Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_114_Zdroje, výroba pitné vody, čistota vody Ch_114_Voda_Zdroje, výroba pitné vody, čistota vody Autor: Ing. Pavlína Kebisová Škola: Základní škola Slušovice,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_114_Zdroje, výroba pitné vody, čistota vody Ch_114_Voda_Zdroje, výroba pitné vody, čistota vody Autor: Ing. Pavlína Kebisová Škola: Základní škola Slušovice,"— Transkript prezentace:

1 Ch_114_Zdroje, výroba pitné vody, čistota vody Ch_114_Voda_Zdroje, výroba pitné vody, čistota vody Autor: Ing. Pavlína Kebisová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva 8. ročníku.  Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje a vysvětluje učivo - voda.  Je určen pro předmět chemie a ročník osmý.  Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Autoři: Karger, I., Pečová, D., Peč, P., Chemie I. pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Kollárovo nám. 7, 772 00 Olomouc: PRODOS, 1999. ISBN 80-7230-027-X.

3 Voda – H 2 O  chemická sloučenina vodíku (H) a kyslíku (O)  čirá a bezbarvá kapalina bez zápachu (za normální teploty a tlaku)  3 skupenství: PEVNÉ (led) PLYNNÉ (vodní pára) KAPALNÉ (voda)

4 Zdroje vody SLANÁ VODA – 97% - nepitná SLADKÁ VODA – 3% - pitná i nepitná BRAKICKÁ VODA (sladká + slaná voda)

5 Hlavní zdroje vody Moře a oceány – největší množství vody Ledovce – velké množství zamrzlé vody Podzemní voda – hlavní zdroj pitné vody Jezera a řeky Půdní voda

6 Pitná voda =veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě pitné vody je nedostatek - více než 1 miliarda lidí nemá přístup k pitné vodě použití: ◦ pití, vaření, péče o tělo, příprava jídla a nápojů, potravinářství, čištění získává se: ◦ bez úpravy z podzemních zdrojů (musí být kvalitní) ◦ úpravou surové vody, která se získává z podzemních nebo povrchových zdrojů

7 Výroba pitné vody surová voda se odvádí do úpravny vod tam se upravuje, např. ◦ filtrací ◦ chemickým čeřením ◦ mechanickým předčištěním ◦ odstraněním nežádoucích látek poté se odvádí do vodojemů z nich se vodovody dodává ke spotřebitelům

8 Čistota vody vyjadřuje obsah cizích látek ve vodě žádná přírodní voda není úplně chemicky čistá, proto se taková voda připravuje jen laboratorně čistota se posuzuje individuálně podle účelu dle požadavků na kvalitu se rozděluje: ◦ pitná – spotřeba ◦ užitková – úklid, ohřev ◦ odpadní – zhoršena lidskou činností = znečištění vody

9 Znečištění vody je to v současnosti jeden z největších problémů světa znečištěním vodních toků a nádrži se zhoršuje kvalita vody velké množství lidí kvůli tomu nemá přístup k pitné vodě

10 Příčiny znečištění Znečištění vod má mnoho důvodů, například: ◦vypouštění odpadních vod z čistíren, továren ◦přívalové deště, sopečná činnost, sesuvy půdy ◦toxické látky, ropa, průmyslové tuky, oleje ◦odpadky, vraky lodí ◦radioaktivita ◦teplo

11 ZnečištěníZnečištěníZnečištěníZnečištění ropouropouropouropou

12 Znečištění hnojivy a pesticidy

13 Čistírna odpadních vod

14 Můžete se podívat na krátké video o čištění vody a o vzácnosti vody: ◦https://www.youtube.com/watch?v=mj94EAN X6mUhttps://www.youtube.com/watch?v=mj94EAN X6mU ◦https://www.youtube.com/watch?v=ImnlMJh zGv4https://www.youtube.com/watch?v=ImnlMJh zGv4

15 ZAJÍMAVOSTI  71% zemského povrchu je tvořeno vodou  existují smíšená jezera, které jsou tvořená ze slané i sladké vody  minerální voda má léčivé účinky  nejméně zdrojů pitné vody je v Africe  denně zemře více než 14.000 lidí v důsledku znečištění vody  nejvíce znečištěných řek je v Asii

16  Kvíz na závěr 1) Jaké má voda skupenství? 2) Je na Zemi více sladké nebo slané vody? Víš, kolik procent? 3) Jmenuj některé zdroje vody? 4) Jak se může upravovat voda na pitnou? 5) Jaké mohou být příčiny znečištění vody? 6) Pamatuješ si nějakou zajímavost?

