Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mobilový průmysl v ČR Automobilový průmysl v ČR Souhrnné výsledky a přehled za rok 2008 Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP Brno, 5. června 2009 SDRUŽENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mobilový průmysl v ČR Automobilový průmysl v ČR Souhrnné výsledky a přehled za rok 2008 Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP Brno, 5. června 2009 SDRUŽENÍ."— Transkript prezentace:

1 mobilový průmysl v ČR Automobilový průmysl v ČR Souhrnné výsledky a přehled za rok 2008 Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP Brno, 5. června 2009 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU / AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION

2 2 OBSAH PREZENTACE: 1.Postavení automobilového průmyslu v ekonomice ČR, vývoj základních ukazatelů 2. Výroba vozidel 3. Dodavatelský průmysl 4. Členská základna Automobilový průmysl ČR v roce 2008

3 1. Postavení automobilového průmyslu v ekonomice ČR, 1. Postavení automobilového průmyslu v ekonomice ČR, vývoj základních ukazatelů

4 4 Firmy Sdružení AP - objem produkce v r. 2008: 604,13 mld. Kč, meziroční pokles = 5,73 %

5 5 Podíl Sdružení AP na tržbách z průmyslové činnosti ČR (2008) = 18,96 %

6 6 Firmy Sdružení AP - objem exportu v r. 2008: 460,73 mld. Kč, meziroční pokles = 7,57 %

7 7 Podíl Sdružení AP na exportu ČR (2008) = 18,69 %

8 8 Firmy Sdružení AP přispěly k zahraničně obchodní bilanci ČR částkou 262,81 mld. Kč, meziroční pokles salda o 1,47 %

9 9 Bez firem Sdružení AP by zahraničně obchodní bilance ČR dosahovala záporných hodnot i v letech 2005 až 2008!

10 10 Směřování exportu českého autoprůmyslu: do EU téměř 87 %

11 11 Souhrnné údaje za celý český automobilový průmysl S žádostí o poskytnutí údajů pro zpracování souhrnného přehledu českého autoprůmyslu bylo osloveno dalších 121 firem (nezapojených do Sdružení AP), data však předalo pouze 30 firem.

12 12 Firmy Sdružení AP zaměstnávaly více pracovníků než v roce 2007 (Sdružení AP k 31.12.2008 celkem: 127 439 osob )

13 13 Dopady ekonomické recese na zaměstnanost a tržby Průzkum z února 2009 Vlivem zavedení řady opatření v tuzemsku a hlavně v zahraničí budou poklesy tržeb nižší (odhad pod 20 %).

14 14 Vývoj mezd ve firmách Sdružení AP Průměr Sdružení AP za r. 2008: 25 763 Kč / měs. Růst v porovnání s koncem r. 2007: 6,4 %

15 15 Průměrná mzda u firem Sdružení AP byla v předchozích letech o cca 11 % nad průměrem ČR

16 16 Ve většině krajů ČR je mzda ve firmách autoprůmyslu vyšší

17 17 Nárůst průměrné mzdy od roku 1994 přesahuje 250 %, meziroční nárůsty přes 6 %

18 18 Průměrná mzda rostla u všech skupin, existují však rozdíly mezi firmami

19 19 Průměrná mzda rostla u všech zaměstnanců, růst u dělnických profesí byl mírnější

20 20 Růst mezd v roce 2008 ve firmách Sdružení AP odpovídal míře inflace

21 21 Dopad ekonomické recese – pokles „produktivity práce“

22 2. Výroba vozidel

23 23 Výroba motorových vozidel vozidel v ČR v roce 2008 nejvyšší v historii: vyrobeno 948 128 ks

24 24 Výroba silničních vozidel v ČR - u některých firem pokles, u jiných růst Firmy zapojené do Sdružení AP

25 25 Výroba silničních vozidel v ČR - u některých firem pokles, u jiných růst Další výrobci vozidel

