Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODY ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ Lukáš Pánek, Jaroslav Solfronk 201 4 Příroda II 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODY ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ Lukáš Pánek, Jaroslav Solfronk 201 4 Příroda II 1."— Transkript prezentace:

1 METODY ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ Lukáš Pánek, Jaroslav Solfronk 201 4 Příroda II 1

2 OTÁZKA NA ÚVOD  otázk a : Jaké znáte způsoby oddělování složek směsí? Příroda II 2 2014

3 METODY ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ  k oddělování složek směsí lze používat různorodé metody:  filtrace  destilace  usazování  sublimace  krystalizace  extrakce Příroda II 3 2014

4 FILTRACE  filtrace – nejčastěji slouží k oddělení složek heterogenních směsí (suspenze a dýmu)  použití filtru (např. vata, filtrační papír nebo gáza)  užívá se k oddělení:  pevných nečistot z vody  pevných nečistot ze vzduchu Příroda II 4 2014

5 DESTILACE  destilace – slouží k oddělení složek stejnorodé směsi s rozdílnou teplotou varu  užívá se např. k oddělení:  destilace kapalného vzduchu  výroba dusíku, kyslíku a vzácných plynů  ethanolu z vody  jednotlivých složek ropy (tzv. frakční destilace) Příroda II 5 2014

6 USAZOVÁNÍ  usazování – založeno na rozdílné hustotě složek různorodých směsí  příklad: oddělení oleje z vody nebo rtuti a neznámé kapaliny Příroda II 6 2014

7 SUBLIMACE  sublimace – slouží k oddělení složky směsi, která má schopnost sublimovat  sublimace – změna skupenství z pevné látky na plynnou  příklad: získání čistého jódu nebo naftalenu z jejich směsí Příroda II 7 2014

8 KRYSTALIZACE  krystalizace – slouží k oddělení složky roztoku, která má schopnost tvořit krystaly po odpaření rozpouštědla.  užívá se např. k oddělení:  soli z mořské vody  modré skalice z vody Příroda II 8 2014

9 EXTRAKCE  extrakce – využívá k oddělení jedné ze složek směsi její schopnost rozpouštět se ve zvoleném rozpouštědle  užívá se např. k oddělení:  odstranění mastných skvrn benzínem  příprava bylinných extraktů (čaje aj.) Příroda II 9 2014

10 ÚKOL 1  Spoj, co k sobě náleží:  filtraceoddělení nečistot z jódu  destilaceoddělení zplodin z komínů továren ze vzduchu  extrakceoddělení oleje z rostlinných semen  krystalizaceoddělení ethanolu ze směsi s vodou  sublimacezískání soli z mořské vody Příroda II 10 2014

11 ÚKOL 2  Popiš filtrační aparaturu na obrázku:  nabízené výrazy: nálevka, kádinka, filtrační papír, skleněná tyčinka, křížová svorka, filtrační kruh, filtrát, laboratorní stojan Příroda II 11 2014

12 ÚKOL 3  Popiš destilační aparaturu na obrázku:  nabízené výrazy: destilační směs, chladič, alonž, destilát, teploměr, destilační baňka Příroda II 12 2014

13 ÚKOL 4  Doplň následující text:  K oddělování složek směsí lze používat různé metody. Metodou ……………………….. lze oddělit složky roztoku, které mají odlišnou teplotu varu. Metoda ……………………….. se používá k oddělení složky směsí, které mají schopnost měnit skupenství z pevné látky na plynnou. Metoda ……………………….. využívá k oddělení jedné ze složek směsi její schopnost rozpouštět se ve zvoleném rozpouštědle. Příroda II 13 2014

14 ÚKOL 4  Doplň následující text:  Metoda ……………………….. nejčastěji slouží k oddělení složek heterogenních směsí (suspenze a dýmu). Metoda ……………………….. je založena na rozdílné hustotě složek různorodých směsí. Metoda ……………………….. Slouží k oddělení složky roztoku, která má po odpaření rozpouštědla schopnost tvořit krystaly. Příroda II 14 2014

15 SHRNUTÍ  K oddělování složek směsí lze použít různé metody. Mezi ty nejdůležitější patří filtrace, destilace, usazování, sublimace, krystalizace a extrakce. Příroda II 15 2014

16 POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ  MÁNEK, David. Metody oddělování složek směsí. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 24. 05. 2011, [cit. 2014-08-20]. Dostupný z WWW:. ISSN 1802-4785.http://dum.rvp.cz/materialy/metody-oddelovani- slozek-smesi.html  PRŮŠOVÁ, Kateřina. Destilace. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 12. 04. 2011, [cit. 2014-08-20]. Dostupný z WWW:. ISSN 1802-4785.http://dum.rvp.cz/materialy/destilace.html  VANĚK, Vlastimil. Směsi, jejich třídění, oddělování složek směsí. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 20. 09. 2008, [cit. 2014-08-20]. Dostupný z WWW:. ISSN 1802-4785.http://dum.rvp.cz/materialy/smesi-jejich-trideni-oddelovani-slozek- smesi.html Příroda II 16 2014

17 POUŽITÉ OBRÁZKY  veškeré použité zdroje obrázků [cit. 2014-08-20]. dostupné pod licencí Creative Commons na www:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bestimmung_v on_Gesamtstickstoff_in_G%C3%BClle.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Filterpapier_ru nd.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barnstar- chemistry.PNG?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FilterFunnelAp paratus.png?uselang=cs Příroda II 17 2014

18 POUŽITÉ OBRÁZKY  veškeré použité zdroje obrázků [cit. 2014-08-20]. dostupné pod licencí Creative Commons na www:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_ksmilet ris.png?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Destilacion_fra ccionada_2.gif?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chalcanthite- cured.JPG?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IodoAtomico.JP G?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olives_in_olive _oil.jpg?uselang=cs Příroda II 18 2014

19 19 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI VŠEM HEZKÝ DEN Příroda II 2014


Stáhnout ppt "METODY ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ Lukáš Pánek, Jaroslav Solfronk 201 4 Příroda II 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google