Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERNET Model ISO-OSI. Model ISO/OSI Referenční komunikační model „International Standards Organization / Open System Interconnection“ „Mezinárodní organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERNET Model ISO-OSI. Model ISO/OSI Referenční komunikační model „International Standards Organization / Open System Interconnection“ „Mezinárodní organizace."— Transkript prezentace:

1 INTERNET Model ISO-OSI

2 Model ISO/OSI Referenční komunikační model „International Standards Organization / Open System Interconnection“ „Mezinárodní organizace pro normalizaci / propojení otevřených systémů“ Doporučený model

3 Model ISO/OSI Definovaný organizací ISO v roce 1983 Rozděluje vzájemnou komunikaci mezi počítači do sedmi souvisejících vrstev. Vrstvy jsou též známé pod označením Sada vrstev protokolu.

4 Model ISO/OSI Úkolem každé vrstvy je poskytovat služby vyšší vrstvě. Nezatěžovat vyšší vrstvu detaily o tom jak je služba ve skutečnosti realizována. Před přesunem dat z jedné vrstvy do druhé jsou data rozdělena se do paketů.

5 Model ISO/OSI V každé vrstvě se k paketu přidávají doplňkové informace (formátování, adresa). Nezbytné pro úspěšný přenos po síti. Model obsahuje 7 na sebe navazujících vrstev.

6 ISO/OSI model Data 7 6 5 4 3 2 1 Segment Paket Rámec Bity Aplikační vrstva Prezentační vrstva Relační vrstva Transportní vrstva Síťová vrstva Linková vrstva Fyzická vrstva Komunikace s procesem Prezentace dat a šifrování Koordinace komunikace Spojení Určení cesty a logická adresace MAC a LLC – fyzická adresace Média, signál, binární přenos

7 Zdroj: Wikipedia OSI vs. Dopisy (Poštovní služby) 7 Diktuje nebo píše zprávu Opravuje chyby, připravuje finální podobu Poskytuje potřebné adresy a balí dopis Veze dopis na poštu Čte zprávu Upozorňuje manažera na příchozí zprávu, překládá ji Otevírá dopis, dělá kopii Vyzvedává dopis ze schránky nebo na poště 6 5 4 Aplikační Prezentační Relační Transportní Manažer Asistent Sekretářka Řidič Sekretářka Řidič

8 OSI vs. Dopisy (poštovní služby) Zdroj: Wikipedia 3 Přebírá dopis a dává ho do správné přihrádky Balí dopisy pro různé směry Třídí zprávy pro různé oddělení Rozbaluje dopisy z různých směrů 2 1 Síťová Linková Fyzická Příjem a řazení Balení Řazení a distribuce Rozbalování NakládáníVykládání TRANSPORT

9 Aplikační vrstva V modelu vrstva nejvyšší. Definuje způsob, jakým komunikují se sítí aplikace: databázové systémy elektronická pošta programy pro emulaci terminálů. Používá služby nižších vrstev. Izolovaná od problémů síťových technických prostředků. Je softwarová. 7 Manažer

10 Prezentační vrstva Určuje způsob, jak jsou data formátována, prezentována, transformována a kódována. Řeší: Šifrování dat. CRC. Kompresi. Dekompresi. Háčky a čárky… Je softwarová. 6 Asistent

11 Relační vrstva Koordinuje komunikaci. Udržuje relaci, dokud je potřebná. Zabezpečovací funkce. Přihlašovací funkce. Správní funkce. Je softwarová. 5 Sekretářka

12 Transportní vrstva Definuje protokoly pro strukturované zprávy. Zabezpečuje bezchybnost přenosu. Provádí některé chybové kontroly. Řeší rozdělení souboru na pakety. Zajišťuje potvrzování. Je softwarová. 4 Řidič

