Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Francie Motto: Liberté, Egalité, Fraternité

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Francie Motto: Liberté, Egalité, Fraternité"— Transkript prezentace:

1 Francie Motto: Liberté, Egalité, Fraternité
(francouzsky volnost, rovnost, bratrství) Hymna: Marseillaisa

2 Základní údaje Hlavní město: Paříž Rozloha: 547 030 km²
Počet obyvatel: 60,2 mil Úřední jazyk: francouzština Používané jazyky: bretonština, v Alsasku němčina a dále baskičtina, okcitánština Nejvyšší bod: Mont Blanc (4 810 m n. m.) Časové pásmo: GMT +1 Měna: Euro Státní zřízení: pluralitní republika Mezinárodní zkratka: FRA htttp://cs.wikipedia/org/wiki/Soubor:Timezones.png

3 Základní údaje Součástí: zámořské departementy a zámořská území v Karibiku, Severní a Jižní Americe, v Indickém oceánu a Oceánii. Přezdívka: l'Hexagone (šestiúhelník) Člen: Nato, EU, OSN( patří mezi 8 nukleárně uznaných mocností), CE, OBSE, OECD, G8 , SPC, COI, Mezinárodní Organizace Frankofonie (sdružuje 51 francouzsky mluvících států). Ve Francii sídlí: Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a UNESCO, Mezinárodní úřad pro váhy a míry a Interpol.

4 Poloha Západní Evropa (západně od Stř. Evropy a severovýchodně od Pyrenejského poloostrova) Do Záp.Ev. patří: Nizozemsko, Francie (největší stát) , Belgie, Lucembursko, VB, Irsko Na JV hraničí se středozemním mořem. Na S a Z omývá francouzskou pevninu Atlantský oceán (Biskajský záliv), kanál La Manche (odděluje Fr.a VB.), jižní hranice se Španělskem tvoří Pyreneje Sousedí: Belgie, Lucembursko, Německo, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Andorra, Monako K území patří: ostrvov Korsika, souostroví Guadeloupe, ostrov Martinique a ostrůvek Reunion, Francouzká Guyana (v Severní a Jížní Americe)

5 Historie Na území Francie žili přibližně od 8.st. př. K. keltští Galové. Kolem roku 50 př. K se však strategicky významné země zmocnili Římané. Jejich nadvláda trvala až do 5.st., kdy se říše Západořímská rozpadlaFranská říše nejvýznamnější panovník byl císař Karel I. Veliký (8.st.) Během stoleté války se musela potýkat s invazí Anglie, ale nakonec se z jejich nadvlády dokázala vymanit. Dlouho byla byla Francie absolutistickou monarchií, nejznámějším panovníkem je "král Slunce" Ludvík XIV. (17.st.) Občanské nepokojeVelké francouzská revoluce ( ) konec monarchie a nástup vojevůdce Napoleona Bonaparte. Po porážce u Waterloo (1815) obnovení království. 19. a 20. st. :vyhlášení několika republik - v pořadí Druhé (1848), Třetí (1875), Čtvrté (1946) a Páté (1958).

6 Geografie Pevninská část Francie zaujímá plochu 543 965 km².
Na severu a západě je krajina rovinatá s mírným vlněním, na zbytku území převážně pahorkatá a hornatá. Ve francouzských Alpách se nachází Mt.Blanc Další hornaté kraje země zahrnují Pyreneje, Centrální masív, Jura, Vosges, Armorský masív a Ardenny. Největšími francouzskými řekami jsou Loire, Rhône, Garonne, Seina a část toku Rýnu. Největšími města: Paříž, Marseille, Lille a Lyon.

7 Politika Dělí se na 26 regionů, dále děleny do 100 departementů
Datum vzniku: 843 (rozdělení Franské říše) Státní zřízení: pluralitní republika prezidentského typu s dvoukomorovým parlamentem Forma vlády: parlamentně prezidentská Prezident: Nicolas Sarkozy (prezident volen na 5 let) Prezidentská rada: zabezpečuje regulérní fungování moci lidu a kontinuitu státu. Předseda vlády: François Fillon Francie kontroluje ostrovy v Indickém a Tichém oceánu, které nemají stále osídlení : Bassas da India, Clippertonův ostrov, ostrovy Europa, ostrovy Glorioso, ostrov Juan de Nova, ostrov Tromelin. Francouzské ozbrojené síly mohou být rozděleny do čtyř skupin: 1. Pozemní vojsko 2. Námořnictvo 3. Letectvo 4. Četníci, armádní policie

8 Politika Národní shromáždění je hlavní část legislativy.
Senátoři jsou vybíráni volební akademií na dobu šesti let a jedna polovina Senátu se mění každé tři roky. Legislativa Senátu je omezená. Národní shromáždění má poslední slovo. Vláda má silný vliv na utváření programu Parlamentu. Francie odmítla v referendu ratifikování Evropské ústavy.

