Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky části V. Vyhodnocení aktivit projektu při promítání spotů v kinech Cinestar a Golden Apple ZPRACOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH ANALÝZ A VÝZKUMŮ V RÁMCI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky části V. Vyhodnocení aktivit projektu při promítání spotů v kinech Cinestar a Golden Apple ZPRACOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH ANALÝZ A VÝZKUMŮ V RÁMCI."— Transkript prezentace:

1 Výsledky části V. Vyhodnocení aktivit projektu při promítání spotů v kinech Cinestar a Golden Apple ZPRACOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH ANALÝZ A VÝZKUMŮ V RÁMCI PROJEKTU MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJ PLNÝ ZÁŽITKŮ II Listopad 2012 / Dílčí zpráva z exkluzivního výzkumu pro Moravskoslezský kraj / Client Service Manager: Kateřina Tučková Listopad 2012 / Analytik: Jaroslav Ovesný / STEM/MARK, a. s.

2 OBSAH Hlavní zjištěnístrana 4 Hodnocení spotustrana 6 Atraktivita MSK a účinek spotustrana 10 Přílohystrana 17 Struktura vzorku respondentů Dotazník Realizátor projektu

3 STEM/MARK, a.s.MSK, Kraj plný zážitků, listopad 2012strana 3 Aktivita je spolufinancována Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.

4 STEM/MARK, a.s.MSK, Kraj plný zážitků, listopad 2012strana 4 Hlavní zjištění: hodnocení spotu  Propagačního spotu MSK si v průměru všimlo 45 % návštěvníků multiplexů, míra zaznamenání spotu se ale dramaticky liší v závislosti na regionu.  Zatímco v Hradci Králové si ukázku vybavili téměř všichni (92 %), v Pardubicích už bylo zaznamenání jen průměrné (46 %), ve Zlíně a v Praze pak velmi nízké (25 a 15 %).  Celkově byl spot návštěvníky (po jeho zhlédnutí za účasti tazatele) hodnocen velmi pozitivně. S každým z nabízených výroků o spotu souhlasilo více než 70 % respondentů.  Nejčastěji byl spot hodnocen jako optimistický a přátelský (92 %). Podle 84 % dotázaných je na první pohled zřejmé, že ukázka prezentuje MSK, 81 % uvádí, že také působí důvěryhodně.  Nejnižší míra souhlasu byla jako obvykle s výroky nabízí téma, které mě zajímá a také vyvolává zájem navštívit MSK.  Návštěvníci Cinestar Hradec Králové hodnotili spot signifikantně lépe, než diváci v ostatních kinech. Lze tedy říci, že výrazně nejlépe spot hodnotili ti respondenti, kteří ukázkám před hlavním filmem věnovali největší pozornost.

5 STEM/MARK, a.s.MSK, Kraj plný zážitků, listopad 2012strana 5 Hlavní zjištění: atraktivita MSK a účinek spotu  Jednoznačným symbolem MSK zůstává Ostrava, následuje víno a Beskydy.  Respondenti tentokrát poněkud opomíjeli industriální charakter oblasti (narozdíl od jiných dosud realizovaných částí šetření), hesla týkající se důlní a průmyslové činnosti se v tomto výzkumu objevovala méně často. Na Stodolní ulici však dotázaní nezapoměli ani tentokrát, okrajově zaznělo i aktuální spojení s methylalkoholovou aférou.  38 % dotázaných považuje za pravděpodobné, že příší dovolenou stráví v MSK. Dalších 32 % tuto možnost úplně nevylučuje. Nejméně vyložených odpůrců trávení dovolené v MSK bylo v Hradci Králové.  Vliv spotu na celkové smýšlení o MSK je nízký, v průměru 83 % respondentů po jeho shlédnutí názor na MSK nijak nezměnilo. Ti ostatní uvádí kladný vliv na jejich názor.  51 % respondentů uvedlo, že spot určitým způsobem zvýšil pravěpodobnost trávení příští dovolené v MSK, diváci začali zvažovat to, co je před shlédnutím spotu vůbec nenapadlo. Opět se významně častěji jednalo o návštěvníky kina v Hradci Králové.  Pokud jde o atraktivitu MSK a vliv ukázky na ni, většina respondentů nemá vyhraněný postoj. Velký podíl odpovědí byl z oblasti „spíše ano, spíše ne” a „ani tak, ani tak”. Tito lidé by se zřejmě nechali k návštěvě MSK poměrně snadno přesvědčit, musel by však přijít zajímavý impulz.