13 Síťová vrstva Protokoly pro směrování dat. Jejich prostřednictvím je zajištěn přenos informací do požadovaného cíle (uzlu). V lokální síti nemusí být (pokud se nepoužívá směrování). Je obvykle hardwarová. Je softwarová, pokud směrování řeší PC se dvěma síťovými kartami. 3 Příjem

14 Linková vrstva Zajišťuje integritu toku dat z jednoho uzlu sítě na druhý. Provádí synchronizaci bloků dat Provádí řízení toku dat. Je hardwarová. 2 Balení

15 Fyzická vrstva Určuje prostředky pro komunikaci s přenosovým médiem. Definuje technické prostředky rozhraní. Definuje fyzické, elektrické, mechanické a funkční parametry fyzického propojení jednotlivých zařízení. Je hardwarová. 1 Nakládání a transport

16 Technické normy internetu Princip Klient–Server TCP/IP Komunikační protokol pro Internet Komunikační protokol pro Intranet, Extranet TCP – spojení mezi počítači IP – určení příjemce

17

18 Aplikační protokoly DNS – systém doménových jmen DHCP – dynamické přidělování IP adres FTP – přenos souborů po síti TFTP – jednoduchý protokol pro přenos souborů HTTP – přenos hypertextových dokumentů (WWW) HTTPS – přenos hypertextových dokumentů (WWW) zabezpečený

19 Aplikační protokoly WebDAV – rozšíření HTTP o práci se soubory IMAP – (Internet Message Access Protocol) manipulace s jednotlivými e-mail. zprávami na poštovním serveru. IRC– (Internet Relay Chat) – jednoduchý chat po internetu. NNTP – (Network News Transfer Protocol) umožňuje číst a vkládat do sítě zprávy typu news. NFS – (Network File System) –sdílení vzdálených souborů jakoby byly lokální.

20 Aplikační protokoly NLTM – Autentizační protokol Windows NTP – synchronizace času (šíření přesného času) POP3 – (Post Office Protocol) – protokol pro získání pošty z poštovního serveru. SMB – (Server Message Block) - sdílení souborů a tiskáren v sítích Windows SMTP – zasílání elektronické pošty

21 Aplikační protokoly SNMP – Simple Network Management. Protokol je určen pro správu síťových uzlů. Telnet– protokol virtuálního terminálu. SSH – bezpečný shell. X11 – zobrazování oken grafických programů v Unixových systémech. XMPP – rozšiřitelný protokol pro zasílání zpráv a sledování přítomnosti (protokol Jabber).

22 Technické normy internetu IP – zajištění přenosu pomocí paketů, neřeší spojení mezi počítači. Vyžaduje IP adresu např. 192.141.25.12 IP adresa buď pevná nebo dynamicky přidělovaná. Server má IP adresu pevnou, klient ji může mít pokaždé jinou.

23 Intranet Internet pro interní použití. Slouží pro vnitřní potřebu. „Soukromý internet“ omezený na organizaci. Přístup k intranetu www prohlížečem (browser.) Nemusí být spojena s internetem. Např. vnitřní zkušební verze webových stránek.

24 Extranet Rozšíření intranetu pro externí partnery. Zákazníkům a dodavatelům umožňuje omezený přístup k podnikovým datům. Extranet vyžaduje autentifikaci (jméno a heslo). Přihlášenému zobrazuje pouze obsah předem povolených stránek.

25 Tvorba www stránek

26 Tvorba WWW stránek Na počátku byl HTML (Hyper text markup language) (Značkovací jazyk pro hypertext) Vytvořen L.P. 1990. Stránky statické. Zobrazení a vzhled stránky se nemění.

27 Struktura html souboru Jméno samotný text stránky

28 DHTML – dynamické HTML Kombinace dynamické + interaktivní stránky. Kombinace HTML, JavaScript, CSS, (DOM). Obsah se mění – animace, změny textu (přebarvení), vyskakovací okna, vysouvací menu…

29 XHTML (eXtended HTML) Novější norma jazyka HTML. Měl být rozšířený, ve skutečnosti je spíš osekaný XHTML nepřináší nic nového proti HTML. Lze tvořit „validní“ stránky. „Přísnější HTML“ – pravidla pro psaní. Prohlížečům obvykle chyby nevadí.