9 Hospodářství Zemědělství
Nejvyspělejší v Evropském společenství (50.léta-bouřlivý rozvoj). Hrubý domácí produkt (HDP): US dolarů (2006) HDP na osobu: US dolarů (2006) Struktura HDP: zemědělství, lesnictví a rybolov 5,5%, těžba a průmysl 20,5%, stavebnictví 5,5%, služby 68,5% Zemědělství největší evropský producent a vývozce zemědělských výrobků význam zemědělství ale neustále klesá Malým farmářům je poskytnuta pomoc při konsolidaci statků, modernizaci techniky a vytváření zemědělských družstev.

10 Nadprodukce: pšenice, mléčných výrobků a vína
Pěstování: pšenice, kukuřice, ječmen, cukrová řepa, brambory, slunečnice, chmel, tabák, rýže, zelenina, ovoce Francie má největší rozlohou zemědělské a orné půdy v Evropě Normandie a Bretaň jsou proslulé pěstováním jablek, výrobou moštů (cidr) a jablečné pálenky (calvadosu). Akvitánie je známá svými švestkami. V teplém údolí Rhóny se pěstují broskve a meruňky. Po Itálii druhý největší producent vinné révy Největší objem vín produkuje oblast Bordeaux a Burgunsko, šumivá vína pocházejí ze Champagne. Červené víno najdete jako rouge, bílé jako blanc a růžové jako rose. Chov: skot (maso i mléko), prasata, ovce (dnes přemístěny na méně úrodné vysočiny), ústřice (rybářské přístavy La Rochelle, Concarneau, Boulogne a Lorient),šneci. Třetí největší producent dřeva v Evr.(je realizován program na obnovu lesů) Rybolov: pobřeží Atlantského oceánu, méně už při pobřeží Středozemního moře

11 Průmysl Za 2.svět.války průmysl značně poškozen
Čtvrtá nejsilnější velmoc na světě (1.USA 2.Japonsko 3.Německo) Ropné krize v 70. a 80.letech prům. recese orientace země na jadernou energetiku. zásoby černého uhlí a želené rudy (Lotrinsko)-dnes málo využívané, zásoby bauxitu, potaše, kamenné soli a uranových rud. V menší míře se těží ropa a zemní plyn (oblast Landes, Pařížská pánev) 2.na světe ve výrobě elektřiny (téměř 80%) -hydroelektrárny (na Rhóně) -tepelné elektrárny (v uhelné pánvi na severu a v Lotrinsku)

12 Francie prodělala úpadek tradičních odvětví - těžby uhlí, ocelářství a textilní výroby, koncentrovaných na severu, a na druhé straně rozvoj moderního strojírenství, elektroniky (Thomson) a chemického průmyslu. 2. místo v produkci automobilů a 3. ve výrobě oceli Vyrábí se auta (Citroën, Peugot, Renault), letadla Concord a AirBus, rychlovlaky TGV. hlavním producent civilních a vojenských letadel Výroba zbraní, umělých vláken, pneumatik a světově proslulé kosmetiky ( Dior, Avon, L'oreal ). Vysokou úroveň si udržuje textilní průmysl (S Francie) Potravinářství: velmi rozmanité a kvalitní (sýry, čokoláda) Export: dopravní prostředky, chemikálie a zemědělské produkty (zrniny, maso, víno a sýry).

13 Obyvatelstvo Od pravěku byla Francie křižovatkou obchodu, migrace obyvatelstva a invazí. vlna migrace v 19. století: Belgičané, Italové, Španělé, Portugalci, Poláci, Arménci, Židé z Východní Evropy a Maghrebu, Arabové, Berbeři, Černoši z Afriky a Číňané. Etnicky nejrůznorodější země v Evropě Žije tu okolo 4miliónů cizinců. Hustota zalidnění: 111 ob. / km² Gramotnost: 99% Počet zaměstnaných žen činí 47 % pracujících.

14 Obyvatelstvo Náboženství: římskokatolické 83 – 88 %, islám 5 – 10 %, protestantství 2 %, judaismus 1 % Národnostní složení: Francouzi 95 %, Arabové 3 %, Alsasové 2,3 %, Portugalci, Italové Urbanizace: 75,5 % Střední délka života - muži: 75,01 let Střední délka života - ženy: 83,01 let Věkové složení: 0-14 r. 18,68 %, r. 65,19 %, nad 65 r. 16,13%  Roční přirozený přírůstek: 3.3 % Průměrný počet dětí na 1 ženu: 1.7

