Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Automobilový průmysl v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Automobilový průmysl v ČR"— Transkript prezentace:

1 Automobilový průmysl v ČR
Souhrnné výsledky a přehled za rok 2008 Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP Brno, 5. června 2009 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU / AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION

2 Automobilový průmysl ČR v roce 2008
OBSAH PREZENTACE: Postavení automobilového průmyslu v ekonomice ČR, vývoj základních ukazatelů 2. Výroba vozidel 3. Dodavatelský průmysl 4. Členská základna

3 vývoj základních ukazatelů
1. Postavení automobilového průmyslu v ekonomice ČR, vývoj základních ukazatelů

4 Firmy Sdružení AP - objem produkce v r. 2008: 604,13 mld
Firmy Sdružení AP - objem produkce v r. 2008: 604,13 mld. Kč, meziroční pokles = 5,73 %

5 Podíl Sdružení AP na tržbách z průmyslové činnosti ČR (2008) = 18,96 %

6 Firmy Sdružení AP - objem exportu v r. 2008: 460,73 mld
Firmy Sdružení AP - objem exportu v r. 2008: 460,73 mld. Kč, meziroční pokles = 7,57 %

7 Podíl Sdružení AP na exportu ČR (2008) = 18,69 %
Jedná se o odhad za celý automobilový průmysl, z něhož firmy Sdružení AP tvoří cca 85 % produkce. Podíl autoprůmyslu na celkovém exportu ČR dosáhne více než 21, 5 %.

8 Firmy Sdružení AP přispěly k zahraničně obchodní bilanci ČR částkou 262,81 mld. Kč, meziroční pokles salda o 1,47 %

9 Bez firem Sdružení AP by zahraničně obchodní bilance ČR dosahovala záporných hodnot i v letech 2005 až 2008!

10 Směřování exportu českého autoprůmyslu: do EU téměř 87 %

11 Souhrnné údaje za celý český automobilový průmysl
S žádostí o poskytnutí údajů pro zpracování souhrnného přehledu českého autoprůmyslu bylo osloveno dalších 121 firem (nezapojených do Sdružení AP) , data však předalo pouze 30 firem.

12 Firmy Sdružení AP zaměstnávaly více pracovníků než v roce (Sdružení AP k celkem: osob)

13 Dopady ekonomické recese na zaměstnanost a tržby
Průzkum z února 2009 Vlivem zavedení řady opatření v tuzemsku a hlavně v zahraničí budou poklesy tržeb nižší (odhad pod 20 %).

14 Vývoj mezd ve firmách Sdružení AP Průměr Sdružení AP za r
Vývoj mezd ve firmách Sdružení AP Průměr Sdružení AP za r. 2008: Kč / měs. Růst v porovnání s koncem r. 2007: 6,4 %

15 Průměrná mzda u firem Sdružení AP byla v předchozích letech o cca 11 % nad průměrem ČR

16 Ve většině krajů ČR je mzda ve firmách autoprůmyslu vyšší

17 Nárůst průměrné mzdy od roku 1994 přesahuje 250 %, meziroční nárůsty přes 6 %

18 Průměrná mzda rostla u všech skupin, existují však rozdíly mezi firmami

19 Průměrná mzda rostla u všech zaměstnanců, růst u dělnických profesí byl mírnější

20 Růst mezd v roce 2008 ve firmách Sdružení AP odpovídal míře inflace

21 Dopad ekonomické recese – pokles „produktivity práce“

22 2. Výroba vozidel

23 Výroba motorových vozidel vozidel v ČR v roce 2008 nejvyšší v historii: vyrobeno 948 128 ks

24 Výroba silničních vozidel v ČR - u některých firem pokles, u jiných růst
Firmy zapojené do Sdružení AP

25 Výroba silničních vozidel v ČR - u některých firem pokles, u jiných růst
Další výrobci vozidel

26 Meziroční nárůsty a poklesy výroby vozidel – byly i „horší časy“

27 Výroba leden až březen 2009 206 685 motorových vozů (23% pokles)
vývoz silničních vozů 83,13 miliard korun 15,7 % celkového vývozu ČR Index vývoje tržeb za motorová vozidla Odhad pro letošní rok – přes milion, ale vývoj je těžko předvídatelný Pokles výroby 1Q 2009 je o 23% ve srovnání s 1Q 2008. Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 2008 111,4 93,4 91,2 92,9 86,8 96,3 75,6 64,1 72,3 2009 64,4 74,7 90,8 Zdroj: Český statistický úřad

28 3. Dodavatelský průmysl

29 Výrobci dílů a příslušenství
Technická úroveň a kvalita jsou na světové úrovni Podíl dodavatelů převažuje na celkové produkci českého automobilového průmyslu i na exportu Z dílů vyráběných v ČR lze kompletně sestavit jakékoliv silniční vozidlo