30 XHTML (eXtended HTML) Atributy (hodnoty do závorek). Zákaz křížení tagů. Tagy a atributy jsou malými písmeny. Nepárové tagy končí lomítkem. Párové tagy jsou párové povinně.

31 XHTML (eXtended HTML) Všechny atributy musejí mít hodnotu. Interní javascript a styly se zapisují jiným způsobem. Dokument má mít XML prolog. Dokument požaduje správný doctype.

32 CSS (cascading style sheets) Způsob formátování obsahu HTML. Úkol – oddělit vzhled od obsahu. Formátování – buď tagy „natvrdo“. Nebo CSS styl – u textu tag, který popisuje formátování textu. Lze vložit do stránky nebo do externího souboru.

33 CSS (cascading style sheets) Výhoda jeden text může mít různé formátování, změna výměnou CSS stylu Nevýhoda nekompatibilita

34 CSS (kdy použít) Speciální způsob formátování. Nechci každý text znovu formátovat. Všechny stránky webu mají vypadat úplně stejně. Na stránkách je Javascript.

35 Personal home page Skriptovací programovací jazyk Vhodné pro DHTML Výhody – jednoduchost, počet funkcí Nevýhody – není kompletně definován

36 Vznikl v:1995 Autor:Rasmus Lerdorf Vývojář:The PHP Group Poslední verze:5.3.8 / 23. srpna 2011

37 PHP Hypertextový preprocesor. Původně Personal Home Page. Skriptovací programovací jazyk. Programování dynamických internetových stránek a webových aplikací. Např. ve formě HTML, XHTML či WML.

38 PHP Lze použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací. Pro desktopové použití existuje kompilovaná forma jazyka. Nejrozšířenější skriptovací jazyk pro web. Jednoduché použití. Obsahuje řadu funkcí.

39 PHP Dynamické stránky. Skripty prováděny na straně serveru. Uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti. Interpret PHP skriptu je možné volat pomocí příkazového řádku, dotazovacích metod HTTP, pomocí webových služeb.

40 PHP PHP je nezávislý na platformě. Skripty lze většinou mezi operačními systémy přenášet bez jakýchkoli úprav. Podpora řady knihoven zpracování textu, grafiky práce se soubory přístup k většině databázových systémů

41 Některé vlastnosti jazyka PHP Jazyk PHP je dynamicky typový Datový typ proměnné se určí v okamžiku přiřazení hodnoty. PHP má dva operátory porovnání: == před porovnáním se provádí konverze === výraz je pravdivý, jen když jsou oba dva operandy stejného datového typu a jejich obsah má stejnou hodnotu.

42 Některé vlastnosti jazyka PHP Pole jsou heterogenní (stejné pole může obsahovat prvky různých typů), Počet dimenzí není omezen.

43 Příklad kódu // Zde je v proměnné string (tečka je operátor spojování řetězců) $retez = "Ahoj, světe". ', mám se dobře'. " a nevadí, že střídám oddělovače"; // Zde je v proměnné číslo (int) $cislo = 100; // Do proměnné je možné dát pole, které obsahuje jak čísla, tak znaky či další pole $pole = array('a', 'b', 1, 2, array('první' => 'podpole', 'vytištěno')); // Nenahlásí chybu (jenom varování) a vytiskne 'Array' print($pole);

44 Příklad kódu // Vytiskne obsah proměnné pole print_r($pole); // Test porovnání $cislo = 100; $retez = '100'; // Toto porovnání ('==') platí díky automatické typové konverzi if ($retez == $cislo) { echo 'Jsou stejné'; } // Ale porovnání pomocí '===' neplatí, neboť nejsou stejné typy if ($retez === $cislo) { echo 'Jsou stejné'; } else { echo 'To by nešlo'; }