15 Významná místa a města Eiffelova věž (300 metrů vysoká železná rozhledna,symbol Paříže). Věž má tři patra, 1. ve výšce 57 m, kam vede 345 schodů, 2. ve výšce 125 m, kam vede 359 schodů, a 3. ve výšce 274 metrů. Louvre: nejvýznačnější veřejná budova v Paříži. Katedrála Notre Dame: Proslulá katedrála je považována za nejkrásnější ukázku středověkého stavitelství ve městě. Zámek Versailles: Dříve královské sídlo, proslulé hlavně světoznámým zámkem se zahradami a dalšími dvěma zámeckými stavbami - Velkým a Malým Trianonem. Azurové pobřeží: Francouzská riviéra přitahuje již přes sto let návštěvníky z ciziny. (Je zde hlavní francouzský přístav Marseill). Další zajímavá místa v Provence: Oranges, AIX EN PROVENCE, Les Baux de Provence, Avignon

16 Významná místa a města Zámky na Loiře Avignon: papežský palác
Jeskyně Lascaux: Skrývá nejvelkolepější ukázky prehistorického umění na světě. Carcassone: Nejzachovalejší středověké město v Evropě. Kaňon Verdonu: Nejdramatičtější přírodní scenérie v Evropě. Mt.Blanc: Největší alpský žulový masív se stejnojmenným nejvyšším vrcholem Alp (4807 m), na francouzsko-italské hranici. Vítězný oblouk: Postavil Napoleon Bonaparte na znak své moci a vítězství v bitvách. Moulin Rouge: Proslulý kabaret Disneyland v Paříži: zábavný park Nejnavštěvovanější památkou ve Francii je Le Mont-Saint-Michel

17 Turismus Francie je nejnavštěvovanější zemí světa. Zimní turismus
- Alpský turismus (po „objevení“ Alp anglickými horolezci v 19. století) Letní turismus - Alpy (cyklistika,turistika), Francouzské sopky - Azurové pobřeží (Saint Tropez) - mnoho hist. Památek ( zámky na Loiře, Bretaň,Bungundsko, Porýní…)

18 Bretaň Nejzápadnější oblast celé Francie a největší francouzský poloostrov. francouzský region rozčleněný na 4 departementy: Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine a Morbihan, ale i francouzskou historickou provincií. Hlavní město : Rennes Jazyk: francouzština Rozloha:  km² Počet obyvatel: Hustota zalidnění: 107 os./km² Národnostní složení: francouzi Náboženství: římskokatolické křesťanství, judaismus, islám Regionální prezident: Jean-Yves Le Drian Přírodním skvostem Bretagne je její pobřeží Atlantického oceánu. Jeho délka včetně ostrovů je 3,500 km. nejzajímavější části Pointe du Raz, Pointe de Penhir, Pointe de Penmarc´h nebo Cap Fréhel. Moře vniká hluboko do vnitrozemí v podobě úzkých slepých ramen, po kterých lze na lodích připlout z oceánu až do měst od pobřeží mnohdy velmi vzdálených. Hlavním zásobovatelem vepřového masa, drůbeže a přirozeně ryb a ovoce moře.

19 Burgundsko francouzský region jenž spojuje čtyři departementy : Yonne, Côte-d'Or (Zlaté pobřeží), Nièvre a Saône-et-Loire (Savona a Loira). Národnostní složení: Francouzi Náboženství: římskokatolické křesťanství, judaismus, islám (v přistěhovaleckých oblastech) Rozloha:  km² Počet obyvatel: Hustota zalidnění: 51 os./km² Jazyk: francouzština Regionální prezident: François Patriat Proslulé produkcí vín Vína jsou pěstovány hlavně z odrůdy Pinot Noir (nejlepší vína na světě) V minulosti tato oblast patřila mezi nejbohatší oblasti na světě. Téměř v každé vesnici naleznete nějaký románský kostel.

20 Zajímavosti Paříž-město labužníků: poutní místo gurmánů
Paříž má tři letiště: Nejstarší Le Bourget, novější Orly a nejnovější Roissy - Charles de Gaulle. Telefonní předvolba: +33 Nejpopulárnějším sportem ve Francii je fotbal. Dále pak ragby, lehká atletika, Formule 1 (Grand Prix Francie v Magny-Cours) a tenis (French Open v Paříži) a také Pétanque olympijské hry : letní v letech 1900 a 1924 v Paříži a zimní v r v Chamonix, 1968 v Grenoble a 1992 v Albertville. Dlouholetá tradice vinařského umění. Vánoce slaví 25.prosince. Ve městě Grasse (Provence) je Mezinárodní parfumerářské muzeum. Francie má mnoho národních parků. Filmové festivaly se konají v Caen Dnešní podoba vlajky byla vytvořena populárním markýzem de Lafayette.

21 *Konec* zdroj: Wikipedie , cestování.cz , Ljlysek.cz , zemepis.net


Stáhnout ppt "Francie Motto: Liberté, Egalité, Fraternité"

Podobné prezentace


Reklamy Google