Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR: Jan KOHOUTEK TEMATICKÁ OBLAST: Geografie České republiky NÁZEV DUMu: ČR – vývoj hospodářství POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 17. KÓD DUMu: JK_CR_17 DATUM TVORBY: 11. 9. 2013 ANOTACE (ROČNÍK): kvarta – DUM – se věnuje historickému vývoji hospodářství v českých zemích a jeho restrukturalizaci po roce 1989 METODICKÝ POKYN: Atlas České republiky – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia (2010)

2 Území ČR na počátku 20. stol. – hospodářsky nejrozvinutější oblast Evropy Území ČR na počátku 20. stol. – hospodářsky nejrozvinutější oblast Evropy Výhodná poloha, v této době ještě dostatečné surovinové zdroje Výhodná poloha, v této době ještě dostatečné surovinové zdroje Při vzniku ČSR – 70% průmyslu býv. Rakouska – Uherska Při vzniku ČSR – 70% průmyslu býv. Rakouska – Uherska Meziválečná ČSR patřila mezi přední průmyslové země světa Meziválečná ČSR patřila mezi přední průmyslové země světa Výrobky jdou v této době do celého světa Výrobky jdou v této době do celého světa V zemědělství převládala malovýroba, dopravní síť odpovídala potřebám doby V zemědělství převládala malovýroba, dopravní síť odpovídala potřebám doby V hospodářství se uplatňoval zahraniční kapitál V hospodářství se uplatňoval zahraniční kapitál

3 Hluboký zásah do hospodářského vývoje přinesl únor 1948 Znárodnění průmyslu, likvidace soukromého sektoru, kolektivizace zemědělství Násilné přetrhání styků s našimi obchodními partnery Zavedeno centrální plánování ve všech oblastech hospodářství Hospodářství se nuceně orientuje na těžký průmysl bez ohledu na geografické podmínky, ekonomické i územní dopady Důsledkem byl nárůst spotřeby zdrojů – nárůst domácí těžby a dovozu Extrémní zhoršování ekologické situace Objemové ukazatele výroby neustále rostly – současné zhoršování postavení ČSSR ve světě

4

5 Přednostní rozvoj těžkého průmyslu bez ohledu na geografické podmínky, ekonomické i územní dopady Trvalý růst spotřeby zdrojů – rostoucí těžba a nároky na dovoz Objemové ukazatele výroby rostou – současně se zhoršuje mezinárodní postavení ČSR ve srovnání se zeměmi ZE Československé přídělové lístky z 50. let 20. století

6 Růst výroby zejména proto, že se zvyšovala zaměstnanost Růst výroby zejména proto, že se zvyšovala zaměstnanost Roste zaměstnanost žen Roste zaměstnanost žen Hospodářství nereagovalo na změny vědeckotechnického rozvoje Hospodářství nereagovalo na změny vědeckotechnického rozvoje Česko po svém vzniku zdědilo strukturu průmyslu z bývalé ČSSR (Česká socialistická republika se na výrobě v celé zemi podílela sedmdesáti procenty – z toho Čechy 43 % a Morava se Slezskem 27 %), jež byla nevhodná, energeticky náročná, neekologická, zastaralá a orientovaná na vojenskou výrobu pro celek větší, než byla země sama (tedy vývoz do Sovětského svazu) Česko po svém vzniku zdědilo strukturu průmyslu z bývalé ČSSR (Česká socialistická republika se na výrobě v celé zemi podílela sedmdesáti procenty – z toho Čechy 43 % a Morava se Slezskem 27 %), jež byla nevhodná, energeticky náročná, neekologická, zastaralá a orientovaná na vojenskou výrobu pro celek větší, než byla země sama (tedy vývoz do Sovětského svazu) Sortiment vyráběného zboží byl širší, než si země mohla dovolit; zahraniční obchod byl monopolizován a v porovnání se zeměmi Západní Evropy byl relativně malý Sortiment vyráběného zboží byl širší, než si země mohla dovolit; zahraniční obchod byl monopolizován a v porovnání se zeměmi Západní Evropy byl relativně malý

7 Ještě před rozpadem ČSFR došlo k některým základním změnám (např. umožnění soukromého podnikání) Během 90. let došlo k základním změnám ve vlastnických vztazích – malé a velké privatizaci; během tzv. kuponové privatizace se velká část obyvatelstva stala akcionáři a státní majetek byl tedy redukován Zatímco před sametovou revolucí tvořilo státní vlastnictví 97 %, roku 1998 již bylo 80 % všech společností v soukromých rukou Dále proběhly některé restituce, restrukturalizace a technologické modernizace, umožněné jak domácími úvěry, tak zejména otevřením země a přílivem zahraničních investic Mnohým lidem se navrátil majetek zabavený po roce 1948 Od roku 1995 je Česko členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

8 Úkolem transformace je zvýšení efektivity výroby = vyrábět levně a jen výrobky, pro které je odbyt na domácím či zahraničním trhu, zvýšení kvality výrobků = dosáhnout konkurenceschopnosti ne evropských i světových trzích, zlepšování ekologických podmínek území Těchto cílů by mělo být dosaženo modernizací strojového parku, zaváděním nových technologií včetně výstavby zařízení snižujících negativní vlivy výroby na krajinu 1.Změnou výrobních programů 2.Likvidací některých závodů

9 Literatura: Červinka, P. et al. (2003): Zeměpis České republiky. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Kastner, J. et al. (2009): Zeměpis naší vlasti. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. Toušek, V. et al. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Internetové zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika_%C4%8Ceska Obrazové materiály: RIOS. wikipedie [online]. [cit. 11.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Privatization_voucher_(Czechoslovakia).JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Privatization_voucher_(Czechoslovakia).JPG JARBA. wikipedie [online]. [cit. 11.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C5%99%C3%ADd%C4%9Bl.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C5%99%C3%ADd%C4%9Bl.jpg CROPBOT. wikipedie [online]. [cit. 11.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183- R90009,_Budapest,_II._Weltfestspiele,_Festumzug,_tschechische_Delegation_(cropped).jp g http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183- R90009,_Budapest,_II._Weltfestspiele,_Festumzug,_tschechische_Delegation_(cropped).jp g


Stáhnout ppt "ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0434 NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:III/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google