Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

▪ složení (skladba) O. • znaky:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "▪ složení (skladba) O. • znaky:"— Transkript prezentace:

1 ▪ složení (skladba) O. • znaky:
biologické (pohlaví - věk - celkový tělesný vzhled) kulturní (národnost - jazyk - vzdělanost - náboženství) ekonomické (hospodářská činnost - zaměstnanost) ◦ pohlaví muži (♂) = ženy (♀) rodí se více chlapců (ročně o 4 mil.) × vyšší mužská úmrtnost = vyrovnání ve vyšších věkových skupinách převaha: žen = Evropa mužů = muslimské země (horší sociální po-stavení žen) severní Afrika, jz. Asie (poměr muži : ženy: při narození 1,05 0-14 let 1,05 15-64 let 1,02 nad 65 let 0,78 celková populace 1,01)

2 ◦ věk, věkové složení skupiny: předproduktivní (do 14 let) = 27 %
(děti) RZ (40-50 %), VZ (pod 20 %;↓) produktivní (15-64 let) = 65,3 % (dospělí) hlavní zdroj pracovních sil poproduktivní (65 let a více) = 7,6 % (důchodci) VZ (12-15 %;↑) - velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi - závisí na stupni hospodářsko-společenského rozvoje

3 věkové pyramidy (stromy života)
→ grafické znázornění věkového složení → pětileté věkové skupiny → muži, ženy - 2 tendence: RZ - největší podíl mladé generace - průměrný věk méně než 20 let - lidé se nedožívají vysokého věku (55 roků) VZ - klesá podíl mladých, roste starých - průměrný věk přes 30 let lidé se dožívají vysokého věku (i přes 75 let) - demografické stárnutí: klesá porodnost, nízká úmrtnost (vysoká životní úroveň) obyvatelstvo stárne (proces demografického stárnutí)

4 fertilní věk žen ( let; plodný věk) - význam pro vývoj populace = 2,65 narozených dětí/ženu střední délka života (naděje dožití určitého věku při narození v určité zemi) - počet let, kterých se člověk v průměru dožije při narození v určité zemi Věk je ovlivňován: úrovní hospodářsko-společenského rozvoje - VZ = vyšší úroveň = vyšší věk výživou obyvatelstva životním prostředím způsobem života

5 svět: 66,12 let muži 64,29; ženy 68,07; 2009 nejvyšší (70-80 let) = vyspělé země Andorra 82,36 San Marino 82,95 Japonsko 82,17 Singapur 81,89 Austrálie 81,72 Island 80,79 ČR 77,01 = 61.; M 73,74, Ž 80,48 (EU 78,51) nejnižší (40-50 let) = nerozvinuté země západní a střední Afriky Swazijsko 31,99 Angola 37,92 Zambie 38,86 Zimbabwe 39,73 Lesotho 40,17 V celosvětovém měřítku se ženy dožívají vyššího věku VZ 6-8 let x bývalé republiky SSSR let RZ = do 4 let x Nepál, Bhútán, Afghánistán, Niger muži

6 ◦ rasy (plemena) - skupiny lidí:
→ společný dlouhodobý vývoj → vliv rozdílného prostředí (přírodní podmínky, výživa, způsob života) → shodné morfologické a fyziologické znaky (dědičné, vytvořily se asi před lety) barva pleti charakteristická stavba těla výška poměr délky končetin k trupu barva a tvar, počet vlasů barva a tvar očí tvar lebky, nosu, rtů...

7 • základní lidské rasy (plemena):
◦ europoidní (bílá) 45 % lidstva, vznik v Evropě střední vzrůst, různá barva očí a vlasů, ... Evropa (99 %), Severní Amerika (84 %), Austrálie (J, V; 78 %) Jižní Amerika (56 %) Afrika (S - Arabové; 35 %) Asie (JZ, Indie, západní Sibiř; 35 %) ◦ mongoloidní (žlutá) 40 %, vznik v Číně Asie (V, JV, SV; 60 %) původní obyvatelé Ameriky Latinská Amerika (30 %)

8 ◦ ekvatoriální (černá)
11 %, vznik v Africe → negroidní (10 %) Afrika (na jih od Sahary; 63 %) Amerika (LA 14 %; S 12 %) → australoidní (1 %) Austrálie (S, N. Guinea; 18 %) Srí Lanka, Andamany Pygmejové Ainové (Japonsko)

