Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ"— Transkript prezentace:

1 MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ
Název školy, , Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Ing. Helena Jagošová Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Měření a kontrola závitů Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s výučním listem, 3. ročník Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník Vzdělávací oblast Technologie Vzdělávací obor 23 – 51 – H/01, L/001 Tematický okruh Technologie obrábění Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 2 a 3. ročník Anotace Žáci se v dvouhodinovém bloku seznámí se způsoby kontroly vnějších a vnitřních závitů. Vybavení, pomůcky - Klíčová slova Kontrola vnějšího a vnitřního kalibru, měřidla, závitové kalibry, souprava pro měření drátkovou metodou, dílenský optický mikroskop. Datum

2 kontrola vnějších závitů
MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ 1-2 opakování teorie 3 kontrola závitů - úvod 4-7 kontrola vnějších závitů 8 kontrola vnitřních závitů 9 úkoly k opakování

3 MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ 1 opakování teorie
Základní pojmy Závity jsou funkční částí šroubů a matic. Nejčastěji vznikají vyříznutím šroubovité drážky určitého profilu do dříku šroubu nebo díry matice. Závit je obvykle vinut v pravé šroubovici (tzv. pravý závit). Nejčastěji se používá závit jednochodý, v některých případech pak závitů dvou – nebo i vícechodých. Řez závitu vedený rovinou procházející osou šroubu nebo matice se nazývá profil závitu. Přehled rozdělení závitů dle profilu uvádí tabulka 1. Rozteč závitu (P) je vzdálenost mezi vrcholy (stejnolehlými boky) sousedních závitů. Stoupání (Ph) je vzdálenost dvou vrcholů(stejnolehlých boků) jednoho závitu ve směru osy – tedy vzdálenost, o kterou se posune matice (nebo šroub) při jednom otočení o 360°.

4 MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ 2 opakování teorie
Druhy a značení závitů – tabulka 1:

5 MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ 2 kontrola závitů
 Měřením se zjišťují skutečné hodnoty závitu, každý rozměr se měří zvlášť a potom se hodnoty posuzují jako celek. Druhy kontroly: komplexní kontrola (závit je kontrolován jako celek – nelze vyhodnotit skutečné rozměry závitu, nýbrž jen dodržení předepsané tolerance) dílčí kontrola (jsou kontrolovány jednotlivé parametry závitu samostatně) Kontrola vnějších závitů Kontroluje se: velký průměr závitu, případně střední průměr závitu závitový profil šroubu Kontrola vnitřních závitů  Možnosti kontroly parametrů vnitřního závitu jsou omezené a u malých závitů (pod 10 mm) nemožné. Často je jedinou možnosti použití závitových kalibrů.

6 MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ 4 kontrola vnějších závitů
KOMPLEXNÍ KONTROLA: 1) Velký nebo střední průměr závitu: posuvkou – velký průměr závitu mikrometrem - doteky jsou vyměnitelné pro různý vrcholový úhel a rozteč závitu mikrometry se nastavují nastavitelnými měrkami nebo pomoci závitových kalibrů hodnota středního průměru je nepříznivě ovlivněna chybou úhlu boku závitu (cca 0,01 - 0,2 mm). mezním závitovým kroužkem - je napodobením přesné matice, pro kontrolu se musí použít dva kroužky za sebou - “Dobrý“ se dá našroubovat na celý závit, “Špatný“ se smí jen zachytit na 1,5 závitu mezním třmenovým kalibrem - dobrá strana závitového třmenového kalibru musí lehce přejít vlastní hmotnosti kontrolovaným závitem, Oproti závitovým kroužkům mají třmenové kalibry tyto výhody: úsporu času při měření – zvláště u dlouhých závitů. součásti se dají měřit i mezi hroty (u obráběcích strojů). jedním měřidlem lze měřit levé i pravé závity. mají dobrou i zmetkovou stranu. snadno se seřizují a mají i menší opotřebení. jsou přestavitelné podle potřebné tolerance.

7 MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ 5 kontrola vnějších závitů
tří drátková metoda měření středního průměru závitu - drátky normalizovaných průměrů se vloží do závitu podle obrázku. Doteky mikrometru se změří rozměr přes drátky Md2 a z tabulek se výpočtem určí střední průměr závitu. Md2 = d2 + 2x Md2 – rozměr přes drátky d2 = Md2 – 2x x– určíme v tabulkách (tab.42)

8 MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ 6 kontrola vnějších závitů
dílenským (univerzálním) mikroskopem nebo profilprojektorem - používá se hlavice s úhlovým okulárem (s přesnosti na minuty), do zorného pole se nastaví stínový obraz závitového profilu, jedna ryska v tomto obrazu se ztotožní s příslušným bokem závitu, při měření musí být osa středících důlků totožná s osou závitu, chyba špatného nastavení se vyloučí měřením úhlů rovněž na protější straně závitu. Mikroskopem se kontroluje správnost profilů závitů, střední průměr závitů, stoupání závitu a úhel závitového profilu. Profil závitu kontroluje revolverovým okulárem porovnáváním ideálního profilu, na skleněné destičce okuláru, se skutečným profilem.

9 MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ 7 kontrola vnějších závitů
2) rozteč závitu (i profil závitu)   závitovými hřebínkovými šablonami - rychlá kontrola informativního charakteru, kontrolují stoupání a profil závitu přiložením na několik míst na závitu

10 MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ 8 kontrola vnitřních závitů
Komplexní kontrola (je dosti obtížná): 1) Velký nebo střední průměr závitu: Posuvkou se speciálními doteky závitové válečkové kalibry – dobrá strana se musí dát našroubovat do závitu matice, špatná se smí jen zachytit, do M30 se používají oboustranné, nad M30 se závity kontrolují dvěma kalibry mikrometrické odpichy – jsou opatřené závitovými vložkami jen pro velké závity 2) rozteč závitu (i profil závitu): dílenským (univerzálním) mikroskopem - kontrolu rozteče a kontrolu vrcholového úhlu vnitřních závitů větších průměrů, většinou přímé měření je velmi obtížné nepřímo - otiskovou metodou - kontrola se provede na otisku kontrolovaného závitu

11 úkoly k opakování MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ 9 definujte co je závit
vyjmenujte druhy závitů a vysvětlete jejich značení vyjmenujte a popište způsoby kontroly a měření vnějšího závitu vyjmenujte a popište způsoby kontroly a měření vnitřního závitu

12 Zdroje a prameny Měřidla: obr. [online]. [cit ]. Dostupné z: Texty a obrázky k měření závitů [online]. [cit ]. Dostupné z: Texty a obrázky k měření závitů [online]. [cit ]. Dostupné z: JANYŠ, B. a K. RAFTL. Soustružník: Technologie pro 1.ročník SOU. Praha: SNTL, ISBN


Stáhnout ppt "MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google