Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANET … přehled dostupných modulů …. MODULARITA: MANET je plně modulární což značí jeho otevřenost dalšímu rozvoji. V okamžiku vzniku nového modulu lze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANET … přehled dostupných modulů …. MODULARITA: MANET je plně modulární což značí jeho otevřenost dalšímu rozvoji. V okamžiku vzniku nového modulu lze."— Transkript prezentace:

1 MANET … přehled dostupných modulů …

2 MODULARITA: MANET je plně modulární což značí jeho otevřenost dalšímu rozvoji. V okamžiku vzniku nového modulu lze tento jednoduše implementovat do již existující instalace MANETA u zákazníka. MODULY K DISPOZICI: 1. EXPORT VIEWER – prohlížení dat minulých zakázek (třeba i u zákazníka) 2. KATALOG FOREM – správa programů forem (odpadá rizikovost disket) 3. SPC – statistická kontrola výrobního procesu (včetně výrobních karet) Krátce o MANETU: Systém MANET sleduje a vyhodnocuje chod vstřikovacích lisů firmy DEMAG PlasticGroup od řady NC4. Obsahuje informace o všech strojích, použitých formách a zakázkách, na kterých je celý systém založen. Eviduje veškeré změny v nastavení strojů, seznam chybových hlášení, zobrazuje statistiku vybraných parametrů PDE atd. MANET

3 EXPORT VIEWER Modul EXPORT VIEWER zobrazuje data minulých zakázek. 1.Informace o zakázce (doba trvání zakázky, spotřebovaný materiál, použitá forma atd.) 2.Kompletní PDE statistika všech sledovaných parametrů 3.Přehled režimů stroje v nichž se během zakázky nacházel 4.Archiv provedených změn parametrů 5.Protokol chyb stroje Výhody použití EXPORT VIEWERU: 1.Data je možno dále zpracovávat např. exportem do programu MS EXCEL. 2.Data lze uložit na CD, FlashDisk nebo jiná záznamová média a to včetně modulu EXPORT VIEWER (tváří se jako samostatný program MANET PROHLÍŽEČ) a v případě potřeby předvést stabilitu procesu zákazníkovi nebo nadřízenému.

4 KATALOG FOREM Výhody použití KATALOGU FOREM ve výrobě: 1.Odpadá problém s nečitelnými disketami a jejich uskladněním. 2.Rychlý přehled použitých forem na daném lisu včetně informací o formě (čas cyklu, použité horké kanály, hmotnost vstřiku atd.) 3.Možnost uložení aktuálního nastavení formy, kopírování programů forem mezi lisy atd. 4.Ve spojení se systémem MANET absolutní kontrola nad založenou formou a změnou jejího nastavení! Zabezpečení katalogu proti neoprávněnému a nechtěnému odeslání programu formy na stroj! 1. 2. 4- 5 Modul KATALOG FOREM spravuje programy všech forem použitých ve výrobě 1.Každý lis má svou vlastní kolekci forem. 2.Obsahuje detailní informace o formách (násobnost, čas cyklu, hmotnost vstřiku, názvy horkých kanálů …) 3.Automatické uložení programu formy, která doposud nebyla u daného lisu použita. 4.Programy forem lze kopírovat mezi jednotlivými lisy (taková forma je barevně zvýrazněna). 5.Opětovné nahrání programu formy na stroj (tato akce má několik podmínek zabezpečení)!

5 Modul SPC – STATISTICKÁ REGULACE PROCESU – vyhodnocuje, zda je či není proces dostatečně zvládnutý pro kvalitní výrobu. Výhody použití SPC ve výrobě: 1.Každá zakázka je statisticky podchycena od začátku až do konce. 2.Nezatěžuje obsluhu sběrem dat z lisů. 3.Slouží kvalitáři k zajištění stability procesu a tím i předpokladu kvality výroby. 4.Automaticky upozorňuje na vybočení hodnot ze stanovených mezí procesu (na hlavní obrazovce MANETU). 5.Tiskne statistické karty ke každé zakázce. V současné době začíná SPC statistiku vyžadovat stále více a více odběratelů. SPC statistika obsahuje: 1.Určení lisu, který zakázku zpracovává nebo zpracoval. 2.Nastavení statistiky – vyhodnocovaný parametr, frekvenci měření a počet hodnot ve skupině. 3.Potřebné hodnoty statistiky (toleranční meze, průměry procesu a rozpětí, schopnost stroje a schopnost procesu). 4.Přehledné grafy pro průměr procesu, průměr rozpětí a gaussovu křivku. SPC 1. 2. 3. 4.

6 Systém MANET komunikuje s uživateli v několika jazycích: CIZÍ JAZYKY ČESKY NĚMECKY ANGLICKY FRANCOUZSKY Připravujeme:

7 Pomocí aplikace MANET lze získat absolutní kontrolu nad výrobním procesem a prací zaměstnanců. Systém zakázek zahrnuje veškerý čas stroje včetně nastavení nové formy, prostojů atd. Každá zakázka obsahuje data všech výrobních cyklů, textově a graficky zobrazuje dobu jednotlivých režimů, vede evidenci jakékoli změny parametru a výskytu chyb. Pomocí těchto informací je možno lépe plánovat výrobu, zjistit efektivitu strojů, přesně změřit časy prostojů spojených s výměnou formy, odstraněním chyb atd. Jakoukoli reklamaci lze zpětně prověřit pomocí modulu EXPORT VIEWER a v případě nutnosti předvést potřebná data přímo zákazníkovi. Modul KATALOG FOREM snížuje riziko lidského faktoru při práci s formami – u každé zakázky je zobrazena použitá forma. Zcela se vyloučí riziko vadné diskety. Program formy může nahrát pouze uživatel k tomu oprávněný. Modul SPC (statistická kontrola procesu) automaticky sleduje výrobní proces a upozorňuje obsluhu při jakémkoli porušení stanovených mezí. Pomocí statistických karet lze zákazníkovi deklarovat kvalitu výroby – ve spojení s modulem EXPORT VIEWER pak s rozlišením až na jednotlivé výrobní cykly. VÝHODY POUŽITÍ SYSTÉMU MANET

8 KONEC … děkuji za pozornost …


Stáhnout ppt "MANET … přehled dostupných modulů …. MODULARITA: MANET je plně modulární což značí jeho otevřenost dalšímu rozvoji. V okamžiku vzniku nového modulu lze."

Podobné prezentace


Reklamy Google