Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

THE EFFECTS OF GENDER STEREOTYPES ON HUMAN ACTIVITIES Česká republika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "THE EFFECTS OF GENDER STEREOTYPES ON HUMAN ACTIVITIES Česká republika."— Transkript prezentace:

1 THE EFFECTS OF GENDER STEREOTYPES ON HUMAN ACTIVITIES Česká republika

2 Respondenti Dotázáno 113 2/3 žen, 1/3 mužů Většina pocházela z Prahy Výběr byl nahodilý Většina měla středoškolské či vysokoškolské vzdělání

3 Získání dat Dotazník byl distribuován prostřednictvím docs.google.com Kvůli technickým problémům jsme nezískali odpověď na otázku „Která z níže uvedených slov charakterizují tebe?“

4 Pohlaví a věk respondentů

5 Věk a pohlaví respondetů Největší skupinou respondentů byly ženy (68%) ve věku 25-34 let (52%)

6

7 Která z níže uvedených slov charakterizují spíše muže V grafu je uvedeno deset slov nejvíce charakterizujících muže (egoistický, živitel, realistický, ochranářský, sportovní, lehkovážný, nevěrný, vtipný, dynamický, žárlivý Podle získaných dat nejtypičtějším slovem, které charakterizuje muže je slovo „egoistický“(64%) Na druhém místě je „živitel“(54%); toto slovo je však charakteristické i pro obě pohlaví (52%) Z dotazníků vyplývá, že není tolik „typicky mužských vlastností“ oproti „typicky ženským vlastnostem“ Nejméně byli muži hodnoceni jako naivní, láskyplní, romatičtí, citliví, okouzlující

8

9 Která z níže uvedených slov charakterizují spíše ženu V grafu je uvedeno deset slov nejvíce charakterizujících ženu Podle získaných dat nejtypičtějšími slovy, které charakterizují ženu jsou „citlivá, láskyplná, naivní, romantická“ naopak nejméně byly ženy hodnoceny jako egoistické, živitelky, nevěrné

10

11 Která z uvedených slov charakterizují obě pohlaví Větší část respondentů přiřazovala slova k oběma pohlavím

12

13 Pokud byste měl/a přijmout zaměstnance, koho byste vybral/a? U tohoto dotazu většina respondentů (91%) odpověděla „nezáleží“ S kým upřednostňujete pracovat? Většina respondentů opět odpověděla „nezáleží“ (84%) S muži upřednostňuje pracovat 12% dotázaných, s ženami 4% dotázaných

14

15 Kdo je dle vašeho názoru nejvhodnějším vyučujícím na střední škole? Dle většiny respondentů nezáleží v otázce dobrého vyučujícího zda je muž či žena Nicméně někteří pokládají učitelky zdatnější ve výuce mateřského jazyka a literatury, cizích jazyků; nikdo nezvolil učitelku jako vhodnou pro výuku PC Muži jsou upřednostňováni pro výuku PC, matematiky, přírodních věd

16

17

18 Do jaké míry souhlasíte s uvedenými tvrzeními(oblast práce) Zajímavé výsledky u několika tvrzení Muži upřednostňují řemeslnické profese (70% dotázaných) Na manažerské pozice upřednostňují zaměstnavatelé muže (68%) Muži jsou vhodnějšími pro administrativní práci (64% respondentů nesouhlasilo) Ženy jsou vhodnějšími pro pomáhající práce (sociální služby, zdravotní sestry atd.) (65%)

19

20 Do jaké míry souhlasíte s uvedenými tvrzeními(rodina) Velmi málo stereotypů Ženy dělají rodinné nákupy (54% dotázaných souhlasilo)

21

22 Do jaké míry souhlasíte s uvedenými tvrzeními(volný čas) Jediný stereotyp: 77% respondetů souhlasilo s tvrzením „Ženy tráví více času péčí o svůj zevnějšek“

23

24 Do jaké míry souhlasíte s uvedenými tvrzeními(obecně) Jediný stereotyp: 79% dotázaných souhlasí s tvrzením „Promiskuitní muž je lépe přijímán společností než promiskuitní žena“

25

26 Do jaké míry souhlasíte s uvedenými tvrzeními(škola) Většina tvrzení týkající se školy jsou hodnocena „ani souhlasím ani nesouhlasím“ Žádný stereotyp se neobjevil

27 Where do men and women prefer to spend their leisure time Woman preferMen prefer ACTIVITY% % 1.Chatting69.9Sports88.5 2.Cafe68.1TV69.0 3.Sports48.7PC61.1 4.TV42.8Countryside43.4 5.Dancing38.1%Chatting41.6

28 Kde upřednostňují trávit volný čas ženy a kde muži V tabulce jsou uvedeny aktivity, které byly respondenty vybrány na prvním, druhém či třetím místě Částečně se shodují s odpovědí na otázku „Kde upřednostňujete trávit volný čas vy?“ U obou pohlaví je oblíbený sport a aktivity se příliš neliší od otázky co je typické pro ženy, pro muže a co je typické pro ně jako ženu či muže Vysoké procento jednotlivých aktivit je dán omezeným výběrem nabízených aktivit (většina respondentů nejspíše musela improvizovat)

29 Where do I prefer to spend my leisure time Women preferMen prefer ACTIVITY% % 1.Countrysite66.2Sports72.2 2.Chatting63.6Countrysite61.1 3.Sports57.1PC61.1 4.Cafe46.8Chatting50.0 5.Dancing35.1Cafe44.4

30

31

32

33 Kdo je vhodnějším pro práci v jednotlivých oblastech Mužská zaměstnání – požární kontrola/hasič (84% dotázaných), řízení těžké techniky (80%), elektrická energie (76%) Ženská zaměstnání – práce ve školce (75%), ošetřovatelství (44%) Pro obě pohlaví jsou vhodná zaměstnání – lékařství(96%), manažer (91%), fotografování (90%), politika (88%)


Stáhnout ppt "THE EFFECTS OF GENDER STEREOTYPES ON HUMAN ACTIVITIES Česká republika."

Podobné prezentace


Reklamy Google