Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

37.1 Demografické ukazatele ČR Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Barbora.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "37.1 Demografické ukazatele ČR Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Barbora."— Transkript prezentace:

1 37.1 Demografické ukazatele ČR Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Barbora Jedličková

2 37.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Již od vlády Marie Terezie dochází na území ČR k pravidelnému sčítání lidu Již od vlády Marie Terezie dochází na území ČR k pravidelnému sčítání lidu Poslední sčítání lidu proběhlo v ČR roku 2011. Demografické údaje vyplývající právě z těchto údajů zpracovává Český statistický úřad Poslední sčítání lidu proběhlo v ČR roku 2011. Demografické údaje vyplývající právě z těchto údajů zpracovává Český statistický úřad Hustota zalidnění Průměrný věk ČSÚ informuje svět i obyvatele formou statistik a grafů ČSÚ informuje svět i obyvatele formou statistik a grafů Migrace Zkus tyto demografické pojmy a údaje vysvětlit! Zkus tyto demografické pojmy a údaje vysvětlit!

3 37.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Druhy migrace emigrace = opuštění rodné země imigrace = přistěhovalectví jednorázová = přestěhování v rámci jedné země opakovaná = dojíždění za prací v jedné zemi Druhy migrace emigrace = opuštění rodné země imigrace = přistěhovalectví jednorázová = přestěhování v rámci jedné země opakovaná = dojíždění za prací v jedné zemi Populace = soubor lidí žijící na určitém území Populace = soubor lidí žijící na určitém území Přirozený přírůstek = rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých Přirozený přírůstek = rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých Záporná hodnota přiroz. přírůstku se nazývá přirozený úbytek Záporná hodnota přiroz. přírůstku se nazývá přirozený úbytek Matrika = veřejný úřadní záznam o narození, úmrtí sňatcích a registrovaných partnerstvích obyvatel ČR Matrika = veřejný úřadní záznam o narození, úmrtí sňatcích a registrovaných partnerstvích obyvatel ČR Demogr. dělení populace dle věku: Předproduktivní (do 15 let), produktivní (15-65 let) a postproduktivní věk (nad 65 let) Demogr. dělení populace dle věku: Předproduktivní (do 15 let), produktivní (15-65 let) a postproduktivní věk (nad 65 let) Promítá se do grafu- tzv. věkové pyramidy Index stáří = charakterizuje věkovou strukturu obyvatelstva - vypovídající o stárnutí populace Index stáří = charakterizuje věkovou strukturu obyvatelstva - vypovídající o stárnutí populace Pomocí grafu a vzorce vypočti index stáří ! Pomocí grafu a vzorce vypočti index stáří ! IS < 100 → je podíl dětské složky obyvatel vyšší IS > 100 →je počet osob ve věku nad 65 let vyšší IS < 100 → je podíl dětské složky obyvatel vyšší IS > 100 →je počet osob ve věku nad 65 let vyšší Charakterizuj naši populaci! Charakterizuj naši populaci!

4 37.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Počet obyvatel Počet obyvatel 10 512 208 řadí Českou republiku na 12. místo v Evropě. V minulých letech jsme zaznamenaly zvýšení díky přílivu imigrantů, momentálně počet mírně kolísá Počet obyvatel Počet obyvatel 10 512 208 řadí Českou republiku na 12. místo v Evropě. V minulých letech jsme zaznamenaly zvýšení díky přílivu imigrantů, momentálně počet mírně kolísá V současné době je v ČR počet narozených a zemřelých relativně vyrovnaný. Stejně tak jako u dalších vyspělých zemích Evropy je úmrtnost i porodnost nízká Pro ČR je též typické stárnutí populace a s ní spojené zvýšení naděje na dožití. Hlavní příčinou je jak prodlužování lidského života tzv. střední délky života, tak stále klesající počet narozených. naděje na dožití Pro ČR je též typické stárnutí populace a s ní spojené zvýšení naděje na dožití. Hlavní příčinou je jak prodlužování lidského života tzv. střední délky života, tak stále klesající počet narozených. naděje na dožití Jaký problém by mohl pro ekonomiku státu se stárnoucí populací nastat? Jaký problém by mohl pro ekonomiku státu se stárnoucí populací nastat? Vzdělanost českého obyvatelstva se trvale zvyšuje. Počet středoškolských a vysokoškolských absolventů neúměrně počtu pracovních míst narůstá. Důsledkem toho a dalších socioekonomických problému dochází k obrovskému nárůstu počtu nezaměstnaných zvyšujenezaměstnaných Vzdělanost českého obyvatelstva se trvale zvyšuje. Počet středoškolských a vysokoškolských absolventů neúměrně počtu pracovních míst narůstá. Důsledkem toho a dalších socioekonomických problému dochází k obrovskému nárůstu počtu nezaměstnaných zvyšujenezaměstnaných U hypertextových odkazů si důkladně prostuduj animační grafy ČSÚ! U hypertextových odkazů si důkladně prostuduj animační grafy ČSÚ! V rámci české populace dochází převážně k vnitřní migraci obyvatel. V mezinárodní migraci působí ČR jako tzv. tranzitní (přestupní) stanicí při cestě emigrantů na Západ.emigrantů V rámci české populace dochází převážně k vnitřní migraci obyvatel. V mezinárodní migraci působí ČR jako tzv. tranzitní (přestupní) stanicí při cestě emigrantů na Západ.emigrantů

