Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

30.9.2014Žofín. Plán aktivity Hospodářské komory v oblasti energetiky na období 2014-2017. Hlavní cíl: Ve spolupráci s relevantními partnery z podnikatelského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "30.9.2014Žofín. Plán aktivity Hospodářské komory v oblasti energetiky na období 2014-2017. Hlavní cíl: Ve spolupráci s relevantními partnery z podnikatelského."— Transkript prezentace:

1 30.9.2014Žofín

2 Plán aktivity Hospodářské komory v oblasti energetiky na období 2014-2017. Hlavní cíl: Ve spolupráci s relevantními partnery z podnikatelského a politického prostředí, včetně orgánů státní správy dosáhnout cíle, kterým je bezpečná, udržitelná a plošně dostupná energie pro koncové odběratele. Svojí činností pomáhat k vytvoření stabilního a konkurenceschopného podnikatelského prostředí ve státě.

3 Strategie HK ČR v energetice.

4 Prosazování, že energetika je strategickým odvětvím, které vytváří základní podmínky pro energetickou bezpečnost a suverenitu státu a také podmínkou pro udržitelný rozvoj podnikání.

5 Energie musí být koncovému odběrateli dodávána v požadované kvalitě a množství, v požadovaném čase a za cenu, která v souhrnu nezhorší konkurenceschopnost české produkce na trzích.

6 Energetická koncepce státu a územní energetické koncepce mají být sestaveny tak, aby byly v souladu se Surovinovou politikou státu a v maximální míře respektovaly všechny tuzemské zdroje energie z dlouhodobé perspektivy jejich racionálního využití.

7 Významné postavení má neustálé zvyšování účinnosti technických procesů při výrobě, distribuci a spotřebě energie. Snižování všeobecné energetické náročnosti a racionální využívání energie musí být hlavními úkoly pro nastávající období.

8 Energetika České republiky je technicky, ekonomicky, a to i s faktory vlivu na životní prostředí, nedílnou součástí energetiky Evropské unie, což nic nemění na tom, že každý stát Evropské unie zodpovídá za zajištění dodávek energie ve své zemi.

9 Výroba a rozvod elektřiny se skládá: Výrobní zařízení Přenosová soustava Regionální a lokální distribuční soustavy

10 Současný problém přenosové soustavy ČR. Nadměrné toky elektřiny především ze severního Německa přes naší přenosovou soustavu směrem na jih Evropy Končící životnost velké části přenosové soustavy Nutnost zavádění modernizačních procesů

11 Hrozí ČR black-out? Hrozba black-outu je velmi reálná, pokud nebudeme současnou situaci systémově řešit. Doposud se dispečerským řízením povedlo tzv. kritické toky elektřiny řešit. Pro názornost největší výpadky el. proudu v Evropě: Územídatumrozsah výpadku Londýn2003500 tis.osob Dánsko a jižní Švédsko20035 mil.osob Itálie200356 mil.osob Švédsko2005341 tis.osob Moskva200510 mil.osob Německo,Francie, Itálie,Belgie,Španělsko, Portugalsko,Rakousko, Chorvatsko200615 mil.osob

12 Lze zabránit nadměrným přetokům přenosovou soustavou? Nutná opatření: Vyšší koordinace provozu evropských soustav Změny ve výrobě výkonu na jednotlivých elektrárnách Posilování přenosových soustav v Německu a v oblasti střední a východní Evropy

13 Modernizace přenosové soustavy ČR. Velká část soustavy je na hranici svojí životnosti Dochází ke zvyšování přenášené energie (růst spotřeby, více zdrojů,..) Zvyšování nároků na přeshraniční toky Požadavky na technické a technologické inovace při přenosu elektřiny

14 Studie společnosti Grant Thornton k problematice dopadů realizace investic do infrastruktury přenosové soustavy zpracované v roce 2013. Studie měla za úkol vyhodnotit, jak vhodné je v době hospodářské krize investice realizovat: V plánované výši a čase Zpoždění Urychlení

15 Hodnocení bylo prováděno v krátkodobém horizontu 5-ti let a to počínaje rokem 2013 a konče rokem 2017. Investice se do přenosové soustavy promítaly tarifem za rezervaci kapacity přenosové soustavy (EZ §19a). Dopad do ceny elektřiny v krátkodobém horizontu by byl minimální, neboť se investice dle metodiky ERU do tarifů promítá formou účetních odpisů až po úplné aktivaci.

16 Dopady investic do přenosové soustavy Zvýšení ceny elektřiny může mít na první pohled za následek pokles HDP, snížení zaměstnanosti a snížení příjmů státního rozpočtu. ALE

17 Výsledky analýzy ukázaly: Že v průběhu let 2013 až 2017 realizace investice do přenosové soustavy díky multiplikačnímu efektu investic: Pozitivně ovlivní HDP Zvýší zaměstnanost Zvýší příjmy státního rozpočtu

18 Má-li být zajištěna energetická bilance státu a to co do kvality, času a množství v přijatelných cenách pro koncové odběratele, nutným investicím se vyhnout nemůžeme. Současně projednávaná Aktualizace státní energetické koncepce s nutnými rekonstrukcemi přenosové a distribučních sítí počítá. Na uvedeném příkladu je tedy zřejmé, že investicemi do přenosové a distribučních soustav vyřešíme nejen problém s danou kapacitou a jejím technickým stavem, ale také vytvoříme podmínky pro zvýšení zaměstnanosti a příjmů státního rozpočtu. Použité podklady : Při zpracování přednášky byly použity podklady z Prohlášení společnosti ČEPS a Studie Dopady realizace investic do infrastruktury přenosové soustavy zpracované společností Grant Thornton.

19 Zpracoval Ing. Václav Hrabák Předseda energetické sekce HK ČR www.komora.cz mobil 603 499 690 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "30.9.2014Žofín. Plán aktivity Hospodářské komory v oblasti energetiky na období 2014-2017. Hlavní cíl: Ve spolupráci s relevantními partnery z podnikatelského."

Podobné prezentace


Reklamy Google