Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011 Automobilový průmysl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011 Automobilový průmysl."— Transkript prezentace:

1 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011 Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011 79. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Průhonice, 5. června 2012 Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu

2 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období

3 Vývoj základních ekonomických ukazatelů a pozice automobilového průmyslu v hospodářství ČR Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP

4 Vývoj základního ekonomického ukazatele, mezi roky 2011 a 2010 pouze mírný růst Hrubý domácí produkt (HDP) v ČR

5 Mezi roky 2011 a 2010 vzrostly tržby z průmyslové činnosti v České republice o 7,2 % Tržby z průmyslové činnosti v ČR

6 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Objem produkce firem AutoSAP v roce 2011: 677 521,7 mil. Kč, Kč, meziroční nárůst: 12,76 % 2008 2009 20112010 2007 640,86 604,13 515,49 600,84 677,52 tržby (v miliardách Kč) Objem produkce firem AutoSAP Tržby z průmyslové činnosti v ČR

7 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Autoprůmysl ČR 2011: tržby téměř 800 miliard Kč, podíl na průmyslové produkci celé ČR: 22,3 % podíl na průmyslové produkci celé ČR: 22,3 % Mezi „ostatní průmyslové činnosti“ je zde a v dalším zahrnut: ● zpracovatelský průmysl (mimo firmy autoprůmyslu) ● těžba nerostných surovin, ● výroba rozvod elektřiny, plynu a vody, ● doprava, skladování a spoje firmy AutoSAP 19,0 % Pro srovnání: Podíl slovenského automobilového průmyslu na průmyslové produkci Slovenska v roce 2010 činil 37 %, odhad pro rok 2011 je na hodnotě 39 % (cca 23 miliard EUR, to je přibližně 575 miliard Kč), tedy podíl je téměř dvojnásobný. Podíl firem automobilového průmyslu na tržbách z průmyslové činnosti roste o 1 % ročně Tržby z průmyslové činnosti v ČR

8 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Růst exportu u firem AutoSAP v roce 2011 rovněž vyšší než růst celkového exportu České republiky Export ČR a firem AutoSAP

9 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Vývoj exportu kopíruje růst produkce, objem vývozu firem AutoSAP v roce 2011: 548 236,20 mil. Kč nárůst 2011/2010: 14,86 % 2008 2009 20112010 2007 640,86 604,13 515,49 600,84 677,52 tržby a export (v miliardách Kč) 498,48 460,73 407,73 477,32 548,24 tržby z průmyslové činnosti export podíl exportu na tržbách Vývoj exportu kopíruje růst produkce, objem vývozu firem AutoSAP v roce 2011: 2011: 548 236,20 mil. Kč, nárůst 2011/2010: 2011/2010: 14,86 % Export firem AutoSAP

10 Absolutní hodnota vývozu do EU vzrostla o 11,72 % export do mimoevropských zemí se zvýšil o 31,42 % údaje v mil. Kč Export firem AutoSAP

11 údaje v mil. Kč Přes absolutní nárůst podíl exportu do zemí EU v posledních třech letech mírně klesá Export firem AutoSAP

12 Mezi největšími exportéry figuruje i řada dodavatelů Export firem AutoSAP

13 Zahraničně obchodní bilance firem AutoSAP 2008 2009 20112010 2007 266,73 262,81 272,26 319,06 346,62 saldo zahr. obchod. bilance (v miliardách Kč) za rok 2011: Σexport Σexport – Σdovozy Σdovozy =+ 346,62 miliardy Kč Zahraničně obchodní bilance

14 Kladné saldo zahraničně obchodní bilance se zvyšuje i přes rostoucí dovozy pro výrobní potřebu a dovozy investičního charakteru do firem AutoSAP Zahraničně obchodní bilance

15 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Automobilový průmysl se významně podílí na kladném saldu zahraničně obchodní bilance ČR Zahraničně obchodní bilance

