Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | | Centrum pro regionální rozvoj ČR Problémy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | | Centrum pro regionální rozvoj ČR Problémy."— Transkript prezentace:

1 Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR Problémy s přípravou a realizací projektů Tachov 25. září 2007

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR2 Kritická místa Komunikace Komunikace Vyplnění žádosti včetně doprovodných příloh Vyplnění žádosti včetně doprovodných příloh Nedodržování termínů pro předkládání zpráv Nedodržování termínů pro předkládání zpráv Nedodržování platné legislativy Nedodržování platné legislativy Poskytování neúplných informací Poskytování neúplných informací Nenaplnění ukazatelů a cílů projektů Nenaplnění ukazatelů a cílů projektů Udržitelnost projektů Udržitelnost projektů Pojištění majetku Pojištění majetku

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR3 Kritická místa II Vícezdrojové financování, příjmy projektu Vícezdrojové financování, příjmy projektu Střet zájmů Střet zájmů Výběr dodavatelů Výběr dodavatelů Cena obvyklá Cena obvyklá Účetnictví projektu Účetnictví projektu Publicita projektů Publicita projektů Sankce ze strany FÚ Sankce ze strany FÚ (porušení rozpočtové kázně)

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR4 Komunikace Partner, regionální subjekt (KÚ), JTS, Partner, regionální subjekt (KÚ), JTS, CRR ČR („kontrolor“) Za realizaci projektu odpovědný příjemce (ne agentura, dodavatel), který má přehled o projektu Za realizaci projektu odpovědný příjemce (ne agentura, dodavatel), který má přehled o projektu Oznamovat včas veškeré změny, které mohou mít dopad na realizaci projektu (vyplacení dotace) Oznamovat včas veškeré změny, které mohou mít dopad na realizaci projektu (vyplacení dotace)

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR5 Žádost, přílohy Popis projektu Popis projektu Přeshraniční vazby, dopady, efekty – dostatečně specifikovat Přeshraniční vazby, dopady, efekty – dostatečně specifikovat Rozpočet (způsobilé výdaje) Rozpočet (způsobilé výdaje) Studie, stavební dokumentace Studie, stavební dokumentace (v předstihu)

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR6 Zprávy o realizaci projektů Průběžná - Etapová - Závěrečná Závazné termíny pro podávání Závazné termíny pro podávání Správný formulář Správný formulář Úplnost informací Úplnost informací Správný počet Správný počet

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR7 Legislativa, změny Legislativa EU Legislativa EU Legislativa ČR (zákoník práce, zákon o veřejných zakázkách, stavební zákon, vyhláška MF o účasti SR na financování programů reprodukce majetku…) Legislativa ČR (zákoník práce, zákon o veřejných zakázkách, stavební zákon, vyhláška MF o účasti SR na financování programů reprodukce majetku…) Pravidla programu Pravidla programu !Sledovat změny a postupovat dle aktuálního znění!

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR8 Ukazatele Měřitelnost Měřitelnost Naplnění během realizace projektu Naplnění během realizace projektu Prac. místa – do 1 roku od ukončení realizace Prac. místa – do 1 roku od ukončení realizace Nenaplnění ukazatele na Rozhodnutí – porušení rozpočtové kázně Nenaplnění ukazatele na Rozhodnutí – porušení rozpočtové kázně

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR9 Cíle Obecné, nekonkrétní, neměřitelné, nečasové Obecné, nekonkrétní, neměřitelné, nečasové Nelze potvrdit/vyvrátit naplnění Nelze potvrdit/vyvrátit naplnění „Obecné blaho…“

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR10 Udržitelnost, pojištění Lze dodržet jen u některých projektů Lze dodržet jen u některých projektů Někdy jen za pomoci dalších grantů Někdy jen za pomoci dalších grantů Pojistitelnost Pojistitelnost prohlášení od pojišťovny o nepojistitelnosti, výjimka od Národního orgánu

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR11 Vícezdrojové financování, příjmy Veřejné zdroje (příspěvky krajské, obecní, ČNFB…) -> spolufinancování Veřejné zdroje (příspěvky krajské, obecní, ČNFB…) -> spolufinancování Soukromé zdroje -> dary Soukromé zdroje -> dary Pozor na souběh dotací! Pozor na souběh dotací! Příjmy projektu – dle platné metodiky se odečítají od způsobilých výdajů! Příjmy projektu – dle platné metodiky se odečítají od způsobilých výdajů!

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR12 Střet zájmů Výběr dodavatelů Cena/mzda obvyklá Transparentní a nediskriminační výběr Transparentní a nediskriminační výběr Obvyklá hodinová sazba – práce, služby (konzultace, poradenství, studie), rozpis prací (timesheet) Obvyklá hodinová sazba – práce, služby (konzultace, poradenství, studie), rozpis prací (timesheet) Statutární zástupci příjemce, zaměstnanci, kamarádi, rodinní příslušníci… Statutární zástupci příjemce, zaměstnanci, kamarádi, rodinní příslušníci…

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR13 Účetnictví projektu Oddělené analytické účetnictví Oddělené analytické účetnictví (např. středisko) Platby ze specifického účtu Platby ze specifického účtu Způsobilost výdajů – příručka Způsobilé výdaje Způsobilost výdajů – příručka Způsobilé výdaje

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR14 Publicita Dle Nařízení Komise 1159/2000 Dle Nařízení Komise 1159/2000 Spolufinancování z ERDF (text + logo EU) Spolufinancování z ERDF (text + logo EU) Spolufinancování ze SR Spolufinancování ze SR Doporučení/nařízení – logo programu Doporučení/nařízení – logo programu

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR15 Finanční úřady Neznalost evropských norem Neznalost evropských norem V rámci regionu odlišné přístupy mezi FÚ V rámci regionu odlišné přístupy mezi FÚ Porušení rozp. kázně – vrácení dotace + 100% pokuta Porušení rozp. kázně – vrácení dotace + 100% pokuta Doporučení – konzultovat s příslušným FÚ již v průběhu vlastní realizace Doporučení – konzultovat s příslušným FÚ již v průběhu vlastní realizace

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR16 Kontroly ze strany dalších subjektů MMR – odbor regionální přeshraniční spolupráce, OPS (Národní orgán) MMR – odbor regionální přeshraniční spolupráce, OPS (Národní orgán) MMR – samostatné oddělení interního auditu MMR – samostatné oddělení interního auditu MMR – odbor kontroly (dle nařízení Rady 1260/99 a nařízení Komise 438/2001 – tzv. „second level control“ – kontrola vzorku akcí ) MMR – odbor kontroly (dle nařízení Rady 1260/99 a nařízení Komise 438/2001 – tzv. „second level control“ – kontrola vzorku akcí ) NKÚ NKÚ EK EK další subjekty další subjekty

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR17 Kontroly ze strany dalších subjektů Prosba o zasílání protokolů z uvedených kontrol na CRR ČR – Zpětná vazba! Prosba o zasílání protokolů z uvedených kontrol na CRR ČR – Zpětná vazba! Pozitivní i negativní zjištění Pozitivní i negativní zjištění

18 Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR Děkuji za pozornost Milan Voldřich voldrich@crr.cz


Stáhnout ppt "Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | | Centrum pro regionální rozvoj ČR Problémy."

Podobné prezentace


Reklamy Google