Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SZŠ a VOŠZ Zlín Realismus a naturalismus ve francouzské literatuře – vybraní autoři Autor: Mgr. Veronika Mrkvanová ZA, 2. ročník / Literatura 19. století,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SZŠ a VOŠZ Zlín Realismus a naturalismus ve francouzské literatuře – vybraní autoři Autor: Mgr. Veronika Mrkvanová ZA, 2. ročník / Literatura 19. století,"— Transkript prezentace:

1 SZŠ a VOŠZ Zlín Realismus a naturalismus ve francouzské literatuře – vybraní autoři Autor: Mgr. Veronika Mrkvanová ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

2 Realismus a naturalismus ve francouzské literatuře
Název sady Realismus a naturalismus ve francouzské literatuře Předmět Český jazyk a literatura Anotace Výukový materiál seznamuje žáky s francouzskými spisovateli realismu, konkrétně s H. de Balzacem, G, Flaubertem, G. de Maupassantem a naturalistou E. Zolou. Očekávaný výstup Žáci získají základní informace o realismu v dílech fancouzských autorů, konkrétně v díle H. de Balzaca (Otec Goriot), G. Flauberta (Paní Bovaryová), obecně pak v dílech G. de Maupassanta a E. Zoly. Autor Mgr. Veronika Mrkvanová Druh učebního materiálu Prezentace Cílová skupina Žáci 2. ročníku SŠ Stupeň a typ vzdělávání střední, humanitní ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

3 Francouzský realismus
umělecký směr realismus byl vymezen ve Francii v letech autoři kolem revue Réalisme diskutovali o funkci umění umění by mělo na základě pozorování skutečnosti pravdivě, objektivně popisovat svět a analyzovat současný život francouzský realistický román vznikal souběžně s dozníváním romantismu od 30. let 19. století hlavní průkopníci – Stendhal a H. de Balzac, dále pak Maupassant a Flaubert ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

4 Honoré de Balzac ( ) č. 1 ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

5 Honoré de Balzac ( ) ve svém díle poukazoval na morální úpadek francouzské společnosti první poloviny 19. století tři romány Otec Goriot, Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán (tvořící volnou trilogii)→ jádrem cyklu nazvaného Lidská komedie cyklus tvoří téměř 100 románů a povídek mnoho postav, procházejí z jednoho díla do druhého důkladný popis různých společenských vrstev a různého prostředí psychologie lidí posedlých nějakou vášní, slabinou hrdinové jsou společenské typy poznamenané sociálním prostředím, v němž se pohybují, a mezilidskými vztahy, v nichž hlavní úlohu hrají peníze, původ a majetek ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

6 Honoré de Balzac (1799-1850) jeho cílem bylo:
podrobit analýze soudobou společnost ukázat její vliv na utváření charakterů stal se románovým kronikářem měšťanstva v jeho dravém nástupu k moci chtěl představit všechny lidské typy a společenské vrstvy zachytit všechny životní situace, charaktery mužské i ženské, způsoby života, povolání → život v celém nepřeberném bohatství ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

7 Lidská komedie cyklus románů měl být zejména historií srdce a vztahů
3 části: studie mravů, filosofická studie, analytická studie z celkového počtu 143 knih jich stihl napsat 95 přes 2000 postav ústřední trilogií jsou tituly Otec Goriot, Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

8 Otec Goriot 1835 realistický román v 1. části - Studie mravů
prostřednictvím individuálních osudů odhaluje úpadek citů a mravnosti Hlavní motiv: ztráta iluzí a zkáza charakterů postavy: Goriot bývalý úspěšný podnikatel Veškeré své úsilí soustředil na blaho svých dcer (Anastázie a Delfína) je zastižen již v době svého společenského úpadku, opuštěn a finančně zruinován svými sobeckými dcerami ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

9 Otec Goriot Evžen Rastignac mladý muž, přišel do Paříže studovat práva
zpočátku se stará o umírajícího Goriota postupně se stává chladnějším, vypočítavějším ztrácí morální zábrany, jde za svou kariérou Vautrin galejník, kult zločinu, ztělesňuje veškeré společenské zlo Dvě dějové linie: odcizení mezi otcem Goriotem a dcerami dané společenským vzestupem dcer a egoismem pokus chladného mladíka Rastignaca o úspěch ve společnosti ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

10 Gustave Flaubert ( ) č. 2 ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

11 Gustave Flaubert ( ) od poloviny 19. století nejdokonalejším představitelem realistického románu ve Francii přímý předchůdce naturalismu je mistrem v zobrazování lidských vášní a citových stavů dovedl analyzovat s neobyčejnou znalostí lidské duše, proces vzniku, růstu a ztráty iluzí dílo není rozsáhlé román s antickým námětem Salambo - román ze života starověkého Kartága Tři povídky – kniha povídek Bouvard a Pécuchet – nedokončený román nejznámější román Paní Bovaryová (1857) ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