16 Míra nezaměstnanosti v ČR se za rok 2011 snížila Zaměstnanost a nezaměstnanost

17 pracovníků Počet pracovníků ve firmách AutoSAP se v roce 2011 zvýšil o 5,1 % na celkových 110 735 osob 2008 2009 20112010 2007 117 544 117 431 106 966 105 358 110 735 počet zaměstnanců (osob) Zaměstnanost a nezaměstnanost

18 K nejvyššímu absolutními i relativnímu nárůstu počtu zaměstnanců došlo ve skupině dodavatelů finální výrobci vozidel ostatní dodavatelé 69 317 73 565 32 995 33 971 3 046 počet zaměstnanců (osob) 3 199 Porovnání 2011 / 2010 Zaměstnanost a nezaměstnanost

19 Firmy autoprůmyslu ČR se v roce 2011 podílely na počtu zaměstnanců v průmyslových činnostech 11,1 %, ale vytvořily 22,3 % objemu průmyslové produkce Mezi „ostatní průmyslové činnosti“ je zahrnut: ● zpracovatelský průmysl (mimo firmy autoprůmyslu) ● těžba nerostných surovin, ● výroba rozvod elektřiny, plynu a vody, ● doprava, skladování a spoje Počty pracovníků a průmyslová produkce

20 Firmy autoprůmyslu zvýšily „mzdový náskok“ před vývojem průměrné mzdy v České republice Vývoj průměrných mezd

21 V roce 2011 byla ve firmách AutoSAP průměrná mzda i v dělnických profesích poprvé nad průměrem ČR Vývoj průměrných mezd

22 I ve většině krajů je průměrná mzda nižší než jaká je dosahována ve firmách automobilového průmyslu Vývoj průměrných mezd

23 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Výroba vozidel v České republice a ve světě Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP

24 S výjimkou nákladních automobilů vzrostla v roce 2011 výroba všech kategorií silničních vozidel Výroba vozidel v České republice

25 Ve výrobě motorových vozidel dosaženo opět rekordní produkce – vyrobeno 1 201 000 ks 2008 2009 20112010 2007 939 788 948 128 983 992 1 077 166 1 201 000 počet vozidel (ks) Výroba vozidel v České republice

26 Dominantní je v ČR výroba osobních automobilů, v roce 2011 další historické maximum: 1 194 981 ks 2008 2009 20112010 2007 931 298 940 334 979 085 1 072 263 1 194 981 počet vozidel (ks) Výroba vozidel v České republice

27

28 Po dvouročním poklesu vzrostla výroba autobusů o 31,39 % - na dosud nejvyšší roční produkci 3 562 ks 2008 2009 20112010 2007 3 182 3 496 3 067 2 711 3 562 počet vozidel (ks) Výroba vozidel v České republice

29 Výroba nákladních vozidel poklesla o 7,66 % na 1 302 Výroba nákladních vozidel poklesla o 7,66 % na 1 302 ks 2008 2009 20112010 2007 3 168 2 737 1 091 1 410 1 302 počet vozidel (ks) Výroba vozidel v České republice

30 Od roku 1993 do konce roku 2011 bylo v ČR vyrobeno přes 11 miliónů silničních vozidel Výroba vozidel v České republice

31 V roce 2011 bylo ve světě vyrobeno 80,1 miliónu ks Výroba vozidel ve světě

32 Dochází ke zvyšování podílu výroby zemí Asie - Oceánie Výroba vozidel ve světě

33

34 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Dodavatelský sektor automobilového průmyslu

35 Dodavatelský sektor je nedílnou součástí a tvoří významný podíl produkce českého autoprůmyslu

36 Objem produkce dodavatelů po dvou letech opět přesáhl hranici 300 miliard Kč mil. Kč

37 Podíl dodavatelů na zaměstnanosti zvýrazňuje jeho důležitost v rámci autoprůmyslu ČR

38 Po roce 2009 došlo tak jako u finalistů i u dodavatelů k opětovnému nastartování růstové dynamiky

39 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Vývoj a porovnání některých dalších ukazatelů

