Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

37.1 Demografické ukazatele ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "37.1 Demografické ukazatele ČR"— Transkript prezentace:

1 37.1 Demografické ukazatele ČR
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 37.1 Demografické ukazatele ČR Autor: Barbora Jedličková

2 Zkus tyto demografické pojmy
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 37.2 Co již víme? Již od vlády Marie Terezie dochází na území ČR k pravidelnému sčítání lidu Poslední sčítání lidu proběhlo v ČR roku 2011. Demografické údaje vyplývající právě z těchto údajů zpracovává Český statistický úřad ČSÚ informuje svět i obyvatele formou statistik a grafů Hustota zalidnění Průměrný věk Migrace Zkus tyto demografické pojmy a údaje vysvětlit!

3 37.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 37.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Promítá se do grafu- tzv. věkové pyramidy Populace = soubor lidí žijící na určitém území Demogr. dělení populace dle věku: Předproduktivní (do 15 let), produktivní (15-65 let) a postproduktivní věk (nad 65 let) Přirozený přírůstek = rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých Záporná hodnota přiroz. přírůstku se nazývá přirozený úbytek Matrika = veřejný úřadní záznam o narození, úmrtí sňatcích a registrovaných partnerstvích obyvatel ČR Index stáří = charakterizuje věkovou strukturu obyvatelstva - vypovídající o stárnutí populace Druhy migrace emigrace = opuštění rodné země imigrace = přistěhovalectví jednorázová = přestěhování v rámci jedné země opakovaná = dojíždění za prací v jedné zemi Pomocí grafu a vzorce vypočti index stáří ! Charakterizuj naši populaci! IS < 100 → je podíl dětské složky obyvatel vyšší IS > 100 →je počet osob ve věku nad 65 let vyšší

4 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 37.4 Co si řekneme nového? Počet obyvatel 10   řadí Českou republiku na 12. místo v Evropě. V minulých letech jsme zaznamenaly zvýšení díky přílivu imigrantů, momentálně počet mírně kolísá Vzdělanost českého obyvatelstva se trvale zvyšuje. Počet středoškolských a vysokoškolských absolventů neúměrně počtu pracovních míst narůstá. Důsledkem toho a dalších socioekonomických problému dochází k obrovskému nárůstu počtu nezaměstnaných V současné době je v ČR počet narozených a zemřelých relativně vyrovnaný. Stejně tak jako u dalších vyspělých zemích Evropy je úmrtnost i porodnost nízká Pro ČR je též typické stárnutí populace a s ní spojené zvýšení naděje na dožití. Hlavní příčinou je jak prodlužování lidského života tzv. střední délky života, tak stále klesající počet narozených. V rámci české populace dochází převážně k vnitřní migraci obyvatel. V mezinárodní migraci působí ČR jako tzv. tranzitní (přestupní) stanicí při cestě emigrantů na Západ. U hypertextových odkazů si důkladně prostuduj animační grafy ČSÚ! Jaký problém by mohl pro ekonomiku státu se stárnoucí populací nastat?

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 37.5 Procvičení a příklady Do mapky červeně vyznač oblasti s nejvyšší Mírou nezaměstnanosti a modře oblasti s Největší hustotou zalidnění Tento demografický graf se nazývá ___________. Vyznač do grafu populační dělení dle věku. Napiš vzorec pro index stáří: pyramidový Do schématu dopiš druhy migrace!

6 pravděpodobné změny v počtu obyvatel do budoucna.
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 37.6 Něco navíc pro šikovné Na obrázcích jsou pyramidové grafy dvou států. Znázorňují situaci z minulosti a pravděpodobné změny v počtu obyvatel do budoucna. Zkus zapřemýšlet z čeho tvůrci grafů vycházeli a pokus se je popsat. V grafech je viditelný rozdíl. ČR jako zástupce vyspělých zemí má tvar grafu připomínající urnu. Naopak Nigerie, zástupce rozvojové země, má tvar grafu typicky pyramidový. Jak myslíš, že asi vypadal tento graf pro naši zem například o 300 zpět? Myslíš, že by se podobal tomu nigerskému a proč? Na internetu si najdi informace o tzv. Demografické revoluci a zpracuj referát.

7 37.7 Demographic of the Czech
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Geography 37.7 Demographic of the Czech population Every ten years ČSÚ takes a census. ČSÚ makes informations about people into many graphs for exaple pyramida graph A lot of people travel to job or school but sometimes moving himself away to abroad. It is migration. emigration immigration

8 37.8 Test Informace o české populaci zpracovává:
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 37.8 Test Informace o české populaci zpracovává: Český informační portál Český statistický úřad Mezinárodní institut demografie Český institut demografie 3. Emigrant je člověk, který opustil rodnou zem se přistěhoval na naše území pravidelně cestuje za prací žije usedlým způsobem 2. Přirozený přírůstek je definován: Podíl mezi počtem narozených a zemřelých Součet počtu narozených a zemřelých Rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých Násobek počtu narozených a zemřelých 4. Který z pojmů demografie nepoužívá? urna pyramida přirozený přírůstek žádný z výše uvedených Správné odpovědi: b c a d Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 37.9 Zdroj Obrázky z databáze klipart slide 1 slide 1 slide 5 slide 1 slide 2 slide 2 slide 2 slide 2 slide 3 slide 3 slide 4 slide 5 slide 5

10 37.10 Anotace Autor Období 07 – 12/2011 Ročník 8. ročník Klíčová slova
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Anotace Autor Období 07 – 12/2011 Ročník 8. ročník Klíčová slova Demografie ČR, přirozený přírůstek, pyramidový graf, nezaměstnanost, vzdělanost Anotace Prezentace popisující demografickou situaci ČR


Stáhnout ppt "37.1 Demografické ukazatele ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google