Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPA."— Transkript prezentace:

1 EVROPA

2 Název: z jakého slova pochází název Evropa?
z fénického slova „ereb“, kterým se označovali země tmy (kde zapadá slunce) Poloha: charakterizuj stručně polohu Evropy jako kontinentu a světadílu

3 s Asií tvoří jednotný superkontinent
s Asií tvoří jednotný superkontinent Euroasii, vzhledem k historickému a kulturnímu vývoji je považována za samostatný světadíl. Leží převážně v mírném klimatickém pásu na S polokouli, jen malá část na Z leží na Z polokouli

4 Výhody/nevýhody Jaká pozitiva a negativa přináší Evropě její geografická poloha?

5 VÝHODY: těsné spojení s Asií a blízkost Afriky s jejich vyspělými starověkými kulturami a poměrná blízkost Ameriky (poloha uprostřed tzv.polokoule pevnin) přispěly s členitým pobřežím a mírným vlhkým podnebím k jejímu prudkému rozvoji a celosvětovému vlivu. Značná různorodost přírodních poměrů na malém území vedla ke stimulaci rozvoje.

6 NEVÝHODY: malá rozloha (méně přírodních zdrojů a životního prostoru) závislost na dovozu nerost.surovin z rozvojových zemí

7 Rozloha a hustota osídlení
Porovnej Evropský světadíl s ostatními co do velikosti, počtu obyvatel a ekonomické vyspělosti

8 V současnosti patří Evropa k nejbohatším a nejrozvinutějším částem planety (nachází se zde nejvíce vyspělých zemí s vysokou životní úrovní).

9 Rozlohou je 2. nejmenší světadíl (10,5 mil km2),
ale počtem obyvatel (743 mil.) je 3. nejlidnatější světadíl (stav k ½ r.2013) (1.Asie 4,3 mld., 2.Afrika 1,1 mld., 4.Latinská Am.617 mil., 5.S.Amer. 355 mil., 6.Austr+Oc. 38 mil.)

10 Krajní body: podle atlasu světa najdi a zapiš název nejzašších bodů evropského kontinentu a urči jejich zeměpisnou šířku SS: mys Nordkinn 71° 08‘ s.z.š. ZZ: mys Cabo da Roca 9° 29‘ z.z.d. VV: vých. úpatí Polárního Uralu 67° 20‘ v.z.d.(Bajdaracký zál.v Karském moři) JJ:mys Punta Marroqui 35° 59‘ s.z.š.

11 Vzdálenosti krajních bodů
Podle vhodné mapy v atlase světa změř a vypočti nejkratší vzdálenosti mezi nejsevernějšíma nejjižnějším bodem Evropy a nejzápadnějším a nejvýchodnějším. Ve kterém směru je Evropa protáhlejší?

12 4317 km 5269 km mys Nordkinn 71° 08‘ s.z.š
úpatí Polárního Uralu 67° 20‘ v.z.d. 4317 km 5269 km Cabo de Roca 9° 29‘ z.z.d Punta Maruqui 35° 59‘ s.z.š

13 Členitost povrchu Podle atlasu světa porovnej horizontální členitost Evropy s ostatními kontinenty. Jaké to má pro Evropu výhody?

14 Pobřeží má obrovskou členitost (největší ze všech světadílů, poloo
Pobřeží má obrovskou členitost (největší ze všech světadílů, poloo.a ostrovy zaujímají asi 1/3 povrchu, délka pobřeží činí km) – výhodné pro zakládání přístavů a námořní dopravu

15 Ostrovy a poloostrovy Podle atlasu světa lokalizuj 7 největších ostrovů a poloostrovů ležících v Evropě

16 OSTROVY: Britské o., Island, Nová Země, Svalbard (Špicberky), Sicílie, Sardinie, Korsika... POLOOSTROVY: Skandinávský, Iberský, Apeninský, Kola, Balkánský, Jutský, Krym...

17 Vertikální členitost Podle atlasu světa porovnej výškovou členitost Evropy s dalšími kontinenty (střední nadmořská výška, nejnižší a nejvyšší bod)

18 střední nadmořská výška: 300 m
nejvyšší hora: Mt. Blanc 4810 m nejnižší místo: proláklina Kaspic. moře -28 m

19 Geologický vývoj Jaké procesy se nejvíce podílely (podílí) na formování zemského povrchu v Evropě?

20 procesy formující povrch Evropy
pevninotvorná činnost (pomalé pohyby litosféry) horotvorná činnost – vrásnění, tektonické poklesy a zdvihy sopečná a zemětřesná činnost

21 zvětrávání hornin a eroze
působení pevninského a horského ledovce v poslední době ledové (poslední skončilo asi před 100 tis.lety)

22 V jakých geologických dobách vznikaly nejrozsáhlejší pohoří Evropy?
Podle atlasu světa lokalizuj geologicky nejmladší a nejstarší části evropské pevniny.

23 jádro kontinentu tvoří Baltský štít ke kterému se
v I. horách kaledonským vrásněním připojily horské systémy Skotské vys. a Skandinávského pohoří varijským vrásněním vznikla pohoří ve středu kontinentu (Česká vysočina, Středoněmecká vys.,Jura, Vogezy, Ural...

24 Ve III.horách došlo zatím k poslednímu a dosud neukončenému alpskému vrásnění nárazem africké lit.desky do euroasijské a vzniklo mocné horské pásmo s četnými kotlinami (Velká Uherská níž., Pádská níž.,Valašská níž.,...) táhnoucí se od Pyrenejského poloo.(Pyreneje) přes Alpy a Karpaty pokračující do Asie. V těchto oblastech se projevuje četná sopečná činnost a ničivá zemětřesení.

25 430 mil.let, srážka Laurentie a Baltiky (kaledonské vrásnění), vznikla Euramerika
Baltika

26 300 mil.let, Gondwana se sráží s Euramerikou (hercynské/varijské vrásnění) + Kazachstánie x Sibiř (Altaj) Kazachstánie Euramerika Gondwana

27 90 mil.let (pozdní křída)

28 Sopečná činnost v Evropě
Podle školního atlasu světa se pokus ve vhodně zvolené mapě zjistit, jestli se v Evropě vyskytují oblasti, které jsou často ohrožovány sopečnou činností a zemětřesením - lokalizuj tyto oblasti Lokalizuj 5 aktivních sopek v Evropě

29 NÁZEV SOPKY NADM.VÝŠKA STÁT 1 2 3 4 5

30 NÁZEV SOPKY NADM.VÝŠKA STÁT 1  Etna  3329 m n. m  Itálie 2  Hekla  1491 m n. m.  Island 3  Vesuv  1277 m n.m. 4  Stromboli  926 m n. m. 5  Théra  584 m n. m.,  Řecko

31 Současná zemětřesení v Evropě

32

33

34

35

36

37

38 I brňáci majó svó sopku

39

40

41


Stáhnout ppt "EVROPA."

Podobné prezentace


Reklamy Google