Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Součinnost podnikatelské sféry s ministerstvem průmyslu a obchodu v aktuálních podmínkách mezinárodní finanční krize Ing. Jiří Koliba náměstek ministra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Součinnost podnikatelské sféry s ministerstvem průmyslu a obchodu v aktuálních podmínkách mezinárodní finanční krize Ing. Jiří Koliba náměstek ministra."— Transkript prezentace:

1 Součinnost podnikatelské sféry s ministerstvem průmyslu a obchodu v aktuálních podmínkách mezinárodní finanční krize Ing. Jiří Koliba náměstek ministra

2 Podpora exportu a aktivní obchodní politika je jednou z priorit hospodářské politiky Realizace na těchto principech - tržně konformními nástroji (v souladu s našimi závazky vyplývající z členství v OECD,WTO apod.). - efektivní a profesionální služby podnikatelské sféře doma i v zahraničí. - stát buduje průhledné právní podnikatelské prostředí – deregulace, snižování administrativní zátěže, snižování daňové zátěže apod. -partnerství s podnikatelskou sférou (SP, HK,ČROI,apod) žádáme zpětnou vazbu -koordinace všech resortů (MPO, MF, MZV, MZe,apod.) Czech Team

3 Snažíme se vytvářet nové příležitosti pro podnikatele, usnadňujeme obchod - aktivně ovlivňujeme smluvní rámec obchodu dohody o hospodářské spolupráci, smíšené komise a výbory, lobbying a zájmy v EU (společná obch.pol.) - podporujeme marketing na světovém trhu - informace prostřednictvím OEÚ, ZK CT, CI, jednotná nabídka služeb státu v zahraničí - podpora na veletrzích a výstavách (MPO 100mil./46 akcí/ z toho 3 spec. národní výstavy/další prostředky z OPPI) - podpora podnikatelských misí (na místě, koordinace s vládními činiteli, spolupráce s HK,SP apod.)

4 Efektivní a kvalitní služby státu přizpůsobování aktuálním potřebám firem a situaci na světovém trhu -ekonomická diplomacie 107 pracovníků/80 kanceláří/69 zemí, společný projekt MZV/MPO, úloha a podpora vedoucích ZÚ, týmová spolupráce, orientace na výsledky -zahraniční síť restrukturalizace sítě, nové (na míru šité) služby, podpora a asistence na místě, -CzechTrade, CzechInvest sloučení služeb a zahr. kanceláří („sestěhování“Londýn, Paříž, Tokio), jednotná nabídka služeb,

5 Konkrétní podpora exportní kapacity českých firem Financování exportu, ve spolupráci s MF ČR Nové produkty ČEB a EGAP Vzdělávání a sdílení informací, ve spolupráci s CzechTrade Exportní akademie, setkání – semináře s OEÚ, setkání při poradě OEÚ v Praze, portál www.Businessinfo.cz Obchodně ekonomické úseky (OEÚ) společný projekt s MZV Servis v zahraničí – vyhledávání kontaktů, info o trhu a legislativě, podpora působení v místě Poptávky, tendry, nové příležitosti V přípravě - Individualizované služby

6 Pro zlepšení komunikace státu s podnikatelskou sférou vznikla v pol. 2008 Česká rada pro obchod a investice poradní orgán ministra, nástroj pro vnímání názorů firemní sféry, toto poslání dle dosavadních výsledků naplňuje zástupci státu a podnikatelské sféry řeší témata, která zajímají podnikatelskou sféru ( např. podpora investic, harmonizace a dislokace zahr. sítě, věda a výzkum pro export, otázky vízové politiky), usnesení/doporučení pro ministra

7 Podpora vědě a výzkumu v roce 2008 MPO podpořilo projekty za 2,5 mld. Kč 4 programy: Pokrok, Trvalá Prosperita, Impuls a Tandem pro rok 2009 nový program: TIP (vyhlášen 15/1/09) (informace na: www.mpo.cz/podpora podnikání) v roce 2009 MPO podpoří projekty za 3,5 mld. Kč

8 Čerpání strukturálních fondů EU v gesci MPO K 31. 12. 2008 jsou vyhlášeny výzvy ve všech programech OPPI (kromě Jeremie), celkem 22 výzev v hodnotě 35 mld. Kč, což činí v poměru k alokaci OPPI (dotační a úvěrové programy) 40%. Kromě toho jsme 15. 1. 2009 otevřeli 2 výzvy v programu Rozvoj a ICT a strategické služby, v I. Q. 2009 budou uskutečněny další převody do záručních a úvěrových fondů ČMZRB (programy Progres a Záruka) v hodnotě 2,5 mld. Kč další výzvy dle plánu roku 2009 budou následovat.