45 Výhody PHP Specializace na webové stránky. Podpora většiny databázových systémů. Rozsáhlá základní knihovna funkcí (více než 5500). Práce na různých platformách (MS Windows a Linux). Dovoluje využití funkcí operačního systému. problém bude při přenosu na jiný OS

46 Výhody PHP PHP je fakticky standardem hostingových služeb (najdeme je všude). Knihovna volně dostupných projektů a kódů (např. WordPress, phpBB …) Rozsáhlá, stále doplňovaná dokumentace. Prakticky volná licence. Poměrně snadno se učí (prý).

47 Nevýhody PHP Neexistuje kompletní definice. Popis pouze jeho implementací. Nekonzistentní vývoj v minulosti, (trvá dosud) Nekonzistentní pojmenování některých funkcí. Nejednotné pořadí parametrů.

48 Nevýhody PHP Ve standardní distribuci chybí ladící (debugovací) nástroj. Knihovna používá jen málokdy výjimky. Špatná podpora Unicode. V PHP 6 má být problém s Unicode vyřešen.

49 ASP

50 ASP − Active Server Pages Programovací jazyk ASP velmi podobný jazyku PHP. ASP je serverový jazyk. Umožňuje pracovat s databází, ukládat data, dynamicky generovat webové stránky. Nutností je webový server (Microsoft IIS).

51 ASP – Active Server Pages ASP je vyvíjeno Microsoftem. PHP je opensource. IIS – server podporující ASP rovněž není zadarmo Apache pro PHP je zadarmo.

52 ASP – Active Server Pages Problém: webhosting zdarma pro ASP stránky. Nabízí se ASP web a ASP2, Webhosting zdarma vyžaduje obvykle PHP Webhosting pro ASP je těžší sehnat než pro PHP.

53 ASP.NET Název je odvozen od starší technologie ASP. Obě technologie jsou velmi odlišné. ASP.NET je založen na CLR (Common Language Runtime). Sdílen všemi aplikacemi postavenými na.NET Frameworku.

54 ASP.NET Programovat lze v jakémkoliv jazyce podporujícím CLR Common Language Runtime. Visual Basic.NET, JScript.NET, C#, Managed C20++, mutace Perlu, Pythonu a další. Aplikace ASP.NET jsou rychlejší, (jsou předkompilovány do DLL souborů).

55 ASP.NET Kompilovaný kód = rychlejší aplikace Při kompilaci se dají zachytit chyby Šablony pro uživatelsky definované prvky Kód jen jednou omezení duplicitního kódu Řada ovládacích prvků a knihoven tříd zrychluje vývoj aplikací

56 ASP.NET Cachování stránky (zvyšuje výkon serveru) Provoz na různých serverech, IIS (Windows), Apache (Windows, Linux s open source implementací.NET Monem) Od verzí 2 generuje ASP.NET validní HTML 4.0 validní XHTML 1.0 validní XHTML 1.1 validní JavaScript

57

58 MySQL Je databázový systém, Vytvořený švédskou firmou MySQL AB, koupil Sun Microsystems, nyní Oracle Corporation. Dvojí licencování bezplatná licence GPL komerční placená licence

59 MySQL MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace pomocí jazyka SQL. Jde o dialekt jazyka + některá rozšíření Podobné jako u ostatních SQL databází

60 Instalace na Linux, MS Windows i jiné OS Snadná implementace Výkonná Volně šiřitelný software => časté použití Velmi oblíbená kombinace: Linux + MySQL + PHP + Apache = základní software webového serveru MySQL

61 MySQL obsahovalo řadu zjednodušení: jen jednoduché způsoby zálohování. Nepodporovalo pohledy. Nepodporovalo triggery. Nepodporovalo uložené procedury. V posledních letech jsou doplňovány.

