Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM EVROPSKÉ UNIE CULTURE Praha, 23. června 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM EVROPSKÉ UNIE CULTURE Praha, 23. června 2009."— Transkript prezentace:

1 PROGRAM EVROPSKÉ UNIE CULTURE Praha, 23. června 2009

2 TŘI LINIE PROGRAMU CULTURE  podpora kulturních projektů  podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni – podpora evropských zájmových sítí, vyslanců, festivalů a subjektů podporujících kulturní politiku EU  podpora studií, analýz, sběru a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce; podpora národních kanceláří

3 PROJEKTY SPOLUPRÁCE  krátkodobé projekty 1–2 roky 3 subjekty ze 3 různých zemí grant: 50 000–200 000 €, 50% rozpočtu  dlouhodobé projekty 3–5 roků 6 subjektů ze 6 různých zemí 200 000–500 000 €/rok, 50% rozpočtu  uzávěrka podání žádostí na rok 2010: 1. 10. 2009

4 TŘI KROKY K ÚSPĚŠNÉMU PROJEKTU  dobrý nápad  skutečná spolupráce  kvalitní žádost

5 NÁPAD PRO SPOLUPRÁCI  projekt musí být evropský  cíle, metody a druh spolupráce žádajících subjektů musí mít nadnárodní charakter  projekt musí vykazovat tzv. evropskou přidanou hodnotu

6 AKTIVITY Ve všech kulturních oblastech mimo audiovizi.  Představení, výstavy, veletrhy, festivaly, koncerty  Akce podporující mobilitu, mladé profesionály a odborníky, mezikulturní dialog  Semináře a workshopy, výměna zkušeností  Konference, školení, aktivity subjektů v kulturních průmyslech  Používání nových technologií  Výzkum, vydání publikace

7 SKUTEČNÁ SPOLUPRÁCE  Všichni účastníci projektu se musí na projektu kreativně, organizačně a finančně podílet.

8 ŽÁDOST popis projektu a návrh rozpočtu Výběrová kritéria projektu:  souvislost aktivit projektu se 3 specifickými cíly programu  do jaké míry je projekt koncipován tak, aby zaručil vynikající výsledky  kvalita spolupráce účastnických organizací  do jaké míry jsou výstupy projektu relevantní vůči cílům Programu  možnosti šíření a propagace aktivit  míra udržitelnosti aktivit po ukončení projektu  míra mezinárodní spolupráce

9 KDO MŮŽE O GRANT ŽÁDAT? Veřejné, soukromé právnické osoby se sídlem v zemi účastnící se Programu.  Veřejné organizace – příspěvkové organizace, školy, knihovny, městské úřady,…  Soukromé organizace – občanská sdružení, o. p. s., nadace, s. r. o., akciové společnosti,… Projekt nesmí být ziskový.

10 PROGRAM NA PODPORU ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Dofinancování projektu:  vlastní zdroje, získané zdroje (granty, sponzorské příspěvky...)  Program Ministerstva kultury ČR: dotace v rámci programu „Granty na podporu účastníků mezinárodních projektů podporovaných z programů EU Kultura; informace na www.mkcr.cz, Samostatné oddělení EU, T 257 085 111 a 297www.mkcr.cz Podpořené projekty nesmí být financovány z žádného dalšího zdroje EU.

11 VÝSLEDKY PRO ROK 2009 Úspěšnost: 25% krátkodobé, 16% dlouhodobé projekty  Podpořené projekty celkově: krátkodobé 87/296, dlouhodobé 9/53  Podpořené projekty v ČR: krátkodobé 4/10, dlouhodobé 1/3

12 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY 2009  Národní knihovna v Praze  Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT)  Nová síť  Setkávání současného tance (SE.S.TA.)  Institut umění – Divadelní ústav

13 PROJEKTY VE TŘETÍCH ZEMÍCH Vybrané země pro rok 2010: sousedící země  Arménie, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Jordánsko, Moldávie, Tunis, Palestinská autonomie vč. Gazy a Západního břehu  1 – 2 roky, 3 subjekty ze 3 zemí + 1 ze třetí země, dvouletá zkušenost s projekty v oblasti třetí země, grant: 50 000–200 000 €, 50% rozpočtu, uzávěrka: 1. 5. 2010

14 LITERÁRNÍ PŘEKLADY  Žádosti podávají nakladatelství, bez mezinárodní spolupráce  Překlad a vydání 1 – 10 publikací z oblasti beletrie, 1–2 roky, 2 000–60 000 €, uzávěrka: 1. 2. 2010

15 SUBJEKTY AKTIVNÍ NA EVROPSKÉ ÚROVNI Provozní granty na 1 rok (výzva 2010), max. 80% rozpočtu, uzávěrka: 1. 11. 2009 Výsledky na rok 2009: 23 žádostí (kategorie: 8/40 festivalů, 4/21 vyslanců, 4 sítě, 7 subjektů podporujících kult. politiku EU)  Festivaly: 7 zemí, nejméně 2 roky existence, max. 200 000 €  Vyslanci: 7 zemí, nejméně 2 roky existence, max. 600 000 €, 2008  Zájmové sítě: 15 členů/15 států a 10 členů/10 států v případě národní úrovně), 1 rok existence, max. 120 000 €  80% organizací ze 7 zemí Programu, české organizace jako členové

16 NOVINKY PRO ROK 2010  Povinné on-line formuláře: od 15. 7., krok za krokem, automatická kontrola chyb  Vyplněný formulář a ostatní přílohy nutné zaslat poštou do konce termínu uzávěrky  Formulář rozpočtu: nově detailní rozpis aktivit  2010 - Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

17 KONTAKTY A ODKAZY Programový průvodce eacea.ec.europa.eu/culture/prog ramme/programme_guide_en.php Kulturní portál Evropské komise ec.europa.eu/culture/index_en.htm Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu ec.europa.eu/dgs/education_culture/in dex_en.html Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, audiovizi a kulturu eacea.ec.europa.eu Česká kancelář Culture Eva Žáková, Viktor Debnár Celetná 17, 110 00 Praha 1 T 224 809 118, 119, 134 F 222 326 121 E info@programculture.czinfo@programculture.cz www.programculture.cz Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře Culture Eva Lukášová Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 T 257 010 249, T/F 257 010 248 E culture2000heritage@up.npu.cz www.npu.cz/html/culture2000heritageculture2000heritage@up.npu.cz www.npu.cz/html/culture2000heritage


Stáhnout ppt "PROGRAM EVROPSKÉ UNIE CULTURE Praha, 23. června 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google