17  Odpovědi 1) Pevné, plynné, kapalné 2) Slané vody, 97% 3) Moře a oceány, ledovce, podzemní voda, jezera, řeky, půdní voda 4) filtrací, chemickým čeřením, mechanickým předčištěním, odstraněním nežádoucích látek

18  Odpovědi 5) vypouštění odpadních vod z čistíren, továren, přívalové deště, sopečná činnost, sesuvy půdy, toxické látky, ropa, průmyslové tuky, oleje, odpadky, vraky lodí, radioaktivita, teplo 6) 71% zemského povrchu je tvořeno vodou, existují smíšená jezera, které jsou tvořená ze slané i sladké vody, minerální voda má léčivé účinky, nejméně zdrojů pitné vody je v Africe, denně zemře více než 14.000 lidí v důsledku znečištění vody, nejvíce znečištěných řek je v Asii

19 Použité zdroje  Voda. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Voda  Model molekuly vody. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-03]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda#mediaviewer/File:H2O_(water_molecule).jp ghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Voda#mediaviewer/File:H2O_(water_molecule).jp g  Brakická voda. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-04]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Brakick%C3%A1_vodahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Brakick%C3%A1_voda  Brakická voda. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-04]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Brakick%C3%A1_voda#mediaviewer/File:Baltic_S ea_Wave_(Cien_Water).jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Brakick%C3%A1_voda#mediaviewer/File:Baltic_S ea_Wave_(Cien_Water).jpg  Obrázek ledovce. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-04]. Dostupné z:http://www.pdphoto.org/PictureDetail.php?mat=&pg=8299http://www.pdphoto.org/PictureDetail.php?mat=&pg=8299  Obrázek oceánu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-04]. Dostupné z:http://www.pdphoto.org/PictureDetail.php?mat=&pg=7689http://www.pdphoto.org/PictureDetail.php?mat=&pg=7689  Jezera. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-04]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jezerohttp://cs.wikipedia.org/wiki/Jezero  Pitná voda. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-04]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_vodahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda  https://www.youtube.com/watch?v=ImnlMJhzGv4 https://www.youtube.com/watch?v=ImnlMJhzGv4  https://www.youtube.com/watch?v=mj94EANX6mU https://www.youtube.com/watch?v=mj94EANX6mU

20  Vodojemy. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-04]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda#mediaviewer/File:Vod%C3%A1rens k%C3%A9_v%C4%9B%C5%BEe.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda#mediaviewer/File:Vod%C3%A1rens k%C3%A9_v%C4%9B%C5%BEe.jpg  Znečištění vody. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-04]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpadn%C3%AD_vodahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Odpadn%C3%AD_voda  Znečištění vody. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-04]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vodyhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody  Znečištění obrázek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-04]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody#me diaviewer/File:Obvious_water_pollution.jpeghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody#me diaviewer/File:Obvious_water_pollution.jpeg  Znečištění ropou. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-04]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody#me diaviewer/File:Amoco_Cadiz_impact.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody#me diaviewer/File:Amoco_Cadiz_impact.jpg  Znečištění po hurikánu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-04]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody#me diaviewer/File:Katrina-14629.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody#me diaviewer/File:Katrina-14629.jpg  Znečištění hnojivem a pesticidů. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-12-04]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody#me diaviewer/File:Runoff_of_soil_%26_fertilizer.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody#me diaviewer/File:Runoff_of_soil_%26_fertilizer.jpg


Stáhnout ppt "Ch_114_Zdroje, výroba pitné vody, čistota vody Ch_114_Voda_Zdroje, výroba pitné vody, čistota vody Autor: Ing. Pavlína Kebisová Škola: Základní škola Slušovice,"

Podobné prezentace


Reklamy Google