Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohled HK ČR na ceny energie a paliv. Ing.Václav Hrabák Předseda energetické sekce HK ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohled HK ČR na ceny energie a paliv. Ing.Václav Hrabák Předseda energetické sekce HK ČR."— Transkript prezentace:

1 Pohled HK ČR na ceny energie a paliv. Ing.Václav Hrabák Předseda energetické sekce HK ČR

2 Vývoj v oblasti růstu cen paliv a energie se negativně promítá do hospodářského výsledku podnikatelských subjektů a také do životní úrovně obyvatel ČR. Pro názornost si ukažme jaký vývoj v cenách energie a paliv byl zaznamenán v průběhu let 2002 až 2008: Vývoj cen zemního plynu a komodit od roku 2002 do 2008 Legenda: -------lehký topný olej (LTO)-------energetické černé uhlí --------těžký topný olej (TTO)-------černé uhlí --------prodejní vzorec RWE TG Kč/MWh

3 Vývoj cen elektřiny v letech 2002 až 2008 pro jednotlivé kategorie odběratelů

4

5 Z uvedených diagramů vyplývá,že k podstatnému nárůstu cen dochází prakticky od roku 2005. U ceny elektrické energie v kategorii maloodběratelé podnikatelé dochází k nárůstu o 41 % a u odběratelů na hladině VN o 47 %. U zemního plynu se jedná o poměrně vyšší nárůst a to z původní ceny 400 Kč/MWh v roce 2002 na 860 Kč/MWh v roce 2008 a to další navýšení lze očekávat ještě v závěru letošního roku. U LTO je situace ještě horší.Zde se cena ze 180 USD/t zvýšila až na hodnotu 1200 USD/t.

6 Dopady cenových nárůstů do podnikatelské sféry. Výše citovaný vývoj v cenách paliv a energie má velmi negativní dopad jak do životní úrovně obyvatel,tak i do podnikatelského prostředí. Zhoršení životní úrovně obyvatel i přímo ovlivňuje zhoršení ekonomických výsledků pro celou řadu podnikatelů a živnostníků, kteří jsou přímo závislí na zakázkách od našeho obyvatelstva. Touto situací se zabývalo i MPO a nechalo zpracovat studii,která měla za úkol posoudit,jaké jsou dopady růstu cen zemního plynu a elektrické energie do hospodářského výsledku podnikatelských subjektů. Ze studie vyplynulo,že toto zdražení naší ekonomiku v roce 2007 zásadně nepostihlo,což je přičítáno skutečnosti,že rozhodující odvětví průmyslu bylo schopno tento nákladový nárůst promítnout do svých tržeb. Je však potřeba podotknout,že studie byla zpracována do roku 2007 a že od této doby došlo k dalšímu podstatnému navýšení cen a také se zhoršily podmínky na světovém i tuzemském trhu.

7 Pro názornost si připomeňme několik údajů z této studie V komoditě zemní plyn došlo v některých odvětví k podstatnému ovlivnění hospodářského výsledku: Sklárny snížení zisku až o 50 % Papírny „ „ 20 % Některé části chemického průmyslu až o 12 % U elektrické energie bylo konstatováno,že při navýšení ceny el.energie o 10 % se sníží zisk podniku v průměru o cca 5 %. Nejhorší je však ta skutečnost,že tento cenový růst zřejmě není konečný a že bude dále prakticky nekontrolovaně pokračovat i v dalších letech. Důvody tohoto růstu můžeme očekávat zejména vlivem růstu cen paliva, nutností dalších investic a oprav v elektroenergetice a také probíhajícími ekologizačními procesy.

8 Je možné růst cen paliv a energie ovlivnit? Pro posouzení této situace jsem vyloučil vliv růstu cen paliv na světových trzích. V podmínkách ČR je dle mého názoru možné situaci ovlivňovat z pohledu dlouhodobosti: 1/ Stanovením jasné a srozumitelné energetické koncepce 2/ Narovnat tržní vztahy řešením nevyrovnané energetické bilance,kde poptávka převyšuje nabídku. 3/ Palivo-energetickou základnu orientovat na vyšší využívání tuzemských zdrojů paliv. 4/ Prosazovat v rámci EU,aby její jednotlivé státy převzaly plnou odpovědnost za vlastní národní energetiku.Energetika EU musí být posuzována jako jeden celek.

9 Z pohledu krátkodobého: 1/ Změnou systému tvorby ceny elektrické energie,včetně zavedení určitého stupně regulace 2/ Provést audit hospodaření majoritního výrobce a distributora elektrické energie-ČEZ a ČEPS. 3/ Navrátit finanční prostředky získané státem z navýšení zisku z daní, získaného z navýšení cen paliv a energie,zpět k jejich odběratelům. 4/ Přehodnotit daňovou a ekologickou politiku státu,která se nepříznivě promítá do cen energie a paliv. 5/ Intenzivně finančně podporovat projekty vedoucí ke snížení energetické náročnosti v oblasti spotřeby energie a zvýšení účinnosti její výroby a distribuce. 6/ Intenzivně podporovat projekty výroby energie,ve kterých bude efektivně využíváno palivo na její výrobu,včetně OZE. Problematiku růstu cen paliv a energie není možno řešit bez komplexního řešení hlavních problémů celé české a evropské energetiky.

10 HK ČR bude v nejbližších dnech projednávat materiál na hlavní orientaci HK ČR k problematice energetiky ČR a EÚ. Vzhledem k situaci, že tento materiál ještě není odsouhlasen předsednictvem HK ČR,nechci se dnes zabývat jeho podrobnostmi. Přesto chci zdůraznit, že by se mělo jednat o orientaci a to jak na oblast koncepce, na problematiku cen paliv a energie,ekologii,energetickou bezpečnost,problematiku CZT a další. Předpokládám, že po jeho odsouhlasení bude stanovisko HK medializováno a projednáno na různých úrovních a to jak vládních,tak i politických. HK ČR je si plně vědoma vážnosti situace a je připravena se svými partnery hledat možné řešení.


Stáhnout ppt "Pohled HK ČR na ceny energie a paliv. Ing.Václav Hrabák Předseda energetické sekce HK ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google