40 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Nárůsty průměrných mezd jsou optimálně vyvážené s růstem produkce a přidané hodnoty Další ukázky z podkladu „Automobilový průmysl v České republice“

41 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Růst mezd ve firmách AutoSAP byl vždy úměrně vyšší než míra inflace, reálné mzdy tedy rostly Další ukázky z podkladu „Automobilový průmysl v České republice“

42 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Jen na sociální a zdravotní pojištění odvedly firmy a zaměstnanci AutoSAP více než 24 miliard Kč Další ukázky z podkladu „Automobilový průmysl v České republice“

43 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Průměrná délka pracovní neschopnosti je u firem AutoSAP hluboko pod průměrem ČR Další ukázky z podkladu „Automobilový průmysl v České republice“

44 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Počet pracovníků ve výzkumu a vývoji ve firmách AutoSAP opět roste (graf nezahrnuje VŠ) Další ukázky z podkladu „Automobilový průmysl v České republice“

45 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Firmy AutoSAP poskytují svým zaměstnancům celou řadu výhod Další ukázky z podkladu „Automobilový průmysl v České republice“

46 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Aktivity AutoSAP v oblasti podpory středního odborného technického vzdělávání vyplývají z kvalifikační struktury zaměstnanců firem Další ukázky z podkladu „Automobilový průmysl v České republice“

47 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Složení vozového parku v České republice a první registrace vozidel v ČR a Evropě

48 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Vozový park v České republice je zastaralý, jeho obnova je dlouhodobě nedostatečná Základní složení vozového parku v ČR

49 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Základní složení vozového parku v ČR

50 Struktura vozového parku osobních automobilů je ovlivněna dovozem ojetých vozidel Věková struktura dovozů byla v roce 2011 nejhorší za uplynulých 5 let! První registrace osobních automobilů v ČR

51 Prodeje osobních automobilů v Evropě klesají První registrace osobních automobilů v Evropě

52 Nejvyšší podíl na trhu osobních automobilů má VW Group První registrace osobních automobilů v Evropě

53 Aktuální řešená problematika

54 Projekty s účastí AutoSAP

55 Obnova vozového parku v České republice V rámci expertní skupiny MPO probíhá aktualizace podkladu pro předložení do vlády ČR s cílem přijetí konkrétního usnesení k obnově. Nařízení vlády k nízkoemisním zónám v ČR Zpracovány společné připomínky AutoSAP a SDA spočívající především v požadavku na převzetí německého modelu pro zařazování vozidel do emisních kategorií. Likvidace vozidel s ukončenou životností V rámci pracovní skupiny MŽP se AutoSAP spolu s SDA podílí na přípravě věcného záměru zákona o vozidlech s ukončenou životností, který má být dle usnesení vlády předložen k projednání v 2. polovině tohoto roku. Podpora vzdělávání v technických oborech Spolupráce s MPO při tvorbě „Strategie podpory odborného technického vzdělávání“ a s MŠMT při přípravě individuálního národního projektu (IPN) „Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi“ (partneři projektu: SP ČR a jeho svazy, Asociace krajů ČR a Odborový svaz KOVO).

56 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Základní struktura členské základny AutoSAP

57 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Podle počtu firem mají největší podíl firmy s českým vlastníkem, zaměstnávají však jen 17 % pracovníků

58 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Podíl českých vlastníků na základním jmění firem je 12,35 %, největší podíl má Německo s 30,90 %

59 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Podíl malých a středních podniků (do 250 zaměstnanců) přesahuje 40 % (z 62 firem je 22 se zahraniční účastí a 40 českých)

60 Opletalova 55, 110 00 PRAHA 1 E-mail: autosap@autosap.cz Tel.: +420 221 602 983 | Fax: +420 224 239 690 http://www.autosap.cz Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011 Automobilový průmysl."

Podobné prezentace


Reklamy Google