Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školy,, Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školy,, Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školy,, Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuMěření a kontrola závitů Stupeň a typ vzdělávání Střední vzdělávání s výučním listem, 3. ročník Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník Vzdělávací oblastTechnologie Vzdělávací obor23 – 51 – H/01, 23-45-L/001 Tematický okruhTechnologie obrábění Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 2 a 3. ročník Anotace Žáci se v dvouhodinovém bloku seznámí se způsoby kontroly vnějších a vnitřních závitů. Vybavení, pomůcky- Klíčová slova Kontrola vnějšího a vnitřního kalibru, měřidla, závitové kalibry, souprava pro měření drátkovou metodou, dílenský optický mikroskop. Datum15.8.2013 MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ

2 1-2 opakování teorie 3 kontrola závitů - úvod 4-7 kontrola vnějších závitů 8 kontrola vnitřních závitů 9 úkoly k opakování

3 1 opakování teorie MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ Základní pojmy Závity jsou funkční částí šroubů a matic. Nejčastěji vznikají vyříznutím šroubovité drážky určitého profilu do dříku šroubu nebo díry matice. Závit je obvykle vinut v pravé šroubovici (tzv. pravý závit). Nejčastěji se používá závit jednochodý, v některých případech pak závitů dvou – nebo i vícechodých. Řez závitu vedený rovinou procházející osou šroubu nebo matice se nazývá profil závitu. Přehled rozdělení závitů dle profilu uvádí tabulka 1. Rozteč závitu (P) je vzdálenost mezi vrcholy (stejnolehlými boky) sousedních závitů. Stoupání (Ph) je vzdálenost dvou vrcholů(stejnolehlých boků) jednoho závitu ve směru osy – tedy vzdálenost, o kterou se posune matice (nebo šroub) při jednom otočení o 360°.

4 2 opakování teorie MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ Druhy a značení závitů – tabulka 1:

5 2 kontrola závitů MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ Měření a kontrola závitů Měřením se zjišťují skutečné hodnoty závitu, každý rozměr se měří zvlášť a potom se hodnoty posuzují jako celek. Druhy kontroly: komplexní kontrola (závit je kontrolován jako celek – nelze vyhodnotit skutečné rozměry závitu, nýbrž jen dodržení předepsané tolerance) dílčí kontrola (jsou kontrolovány jednotlivé parametry závitu samostatně) Kontrola vnějších závitů Kontroluje se: velký průměr závitu, případně střední průměr závitu závitový profil šroubu Kontrola vnitřních závitů Možnosti kontroly parametrů vnitřního závitu jsou omezené a u malých závitů (pod 10 mm) nemožné. Často je jedinou možnosti použití závitových kalibrů. Kontroluje se: velký průměr závitu, případně střední průměr závitu závitový profil šroubu

6 4 kontrola vnějších závitů MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ KOMPLEXNÍ KONTROLA: 1) Velký nebo střední průměr závitu: a)posuvkou – velký průměr závitu b)mikrometrem - doteky jsou vyměnitelné pro různý vrcholový úhel a rozteč závitu mikrometry se nastavují nastavitelnými měrkami nebo pomoci závitových kalibrů hodnota středního průměru je nepříznivě ovlivněna chybou úhlu boku závitu (cca 0,01 - 0,2 mm). c)mezním závitovým kroužkem - je napodobením přesné matice, pro kontrolu se musí použít dva kroužky za sebou - “Dobrý“ se dá našroubovat na celý závit, “Špatný“ se smí jen zachytit na 1,5 závitu d)mezním třmenovým kalibrem - dobrá strana závitového třmenového kalibru musí lehce přejít vlastní hmotnosti kontrolovaným závitem, Oproti závitovým kroužkům mají třmenové kalibry tyto výhody: −úsporu času při měření – zvláště u dlouhých závitů. −součásti se dají měřit i mezi hroty (u obráběcích strojů). −jedním měřidlem lze měřit levé i pravé závity. −mají dobrou i zmetkovou stranu. −snadno se seřizují a mají i menší opotřebení. −jsou přestavitelné podle potřebné tolerance.

7 5 kontrola vnějších závitů MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ e)tří drátková metoda měření středního průměru závitu - drátky normalizovaných průměrů se vloží do závitu podle obrázku. Doteky mikrometru se změří rozměr přes drátky Md 2 a z tabulek se výpočtem určí střední průměr závitu. M d2 = d 2 + 2x M d2 – rozměr přes drátky d 2 = M d2 – 2x 2x– určíme v tabulkách (tab.42 )

8 6 kontrola vnějších závitů MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ f)dílenským (univerzálním) mikroskopem nebo profilprojektorem - používá se hlavice s úhlovým okulárem (s přesnosti na minuty), do zorného pole se nastaví stínový obraz závitového profilu, jedna ryska v tomto obrazu se ztotožní s příslušným bokem závitu, při měření musí být osa středících důlků totožná s osou závitu, chyba špatného nastavení se vyloučí měřením úhlů rovněž na protější straně závitu. Mikroskopem se kontroluje správnost profilů závitů, střední průměr závitů, stoupání závitu a úhel závitového profilu. Profil závitu kontroluje revolverovým okulárem porovnáváním ideálního profilu, na skleněné destičce okuláru, se skutečným profilem.

9 7 kontrola vnějších závitů MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ 2) rozteč závitu (i profil závitu) závitovými hřebínkovými šablonami - rychlá kontrola informativního charakteru, kontrolují stoupání a profil závitu přiložením na několik míst na závitu

10 8 kontrola vnitřních závitů MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ Komplexní kontrola (je dosti obtížná): 1) Velký nebo střední průměr závitu: a)Posuvkou se speciálními doteky b)závitové válečkové kalibry – dobrá strana se musí dát našroubovat do závitu matice, špatná se smí jen zachytit, do M30 se používají oboustranné, nad M30 se závity kontrolují dvěma kalibry c)mikrometrické odpichy – jsou opatřené závitovými vložkami jen pro velké závity 2) rozteč závitu (i profil závitu): a)dílenským (univerzálním) mikroskopem - kontrolu rozteče a kontrolu vrcholového úhlu vnitřních závitů větších průměrů, většinou přímé měření je velmi obtížné b)nepřímo - otiskovou metodou - kontrola se provede na otisku kontrolovaného závitu http://www.youtube.com/watch?v=oIOK0QvRErQ

11 MĚŘENÍ A KONTROLA ZÁVITŮ 9 úkoly k opakování 1)definujte co je závit 2)vyjmenujte druhy závitů a vysvětlete jejich značení 3)vyjmenujte a popište způsoby kontroly a měření vnějšího závitu 4)vyjmenujte a popište způsoby kontroly a měření vnitřního závitu 11

12 ZDROJE A PRAMENY Měřidla: obr. [online]. [cit. 2013-08-15]. Dostupné z: http://www.unimetra.cz/soubory_materialy/100_1.pdf Texty a obrázky k měření závitů [online]. [cit. 2013-08-15]. Dostupné z: http://www.sssebrno.cz/files/ovmt/mereni_a_kontrola__tvaru.pdf Texty a obrázky k měření závitů [online]. [cit. 2013-08-15]. Dostupné z: http://coptel.coptkm.cz/index.php?action=2&doc=33842&docGroup=- 1&cmd=0&instance=2 JANYŠ, B. a K. RAFTL. Soustružník: Technologie pro 1.ročník SOU. Praha: SNTL, 1968. ISBN 04-240-47 12


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školy,, Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorIng. Helena Jagošová Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google