Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_4 Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Radka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_4 Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Radka."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_4 Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Radka Vanišová Tematický celek Dějepis Ročník 1. - 4. ročník gymnázia Datum tvorby Leden 2014 Anotace Materiál je určen pro zpestření výuky dějepisu, suplovanou hodinu, mezipředmětové vztahy (D, literatura, latina) atd. Metodický pokyn Prezentace je určena jako výklad do hodiny, pracuje s autentickými texty. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Q UALIS A RTIFEX P EREO Jaký umělec to umírám Úkol: V jakém jazyce je tento slavný citát?Latina Úkol: Pokus se jej přeložit: Úkol: Kterému slavnému římskému císaři je tento citát připisován? A) Augustus qualis, e – jaký; artifex, icis, m. – odborník, umělec pereo, ire – zaniknout, zemřít B) ClaudiusC) Nero

3 64 n.l.OctaviaAgrippina N ERO římský císař (54 – 68 n.l.) dynastie – J ULSKO -K LAUDIJSKÁ Obr. 1 Úkol: Kteří autoři psali o Neronovi, jeho vládě a době? např. Suetonius (Životopisy dvanácti císařů) Tacitus (Z dějin císařského Říma, Letopisy) Úkol: Jak je Nero popisován?krutý, zvrácený, intrikánský… Úkol: Z čeho bývá Nero obviňován? A) vražda matkyB) vražda manželkyC) požár Říma

4 S UETONIUS, Životopisy dvanácti císařů VI 6 Nero se narodil v Antiu devět měsíců po smrti Tiberiově, dne patnáctého prosince těsně po východu slunce, takže přišel do styku s paprsky slunečními dříve než se zemí. Hned po jeho narození vyslovovali mnozí lidé hojné strašlivé dohady. Zlou předpovědí byl i výrok samotného otce Domitia, který na blahopřání přátel odpověděl: „Ze mne a s Agrippiny se mohlo narodit jenom něco ohavného a k obecné pohromě.“ P ŘEČTI A VLASTNÍMI SLOVY VYSVĚTLI NÁSLEDUJÍCÍ ÚRYVEK O NAROZENÍ N ERONA

5 S UETONIUS, Životopisy dvanácti císařů VI 23 Kdykoli Nero zpíval, nebylo nikomu dovoleno vzdálit se z divadla ani v případě nezbytnosti. Tak prý některé ženy při představeních dokonce porodily a mnozí muži, kterým se zhnusilo ho poslouchat a jemu tleskat, buď tajně seskočili z hradeb, protože městské brány byly zavřeny, anebo předstírajíce smrt dali se vynést jako mrtvoly. P ŘEČTI A VLASTNÍMI SLOVY VYSVĚTLI NÁSLEDUJÍCÍ ÚRYVKY O N ERONOVI A JEHO ZÁLIBĚ VE VEŘEJNÉM VYSTUPOVÁNÍ.

6 S UETONIUS, Životopisy dvanácti císařů VI 25 Když se vrátil z Řecka do Neapole, protože v ní poprvé vystoupil se svým uměním, vjel do města na bílých koních průlomem kusu hradební zdi podle obyčeje vítězů v posvátných hrách. Podobně do Antia, pak do Albana, potom do Říma. Do Říma dokonce na tom voze, na němž jel kdysi Augustus při svém triumfu, a to v purpurovém šatě, v řeckém pláštíku ozdobeném zlatými hvězdami, s olympijským věncem na hlavě a s pýthijským v pravé ruce; před ním šel průvod ostatních věnců s nápisy, kde zvítězil, nad kým, jakou písní nebo v které tragické úloze. … Všude, kudy kráčel, byla zabíjena obětní zvířata, rovněž silnice kropeny šafránem a házeny po něm zpěvaní ptáčci a cukrátka.

7 N ERO soutěžil ve zpěvu, hře na kitharu, přednesu tragédií, vozatajských závodech… považoval se za nejlepšího umělce a sportovce své doby Úkol: Co je to K ITHARA ?strunný nástroj, podobný lyře bůh Hermés (vyrobil ji z krunýře želvy a sedmi strun) – daroval ji bohu Apollónovi, stala se jedním z jeho atributů (spolu s vavřínem, např.) Kdo je podle mythologie vynálezcem L YRY ?

8 Obr. 2 bůh Apollón hrající na lyru, na hlavě má vavřínový věnec Úkol: Jak se podle mythologie stal vavřín Apollónovým atributem? vavřín (řec. daphné, lat. laurus) Apollón se zamiloval do dívky Daphné, pronásledoval ji, ta prosila bohy, aby ji ochránili, její prosba byla vyslyšena, Daphné se proměnila ve vavřín. Ovidius, Proměny Úkol: Vysvětli význam slova laureát. Úkol: Vavřín se běžně používá jako koření. Jak se mu říká? A) medvědí česnekB) bobkový listC) bazalka

9 N ERO nenáviděný císař → vzpoura praetoriánů → senát jej prohlásil nepřítelem státu → Nero uprchl → spáchal sebevraždu (aby se vyhnul potupnému trestu smrti – sevřít šíji nahého člověka vidlicí a tělo metlami umrskat k smrti Suetonius, Životy dvanácti císařů VI, 49 ) Qualis artifex pereo –údajně téměř poslední Neronova slova) Obr. 1

10 S UETONIUS, Životopisy dvanácti císařů VI P ŘEČTI A VLASTNÍMI SLOVY VYSVĚTLI NÁSLEDUJÍCÍ ÚRYVEK O N ERONOVĚ SMRTI 49 Když na něho tenkrát všichni znovu a znovu naléhali, aby se sám co nejrychleji vyrval hrozícímu potupnému utrpení, nařídil, aby před jeho zraky vykopali jámu, přesně podle rozměru jeho těla, a zároveň aby sehnali, pokud by se daly najít, kousky mramoru, jakož i nanesli vodu a dříví poslední službou jemu, jenž brzy bude mrtvolou. A jak ty jednotlivé věci přinášeli, plakal a opětovně říkal: „Jak všestranný umělec ve mně hyne!“

11 Zdroje Obrázky: Obr. 1: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Nero_Palatino_Inv618.jpg/447 px-Nero_Palatino_Inv618.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Nero_Palatino_Inv618.jpg/447 px-Nero_Palatino_Inv618.jpg Obr. 2: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Apollo_Musagetes_Pio- Clementino_Inv310.jpg/394px-Apollo_Musagetes_Pio-Clementino_Inv310.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Apollo_Musagetes_Pio- Clementino_Inv310.jpg/394px-Apollo_Musagetes_Pio-Clementino_Inv310.jpg Literatura: Encyklopedie antiky. Academia, Praha 1973. Slovník antické kultury. Svoboda, Praha 1974. Suetonius: Životy dvanácti císařů. Antická knihovna, Svoboda, Praha 1974.


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_4 Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Radka."

Podobné prezentace


Reklamy Google