26 26 Meziroční nárůsty a poklesy výroby vozidel – byly i „horší časy“

27 27 Výroba leden až březen 2009 - 206 685 motorových vozů ( 23% pokles ) - vývoz silničních vozů 83,13 miliard korun - 15,7 % celkového vývozu ČR Zdroj: Český statistický úřad Index vývoje tržeb za motorová vozidla

28 3. Dodavatelský průmysl

29 29 Z dílů vyráběných v ČR lze kompletně sestavit jakékoliv silniční vozidlo Výrobci dílů a příslušenství Technická úroveň a kvalita jsou na světové úrovni Podíl dodavatelů převažuje na celkové produkci českého automobilového průmyslu i na exportu

30 30 Silná pozice dodavatelů - podíl na celkovém objemu produkce v roce 2008: 55,91 %

31 31 Silná pozice dodavatelů - podíl na celkovém objemu exportu v roce 2008: 50,02 %

32 32 Silná pozice dodavatelů - podíl na celkové počtu zaměstnanců v roce 2008: 72,53 %

33 33 Růst dodavatelů v autoprůmyslu byl dlouhodobý a dynamický - objem tržeb

34 34 Růst dodavatelů v autoprůmyslu byl dlouhodobý a dynamický - objem exportu

35 4. Členská základna

36 36 Členská základna Sdružení AP

37 37 Struktura členské základny

38 38 Vývoj plateb a členské základny v roce 2009 Bohužel se v této době (probíhající ekonomická recese) objevují tendence v omezování nákladů s dopadem na účast ve Sdružení AP i v platbách na jeho služby. Výpověď členství podalo k 31.12.2009 celkem 8 firem (BOSAL ČR spol. s r.o., IBEROFON CZ, a.s., KIEKERT - CS, spol. s r.o., KOSTAL CR spol. s r.o., MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s., RIETER CZ s.r.o., závod Automotive a SAFINA a.s.) a u 3 firem (AUTOMOTIVE COMPONENTS CZECH a.s., Precision Parts Manufacturing s.r.o. a SVA Holýšov a.s.) již bylo členství ukončeno z důvodu insolvenčního řízení či likvidace. Vzhledem k dostupným informacím o situaci některých firem a k dosavadnímu vývoji plateb na služby Sdružení AP v tomto roce je pro příští rok nejisté členství u dalších 5 firem. V porovnání s rokem 2008 dochází i ke skluzu v platbách na služby Sdružení AP. Právě v horších dobách je nanejvýš nutné zachovat jednotu a reprezentativnost domácího automobilového průmyslu pro prosazování jeho oprávněných zájmů.

39 39 Závěr k přehledu automobilového průmyslu ČR Automobilový průmysl Publikace „Automobilový průmysl v České republice v České republice“, která je spolu se „Statistikou automobilového průmyslu 2004-2008“ vydána na pouze CD (předáváno při prezenci), obsahuje podrobně nejen nyní uve- dené údaje, ale řadu dalších důleži- tých a také i zajímavých informací pro představitele firem Sdružení AP i pracovníky jejich odborných útvarů. Všem firmám, které poskytly údaje pro její zpracování patří poděkování.

40 Doplnění (k aktuálně řešené problematice) - Ing. J. Černý, viceprezident Sdružení AP (TPCA Czech) - Vzdělávání v technických profesích (portál „Auta nás baví“, projekt „Autoadapt“, „IQ Industry“, projekty jednotlivých firem) - Obnova vozového parku v ČR (jako komplexní soubor opatření) - Páteční zákaz jízd vozidel nad 7,5 t

41 41 Podpora technického vzdělávání Cíl: zvýšení prestiže technických oborů Výsledky pracovní komise: - informační portál Auta nás baví www.autanasbavi.cz Evropské fondy - systém spolupráce firem a škol OP vzdělávání pro konkurenceschopnost - spolupráce na projektech Autoadapt, IQ Industry od prosince 2008 podání žádosti červenec 2009

