Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Multi-Vac Základy teorie a pojmy. Z čeho se skládá ventilátor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Multi-Vac Základy teorie a pojmy. Z čeho se skládá ventilátor."— Transkript prezentace:

1 Multi-Vac Základy teorie a pojmy

2 Z čeho se skládá ventilátor

3 Rozdělení ventilátorů podle průtoků vzduchu a typu oběžného kola TŘI ZÁKLADNÍ TYPY : TŘI ZÁKLADNÍ TYPY : - Axiální - Axiální - Radiální - Radiální - Semiradiální - Semiradiální

4 Rozdělení ventilátorů podle průtoků vzduchu a typu oběžného kola Axiální - U axiálních ventilátorů proudí vzduch ve směru osy otáčení oběžného kola a používají se tam, kde je požadován velký průtok vzduchu bez vysokých nároků na dopravní tlak. Axiální - U axiálních ventilátorů proudí vzduch ve směru osy otáčení oběžného kola a používají se tam, kde je požadován velký průtok vzduchu bez vysokých nároků na dopravní tlak. - max. 3 m pro axiální ventilátory o průměru 100 mm - max. 5 m pro axiální ventilátory o průměru 120 mm - max. 8 m pro axiální ventilátory o průměru 150 mm Maximální délky odtahu se u těchto ventilátorů pohybují v těchto relacích :

5 Rozdělení ventilátorů podle průtoků vzduchu a typu oběžného kola Typická instalace axiálního ventilátoru Typická instalace axiálního ventilátoru

6 Rozdělení ventilátorů podle průtoků vzduchu a typu oběžného kola Radiální - U radiálních ventilátorů proudí vzduch kolmo na směr osy otáčení oběžného kola a využívají se tam, kde je požadován vyšší dopravní tlak. Radiální - U radiálních ventilátorů proudí vzduch kolmo na směr osy otáčení oběžného kola a využívají se tam, kde je požadován vyšší dopravní tlak.

7 Rozdělení ventilátorů podle průtoků vzduchu a typu oběžného kola Typická instalace radiálního ventilátoru Typická instalace radiálního ventilátoru

8 Rozdělení ventilátorů podle průtoků vzduchu a typu oběžného kola Semiradiální - přechod mezi radiálním a axiálním systémem. Vzduch proudí do ventilátoru axiálním směru, tedy ve směru osy rotace oběžného kola, avšak výtlak z ventilátoru je pod úhlem menším než 90°. Semiradiální - přechod mezi radiálním a axiálním systémem. Vzduch proudí do ventilátoru axiálním směru, tedy ve směru osy rotace oběžného kola, avšak výtlak z ventilátoru je pod úhlem menším než 90°.

9 Rozdělení ventilátorů podle průtoků vzduchu a typu oběžného kola

10 Obecné shrnutí Obecné shrnutí - Axiální ventilátor je určen pro dopravu většího množství vzduchu na kratší vzdálenost ( velké množství vzduchu – malý tlak ). - Radiální ventilátor je určen pro dopravu menšího množství vzduchu na větší vzdálenost ( malé množství vzduchu – velký tlak ). - Semiradiální ventilátor dosahuje větších tlaků jak axiální ventilátor a většího průtoku vzduchu než radiální ventilátor.

11 Z čeho se skládá ventilátor

12 Kuličková a kluzná ložiska Ložiska nám slouží k omezení Ložiska nám slouží k omezení vznikajícího tření. vznikajícího tření. DVA ZÁKLADNÍ TYPY DVA ZÁKLADNÍ TYPY - Kluzná - Kluzná - Kuličková - Kuličková

13 Kuličková a kluzná ložiska Kluzná ložiska - Kluzná ložiska - Řešení s nízkými náklady, se střední dobou životnosti. Je doporučováno jsou-li ventilátory používány ve vertikální pozici(vyhněte se použití těchto ventilátorů v horizontální pozici). Kluzné ložisko je také dobré řešení pro aplikace vyžadující nízkou hlučnost. Kluzná ložiska mají v ideálním případě životnost 20 až 24 000 hodin.

14 Kuličková a kluzná ložiska Možná instalace ventilátoru Možná instalace ventilátoru s kluznými ložisky s kluznými ložisky

15 Kuličková a kluzná ložiska Kuličková ložiska - Kuličková ložiska - Řešení pro aplikace s požadovanou vysokou životností. Co se týká montáže, ventilátory s kuličkovým ložiskem mohou být použity ve vertikální i horizontální poloze. Kuličková ložiska mají v ideálním případě životnost 30 až 40 000 hodin.