9 Turbulence na mezinárodních finančních trzích v r. 2008 zhoršily a budou v nejbližším časovém horizontu dále zhoršovat dostupnost finančních zdrojů pro potenciální klienty českých vývozců. Dopad: Snížení zahraniční poptávky po nových dodávkách zboží, které tvoří hlavní objem českého exportu (stroje, zařízení, dopravní prostředky, elektrická a elektronická zařízení) Akce: Za těchto složitých podmínek, má pro české vývozce zásadní význam schopnost nabídnout jim konkurenceschopné financování a vytvářet jim marketingem nové příležitosti.

10 Konkrétní opatření: 1) Navýšení základního kapitálu České exportní banky o 1 mld. Kč (s možností dalšího navýšení v případě potřeby). Navýšení základního kapitálu ČEB o 1 mld. umožní poskytnout státní podporu vývozu v objemu cca 20-25 mld. Kč. Současně bude navýšena pojistná kapacita společnosti EGAP (maximální limit expozice EGAP) ze 120 mld. na 150 mld. Kč, což umožní vyhovět všem požadavkům exportérů na pojištění vývozu se státní účastí

11 2) Financování nepřímých vývozců – dodavatelů subdodávek větších exportérů. Komerční banky o tento typ úvěrování nemají zájem, protože je spojen se značnými riziky. Rizika budou omezena garancemi ČEB, EGAP a ČMZRB. ČEB a EGAP budou pro komerční banky validovat kvalitu a návratnost exportního případu, pro který je poskytována subdodávka. ČMZRB bude validovat důvěryhodnost subdodavatele případně mu ručit.

12 3) Financování výroby pro vývoz ze strany ČEB. Cílovou skupinou jsou potenciální vývozci s připraveným exportním záměrem. Od ČEB mohou získat úvěr na financování výstavby nových výrobních kapacit nebo nákup nových technologií, jejichž produkce bude po dokončení určena pro vývoz z ČR.

13 4) Přístup a zapojení komerčních bank do státem podporovaného úvěrování a pojišťování vývozu prostřednictvím tzv. mechanismu vyrovnávání úrokových sazeb (změna zákona 58/1995 o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, kterou připravuje MPO, je před dokončením). Jde o zlomový vstup komerčních bank do systému státem dorovnávaného exportního financování a přinese to rozšíření nabídky pro firmy.

14 5) Dočasné zvýšení pojistného krytí všech typů pojištění vývozních úvěrů ze strany EGAP z 95 % na 99 %. Spoluúčast pojištěného se tak snižuje na 1 %, čímž se snižuje rizikovost exportu pro vývozce i financující banky.

15 6) Využití dividendy ČMZRB na záruky pro provozní úvěry. Stát ponechá svou letošní dividendu z ČMZRB ve výši 0,5 mld. Kč v této bance. Suma bude využita na záruky provozních úvěrů, jejichž objem poskytovaný komerčními bankami se v reakci na zpomalení ekonomiky snižuje.

16 7) Navýšení prostředků na veletrhy a výstavy. Na podporu účasti českých firem na zahraničních veletrzích a výstavách MPO standardně vynakládá 100 mil. Kč ročně. V první polovině 2009 bude nastartován nový projekt podpory z evropských fondů, který celkovou sumu navýší o dalších 150 mil. Kč. na čtvrt miliardy jen za MPO. Další prostředky na výstavy a veletrhy vynakládá MZV a MMR.

17 Děkuji za pozornost Ing. Jiří Koliba náměstek ministra


Stáhnout ppt "Součinnost podnikatelské sféry s ministerstvem průmyslu a obchodu v aktuálních podmínkách mezinárodní finanční krize Ing. Jiří Koliba náměstek ministra."

Podobné prezentace


Reklamy Google