybuje; zapadnout do kolektivu snaha vyhnout se starostem, problémům uniknutí ze složitých situací, které přináší život

22 Závislost Máte pocit, že jste závislí? Promluvte si o tom s rodiči.
Obraťte se na svého třídního učitele Obraťte se na metodika prevence Obraťte se na výchovného poradce Obraťte se přímo na odbornou organizaci, která může pomoci.

23 Poruchy příjmu potravy
Titulní stránky časopisů, televizní pořady, reklamy, internetové reklamy, různé letáky; všude kolem nás je plno krásných modelek s ideální postavou. V reálném životě však poslední dobou narůstá počet obézních spoluobčanů. Rozpor mezi tím, čím bychom chtěli být a tím, čím jsme, je často výchozím bodem pro poruchy příjmu potravy. I tak základní věc, jako je jídlo, se může stát vážným problémem. Více se projevuje u dívek než u chlapců, ale nebezpečí je tu pro obě pohlaví.

24 Mentální anorexie Mentální anorexie je porucha příjmu potravy charakterizovaná úmyslným snižováním váhy. Nemocní nejsou spokojeni se svou postavou, a proto chtějí rychle a hodně zhubnout, záměrně odmítají potravu, nadměrně cvičí, užívají projímadla nebo léky na odvodnění. Nemocní mají intenzivní strach z nárůstu hmotnosti navzdory podváze, BMI klesá pod 17,5. Kromě fyzických se objevuje řada psychických problémů: nespavost, nesoustředěnost pocity smutku, osamocení, zoufalství, bezmoci, deprese sebevražedné sklony - sklony k sebepoškozování Víte co je to BMI – znáte hodnoty ideální hmotnosti člověka?

25 Mentální bulimie Mentální bulimie je porucha příjmu potravy, charakterizovaná opakujícími se záchvaty přejídání a přehnanou kontrolou tělesné váhy. Člověk, který trpí bulimií, střídavě pociťuje náhlou neovladatelnou chuť k jídlu, která vede k (pravidelným) záchvatům přejídání, po nichž se jídla zbavuje úmyslně vyvolaným zvracením, projímadly nebo léky na odvodnění. Kromě psychických problémů může bulimie rovněž způsobit vypadání zubů či nehtů a někdy i úplnou slepotu V extrémních případech může vést porucha příjmu potravy u mentální anorexie a bulimie až ke smrti.

26 Řešení mentální bulimie a anorexie
Na koho se obrátit?   Pokud u sebe pozorujete tyto příznaky, obraťte se: na své rodiče třídního učitele výchovného poradce metodika primární prevence Pomoc můžete vyhledat také na stránkách kde najdete odkazy na linku bezpečí či internetovou poradnu. BMI = hmotnost vyjádřená v kilogramech dělená druhou mocninou výšky udané v metrech; (u žen by měla být nižší než 23, u mužů než 25; vyšší než 18; ideální váha se má pohybovat v rozmezí 18,5 - 25)

27 Kriminalita, delikvence, vandalismus
Co je to kriminalita? Kriminalita je úhrn činů uvedených v trestním zákoně obvykle popisovaných podle prostoru, času, rozsahu, struktury a pohybu. Jedná se o veškeré páchání přestupků nebo trestných činů. Co je to delikvence? Delikvence je širší pojem než kriminalita. Označuje činnost porušující nejen právní, ale i společenské, tedy širší normy. Co je to vandalismus? Vandalismus se označuje neúčelné, nekulturní a primitivní ničení určitých hodnot. Pachateli nepřináší žádné materiální obohacení. Pachatel zpravidla nemá žádný motiv - většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro potřebou odreagovat se. Často k němu dochází pod vlivem alkoholu nebo drog.

28 Kriminalita, delikvence, vandalismus
Kriminalita mládeže je součástí celkové kriminality a zahrnuje jednání osob do věku 18 let, jehož důsledkem je překročení právních a společenských norem, což je charakteristické pro trestný čin. Osoby ve věku let se označují jako mladiství a jsou ze zákona trestně odpovědní s jistým omezením. Osoby mladší 15-ti let nejsou trestně odpovědné. Spáchá-li však dítě mezi 12. až 15. rokem věku čin, za který lze dle trestního zákona uložit výjimečný trest, může se takovému jedinci uložit v občansko-právním řízení ochranná výchova, kterou uloží příslušný soud. Ochranná výchova je vykonávána ve výchovných ústavech ČR.

29 Krádeže Mladí pachatelé často odcizují předměty, které momentálně potřebují, nebo které se jim vzhledem k věku líbí (např. automobily, motocykly, videa, televizory, oblečení, zbraně, nože, alkohol, cigarety, léky apod.). Trestné je odcizení věci nad 5000 Kč.  V případě recidivy (tedy opakovaných krádeží) tato hranice výše škody není rozhodná. Za drobné krádeže považujeme v souladu s trestním zákoníkem krádeže pod tuto stanovenou hranici.

30 Nejčastější delikty mladistvých
Nejčastější delikty mladistvých jsou: násilí proti jednotlivci či skupině opilství a výtržnictví neoprávněné užívání motorového vozidla rozkrádání, vandalismus toxikomanie prostituce gamblerství

31 Každý člověk by chtěl být šťastný, mít přátele, být uznáván.
To znamená naučit se dělat kompromisy a přebírat zodpovědnost. To ale není člověku vrozené, tomu se musí naučit. Obr. č. 1 Každý člověk se musí naučit převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí!

32 Použité zdroje Obr. 1 KOZELSDN. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google