16 Kuličková a kluzná ložiska Možná instalace ventilátoru Možná instalace ventilátoru s kuličkovými ložisky s kuličkovými ložisky

17 Kuličková a kluzná ložiska

18 Obecné shrnutí Obecné shrnutí - Kuličková ložiska mají delší životnost cca dvojnásobnou oproti kluzným ložiskům a nemají omezení při instalaci. - Kluzná ložiska mají kratší životnost, omezení pouze na vodorovnou instalaci, ale stojí méně peněz a mají menší hlučnost.

19 Z čeho se skládá ventilátor

20 Motor Hodnoty které jsou pro nás Hodnoty které jsou pro nás u motoru zajímavé : u motoru zajímavé : - Příkon - Příkon - Výkon - Výkon

21 Příkon a výkon motoru Příkon motoru – elektrický příkon naměřený na svorkách motoru, jedná se tedy o množství energie kterou do motoru dodáváme.Jednotkou je Watt Příkon motoru – elektrický příkon naměřený na svorkách motoru, jedná se tedy o množství energie kterou do motoru dodáváme.Jednotkou je Watt Výkon motoru – mechanický výkon na hřídeli motoru, jedná se tedy o množství energie kterou nám motor vydá..Jednotkou je Watt. Výkon motoru – mechanický výkon na hřídeli motoru, jedná se tedy o množství energie kterou nám motor vydá..Jednotkou je Watt. Výkon motoru je vždy menší než příkon motoru.Je to dáno tím že každý stroj na přeměnu energie pracuje s jistou účinností, tedy i naše elektromotory. Pokud předpokládáme účinnost např. 80%, náš elektromotor je : z 80% stroj na přeměnu elektrické energie z 20% "vařič" Výkon motoru je vždy menší než příkon motoru.Je to dáno tím že každý stroj na přeměnu energie pracuje s jistou účinností, tedy i naše elektromotory. Pokud předpokládáme účinnost např. 80%, náš elektromotor je : z 80% stroj na přeměnu elektrické energie z 20% "vařič"

22 Příkon a výkon motoru Pokud známe příkon můžeme si spočítat Pokud známe příkon můžeme si spočítat kolik peněz nás bude stát provoz ventilátoru. kolik peněz nás bude stát provoz ventilátoru. Příklad : používám sazbu D 02d kde je cena za 1 Kw/h = Příklad : používám sazbu D 02d kde je cena za 1 Kw/h = 4,07569 Kč.Používám ventilátor E-STYLE 100 příkonem 14 W. 4,07569 Kč.Používám ventilátor E-STYLE 100 příkonem 14 W. Výpočet ceny za jednu hodinu trvalého provozu vypadá tedy takto : 14/1000x4,07569 = 0,057 Kč. Výpočet ceny za jednu hodinu trvalého provozu vypadá tedy takto : 14/1000x4,07569 = 0,057 Kč. Výpočet ceny za trvalý 30-ti denní provoz vypadá takto : Výpočet ceny za trvalý 30-ti denní provoz vypadá takto : 14/1000x4,07569x24x30 = 41,08 Kč.

23 Příkon a výkon motoru

24 Obecné shrnutí Obecné shrnutí Příkon udává spotřebu elektrické energie nutnou pro provoz ventilátoru a tedy i cenu v korunách kterou za jeho provoz budeme muset zaplatit. Příkon udává spotřebu elektrické energie nutnou pro provoz ventilátoru a tedy i cenu v korunách kterou za jeho provoz budeme muset zaplatit. Výkon říká kolik energie nám ventilátor vydá na práci a kolik si vezme pro svůj provoz.Výkon má vždy menší hodnotu než příkon. Výkon říká kolik energie nám ventilátor vydá na práci a kolik si vezme pro svůj provoz.Výkon má vždy menší hodnotu než příkon.

25 Z čeho se skládá ventilátor

26 Volitelné příslušenství U některých typů ventilátoru si zákazník může přiobjednat hygrostat nebo časový doběh. U některých typů ventilátoru si zákazník může přiobjednat hygrostat nebo časový doběh.

