Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neutrina. Experiment Daya Bay jako první na světě změřil nenulovou hodnotu směšovacího úhlu θ13, poskytuje nejpřesnější hodnotu tohoto parametru a dále.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neutrina. Experiment Daya Bay jako první na světě změřil nenulovou hodnotu směšovacího úhlu θ13, poskytuje nejpřesnější hodnotu tohoto parametru a dále."— Transkript prezentace:

1 Neutrina

2 Experiment Daya Bay jako první na světě změřil nenulovou hodnotu směšovacího úhlu θ13, poskytuje nejpřesnější hodnotu tohoto parametru a dále nabírá data pro upřesnění výsledku. Náš tým se podílel na testování mionových detektorů, na jejich instalaci i na přípravě fyzikálního programu experimentu. Účastníme se měření i zpracování dat. Neutrinové oscilace – Daya Bay

3 Neutrinové oscilace – NO A Vzdálený detektor – Je téměř hotový, všech 28 bloků postaveno a ve finální pozici, 27 bloků naplněno scintilátorem a 17 z nich osazeno elektronikou. Začínají se montovat APD na 18. blok. Blízký detektor – Všechny bloky na místě, plní se scintilátorem a osazují se elektronikou. Svazek již běží, data se nabírají. Detektory budou dokončeny letos v létě. Účastníme se kompletace detektoru a jeho zprovoznění, vývoje software a ověřování kvality komponent před jejich instalací a sběru dat.

4 Dvojný  -rozpad – NEMO-3, SuperNEMO NEMO-3 Určeny poločasy rozpadu dvouneutrinovým módem a omezení na poločasy rozpadu bezneutrinovým módem řady izotopů (100Mo, 82Se, 116Cd, 150Nd, 130Te, 96Zr, 48Ca). Některá jsou nejpřesnější na světě. Analýza dat jiných izotopů dosud probíhá a účastníme se jí. SuperNEMO Probíhá sestavování demonstračního modulu. Podílíme se na testování scintilačních bloků před jejich instalací v kalorimetrické části detektoru.

5 ATLAS

6 ATLAS – dopředný detektor ALFA Proběhla měření se speciální optikou (paralel to point) při beta*= 90 m a beta*= 1000 m. Byl určen totální účinný průřez pp pro energii 3.5 TeV při beta*= 90 m. V současné době se analyzují data z měření při beta*= 1000 m. Tato měření přinesou informaci zejména o totálním účinném průřezu v oblasti coulombicko-jaderné interference, o halo svazku a o difrakčním rozptylu. Účastníme se vývoje software, MC simulací, nabírání a analýzy dat a upgrade detekoru.

7 Laboratoře

8 ATLAS – dopředný detektor ALFA Prevence přehřívání detektorů během měření s plánovanou vysokou intenzitou svazku. Z prostředků VZ: Vyvinut funkční vzorek vložky (filler) modifikující EM pole v okolí římské nádoby obsahující detektor. Vyrobeny makety římských nádob a maketa vakuové komory potřebná pro RF měření. Provedena RF měření. RF měření prokázala, že funkční vzorek má žádoucí efekt – přesunutí rezonancí do vyšších (bezpečných) frekvencí a potlačení rezonancí pomocí feritů.

9 Dvojný  -rozpad – SuperNEMO Testování scintilačních bloků před jejich použitím v experimentu (spoluúčast INGO). Z prostředků VZ: Vybudována a vybavena čistá místnost. Pořízen flowbox pro zajištění čistoty prostoru pro balení testovaných scintilátorů do reflexních vrstev a pro připojování k PMT. Pořízena odpovídající FE elektronika a systém sběru dat, laboratorní potřeby, konstrukční materiál, kabeláž, … Měřicí stanice sestává z polohovacího stolku, nesoucího monoenergetický zdroj elektronového svazku, kterým jsou testované scintilátory skenovány. Energie svazku je laditelná v rozsahu 300-1600 keV. Ve stanici mohou být současně umístěny 4 testované scintilátory 30x30x20cm.


Stáhnout ppt "Neutrina. Experiment Daya Bay jako první na světě změřil nenulovou hodnotu směšovacího úhlu θ13, poskytuje nejpřesnější hodnotu tohoto parametru a dále."

Podobné prezentace


Reklamy Google