Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_06-03 Arabská říše

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_06-03 Arabská říše"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_06-03 Arabská říše Arabové a jejich náboženství, Córdobský chalífát, přínos Arabů evropské kultuře

2 Vznik islámu Arabský poloostrov – polyteismus, karavany, křižovatky obchodních cest. Město Mekka, kolem roku 570 se narodil Muhammad. Prosazoval novou monoteistickou víru islám, uznával jen Alláha, sám se označil za proroka, který má lidem zvěstovat boží slova (prostřednictvím ústně podávaných súr). Vyznavači islámu se nazývají muslimové, posvátná kniha korán (písemně až 653 po Muhammadově smrti). Islámský chrám – mešita, u nich vysoké věže minarety.

3 Posvátná kniha korán Arabsky psaná kniha, konečné znění z roku 653, písemné záznamy ústně podávaných súr Muhammada. Předepsaný počet modliteb, čelo k Mekce, období půstu ramadán, zákaz pití alkoholu, povoleno mnohoženství, zákaz vepřového masa, jednou za život vykonat pouť do Mekky. Islám projevuje snášenlivost k jiným náboženstvím, ale od muslimů vyžaduje bezpodmínečnou oddanost a povinnost šířit islám i mečem – džihád.

4 Hidžra = odchod z Mekky do Mediny
Muhammad potíže se zastánci starých kultů, musel odejít z Mekky do města Medina. Tento okamžik odchodu = hidžry roku 622 dodnes počátkem muslimského letopočtu. V Medině první náboženská obec muslimů, ti 629 muslimskou pouť do Mekky. Od tohoto roku Mekka nejvýznamnějším poutním místem muslimů. 7 krát obejít černý kámen kaabu. Pouť asi 3 miliony muslimů.

5 Kaaba Zděná stavba 15 m vysoká, 10 m široká a 12 m dlouhá, přikrytá hedvábnými černými látkami, ty se každý rok mění. Do východního rohu fasády svatyně Kaaby je vložen posvátný černý kámen (meteorit ?), obklopený stříbrným rámem. Muslimové doufají, že se budou moci dotknout černého kamene, který je umístěn v jednom z rohů velké krychle. Nemuslimové vstup zakázán.

6 Kaaba v mešitě, Mekka Autor:Aiman titi, Název:Kaaba2.JPG Zdroj:

7 Mekka, kaaba, velká mešita
Autor:Ali Mansuri, Název:Supplicating Pilgrim at Masjid Al Haram. Mecca, Saudi Arabia.jpg Zdroj:

8 Vznik Arabské říše roku 632
Nová víra sjednotila arabské kmeny, po smrti Muhammada roku 632 se vydala muslimská vojska na vítězná tažení. Cílem učinit islám vládcem nad co největším územím. Vzniká 632 stát chalífát, když se Abú Bakr stal prvním chalífou a převzal Muhammadovy pravomoci. Chalífát zanikl 1258 dobytím Bagdádu mongolskými vojsky. V polovině 8. století (největší územní rozmach) sahal chalífát od Pyrenejského poloostrova přes severní Afriku až k řece Indu.

9 Rozsah Arabského chalífátu v letech 623 - 750
Auto:rUnited States of America federal government:, Název:Age of Caliphs.png Zdroj:

10 Arabská expanze do Evropy
Roku 711 přes Gibraltar pronikli do Evropy, porazili obyvatelstvo v Hispánii, výboje dál. Zastaveni až roku 732 porážkou u Poitiers Karlem Martelem. Zpět do Hispánie. Největší rozpětí za vlády chalífy Hárúna ar-Rašída, vláda , současník Karla Velikého, Pohádky tisíce a jedné noci. Postupně se chalífát drolil, rozpadl se na několik emirátů (9. – 10. stol.).

11 Córdobský emirát - roku 929 samostatný chalífát
9. – 10. stol. skoro celý Pyrenejský pol. ovládán emirátem, od roku 929 samostatným Córdobským chalífátem. V období arabské nadvlády město jedním z nejbohatších, bylo duchovním a kulturním centrem islámu. Okolo roku 1000 Córdoba jedním z největších měst na světě; žilo tu asi obyvatel. Veřejné knihovny, univerzity, nemocnice, dlážděné ulice, veřejné osvětlení. V této době vznikla i známá Mezquita – Velká mešita (dnes křesťanská katedrála).

12 Mezquita - Córdoba Autor:Timor Espallargas, Název:Mosque Cordoba.jpg Zdroj:

13 Interiér Mezquity, zdobení arabeskami (zákaz zobrazovat postavy)
Autor:Hans Peter Schaefer:, Název:Cordoba moschee innen5 dome.jpg Zdroj:

14 Rozpad Córdobského chalífátu
Córdobský chalífát se roku 1031 rozpadl na malá muslimská království, tzv. taifas. Tlak reconquisty (znovunavrácení území křesťanům). Posledním z těchto samostatných knížectví Granada, kterou dobyla křesťanská vojska až roku 1492, padla do rukou katolických králů Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského.

15 Córdobský chalífát se rozpadl na taifas (malá království)
Autor:Falconaumanni, Název:Taifas2.gif Zdroj:

16 Ukázka architektury z dob taifských království (konec 11. století)
Autor:ecelan , Název:La Aljafería - Palacio taifa 01.JPG Zdroj:

17 Přínos Arabů evropské kultuře
Muslimská nadvláda znamenala pro řadu oblastí z hospodářského i kulturního hlediska vzestup. Zdatní obchodníci na souši i na moři, do Evropy nové plodiny (mák, rýže, bavlník, citrusové plody, broskve). Nové způsoby hospodaření, zavlažovací systémy, znalí goniometrických funkcí, větrné mlýny. Usilovným studiem muslimští učenci vynikají v matematice, astronomii, zeměpise, lékařství. Avicenna (neboli Ibn Síná) považován za „otce moderní medicíny“ – kniha roku 1030 – sbírka řecko-arabské lékařské moudrosti.

18 Nejznámější stavby A) Velká mešita v Córdobě.
B) Skalní dóm v Jeruzalémě - byl postaven mezi lety 687 až 691, mylně nazývána Omarova mešita (ta je na jiném místě). Nejznámější stavba Jeruzaléma.

19 Skalní dóm, Jeruzalém Autor:Kriplozoik's brother, Název:Dome of the Rock 3.jpg Zdroj:

20 Fasáda Skalního dómu, Jeruzalém
Autor:Kriplozoik, Název:Dome of Rock Fasade.jpg Zdroj:

21 Skalní dóm na Chrámové hoře, Jeruzalém
Autor:Berthold Werner , Název :Jerusalem Dome of the rock BW 3.JPG Zdroj:

22 Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková
Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_06-03 Arabská říše"

Podobné prezentace


Reklamy Google