62 Web 2.0 Etapa vývoje webu od 2004 – ? Sdílení Společná tvorba obsahu Sociální sítě, You tube, blogy

63 Definice z Wikipedie Termín Web 2.0 – další fáze vývoje webu, včetně jeho architektury a aplikací.

64 Definice z Wikipedie Změnou hypertextových stránek z izolovaných úložišť informací na zdroje obsahující informace i funkcionalitu – stávají se tak platformou poskytující webové aplikace koncovému uživateli.

65 Definice z Wikipedie Sociální fenomén – tvorba a distribuce webového obsahu je dostupná komukoliv, otevřená komunikace, decentralizace autorit, sdílení a znovuvyužití. Více organizovaný a setříděný obsah s propracovanější hyperlinkovou strukturou.

66 WEB 2.0 Uživatel má možnost se sám podílet na tvorbě obsahu. Za obsah zodpovídají příslušní autoři/uživatelé. (tzv. decentralizace autorit). Sdílení informací, možnost jejich opětovného použití. Otevřená komunikace.

67 WEB 2.0 Co má Web 2.0 společného s Yettim? Všichni o něm mluví, ale nikdo neví, jak vypadá a zda vůbec existuje. Nevíme, je-li nebezpečný nebo nám bude užitečný. Nevíme, co se stane s klasickými weby, jestli nebudou jen „otročit“. Zatím je to zajímavá značka „Web 2.0“. Důležité je, že vydělává. Ale co když je to zase jen bublina? http://www.lupa.cz/clanky/web-2-0-bublina-nebo-novy-smer-webu/

68 Zdroj: Klubový večer SPIR (24. dubna 2007). Připravili: Jan Makovička (Ringier ČR) a Tomáš Jindříšek (OgilvyInteractive) /

69

70

71 WEB 2.0 Pokus o stručnou definici náplně Blogy RSS Sociální síť a tagy API + AJAX (rozhraní + nadstavby)

72 RSS RSS je rodina XML formátů určených pro čtení novinek na webových stránkách. Možnost odběru novinek. Na zpravodajských stránkách. AJAX Asynchronous JavaScript and XML. Technologie interaktivních webových aplikací. Mění obsah bez nutnosti znovunačítání.

73 Web 3.0 Sdílení aplikací Mikroformáty Sémantický web Interakce SW 3D prostředí webu Web 3.0Web 2.0Web

74 Web 3.0 v roce 20XX Zatímco definice toho co je to web 2.0 je vágní, definice verze trojkové je nejasná a bezobsažná. Informatika jako vědní obor tyto pojmy (zatím) nezná. Vyhýbá se jim jak jen může tvrdí, že se jedná o marketingovou značku.

75 Web 3.0 v roce 20XX A tak možná přichází na řadu dojem, že se o žádnou změnu či technologii nejedená. K web 2.0 si mnozí z nás přiřadili jako synonymum kulaté okraje či Wikipedii. Co si přiřadí k trojkové verzi není jasné.

76 Web 3.0 Sémantický web Sémantický, neboli významový web. Poprvé vyslovil Tim Berners-Lee 2001. Současný web = změť webových stránek. Neustále roste. Je stále složitější nalézt potřebné informace. Sémantický web = rozšíření webu. Informace mají definovaný význam. Počítače a lidé lépe kooperují.

77 Schéma sémantického webu dle W3C

78 Sémantický web Technologickým základem RDF (Resource Description Framework) Obecný rámec pro popis, výměnu a znovupoužití metadat. Jednoduchý model pro popis zdrojů. Nezávislý na implementaci. RDF specifikuje zdroj, vlastnost, hodnota vlastnosti. Přiřazení sémantiky webovým zdrojům.


Stáhnout ppt "INTERNET Model ISO-OSI. Model ISO/OSI Referenční komunikační model „International Standards Organization / Open System Interconnection“ „Mezinárodní organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google