Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JavaScript Podmínky, cykly a pole.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JavaScript Podmínky, cykly a pole."— Transkript prezentace:

1 JavaScript Podmínky, cykly a pole

2 Podmínky Podmínka začíná příkazem if, samotný výraz v podmínce píšeme do závorky Rovnost zapisujeme dvěma == proto, aby se to nepletlo s běžným přiřazením do proměnné Někdy se používají tři rovnítka === má-li být i shodný datový typ

3 Podmínky Pokud chceme nějaký výraz znegovat, napíšeme ho do závorky a před něj vykřičník Budeme-li chtít vykonat více než jen jeden příkaz, musíme příkazy vložit do bloku ze složených závorek

4 Větvení Př. Rozhodněte je-li číslo x větší než y

5 Větvení Př. Přiřaďte ke dni jeho název

6 Cykly FOR cyklus - tento cyklus má stanovený pevný počet opakování a hlavně obsahuje tzv. proměnnou cyklu, ve které po postupně během běhu cyklu mění hodnoty For (proměnná; podmínka; příkaz) Proměnná je proměnná cyklu, které nastavíme počáteční hodnotu Podmínka je podmínka vykonání dalšího kroku cyklu, jakmile nebude platit, cyklus se ukončí. Podmínka může být např (i < 10).

7 Cykly Příkaz nám říká, co se má v každém kroku s proměnnou stát. Tedy zda se má zvýšit nebo snížit. K tomu využijeme speciálních příkazů ++ a --, ty pak můžete používat i úplně běžně mimo cyklus, slouží ke zvýšení nebo snížení proměnné o 1. While cyklus - jednoduše opakuje příkazy v bloku dokud platí podmínka.

8 Cykly Cyklus do - while – vykoná příkazy a zkontroluje jestli platí podmínka. For in – příkaz na procházení vlastností objektů

9 Pole Pokud potřebujeme uchovávat větší množství proměnných, tento problém nám řeší pole. Můžeme si ho představit jako řadu přihrádek, kde ve které máme uložený jeden prvek. Přihrádky jsou očíslované tzv. indexy, první má index 0. Můžeme si však prvky pole místo číslovaní i přímo pojmenovat, tedy je indexovat textovým řetězcem V JavaScriptu můžeme si do pole nahrávat co chceme Pole vytvoříme pomocí objektu Array

10 Pole K prvkům pole potom přistupujeme přes hranatou závorku, zde jsme na první index (tedy index 0) uložili číslo 1. Naplníme si pole čísly od 1 do 10 pomocí FOR cyklu: Abychom pole vypsali, můžeme za předchozí kód připsat:

11 Pole Pole můžeme vypsat i takto: Do můžeme další prvek přidat pomocí indexu, zadáme-li index, který už existuje, původní prvek bude přepsán

12 Pole Jiná deklarace pole – zapsání prvků do hranatých závorek Do pole můžeme vložit i jiné pole K vypsání třetího prvku pole array použijeme zápis

13 Metody pro práci s polem
Vlastnost length Metoda pop() – vrátí poslední prvek a zároveň jej odstraní Použijeme-li pop např. 3x po sobě, odstraní 3 poslední prvky , ale zobrazí až poslední odstraněný

14 Metody pro práci s polem
Metoda push() - vloží na konec pole prvek a vrátí aktuální počet prvků Metoda shift() – vrátí první prvek a zároveň jej odstraní a posune indexy

15 Metody pro práci s polem
Metoda unshift() - vloží na začátek pole prvek a vrátí aktuální počet prvků Metoda slice() – zkopíruje zadanou část pole do pole nového, obsahuje dva parametry, dolní a horní index prvků, které mají být zkopírovány do nového pole

16 Metody pro práci s polem
Metoda splice() – vymaže z daného pole vybranou část, první parametr označuje index prvního prvku a druhý parametr počet prvků, které se mají odstranit Metoda splice() umí odstraněné prvky i nahradit

17 Metody pro práci s polem
Metoda concat() – spojí pole dohromady, metodu voláme nad jedním polem a jako parametr zavoláme druhé pole, případné další je další parametr Metoda join() – vypíše všechny položky pole a spojí je do jednoho řetězce, jako parametr můžeme zadat oddělovač

18 Metody pro práci s polem
Metoda split() – rozdělí řetězec na prvky pole podle oddělovače, který je zadán jako parametr; prvky pole nejsou nyní čísla ale řetězce Metoda sort() – seřadí pole abecedně

19 Metody pro práci s polem
Upravená metoda sort() – jako parametr použijeme funkci compare Metoda reverse – seřadí prvky od konce


Stáhnout ppt "JavaScript Podmínky, cykly a pole."

Podobné prezentace


Reklamy Google