Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologie hojení a principy ošetření ran

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologie hojení a principy ošetření ran"— Transkript prezentace:

1 Biologie hojení a principy ošetření ran

2 Rána je náhlé a násilné narušení souvislosti měkkých tkání se současným poškozením kůže či sliznice účinkem mechanických, fyzikálních nebo chemických faktorů

3 Klasifikace ran podle mechanismu vzniku
oděrka - řezná - sečná - tržná - bodná rána zhmožděná – rozdrcená rána střelná – kousná rána otrávená rána kombinovaná rána popáleniny - omrzliny

4 Otrávená rána chemické jedy poštípání hmyzem uštknutí hady

5 Klasifikace ran podle stupně infekce velmi čisté rány čisté rány
čisté kontaminované rány kontaminované rány infikované rány

6 Klasifikace ran podle doby trvání podle lokalizace
čerstvé – staré rány podle lokalizace rány na hlavě – trupu – končetinách …. podle postižených tkání a struktur rány kůže a podkoží – šlach – kloubů …. podle ztráty tkáně rány bez a se ztrátou substance

7 Hojení rány je kontinuálním procesem obnovy tkání, který začíná poraněním (chirurgickou incizí) a trvá několik týdnů až měsíců

8 Hojení rány zánětlivá fáze proliferační fáze fáze kontrakce
dynamický proces stádia hojení označována podle převládajícího děje zánětlivá fáze proliferační fáze fáze kontrakce fáze remodelace

9 Zánětlivá fáze iniciální odpověď organismu na trauma – akutní zánět
udržení vnitřního prostředí vyčištění rány likvidace infekce vaskulární reakce celulární reakce

10 Vaskulární reakce vazokonstrikce malých cév katecholaminy, 5-10 minut
aktivní vazodilatace venul pronikání krve a plazmy do rány histamin, serotonin, kininy, prostaglandin E poškození cévního endotelu  aktivace trombocytů a rozpustných srážecích faktorů aktivace trombinu  přeměna rozpustného plazmatického fibrinogenu na nerozpustný fibrin fibrin  uzávěr lymfatických cév a ohraničení zánětu fibrin + plazmatický transudát  fibrocelulární sraženina strup

11 Celulární reakce adherace leukocytů k cévnímu endotelu
koncentrace leukocytů v ráně (30-60 minut) polymorfonukleáry zneškodnění baktérií monocyty  makrofágy fagocytóza nekrotické a poškozené tkáně transformace v epiteloidní buňky a histiocyty T- a B- lymfocyty chronická zánětlivá reakce bakteriální kontaminace imunologická odezva na cizorodý materiál stimulace makrofágů, endoteliálních buněk a fibroblastů

12 Zánětlivá fáze lokální vazodilatace, exsudace do extravazálního prostoru, okluze lymfatických cév   zarudnutí, otok, zvýšená teplota tlak, chemické dráždění  bolest závažnost traumatu druh poranění přítomnost cizích těles rozvoj infekce

13 Proliferační fáze proliferace a migrace fibroblastů, sekrece kolagenu (2-4 týdny) nediferencované mezenchymální buňky  fibroblasty (za několik hodin po poranění) fibroblasty  proteiny, glykoproteiny, polysacharidy  základní substance v ráně fibroblasty  syntéza kolagenu

14 Proliferační fáze proliferace endoteliálních buněk
tvorba granulační tkáně plocha pro migraci epiteliálních buněk rezistence proti infekci základ pro kontrakci rány přechovávání fibroblastů

15 Proliferační fáze proliferace epiteliálních buněk
mobilizace vlivem proteolytických enzymů z poškozených buněk migrace do míst s deficitem velikost rány, tělní krajina vzrůst mitotické aktivity (chalone) negativní ovlivnění epitelizace infekce, hypergranulace, hypotermie, lokální hypoxie, vysýchání

16 Fáze kontrakce rány uzávěr rány aktivním kontrahováním
centripetální pohyb všech kožních vrstev myofibroblasty rychlost kontrakce tělní krajina a tvar defektu ukončení kontrakce setkání okrajů rány vyrovnání tahu okolní kůže překročení sil kontrakce hypergranulace

17 Fáze remodelace (zrání)
zmenšování počtu fibroblastů rovnováha produkce a rozpouštění kolagenu funkční uspořádání kolagenních vláken zvyšování tažné síly rány

18 Typy hojení ran primární hojení sekundární hojení hojení zašité rány
sanatio per primam intentionem sekundární hojení hojení otevřené rány sanatio per secundam intentionem

19 Primární hojení acelulární fibrinové spojení
zesílení epidermis, mobilizace a migrace marginálních bazálních buněk (do 24 hodin) přemostění epiteliálními buňkami (do 48 hodin) nevzniká nová pojivová tkáň v ráně keratinizace v povrchových epiteliálních buňkách odloučení strupu minimální tvorba granulační tkáně v ráně

20 Sekundární hojení komplikace hypergranulace hypertrofická jizva
nepřiměřená kontrakce (kontraktury) transformace granulační tkáně na sarkoid bakteriální a mykotická infekce granulace