42 Projekt v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 1.1 počáteční vzdělávání - zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva vyhlášena 20. května 2009, celková částka alokovaná pro výzvu 500 mil. Kč Výše podpory na jednotlivé projekty 5 - 40 mil. Kč Uzávěrka výzvy: 10. července 2009 Projekt připravuje firma Centrum Andragogiky ve spolupráci s pracovní skupinou Sdružení AP Informační seminář pro zájemce se uskuteční 16. června 2009 v Praze 1, Opletalova 29, budova Autoklubu, salonek Eliška v Praze 1, Opletalova 29, budova Autoklubu, salonek Eliška Podmínkou účasti v projektu je partnerská střední škola Bližší informace v podkladových materiálech Podpora střednímu technickému vzdělávání

43 Obnova vozového parku v ČR Cíl: snížení ekologické zátěže a zvýšení bezpečnosti provozu Základní náměty pro společnou pracovní skupinu Sdružení AP a Svazu dovozců automobilů (SDA): - zpřísnění a sjednocení podmínek pro schvalování a provoz vozidel - podpora nákupu ekologicky šetrných vozidel (bonus / malus podle stupně plnění emisí a limitů CO2) - omezení dovozů starých ekologicky a bezpečnostně nevyhovujících ojetých vozidel - zpřísnění technických kontrol a měření emisí - snížení ekologické zátěže dané provozem motorových vozidel v centrech měst

44 Složení společné pracovní skupiny Sdružení AP a Svazu dovozců automobilů (SDA): - Petr Jonák, ŠKODA Auto - Petr Jonák, ŠKODA Auto - Pavel Hortlík, TPCA Czech - Pavel Hortlík, TPCA Czech - Antonín Šípek, sekretariát Sdružení AP - Antonín Šípek, sekretariát Sdružení AP - Pavel Tunkl, tajemník SDA - Pavel Tunkl, tajemník SDA - Michal Stránský, VOLVO Truck Czech - Michal Stránský, VOLVO Truck Czech - Jiří Konečný, externí spolupracovník SDA - Jiří Konečný, externí spolupracovník SDA - Petr Vaněk, HMMC Nošovice - Petr Vaněk, HMMC Nošovice Poslední schůzka této pracovní skupiny se konala 1. června 2009, byly upřesněny základní náměty (body) programu „Obnova vozového parku“ a stanoveny zodpovědnosti za rozpracování jednotlivých bodů (8 základních námětů), včetně termínů. Jedná se o následující náměty: Obnova vozového parku

45 Obnova vozového parku (DŮVĚRNÉ, NIKDE NEPUBLIKOVAT!)

46 Páteční zákaz jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti “Živé“ návrhy (vládní a poslankyně Jakubkové) byly již třikrát zařazeny na program schůze Poslanecké sněmovny PČR, ani jednou nedošlo k jejich projednání. Sdružení AP danou problematiku spolu s ČESMADem průběžně sleduje, všichni poslanci obdrželi otevřený dopis Sdružení AP odmítající navrhovaný zákaz.

47 Doplnění (k aktuálně řešené problematice) - Ing. P. Juříček, viceprezident Sdružení AP (BRANO Group) - Novela Zákoníku práce (flexibilita a mobilita pracovní síly, jednání s odbory – OS KOVO) - Výzkum a vývoj, nasměrování na potřeby automobilového průmyslu, spolupráce s vysokými školami - Vztahy mezi firmami, platební morálka

48 Doplnění a dotazy - Další doplnění či dotazy k prezentovanému podkladu?

49 Děkujeme všem za práci věnovanou českému automobilovému průmyslu. Opletalova 55, 110 00 PRAHA 1 http://www.autosap.cz E-mail: autosap@autosap.cz Tel.: +420 221 602 983 Fax: +420 224 239 690


Stáhnout ppt "Mobilový průmysl v ČR Automobilový průmysl v ČR Souhrnné výsledky a přehled za rok 2008 Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení AP Brno, 5. června 2009 SDRUŽENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google