27 Volitelné příslušenství

28 Hluk ventilátoru HLUK VENTILÁTORU UDÁVAJÍ HLUK VENTILÁTORU UDÁVAJÍ DVĚ HODNOTY : DVĚ HODNOTY : - Hladina akustického tlaku - Hladina akustického tlaku - Hladina akustického výkonu - Hladina akustického výkonu

29 Akustický tlak a akustický výkon Akustický výkon W - množství zvukové energie, kterou vyzáří akustický zdroj za jednu sekundu.Jednotka je Watt. Hladina akustického výkonu Lw – je akustický výkon přepočítaný na jiné jednotky.Jednotkou hladiny akustického výkonu jsou dB. Hladina akustického tlaku Lp - vyjadřuje energii hluku zaznamenanou v určitém místě.Hladina akustického tlaku musí být tedy vždy doplněna o údaj o vzdálenosti od zdroje hluku, ve kterém byla měřena..Jednotkou hladiny akustického tlaku jsou dB.

30 Akustický tlak a akustický výkon Pro zajímavost - každých 6 až 10dB vnímá člověk jako dvojnásobně hlasitější zvuk Když sečteme hodnotu dvou stejně silných zvuků, hodnota hluku se nezdvojnásobí, nýbrž se zvýší o 3 dB. Když sečteme hodnotu dvou stejně silných zvuků, hodnota hluku se nezdvojnásobí, nýbrž se zvýší o 3 dB. Tabulka některých intenzit zvuků ( dB ) : Tabulka některých intenzit zvuků ( dB ) : 0 Práh slyšitelnosti 0 Práh slyšitelnosti 20 Extrémě tiché - šelest listí, tichá místnost 20 Extrémě tiché - šelest listí, tichá místnost 40 Velmi tiché - vrčící lednička 40 Velmi tiché - vrčící lednička 60 Středně hlasité - běžná konverzace, restaurace 60 Středně hlasité - běžná konverzace, restaurace 80 Velmi hlasité - městský provoz, nákladní auto 80 Velmi hlasité - městský provoz, nákladní auto 100 Extrémně hlasité - symfonický orchestr, traktor 100 Extrémně hlasité - symfonický orchestr, traktor 120 Práh bolesti - startující tryskové letadlo 120 Práh bolesti - startující tryskové letadlo

31 Akustický tlak a akustický výkon

32 Krytí IP vyjadřuje krytí elektrických zařízení, jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. Krytí IP (protection provided by enclosure - IP code) vyjadřuje krytí elektrických zařízení, jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. Předpisem, který v současnosti specifikuje stupně krytí el. zařízení je ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem Předpisem, který v současnosti specifikuje stupně krytí el. zařízení je ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytemČSN EN 60 529ČSN EN 60 529 Předpisem který řeší instalaci el. zařízení do prostor s koupacími vanami a sprchami je v současnosti norma ČSN 33 2000-7-701 Předpisem který řeší instalaci el. zařízení do prostor s koupacími vanami a sprchami je v současnosti norma ČSN 33 2000-7-701ČSN 33 2000-7-701ČSN 33 2000-7-701 Stupeň vstupní ochrany je dán označením IP a dvojicí čísel xy (např. IP68), kde: Stupeň vstupní ochrany je dán označením IP a dvojicí čísel xy (např. IP68), kde: První číslice (x):Ochrana osob proti kontaktu s částmi uvnitř krytu a ochrana zařízení proti vniku pevných cizích těles První číslice (x):Ochrana osob proti kontaktu s částmi uvnitř krytu a ochrana zařízení proti vniku pevných cizích těles Druhá číslice (y):Ochrana zařízení uvnitř krytu proti škodlivému vnikání vody. Druhá číslice (y):Ochrana zařízení uvnitř krytu proti škodlivému vnikání vody.

33 Krytí IP IP 0x - Nechráněno IP 1x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky. IP 2x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem. IP 3x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem. IP 4x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem. IP 5x - Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem. IP 6x - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem. IP 0x - Nechráněno IP 1x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky. IP 2x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem. IP 3x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem. IP 4x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem. IP 5x - Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem. IP 6x - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem.

34 Krytí IP IP x0 - Nechráněno. IP x1 - Svisle kapající. IP x2 - Kapající ve sklonu 15o. IP x3 - Kropení, déšť. IP x4 - Stříkající. IP x5 - Tryskající. IP x6 - Intenzivně tryskající. IP x7 - Dočasné ponoření. IP x8 - Trvalé ponoření. IP x0 - Nechráněno. IP x1 - Svisle kapající. IP x2 - Kapající ve sklonu 15o. IP x3 - Kropení, déšť. IP x4 - Stříkající. IP x5 - Tryskající. IP x6 - Intenzivně tryskající. IP x7 - Dočasné ponoření. IP x8 - Trvalé ponoření.

