Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma: Psaní s, z v předložkách a předponách I. Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: červen 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Pravidla psaní s/z v předložkách a předponách, doplňování s/z. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky nástavbového studia technických oborů, kteří mívají s jazykovými jevy problémy. Důraz je proto kladen na přehlednost, což spolu s využitím všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění problému i u slabších žáků a žáků se SPU. Interaktivní prezentační prvky, animační efekty sady Office 2010 a bohaté ilustrační příklady zvyšují názornost a udržují pozornost žáků. Inovativním prvkem je zařazení „taháků“, které žákům usnadňují zapamatování jednotlivých jevů. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem, a zejména k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Cvičení na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Psaní předložek a předpon s/z, se/ze
Pravopis Psaní předložek a předpon s/z, se/ze

3 Psaní předložek s/z, se/ze
2. pád  z (koho, čeho) - Vyndej si svačinu z tašky. - Ze dřeva se to vyrobit nedá. 7. pád  s (kým, čím) - Šel tam se mnou. - S prací je to dnes špatné. 4. pád  s (vazby být s to, kdo s koho) Jsem s to (= jsem schopen) to dokázat. Uvidí se, kdo s koho (= kdo vyhraje).

4 Psaní předložek s/z, se/ze
Rozlišujte: Předložkový 7. pád (je tam něco nebo někdo „navíc“) Vzal ji s sebou. Bereme s sebou i jejího bratra. Odnesl si tu knihu s sebou. Prostý 7. pád (jedná se jen o jednoho člověka nebo věc) Házel sebou. To se rozumí samo sebou. Je si sebou jistý.

5 Psaní předpon s, se směr dohromady
shromáždit se, sběratel, sejít se, shluknout se, sdružení, shluk, skamarádit se, sbalit, slepit, scházet se, stmelit, scelit, shon… shora dolů a z povrchu pryč spadnout, sklouznout, smazat, shlédnout (dolů), sfouknout, splavit, sjet, shodit, spatra, sprovodit (ze světa), strhnout… ustálené případy stěžovat si, skončit, shořet, spálit, shnít, slevit, strávit, shora, stěží, sbohem, skonat, scedit, strnout, shůry, scestný, strpět…

6 Psaní předpon z, ze změna stavu
změnit, zchudnout, zčervenat, zmrznout, ztemnět, zčervivět, zpustnout, zešedivět, zlevněný… dokončení děje zfilmovat, zkřivit, zvadnout, zformátovat, zformovat, zelektrizovat, zkrotit, zpečetit, zkazit, zplodit… ustálené případy zpěv, zkoušet, zkoumat, zhostit se, způsob, ztratit, zpupnost, ztepilý, ztěžka, ztvárnit, zčásti, zticha, zkoušet, ztuha, způsobit, zkoumat…

7 TAHÁK (jen pro vás) V psaní předpon s/z, se/ze často chybujeme, protože existuje mnoho ustálených případů, které se musíme naučit nazpaměť. Situaci nám ulehčí i „neoficiální“ pravidla. Pokud se jedná o „stav bytosti“  píšeme z. zbitý pes, zedřený kůň, zedřený člověk, zpít se do němoty, zlít se, zmazat se blátem i alkoholem … Pokud se něco zmenšuje nebo padá  píšeme s. shnít, scvrknout se, shořet, strávit …

8 Psaní předložek s/z, se/ze
Doplňte s/z, se/ze (pokud je to nutné): Běželi __ kopce __ větrem o závod. Já nejsem __ to odstěhovat se __ toho domu. __ tebou mě baví svět. Vyjeli jsme __ Prahy __ hodinovým zpožděním. Dnes __ sebou vezmeme i Jirku. To se přece rozumí samo __ sebou. Ještě se uvidí kdo __ koho. Pacient __ sebou házel a mluvil __ cesty. __ koho jsi to vytáhl? __ sebou si je velmi jistý. Střepy sbírali __ země. Výsledky si odnesli __ sebou. __ kamarády sebrali __ pole zbytky kukuřice.

9 Psaní předložek s/z, se/ze
Řešení: Běželi z kopce s větrem o závod. Já nejsem s to odstěhovat se z toho domu. S tebou mě baví svět. Vyjeli jsme z Prahy s hodinovým zpožděním. Dnes s sebou vezmeme i Jirku. To se přece rozumí samo -- sebou. Ještě se uvidí kdo s koho. Pacient -- sebou házel a mluvil z cesty. Z koho jsi to vytáhl? -- Sebou si je velmi jistý. Střepy sbírali ze země. Výsledky si odnesli s sebou. S kamarády sebrali z pole zbytky kukuřice.

10 Psaní předpon s/z, se/ze
Doplňte s/z, se/ze: __končil s prací, __kolaudovali stavbu, __hnilý pomeranč, __úžená silnice, __trávit prázdniny, neuvěřitelná __leva, dům __hořel, výnos __bírky, __tuhlá poleva, lesy __tichly, __vrklé jablko, __úžená silnice, __temnělý les, __levněné zboží, __hrabat popel, __pevnit půdu pod nohama, __kolaboval na veřejnosti, jsem k vám velmi __hovívavý, rychle jsme se __kamarádili.

11 Psaní předpon s/z, se/ze
Řešení: Skončil s prací, zkolaudovali stavbu, shnilý pomeranč, zúžená silnice, strávit prázdniny, neuvěřitelná sleva, dům shořel, výnos sbírky, ztuhlá poleva, lesy ztichly, svrklé jablko, zúžená silnice, ztemnělý les, zlevněné zboží, shrabat popel, zpevnit půdu pod nohama, zkolaboval na veřejnosti, jsem k vám velmi shovívavý, rychle jsme se skamarádili.

12 Psaní předpon s/z, se/ze
Podtrhněte chyby: Stržený plakát, zhluk lidí, milé shledání, zkalená voda, sprostředkovaný prodej, zkončený zápas, shrabané listí, zpustlý dům, scvrklé jablko, dobře smazaná tabule, velká sleva, sužovat se láskou, zboží s velkou slevou, strhnout visačku, zhlédnout televizní noviny, shromáždění lidí, slevněné oblečení, spínací špendlík, zhnilé seno, znehodnocené zboží, nestrávené jídlo, shrabaná tráva, listí zhnědlo, zhlédl z věže, dům zhořel, stočit se dokolečka, stěžka dopadl na zem.

13 Psaní předpon s/z, se/ze
Řešení: Stržený plakát, zhluk lidí, milé shledání, zkalená voda, sprostředkovaný prodej, zkončený zápas, shrabané listí, zpustlý dům, scvrklé jablko, dobře smazaná tabule, velká sleva, sužovat se láskou, zboží s velkou slevou, strhnout visačku, zhlédnout televizní noviny, shromáždění lidí, slevněné oblečení, spínací špendlík, zhnilé seno, znehodnocené zboží, nestrávené jídlo, shrabaná tráva, listí zhnědlo, zhlédl z věže, dům zhořel, stočit se dokolečka, stěžka dopadl na zem.

14 Přeji hezký den…   Více na www.pravopisne.cz

15 Použité zdroje FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, ISBN HLAVSA, Zdeněk et al. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Brno: Lingea, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, Maturita v kostce. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google