Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_DEJEPIS_12 Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Radka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_DEJEPIS_12 Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Radka."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_DEJEPIS_12 Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Radka Vanišová Tematický celek Dějepis Ročník 1. – 4. ročník gymnázia Datum tvorby Listopad 2013 Anotace Materiál je určen pro zpestření výuky dějepisu, suplovanou hodinu, mezipředmětové vztahy (VV, D) atd. Metodický pokyn Prezentace je určena jako výklad do hodiny. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Obr. 1 O jakou slavnou sochu se jedná? J EZDECKÁ S OCHA M ARKA A URELIA, Ř ÍM

3 J EZDECKÁ S OCHA - M ARCUS A URELIUS Obr. 1 materiál – bronz 2. stol. n.l. originál – Kapitolská muzea (Řím) kopie – Kapitolské náměstí (Michelangelo sem nechal přemístit originál) jediná dochovaná antická jezdecká socha → vzor pro pozdější jezdecké sochy

4 Obr. 2 J EZDECKÁ S OŠKA K ARLA V ELIKÉHO materiál – bronz, pozlacení 9. století originál – Paříž (Louvre) inspirace sochou Marka Aurelia na Kapitolu cca 23cm Karel Veliký (742 – 814) 800 – korunován císařem Svaté říše římské přímá návaznost na antiku, inspirace antikou

5 Úkol: Jaké jsou dvě nejslavnější české jezdecké sochy? Sv. Václav (Václavské náměstí, Praha) Jan Žižka z Trocnova (Vítkov, Praha) Obr. 3 Obr. 4

6 Obr. 3 S V. V ÁCLAV – V ÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Úkol: Kdo je autorem této slavné bronzové jezdecké sochy? Úkol: Koho představují čtyři sochy kolem sv. Václava? Josef Václav Myslbek (1848-1922) svatá Ludmila svatá Anežka svatý Prokop svatý Vojtěch Úkol: Popiš sv. Václava. Václav – válečník (přilbice, drátěná košile, kopí, meč…) ZEMŠTÍ PATRONI

7 Obr. 4 J AN Ž IŽKA Z T ROCNOVA – V ÍTKOV Úkol: Kdo je autorem této slavné bronzové jezdecké sochy? Bohumil Kafka (1878-1942) Úkol: Popiš sochu. Jan Žižka – válečník (v ruce drží palcát) jedna z největších jezdeckých soch světa odhalena – 14. 7. 1950

8 V ÍTKOV / Ž IŽKOV 14. 7. 1420 – bitva na Vítkově (socha odhalena na 500. výročí) 20. století: Památník Národního osvobození – 1929-33 - funkcionalismus - na památku obětem 1. světové války, legionářům skladiště Wehrmachtu mauzoleum Klementa Gottwalda (1954-1932) pohřbívání významných komunistických představitelů (v 90. letech ostatky přemístěny na Olšany) N YNÍ – součást Národního muzea – dvě stálé expozice: Křižovatky české a československé státnosti Laboratoř moci N ÁRODNÍ P AMÁTNÍK NA V ÍTKOVĚ

9 Zdroje Obrázky: Obr. 1: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Equestrian_statue_of_Marcus_Aureli us%2C_Rome.jpg/450px-Equestrian_statue_of_Marcus_Aurelius%2C_Rome.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Equestrian_statue_of_Marcus_Aureli us%2C_Rome.jpg/450px-Equestrian_statue_of_Marcus_Aurelius%2C_Rome.jpg Obr. 2: https://www.phil.muni.cz/muzeo/mui03obrazky0304/mui03obrazky0304/upravene/210.jpghttps://www.phil.muni.cz/muzeo/mui03obrazky0304/mui03obrazky0304/upravene/210.jpg Obr. 3: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0% B3%D0%B0.%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0 %92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83.jpg/450px- %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0.%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82 %D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8 3.jpg%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8 3.jpg Obr. 4: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Praha%2C_V%C3%ADtkov%2C_pa m%C3%A1tn%C3%ADk.JPG/800px- Praha%2C_V%C3%ADtkov%2C_pam%C3%A1tn%C3%ADk.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Praha%2C_V%C3%ADtkov%2C_pa m%C3%A1tn%C3%ADk.JPG/800px- Praha%2C_V%C3%ADtkov%2C_pam%C3%A1tn%C3%ADk.JPG Literatura: Encyklopedie antiky. Academia, Praha 1973. Frontisi, C.: Obrazové dějiny umění. Knižní klub, Praha 2005. Pijoan, J.: Dějiny umění 2. Knižní klub, Praha 1998. Slovník antické kultury. Svoboda, Praha 1974. http://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Navstivte-nas/Narodni-pamatnik-na-Vitkove.html


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_DEJEPIS_12 Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Radka."

Podobné prezentace


Reklamy Google