35 Krytí IP Doporučené krytí ventilátoru do koupelny : Doporučené krytí ventilátoru do koupelny :

36 Krytí IP

37 Obecné shrnutí Obecné shrnutí - Krytí IP nám vlastně udává schopnost ventilátoru pracovat ve vlhkém ( např. koupelna ) nebo prašném prostředí ( např. průmyslový provoz ) bez toho že by došlo k poškození nebo přímo zničení ventilátoru.

38 Pracovní bod ventilátoru Ventilátor v potrubní síti zajišťuje dopravu vzduchu přičemž má za úkol překonávat hydraulické odpory (ztráty) v potrubí. Tlaková ztráta potrubní sítě je dána součtem tlakových ztrát třením a místními odpory. Ventilátor v potrubní síti zajišťuje dopravu vzduchu přičemž má za úkol překonávat hydraulické odpory (ztráty) v potrubí. Tlaková ztráta potrubní sítě je dána součtem tlakových ztrát třením a místními odpory.

39 Pracovní bod ventilátoru Pokud chceme dosáhnout vysokého objemového průtoku vzduchu lze zařadit ventilátory paralelně vedle sebe. Pokud chceme dosáhnout vysokého objemového průtoku vzduchu lze zařadit ventilátory paralelně vedle sebe.

40 Pracovní bod ventilátoru Pokud chceme dosáhnout vysokého tlaku vzduchu lze zařadit ventilátory sériově za sebe. Pokud chceme dosáhnout vysokého tlaku vzduchu lze zařadit ventilátory sériově za sebe.

41 Vzduchotechnická jednotka Co je to vzduchotechnická jednotka ? Co je to vzduchotechnická jednotka ? Je to zařízení do kterého je integrováno několik vzduchotechnických komponentů ( ventilátor, filtr, výměník ) a je zajištěno jejich vzájemné propojení do funkčního celku. Je to zařízení do kterého je integrováno několik vzduchotechnických komponentů ( ventilátor, filtr, výměník ) a je zajištěno jejich vzájemné propojení do funkčního celku. Velkou výhodou takovéto jednotky je velice rychlé a jednoduché uvedení do provozu, které prakticky vylučuje chybu při zapojení. Nevýhodou je vyšší cena takovéhoto kompletu. Velkou výhodou takovéto jednotky je velice rychlé a jednoduché uvedení do provozu, které prakticky vylučuje chybu při zapojení. Nevýhodou je vyšší cena takovéhoto kompletu.

42 Vzduchotechnická jednotka

43

44 Pokud je rozhodující cena lze požadované zařízení vyskládat z jednotlivých komponentů a nabídnout jednodušší variantu regulace. Pokud je rozhodující cena lze požadované zařízení vyskládat z jednotlivých komponentů a nabídnout jednodušší variantu regulace.

45 Ne vždy máme všechny rozměry skladem. Zákazník požaduje potrubí + filtr + ventilátor vše v průměru 160 mm. Zákazník požaduje potrubí + filtr + ventilátor vše v průměru 160 mm. Pokud máme vše skladem vydáme toto zboží : SPIRO 160/3 + FLK-B-160-3/4 + CK160C Pokud máme vše skladem vydáme toto zboží : SPIRO 160/3 + FLK-B-160-3/4 + CK160C

46 Ne vždy máme všechny rozměry skladem. Pokud není skladem filtr FLK-B-160-3/4, ale máme FLK-B- 200-3/4 můžeme nabídnout tuto sestavu : Pokud není skladem filtr FLK-B-160-3/4, ale máme FLK-B- 200-3/4 můžeme nabídnout tuto sestavu : Ze skladu tedy vydáme toto zboží : SPIRO 160/3 + FLK-B- 200-3/4 + CK160C + 2 x NS160 + 2 x PRO200160 Ze skladu tedy vydáme toto zboží : SPIRO 160/3 + FLK-B- 200-3/4 + CK160C + 2 x NS160 + 2 x PRO200160

47 Novinky na stránkách 2VV Výpočet ceny za provoz jednotky AVENTIS a možnost porovnání s konkurenční jednotkou. Výpočet ceny za provoz jednotky AVENTIS a možnost porovnání s konkurenční jednotkou.

48 Novinky na stránkách 2VV Kalkulátor vodních výměníků. Kalkulátor vodních výměníků.

49 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Multi-Vac Základy teorie a pojmy. Z čeho se skládá ventilátor."

Podobné prezentace


Reklamy Google