30 Silná pozice dodavatelů - podíl na celkovém objemu produkce v roce 2008: 55,91 %

31 Silná pozice dodavatelů - podíl na celkovém objemu exportu v roce 2008: 50,02 %

32 Silná pozice dodavatelů - podíl na celkové počtu zaměstnanců v roce 2008: 72,53 %

33 Růst dodavatelů v autoprůmyslu byl dlouhodobý a dynamický - objem tržeb

34 Růst dodavatelů v autoprůmyslu byl dlouhodobý a dynamický - objem exportu

35 4. Členská základna

36 Členská základna Sdružení AP

37 Struktura členské základny

38 Vývoj plateb a členské základny v roce 2009
Bohužel se v této době (probíhající ekonomická recese) objevují tendence v omezování nákladů s dopadem na účast ve Sdružení AP i v platbách na jeho služby. Výpověď členství podalo k celkem 8 firem (BOSAL ČR spol. s r.o., IBEROFON CZ, a.s., KIEKERT - CS, spol. s r.o., KOSTAL CR spol. s r.o., MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s., RIETER CZ s.r.o., závod Automotive a SAFINA a.s.) a u 3 firem (AUTOMOTIVE COMPONENTS CZECH a.s., Precision Parts Manufacturing s.r.o. a SVA Holýšov a.s.) již bylo členství ukončeno z důvodu insolvenčního řízení či likvidace. Vzhledem k dostupným informacím o situaci některých firem a k dosavadnímu vývoji plateb na služby Sdružení AP v tomto roce je pro příští rok nejisté členství u dalších 5 firem. V porovnání s rokem 2008 dochází i ke skluzu v platbách na služby Sdružení AP. Právě v horších dobách je nanejvýš nutné zachovat jednotu a reprezentativnost domácího automobilového průmyslu pro prosazování jeho oprávněných zájmů.

39 Závěr k přehledu automobilového průmyslu ČR
Publikace „Automobilový průmysl v České republice“, která je spolu se „Statistikou automobilového průmyslu “ vydána na pouze CD (předáváno při prezenci), obsahuje podrobně nejen nyní uve- dené údaje, ale řadu dalších důleži- tých a také i zajímavých informací pro představitele firem Sdružení AP i pracovníky jejich odborných útvarů. Všem firmám, které poskytly údaje pro její zpracování patří poděkování.

40 Doplnění (k aktuálně řešené problematice)
Ing. J. Černý, viceprezident Sdružení AP (TPCA Czech) Vzdělávání v technických profesích (portál „Auta nás baví“, projekt „Autoadapt“, „IQ Industry“, projekty jednotlivých firem) Obnova vozového parku v ČR (jako komplexní soubor opatření) - Páteční zákaz jízd vozidel nad 7,5 t

41 Podpora technického vzdělávání
Cíl: zvýšení prestiže technických oborů Výsledky pracovní komise: informační portál Auta nás baví Evropské fondy systém spolupráce firem a škol OP vzdělávání pro konkurenceschopnost spolupráce na projektech Autoadapt, IQ Industry od prosince 2008 Pozvat na konferenci Edu Auto do pavilon P od hodin Autoadapt: projekt SAP pro financování firemních školení z evropských fondů (AKTUÁLNĚ: žádost postoupila po formální stránce do dalšího kola výběru) podání žádosti červenec 2009

42 Podpora střednímu technickému vzdělávání
Projekt v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 1.1 počáteční vzdělávání - zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva vyhlášena 20. května 2009, celková částka alokovaná pro výzvu 500 mil. Kč Výše podpory na jednotlivé projekty mil. Kč Uzávěrka výzvy: 10. července 2009 Projekt připravuje firma Centrum Andragogiky ve spolupráci s pracovní skupinou Sdružení AP Informační seminář pro zájemce se uskuteční 16. června 2009 v Praze 1, Opletalova 29, budova Autoklubu, salonek Eliška Podmínkou účasti v projektu je partnerská střední škola Bližší informace v podkladových materiálech

43 Obnova vozového parku v ČR
Cíl: snížení ekologické zátěže a zvýšení bezpečnosti provozu Základní náměty pro společnou pracovní skupinu Sdružení AP a Svazu dovozců automobilů (SDA): zpřísnění a sjednocení podmínek pro schvalování a provoz vozidel podpora nákupu ekologicky šetrných vozidel (bonus / malus podle stupně plnění emisí a limitů CO2) omezení dovozů starých ekologicky a bezpečnostně nevyhovujících ojetých vozidel zpřísnění technických kontrol a měření emisí snížení ekologické zátěže dané provozem motorových vozidel v centrech měst

44 Jedná se o následující náměty:
Obnova vozového parku Složení společné pracovní skupiny Sdružení AP a Svazu dovozců automobilů (SDA): - Petr Jonák, ŠKODA Auto - Pavel Hortlík, TPCA Czech - Antonín Šípek, sekretariát Sdružení AP - Pavel Tunkl, tajemník SDA - Michal Stránský, VOLVO Truck Czech - Jiří Konečný, externí spolupracovník SDA - Petr Vaněk, HMMC Nošovice Poslední schůzka této pracovní skupiny se konala 1. června 2009, byly upřesněny základní náměty (body) programu „Obnova vozového parku“ a stanoveny zodpovědnosti za rozpracování jednotlivých bodů (8 základních námětů), včetně termínů. Jedná se o následující náměty:

45 Obnova vozového parku (DŮVĚRNÉ, NIKDE NEPUBLIKOVAT!)

46 Páteční zákaz jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti
“Živé“ návrhy (vládní a poslankyně Jakubkové) byly již třikrát zařazeny na program schůze Poslanecké sněmovny PČR, ani jednou nedošlo k jejich projednání. Sdružení AP danou problematiku spolu s ČESMADem průběžně sleduje, všichni poslanci obdrželi otevřený dopis Sdružení AP odmítající navrhovaný zákaz.

47 Doplnění (k aktuálně řešené problematice)
Ing. P. Juříček, viceprezident Sdružení AP (BRANO Group) Novela Zákoníku práce (flexibilita a mobilita pracovní síly, jednání s odbory – OS KOVO) Výzkum a vývoj, nasměrování na potřeby automobilového průmyslu, spolupráce s vysokými školami - Vztahy mezi firmami, platební morálka

48 Doplnění a dotazy Další doplnění či dotazy k prezentovanému podkladu?

49 Děkujeme všem za práci věnovanou českému automobilovému průmyslu.
Opletalova 55, PRAHA 1 Tel.: Fax:


Stáhnout ppt "Automobilový průmysl v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google