Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věty podle postoje mluvčího

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věty podle postoje mluvčího"— Transkript prezentace:

1 Věty podle postoje mluvčího
Název materiálu: VY_32_INOVACE_CJ3r0106 Název sady: Skladba pro 3.ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Téma: Věty podle postoje mluvčího Jméno autora: Kateřina Turzová Vytvořeno dne: Metodický popis – anotace: Naučí žáky určovat a tvořit druhy vět podle postoje mluvčího

2 Věta podle postoje mluvčího
SKLADBA (SYNTAX) Věta podle postoje mluvčího

3 Mluvčí formuluje svou výpověď tak, aby něco sdělil či zjistil o skutečnosti nebo aby vyjádřil svoji vůli k realizaci skutečnosti.

4 Záměr – myšlenka – postoj mluvčího je vyjádřen různým typem vět:
A) Věta oznamovací B) Věta tázací C) Věta žádací D) Věta zvolací

5 Věta oznamovací - vyjadřuje oznámení, prosté sdělení, tvrzení či informaci - v písmu je označena tečkou - sloveso je ve způsobu oznamovacím (indikativu) nebo podmiňovacím (kondicionálu) - intonace je klesavá Př. Venku krásně svítí sluníčko. Přinesl bych ti nějakou novou knihu.

6 Věta tázací - vyjadřuje dotaz, otázku - v písmu je označena otazníkem
- intonace je stoupavá Podle toho, nač se ptáme, rozlišujeme otázky:

7 a) doplňovací - obsahují tázací slovo - vyžaduje se odpověď celou větou či celým výrazem Př. Kdo to udělal? Kolik je hodin? b) zjišťovací  - umožňují odpověď ano/ne Př. Budeš se dívat na televizi?

8 c) vylučovací - ptají se na více možností (nabízejí varianty odpovědi), odpovídáme na ně částí položené otázky Př. Půjdeš do kina, nebo zůstaneš doma? d) řečnické  - zvláštní typy otázek, na něž nečekáme odpověď Př. Mohl by o tom snad někdo pochybovat? e) rozvažovací  - obracejí se směrem na mluvčího - ptáme se sami sebe Př. Kam jsem to jen dala?

9 Věta žádací a) věta rozkazovací
- vyjadřuje žádost jako přímý rozkaz, zákaz nebo vybídnutí pomocí  rozkazovacího způsobu slovesa  Př. Zavři! či jeho infinitivu Př. Nedýchat! - základním mluvnickým prostředkem je způsob rozkazovací - v písmu je označena vykřičníkem nebo tečkou

10 b) věta přací - vyjadřuje přání nebo žádost, přičemž uskutečnění nezávisí na mluvčím ani příjemci - bývá zakončena vykřičníkem - intonace klesavá - uvozena částicemi ať, nechť, kéž aj. se způsobem oznamovacím nebo podmiňovacím Př. Ať se ti to podaří!   Kéž byste se tu měli hezky!

11 Věta zvolací - vyjadřuje určitý citový vztah mluvčího ke skutečnosti
- má zvláštní postavení, protože může být původem větou jakéhokoliv druhu - v písmu je označena vykřičníkem, někdy bývá připojen i otazník - jsou označovány jako věty nepravé Př. Dnes je nádherně! (původem věta oznamovací)  To jste nevěděli dřív!? (původem věta tázací)

12 Urči druh vět podle postoje mluvčího
1. Narodila jsem se v květnu. - oznamovací - 2. Umyj si ruce! - rozkazovací - 3. Co si o mně asi jenom pomyslí? - rozvažovací - 4. Máš už nachystanou prezentaci? - tázací (zjišťovací) - 5. Jen ať se všechno podaří ! - přací - 6. Kdo to mohl tušit? - řečnická otázka -

13 Spočítej, kolik otázek je doplňovacích a kolik zjišťovacích
1. Proč nám to neřekl? 2. Kdo doběhl do cíle první? 3. Mluvili o tom včera? 4. Kolik to stojí? 5. Kdy se vrátíš domů? 6. Půjdeš dnes na angličtinu? 7. Co o tom víš? 8. O čem byl dnešní film? 9. Kam ho mám položit? 10. Budeš hrát v obraně? 11. Je vás ve třídě dvacet? 12. Kde se sejdeme? 13. Komu jsi to vyprávěl? 14. Četli jste opravdu pozorně? 15. Nač si stále stěžuješ? 16. Kolik potřebuješ peněz? 17. Kdo z vás se zúčastnil včerejší exkurze? 18. Ale jaké bude počasí? 19. Rozumíš mi? 20. Zaspal jsi? - doplňovacích (13 ), - zjišťovacích (7 )

14 Doplň znaménka za větami (určete druh a charakteristické rysy)
1. Křehké zboží, neklopit - ! , rozkazovací, zákaz vyjádřený pomocí infinitivu 2. Kam jsem ty klíče zase položila - ?, rozvažovací, obraci se směrem na samotného mluvčího 3. Kéž bych dnes konečně vyhrál - !, přací, vyjadřuje přání 4. Některé otázky stále nedokážu zodpovědět - ., oznamovací, konstatuje danou skutečnost 5. Podnikneme nějaký společný výlet ?, tázací/zjišťovací, vyžadují odpověď ano – ne 6. To myslíš vážně ?!, zvolací, vyjadřují citový vztah mluvčího ke skutečnosti

15 - individuální řešení :)
Napiš 5 svých přání, 5 zákazů, které slyšíš od dospělých, 5 otázek zjišťovacích a 5 otázek doplňovacích - individuální řešení :)

16 Použitá literatura Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha, SPN 2002 Mgr. Mašková, Drahuše: Český jazyk – přehled středoškolského učiva. Třebíč, Vyuka.cz 2010 Mgr. Mužíková, Olga; PhDr. Markvartová, Barbora; Mgr. Klusáčková, Lenka; PhDr. Jeřábková, Eleonora: Odmaturuj z českého jazyka. Brno, Didaktis 2010 Havránek, Bohuslav; Jedlička, Alois: Česká mluvnice. Praha, SPN 2008


Stáhnout ppt "Věty podle postoje mluvčího"

Podobné prezentace


Reklamy Google