21 Faktory ovlivňující hojení ran
celkové vlivy stáří a celkový zdravotní stav pacienta anémie a ztráta krve urémie podvýživa a nedostatek proteinu minerální látky (Zn, Cu, Ca, Mn, Fe) vitamíny nesteroidní antiflogistika kortikosteroidy

22 Faktory ovlivňující hojení ran
lokální vlivy trauma infekce antiseptika používaná k laváži rány lokální anestetika šicí materiály a techniky sutury hematomy a seromy aktivní a kontinuální pasivní pohyb dehydratace a edém krevní zásobení a napětí kyslíku teplota a hodnota pH inzulin, DMSO

23 Zásady ošetření ran principem ošetření ran je podpoření a doplnění fyziologického procesu hojení

24 Zhodnocení rány volba způsobu ošetření
ošetření v terénních podmínkách x první pomoc a ústavní léčba sutura x sekundární hojení

25 Faktory ovlivňující ošetření rány
alterace celkového zdravotního stavu hemoragický šok, vyčerpání, kontuze mozku…… stáří poranění zlatá perioda v hojení ran (4-12) hodin po poranění

26 Faktory ovlivňující ošetření rány
příčina a charakter rány řezné, sečné, tržné, bodné ………. léčiva použitá majitelem

27 Faktory ovlivňující ošetření rány
lokalizace a tvar rány barva, teplota a otok tkáně stupeň kontaminace

28 Faktory ovlivňující ošetření rány
temperament a charakter zvířete využití pacienta ekonomické hledisko osobní zkušenosti a preference zvěrolékaře

29 Příprava rány pro ošetření
anestezie příprava okolí rány toaleta – laváž rány débridement

30 Příprava okolí rány shodná s přípravou operačního pole
zabránění kontaktu mýdla a rány iritace, toxicita, bolest pozitivní efekt na čistotu nepřeváží degradační působení na buňky

31 Laváž rány sterilní fyziologický nebo elektrolytový roztok
0,1-0,2-1% povidon-iodid (Betadine) 0,05% chlorhexidin antibiotické roztoky aplikace pod tlakem stříkačka s nasazenou jehlou 7 psí = 48,3 kPa dostatečný objem voda  hypotonická, lokální zduření buněk

32 Revize rány sterilní rukavice a nástroje sondáž rtg
volba optimálního způsobu ošetření

33 Drenáž ran -indikace a provedení-
eliminace mrtvého prostoru odvod škodlivých látek prevence akumulace tekutin a plynů aseptická technika vyvedení na nejnižším místě mimo vlastní ránu

34 Drenáž ran - komplikace
cizí těleso v ráně zvýšené riziko infekce, adhezí, ulcerací a zánětů snížená rezistence tkání k bakteriální kolonizaci obstrukce drénu vklouznutí do rány, předčasné vytažení dehiscence při vyvedení primární suturou

35 Typy drénů aktivní pasivní odsávání sekretu pod tlakem
odvod sekretu díky nadbytku, gravitaci a kapilaritě

36 Pasivní drény Penrose drén jednoduché tubulární drény
Redon, Stamey, Foley

37 Aktivní drény princip tlakového drenážního sukčního systému
rozdílný tlak mezi prostředím rány a zdrojem podtlaku způsobuje pohyb tekutiny do místa sníženého tlaku podtlak mm Hg uzavřený sukční systém Redon + stříkačka (podtlakový vak)

38 Uzávěr rány okamžitý primární uzávěr opožděný primární uzávěr
sekundární uzávěr sekundární hojení

39 Okamžitý primární uzávěr rány
čerstvé minimálně kontaminované rány dobrý funkční a kosmetický výsledek rány na distálních částech končetin a na hlavě kontraindikován u bodných a kousných ran

40 Okamžitý primární uzávěr rány
débridement chirurgický débridement - excize okrajů a povrchové vrstvy tkání laváž drenáž sutura minimální počet stehů vhodný šicí materiál

41 Opožděný primární uzávěr rány
sutura rány před vytvořením granulační tkáně do 4-5 dnů rány silně zhmožděné a znečištěné čistota rány, otok, množství a druh sekretu provizorní fixace odtržených kožních laloků nad kostmi a šlachami sterilní obvaz, laváž, ATB, NSAID débridement a sutura

42 Sekundární uzávěr rány
sutura po vytvoření granulační tkáně a obnovení krvení chronické, silně kontaminované, infikované nebo neuspokojivě zhojené rány excize granulační tkáně uvolnění kůže v okolí rány sutura

43 Sekundární hojení rány
poranění s velkou ztrátou tkání bodné a kousné rány pohyblivé plochy s extrémními nároky na suturu dostatečná možnost kontrakce a epitelizace trup, proximální části končetin

44 Sekundární hojení rány
débridement – chirurgický a enzymatický parciální sutura opakovaná laváž a odstraňování exsudátu ochrana kůže pod ránou

45 Obvaz rány ochrana rány před kontaminací absorpce sekretů
prevence a snížení otoků omezení nadměrného pohybu v ráně urychlení hojení

46 Celková terapie protitetanové sérum NSAID ATB zmírnění bolesti
zlepšení celkového stavu zvýšení prokrvení ústup edému ATB všechny silně kontaminované rány


Stáhnout ppt "Biologie hojení a principy ošetření ran"

Podobné prezentace


Reklamy Google