5 37.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Tento demografický graf se nazývá ___________. Vyznač do grafu populační dělení dle věku. Napiš vzorec pro index stáří: Do mapky červeně vyznač oblasti s nejvyšší Mírou nezaměstnanosti a modře oblasti s Největší hustotou zalidnění Do mapky červeně vyznač oblasti s nejvyšší Mírou nezaměstnanosti a modře oblasti s Největší hustotou zalidnění Do schématu dopiš druhy migrace! pyramidový

6 37.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Na obrázcích jsou pyramidové grafy dvou států. Znázorňují situaci z minulosti a pravděpodobné změny v počtu obyvatel do budoucna. Na obrázcích jsou pyramidové grafy dvou států. Znázorňují situaci z minulosti a pravděpodobné změny v počtu obyvatel do budoucna. Zkus zapřemýšlet z čeho tvůrci grafů vycházeli a pokus se je popsat. V grafech je viditelný rozdíl. ČR jako zástupce vyspělých zemí má tvar grafu připomínající urnu. Naopak Nigerie, zástupce rozvojové země, má tvar grafu typicky pyramidový. V grafech je viditelný rozdíl. ČR jako zástupce vyspělých zemí má tvar grafu připomínající urnu. Naopak Nigerie, zástupce rozvojové země, má tvar grafu typicky pyramidový. Jak myslíš, že asi vypadal tento graf pro naši zem například o 300 zpět? Myslíš, že by se podobal tomu nigerskému a proč? Jak myslíš, že asi vypadal tento graf pro naši zem například o 300 zpět? Myslíš, že by se podobal tomu nigerskému a proč? Na internetu si najdi informace o tzv. Demografické revoluci a zpracuj referát. Na internetu si najdi informace o tzv. Demografické revoluci a zpracuj referát.

7 37.7 Demographic of the Czech Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Geography population Every ten years ČSÚ takes a census. ČSÚ makes informations about people into many graphs for exaple pyramida graph A lot of people travel to job or school but sometimes moving himself away to abroad. It is migration. emigration immigration

8 37.8 Test Správné odpovědi: 1.Informace o české populaci zpracovává: a)Český informační portál b)Český statistický úřad c)Mezinárodní institut demografie d)Český institut demografie 3. Emigrant je člověk, který a)opustil rodnou zem b)se přistěhoval na naše území c)pravidelně cestuje za prací d)žije usedlým způsobem 2. Přirozený přírůstek je definován: a)Podíl mezi počtem narozených a zemřelých b)Součet počtu narozených a zemřelých c)Rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých d)Násobek počtu narozených a zemřelých 4. Který z pojmů demografie nepoužívá? a) urna b) pyramida c) přirozený přírůstek d) žádný z výše uvedených 1.b 2.c 3.a 4.d Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

9 37.9 Zdroj Obrázky z databáze klipartslide 1 Obrázky z databáze klipart http://www.drogy-info.cz/var/plain/storage/images/media/images/unassigned/souhrn_na_web/8142-1-cze-CZ/souhrn_na_web.jpg slide 1 http://www.drogy-info.cz/var/plain/storage/images/media/images/unassigned/souhrn_na_web/8142-1-cze-CZ/souhrn_na_web.jpg http://blog.idnes.cz/blog/14527/204435/DM1.jpg slide 5 http://blog.idnes.cz/blog/14527/204435/DM1.jpg http://blogs.oregonstate.edu/programevaluation/files/2011/02/demographics2.jpg slide 1 http://blogs.oregonstate.edu/programevaluation/files/2011/02/demographics2.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Maria_Theresia11.jpg/250px-Maria_Theresia11.jpg slide 2 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Maria_Theresia11.jpg/250px-Maria_Theresia11.jpg http://img9.ct24.cz/multimedia/videos/image/291/medium/87236.jpg slide 2 http://img9.ct24.cz/multimedia/videos/image/291/medium/87236.jpg http://www.spcr.cz/statistika/obyv/img003.png slide 2 http://www.spcr.cz/statistika/obyv/img003.png http://www.rade.ic.cz/2rocnik/obrazky%20ob/pp.jpg slide 2 http://www.rade.ic.cz/2rocnik/obrazky%20ob/pp.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Migration_types.svg/220px-Migration_types.svg.png slide 3 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Migration_types.svg/220px-Migration_types.svg.png http://gislinb.vsb.cz/~iva026/wp-content/uploads/2011/02/vek_pyramida.png slide 3 http://gislinb.vsb.cz/~iva026/wp-content/uploads/2011/02/vek_pyramida.png http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/c5cfebca9de6e905c125723a004180a6/c92213abb074bda4c12575d80049c614/Obsah/0.130?OpenElement&Field ElemFormat=gif slide 4 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/c5cfebca9de6e905c125723a004180a6/c92213abb074bda4c12575d80049c614/Obsah/0.130?OpenElement&Field ElemFormat=gif http://nasepenize.cz.imag3box.com/images/image/ilustrace/lide-ilustrace.jpg slide 5 http://nasepenize.cz.imag3box.com/images/image/ilustrace/lide-ilustrace.jpg http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_cr slide 5 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_cr Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

10 Autor Období07 – 12/2011 Ročník8. ročník Klíčová slovaDemografie ČR, přirozený přírůstek, pyramidový graf, nezaměstnanost, vzdělanost AnotacePrezentace popisující demografickou situaci ČR 37.10 Anotace


Stáhnout ppt "37.1 Demografické ukazatele ČR Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Barbora."

Podobné prezentace


Reklamy Google