Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Arabská říše 7.-10. stol. Rothbauerová Jana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Arabská říše 7.-10. stol. Rothbauerová Jana."— Transkript prezentace:

1 Arabská říše stol. Rothbauerová Jana

2 Vznik a vývoj Kmeny žijící na Arabském poloostrově zahájily svou expanzi na počátku 7. stol.-632-vznik Arabské říše Opírali se o šíření nového náboženství-ISLÁM Během dvou stol. vybudovali rozsáhlou říši sahající od hranic Indie až po Iberský pol.(Španělsko) Arabský pol. se stal obchodní křižovatkou–dálkový obchod mezi Indií a Sýrií,procházela řadou oáz(nejvýz.-Mekka) Chalífa-vládce,duchovní autorita islámu(Chalífát=Arabská říše)

3 Arabská společnost Život ovlivněn geografickými podmínkami-většinu území tvoří poušť-omezené zemědělství-na jihu lepší podmínky-dnešní Jemen Arabové na severu byli kočovníci,putovali mezi oázami-nazývali se syny pouště-BEDUÍNY Arabové vytvářeli kmeny,v čele byli náčelníci-ŠAJCHOVÉ Nejmocnější kmen v Mekce-Kurajšovci(uctívali zvláštní černý kámen,jenž je zřejmě meteorického původu,ukrývali ho v krychlové stavbě-Kaabě Z tohoto rodu pocházel i Mohamed. Kaaba

4 Mohamed Jeho názory změnily způsob života arabské společnosti
Prohlásil,že měl vidění,podle něhož existuje jenom jeden Bůh-ALLÁH Sám se prohlásil za jeho posla či proroka,jehož úkolem je zvěstovat lidem boží slova Činil tak prostřednictvím textů v podobě básní nebo také zjevení-SÚR Soubor všech těchto pramenů je posvátná kniha jeho stoupenců,které nazval muslimy-KORÁN 622-přinucen opustit město(kvůli silné opozici),tento letopočet byl označen jako hidžra (=vystěhování) Roku 630 si přesto město podmanil a obratnou politikou rychle budoval ARABSKÝ STÁT V jeho úsilí pokračoval po jeho smrti ABÚ BAKR,získal další území v Persii a v Byzanci Avšak skutečným zakladatelem arabské říše se stal až další Mohamedův nástupce-OMAR(ovládl Sýrii,Palestinu a Egypt)

5 Sunnité a šíité Omar byl zavražděn,stejný osud potkal i jeho nástupce-OSMANA Jeho smrt otevřela spory o vůdčí postavení,tyto spory byli úzce spjaty s náboženstvím i politikou Jedna část muslimů považovala za prorokovy následovníky jen jeho přímé potomky,ti podporovali Mohamedova zetě Alího-nazývali se šíité Druzí zase trvali na platnosti zvyklostí,jež se ujaly po Mohamedově smrti-ti se nazývali sunnité Islám se tak rozštěpil do dvou základních proudů,které vedle sebe existují dodnes

6 Arabská expanze V nástupnických sporech zvítězili Umajjovci s jejichž vládou je spojena arabská expanze-ovládli Arménii,útočili na Kypr i Byzanc,Pyrenejský pol.,J Francie Jejich další pronikání zastavil Karel Martel vítěznou bitvou u Poitiers r.732 Dosud teokratický stát proměnili ve skutečnou monarchii v čele s chalífou,centrum říše přesunuli z Mekky do výhodněji položeného Damašku Tuto správu zdokonalila další dynastie-Abbásovců-rozdělili stát do provincií,v čele stál EMÍR Značná moc se soustředila v rukou chalífova zástupce-Vezíra Sídlo říše přemístili do Bagdádu (tzn. „Boží dar“) Nepodařilo se udržet jednotnou říši, jako první se oddělil Córdobský chalífát(dnešní Španělsko) Osamostatnil se i Egypt a na východě se moci chopila dynastie Sasánovců Na konci 10.st.- říše se rozpadla na několik samostatných emirátů

7 Arabská kultura Hl. nositelem kultury se stala velká města jako Damašek,Káhira,Bagdád,… Díky dálkovému obchodu rozvoj geografie,s tím souvisel pokrok v astronomii a matematice(trigonometrické tabulky) a fyzice Arabové přejali Aristotelovu filozofii-vynikl zejméma lékař Ibn Síná(latinsky zvaný Avicenna) Tato arabská interpretace se dostala přes Iberský pol. do Evropy a vyvolala veliký kulturní zlom Rozvoj písemnictví,v literatuře se věnovali hlavně poezii Arabština se stala v raném středověku pro středozemní oblast kulturním jazykem,podobně jako na západě byla latina Výtvarné umění-neuvěřitelně bohatá ornamentální výzboba,tvořená rostlinnými či geometrickými vzory Arabští umělci se hl. věnovali stavbě MEŠIT (kde platil přísný zákaz zobrazování živých zvířat) Mešita byla původně jenom čtvercovým nebo obdélníkovým nádvořím ohraničeným sloupořadím,na než navazoval modlitební sál,tato podoba byla postupně obohacována o kopule a minarety a měšity se stávaly dominantou města

8 Mešita v Káhiře (9.stol.) Popis lidského těla

9 Zdroje: www.wikipedie.org www.dejepis.com
Dějiny středověku-Zdeněk Beneš


Stáhnout ppt "Arabská říše 7.-10. stol. Rothbauerová Jana."

Podobné prezentace


Reklamy Google