9 ◦ smíšené rasové skupiny: 4 %
dnes roste počet hlavně v oblastech: - kontaktu hlavních rasových skupin = Afrika (V), Asie (JV) - velké přistěhovalectví (LA)  vytvořena relativně rasově snášenlivá společnost mestic (Indián + běloch = mongoloidní + europoidní) Latinská Amerika, východní Sibiř, střední Asie mulat (černoch + běloch = ekvatoriální + europoidní) Latinská Amerika, východní Afrika (negroidní) zamba (Indián + černoch = mongoloidní + ekvatoriální) Latinská Amerika europoidní + australoidní (Srí Lanka, Maledivy) australoidní + mongoloidní (Polynézie)

10 Všechny rasy jsou plně rovnocenné - lidstvo = jediný biologický
druh (Homo sapiens). Rasismus - nevědecké teorie o nadřazenosti některých ras nad jinými.(nacisté) apartheid - oddělení ras, dříve v JAR) Proces amalgamace = smývání rasových rozdílů mezi lidmi

11 • etnikum, národ ▪ Etnikum
= menší specifická skupina na základě rasových, sociálních, kultur- ních a historických znaků od pravěku, starověk - stát, od 19. stol. - vlastní politický program → národ, nacionalismus (politický program - dosažení suverenity národa → národní stát; války, kolonizace,…) ▪ Národ = skupina (společenství) lidí, která má společné: území jazyk kulturu historický vývoj životní styl stejný stupeň společenského a hospodářského rozvoje (= objektivní znaky národa) vědomí sounáležitosti (subjektivní znak národa) národnost = příslušnost k určitému národu (česká) státní příslušnost = příslušnost k určitému státu (ČR)

12 na světě přes 2000 národů, největší:
Číňané (Han [chan]) mil. Hindustánci Američané USA Bengálci Brazilci Rusové Japonci Mexičané Pandžábci Němci bez území: Romové, Kurdové, Palestinci ve více státech: Arabové

13 • jazyky jazyk - prostředek dorozumění mezi lidmi
- důležitá role v procesu formování národů asi 6 000; největší (mil.): (vše rodné jazyky) čínština (Mandarín; ČA) 1 230 (mateřský) španělština (IE) angličtina (IE) (světový) arabština (SH) bengálština (IE) hindština (IE) (mateřský, Indie) ruština (IE) portugalština (IE) japonština (OS) samostatná jazyková skupina němčina (IE)

14 Podle prestižní publikace Ethnologue: Languages of the World 2009
čínština, 1205 mil., Čína hindština, 366 mil., Indie angličtina, 332 mil., Velká Británie, USA španělština, 329, Španělsko, Mexiko arabština, 221 mil., Saudská Arábie, Egypt portugalština, 203 mil., Portugalsko, Brazílie bengálština, 193 mil., Bangladéš ruština, 144 mil., Rusko francouzština, 128 mil., Francie japonština, 122 mil., Japonsko němčina 118 mil., Německo

15 jazykové skupiny (rodiny)
vyvinuly se ze společného jazykového základu; 30 největší (80 % lidstva): ▪ indoevropská (IE; 38,3 %, ) Evropa (slovanské - germánské - románské) Asie (indické) ▪ čínsko-austroasijská (čínskotibetská, sinotibetská; ČA; 27,7 %, ) Asie (barmština, thajština, vietnamština,...) ▪ africká (AF; 9,2%; ) ▪ afro-asijská (AA; semito-hamitská; arabština; 4,2 %; ) jazyky: kavkazské, altajské (mongolština), uralské (- ugrofinské = finština, maďarština, laponština, estonština), drávidské, austronéské, indiánské, … jedním jazykem mluví více národů: angličtina, španělština, němčina, portugalština, francouzština jeden národ mluví více jazyky: Švýcaři = němčina, francouzština, italština, rétorománština

16 = umění užívat jazyk a písmo formou čtení a psaní (ve věku 15+)
• vzdělanost gramotnost = umění užívat jazyk a písmo formou čtení a psaní (ve věku 15+) svět: 77 % muži: 83 % ženy: 71 % negramotnost (analfabetismus) - neschopnost čtení a psaní v nejzákladnější formě - jeden ze základních problémů lidstva - počet celosvětově pomalu klesá (600 mil. lidí nad 15 let neumí číst; ¼ se neumí podepsat; Afrika nad 50 %: Mali 81,0 % Burkina Faso 78,2 % Čad 74,3 % Niger 71,3 % Guinea 70,5 % Benin 65,3 % Sierra Leone 64,9 % Senegal 60,7 % Asie: Afghánistán 71,9 % Bangladéš 57,4 % VZ, Evropa = 1-5 %)


Stáhnout ppt "▪ složení (skladba) O. • znaky:"

Podobné prezentace


Reklamy Google