Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_03 Název materiálu: Zájmena Tematická oblast: Angličtina 1. ročník – strojírenské obory Anotace: Zájmena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_03 Název materiálu: Zájmena Tematická oblast: Angličtina 1. ročník – strojírenské obory Anotace: Zájmena."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_03 Název materiálu: Zájmena Tematická oblast: Angličtina 1. ročník – strojírenské obory Anotace: Zájmena jsou v každém jazyce hojně používaným slovním druhem. Jejich zvládnutí je předpokladem pro další studium jazyka. Cílem mé práce je vytvořit podpůrný materiál pro výuku anglického jazyka studentů SOU. Očekávaný výstup: Žák dovede vyjmenovat anglicky zájmena osobní a přivlastňovací a dovede je používat ve větách. Klíčová slova: zájmeno osobní, zájmeno přivlastňovací Metodika: slouží jako podklad pro výklad zájmen osobních a přivlastňovacích a jejich procvičování, používání ve větách. Lze rozeslat žákům elektronicky, nebo elektronicky používat při výkladu. Obor:tříleté učební obory Ročník: 1. Autor: Ing. Petr Kašpar Zpracováno dne: 12.9.2012 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Zájmena

3 Osobní zájmena Jednotné číslo 1. I – já 2. you – ty 3. he – on she – ona It – to (ono) Mluvíme-li o lidech, pak pro mužský rod (on) používáme he, pro ženský rod (ona) používáme she. Pro věci používáme it.

4 Osobní zájmena Množné číslo 1. we – my 2. you – vy 3. they - oni

5 Doplňte chybějící písmena (každé zájmeno je uvedeno jen jednou) W-, -he, -, t-ey, -e, i-, yo-

6 Správné řešení We, she, I, they, he, it, you

7 Nahraďte následující podstatná jména zájmeny he, she nebo it surname, student, birthday, Miss Young, school, Peter, friend, sister, brother, morning, writer, house.

8 Správné řešení Surname – it, student – he, birthday – it, Miss Young – she, school – it, Peter – he, friend – he, sister – she, brother – he, morning – it, writer – he, (she), house - it

9 Přivlastňovací zájmena Jednotné číslo 1. my – můj 2. your – tvůj 3. his – jeho her – její its - jeho

10 Přivlastňovací zájmena Množné číslo 1. our – náš 2. your – váš 3. their – jejich Přivlastňovací zájmena stojí před podstatnými jmény.

11 Příklady přivlastňovacích zájmen v jednotlivých osobách My sister is a secretary. – Moje sestra je sekretářka. Your brother is a student. – Tvůj bratr je student. His name is Peter. - Jeho jméno je Petr. Her school is in Prague. – Její škola je v Praze. Its window is small. – Jeho okno je malé.

12 Příklady přivlastňovacích zájmen v jednotlivých osobách Our friend is English. – Náš přítel je Angličan. Your dog is old. – Váš pes je starý. Their names are Patrick and Peter. – Jejich jména jsou Patrik a Petr.

13 Vyjadřování českého „svůj“ Angličtina nezná přivlastňovací zájmeno „svůj“, proto musíme použít přivlastňovací zájmeno příslušné osoby.

14 Překládejte do angličtiny nebo češtiny Její bratr, its, náš spisovatel, můj dům, her English, your birthday, jejich student, moje příjmení, her, our, jejich pes, váš šálek, tvoje sekretářka

15 Správné řešení Her brother, jeho, our writer, my house, její angličtina, tvoje (vaše) narozeniny, their student, my surname, její, náš, their dog, your cup, your secretary.

16 Doplňte vhodné přivlastňovací zájmeno 1. You and …… English friend. 2. Miss Black and …… sister. 3. The school and …… number. 4. I and …… dog. 5. Peter and …… book.

17 Doplňte vhodné přivlastňovací zájmeno 6. Mr. and Mrs. Parker and …… house. 7. You and …… name. 8. The writer and …… book. 9. They and …… family. 10. The teacher and …….. student.

18 Správné řešení 1. your 2. her 3. its 4. my 5. his 6. their 7. your 8. his 9. their 10. his


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_03 Název materiálu: Zájmena Tematická oblast: Angličtina 1. ročník – strojírenské obory Anotace: Zájmena."

Podobné prezentace


Reklamy Google