6 Hodnocení spotu

7 STEM/MARK, a.s.MSK, Kraj plný zážitků, listopad 2012strana 7 Kromě Hradce Králové je zaznamenání spotu nízké

8 STEM/MARK, a.s.MSK, Kraj plný zážitků, listopad 2012strana 8 Spot hodnocen pozitivně: je optimistický, názorný i důvěryhodný

9 STEM/MARK, a.s.MSK, Kraj plný zážitků, listopad 2012strana 9 V Hradci Králové spot hodnotili signifikantně lépe

10 Atraktivita MSK a účinek spotu

11 STEM/MARK, a.s.MSK, Kraj plný zážitků, listopad 2012strana 11 Jednoznačným symbolem MSK je Ostrava, dále víno a Beskydy Co si turista vybaví, když se řekne Moravskoslezský kraj? ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=230 ZDROJ: STEM/MARK, MSK, Kraj plný zážitků, listopad 2012

12 STEM/MARK, a.s.MSK, Kraj plný zážitků, listopad 2012strana 12 38 % respondentů začalo uvažovat o strávení dovolené v MSK

13 STEM/MARK, a.s.MSK, Kraj plný zážitků, listopad 2012strana 13 U 51 % lidí spot zvýšil chuť navštívit MSK, nejvíce v Hradci K.

14 STEM/MARK, a.s.MSK, Kraj plný zážitků, listopad 2012strana 14 Dopad spotu na smýšlení o MSK je relativně nízký

15 STEM/MARK, a.s.MSK, Kraj plný zážitků, listopad 2012strana 15 Spot zvyšuje pravděpodobnost návštěvy MSK, nemá ale vliv na celkové smýšlení o regionu

16 STEM/MARK, a.s.MSK, Kraj plný zážitků, listopad 2012strana 16 Jen málo lidí je vyhraněných, většina uvádí „spíše“ a „ani tak, ani tak“

17 PŘÍLOHY

18 STEM/MARK, a.s.MSK, Kraj plný zážitků, listopad 2012strana 18 Struktura vzorku respondentů

19 STEM/MARK, a.s.MSK, Kraj plný zážitků, listopad 2012strana 19 Dotazník

20 STEM/MARK, a.s.MSK, Kraj plný zážitků, listopad 2012strana 20 Realizátor projektu Společnost STEM/MARK  Jsme společností zkušených odborníků v marketingovém výzkumu a řídíme se přesvědčením, že kvalitní výzkum musí být dialog. Dialog mezi námi a klientem a dialog s našimi respondenty otevírají cestu k dobrému výzkumu. Dobrý výzkum je předpokladem úspěšného dialogu našeho klienta s jeho zákazníky. Nejlepší služby se rodí z otevřeného dialogu lidí. Marketingový výzkum je dialog.  Od vstupu na český trh v roce 1994 jsme se stali jednou z předních společností v oblasti marketingového výzkumu.  Poskytujeme služby na vysoké profesionální úrovni, prověřené na několika úrovních společnosti nezávislými orgány české asociace agentur pro výzkum trhu SIMAR a odpovídající standardům světové profesní organizace ESOMAR.  Výzkumné série, rozsáhlý archiv dat pořízených ve vlastní režii a znalost prostředí nám umožňují znát odpovědi na některé otázky ještě dříve, než nám je klienti položí.  Pomáháme zákazníkům správně porozumět výsledkům výzkumu a zvolit optimální marketingovou strategii vedoucí k úspěchu a k dosažení jejich cílů. Tím podporujeme jejich růst a zlepšování pozice na trhu.  Je pro nás radost spolupracovat s těmi, kteří své práci rozumí. Client Service Manager Kateřina Tučková  Telefon: 225 986 861  Mobil: 606 114 317  E-mail: tuckova@stemmark.cz Analytik Jaroslav Ovesný  E-mail: ovesny@stemmark.cz STEM/MARK, a.s. Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8 Telefon: 225 986 811 Fax: 225 986 860 E-mail: Info@stemmark.cz Web: http://www.stemmark.cz IČO: 6185 9591, DIČ: CZ6185 9591 Bankovní spojení: UniCredit Bank ČR, Praha 1 Číslo účtu: 819 010 004 /2700


Stáhnout ppt "Výsledky části V. Vyhodnocení aktivit projektu při promítání spotů v kinech Cinestar a Golden Apple ZPRACOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH ANALÝZ A VÝZKUMŮ V RÁMCI."

Podobné prezentace


Reklamy Google