Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití BIO v elektronické identifikaci Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor informatiky Mgr. Karel Lux Konference ISSS 2004 Hradec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití BIO v elektronické identifikaci Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor informatiky Mgr. Karel Lux Konference ISSS 2004 Hradec."— Transkript prezentace:

1 Využití BIO v elektronické identifikaci Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor informatiky Mgr. Karel Lux karel.lux@mpsv.cz Konference ISSS 2004 Hradec Králové – ALDIS – 30.3.2004

2 Ministerstvo informatiky připravuje materiál pro vládu ČR k zavedení bezvýznamového identifikátoru občana (BIO) v ISVS. Zavedení BIO předpokládá i návrh nové Státní informační a komunikační politiky s termínem roku 2006. Předpokládá se možnost využití bezvýznamového identifikátoru klienta MPSV, který je již v současné době využíván pro identifikaci občanů při zasílání elektronických formulářů v resortech MPSV a MF. Nutno řešit v souvislosti se systémem registrů veřejné správy a rovněž zajistit předpoklady pro nové způsoby elektronické identifikace a dálkové komunikace s využíváním čipových karet, elektronického podpisu a informačních kiosků. Využití BIO v elektronické identifikaci

3 Důvody pro zavedení elektronických formulářů: Rozšíření služby klientům –Možnost stažení a vytištění žádosti (úspora cesty na úřad) –Částečné vyplnění žádosti (včetně kontrol správnosti) –Úplná elektronická komunikace (vyplnění a odeslání) Naplnění zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu Odzkoušení nové technologie Uvedení systému do plného provozu od 1.7.2002 umožnila až novela § 11 Zákona o elektronickém podpisu. Využití BIO v e lektronické identifikaci

4 Problémem je přesná identifikace klienta: MPSV má uzavřenu smlouvu s I.CA o přidělování identifikátoru klienta MPSV žadateli (pokud souhlasí); poté se provede on-line přidělení identifikátoru (buď již existujícího, nebo přidělení nového) Novelizovaný §11 ZoEP s platností od 1.7.2002 zní: V oblasti orgánů veřejné moci je možné používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. To platí i pro výkon veřejné moci vůči fyzickým a právnickým osobám. Pokud je zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu užíván v oblasti orgánů veřejné moci, musí kvalifikovaný certifikát obsahovat takové údaje, aby osoba byla jednoznačně identifikovatelná. Využití BIO v elektronické identifikaci

5 Systém zaregistrován u ÚOOÚ: přílohou smlouvy mezi žadatelem a I.CA je souhlas žadatele se zpracováním jeho údajů v IS MPSV (protože do okamžiku podání žádosti není žadatel klientem MPSV a tudíž MPSV není oprávněno zpracovávat jeho údaje). Příloha je předávána MPSV v pravidelných intervalech. Obdobný systém s využitím identifikátoru klienta MPSV začalo používat i Ministerstvo financí pro elektronické předávání svých formulářů (dohoda s MPSV a I. CA). V plánu MPSV je také využití informačních kiosků pro plný přístup k elektronickým formulářům, včetně možnosti přístupu na Internet. Využití BIO v elektronické identifikaci

6 Architektura a technologie: Vícevrstvá architektura klient–web–iAS–Oracle 9i (J2EE-Java, servlety) Klient IE 5.0+, Acrobat Reader, instal. kvalifikovaný certifikát (PC / ČK) http(s)://forms.mpsv.cz – dynamicky generované formuláře –obsahují JavaScripts pro řízení logiky a kontrolu vyplňování převod vyplněných dat do XML formátu (včetně popisu a prohlášení) –> kontrolní HTML náhled –> PDF formát –XML = podepisovaná data ! Podepisování – výběr certifikátu s IK MPSV, Active-X komponenta Servlet na iAS – převezme žádost, zašifruje veřejným klíčem KM a pošle KM dešifruje, ověří podpis (vč. CRL), může vytisknout v PFD, archivuje a dál zpracuje (oznámení o přiznání dávky, výzva,..., výplata) Využití BIO v elektronické identifikaci

7 Technická stránka řešení: Servlet na iAS - vyřizuje XML dotazy z I.CA: –žadatel nalezen/založen –nebo chyba (= algoritmus selhal na konflikt v datech – dotaz I.CA se opakuje, dokud se konflikt interaktivně nevyřeší) Bezpečnost: –privátní spoj, https –přístup k iAS jen z přesně vymezených stanic I.CA –iAS přistupuje jen k serveru DB KRK –XML dotaz i XML odpověď podepsané privátními klíči aplikace MPSV a I.CA Využití BIO v elektronické identifikaci XML dotaz s osobními daty žadatele odpověď doplněná o výsledek (a IK) I.CA iAS DB KRK MPSV

8 Celkové schéma

9 Počet elektronických x papírových podání v IS SSP MPSV. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- elektronickypapírově % 2002 (od 1.7.) 91 173 572 0,00077 2003 (do 11.11) 741 247 089 0,0059 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Za celý rok 2003 bylo přijato 90 elektronických podání. Využití BIO v elektronické identifikaci

10 Proč pro BIO využít bezvýznamový identifikátor klienta MPSV? (1) -Identifikátor klienta MPSV je již přidělen cca ¾ populace ČR -zavedení bude z toho důvodu vyžadovat nižší náklady -má stejnou délku jako rodné číslo, je ověřen algoritmus výpočtu i způsob přidělování -lze bezprostředně zapracovat do připravovaných materiálů k výměně dat ve VS a vytváření jejich základních registrů Využití BIO v elektronické identifikaci

11 Proč pro BIO využít bezvýznamový identifikátor klienta MPSV? (2) -lze využít již vytvořených vazeb IS SSP na další ISVS -kromě urychlení přidělení BIO občanům přispěje přímo i ke sjednocení IS SSP, evidence obyvatel a evidence pojištěnců -je již využíván ve více resortech jako součást kvalifikovaného certifikátu vydávaného I. CA pro jednotnou identifikaci občanů vůči orgánům veřejné moci dle zákona o elektronickém podpisu -identifikuje občany v oblasti nejdůležitější pro zajištění požadavků EU (migrace obyvatel a mobilita pracovních sil). Využití BIO v elektronické identifikaci

12 Děkuji za pozornost. Mgr. Karel Lux karel.lux@mpsv.cz Využití BIO v elektronické identifikaci


Stáhnout ppt "Využití BIO v elektronické identifikaci Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor informatiky Mgr. Karel Lux Konference ISSS 2004 Hradec."

Podobné prezentace


Reklamy Google