12 Paní Bovaryová román o třech částech
podtitul Mravy francouzského venkova analýza rozpadu romantické iluze námět čerpal ze skutečné události Bovarismus → pojmenování jakéhosi útěku od skutečnosti k iluzím příběh mladé dívky Emy, dcery zámožného sedláka, je krásná, ale povrchní ve svém pohledu je ovlivněna četbou romantických děl provdá se za venkovského lékaře Karla → rozvážný a usedlý muž, který však není schopen naplnit její romantické představy Ema se snaží utéci šedi všedního dne východisko hledá v milostných vzplanutích a nevěrách, které odpovídají jejím představám romantické dívky ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

13 Paní Bovaryová nakonec navazuje známost s mužem, kterého si vydržuje , dochází jí peníze, musí být prodán její dům všemi opuštěná Ema spáchá sebevraždu, otráví se arzénem záhy umírá i Karel jejich dcera je dána na vychování, kde si sama musí vydělat na živobytí pro skandálnost a nemravnost románu byl autor postaven před kárný policejní soud ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

14 Guy de Maupassant (1850-1893) spisovatel a žurnalista přítel Flauberta
zprvu psal eseje, erotickou poezii (hrozilo mu vězení) je považován za mistra povídky a novely (uvádí se jich 300) napsal i šest románů, ovlivněn naturalismem tvorba : romány Miláček, Mont-Oriol povídky Kulička, Slečna Fifi ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

15 Émile Zola (1840 – 1902) prozaik, literární teoretik, představitel naturalismu napsal otevřený dopis „Žaluji!“ prezidentu republiky – upozornil v něm na nespravedlivé odsouzení kapitána Dreyfuse obžalován vojenským soudem – utekl do Anglie zemřel na otravu zplodinami z ucpaných kamen č. 3 ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

16 Émile Zola (1840 – 1902) ÚKOL: Co to byla tzv. Dreyfusova aféra?
Znáš nějaké jiné podoby antisemitismu u nás? Dreyfusova aféra – soudní proces zinscenovaný vojenskými kruhy na podkladě lživého obvinění ze špionáže ve prospěch Německa, obviněn byl důstojník židovského původu Alfréd Dreyfus ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

17 Émile Zola (1840 – 1902) věřil v determinaci člověka dědičnými vlivy a prostředím, v němž žije je považován za představitele naturalismu vypracoval teorii románu → spisovatel musí být nestranným pozorovatelem, autor vlastně jen zdokumentuje onen vliv dědičnosti a prostředí na člověka cyklus románů Les Rougon-Macquart (celkem 20 románů, 32 hlavních a přes 1000 vedlejších postav) Nejslavnější romány z cyklu → Břicho Paříže Zabiják Nana Germinal ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

18 Émile Zola (1840 – 1902) Naturalismus
umělecký směr 2.poloviny 19. století jedna z podob realismu základním rysem je chápání člověka jako bytost individuálně fyziologicky determinovaného jeho povaha je produktem dědičnosti a prostředí člověk je ovládán instinkty, pudy Co se myslí tím, když se řekne, že nějaká scéna je naturalistická? nezkreslující, drsná, syrová ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

19 Jsou tyto rysy typické pro realismus a naturalismus?
a) Přesné a všestranné studium společenského života. ANO NE b) Klade si za cíl tvorby upozorňovat na společenské křivdy. c) Neváhá zobrazovat i takové jevy života, které se dříve pokládaly za nízké a pro umělecké dílo nevhodné. ANO NE d) Vyjádření bezprostředních subjektivních dojmů, fantazie a snu. e) Přesný popis. ANO NE ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

20 Je dané tvrzení pravdivé?
H. de Balzac pocházel z aristokratické rodiny. ANO NE É. Zola je zakladatelem naturalismu. ANO NE É. Zola vystoupil v tzv. Dreyfusově aféře. ANO NE Román Otec Goriot je součástí cyklu Lidská tragédie. ANO NE Hlavní hrdinkou románu Paní Bovaryová je doktorka Ema, která usiluje o postup do vyšší společnosti. ANO NE H. de Balzac důkladně popisoval jednotlivé vrstvy společnosti a prostředí pařížské smetánky. ANO NE Nejčastějším žánrem francouzské realistické literatury byla tragédie ANO NE Umělecký směr realismus vznikl v Anglii. ANO NE ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

21 Doplň autora a název díla
Bohatý kupec svým dcerám rozdělil majetek, ty se však za něj stydí. Rastignac ošetřuje umírajícího kupce, ale po jeho smrti se vydává za kariérou prostřednictvím jedné z jeho dcer. Uprchlý zločinec cynicky manipuluje Rastignacem… 2. Venkovanka Gervaisa se svými dětmi a přítelem Lantierem přijde do Paříže. Po čase ji Lantier opustí kvůli jiné ženě. Gervaisa pracuje v prádelně a seznámí se s klempířem Coupeauem, kterého si po čase vezme. Coupeaue spadne ze střechy, Gervaisa dá všechny své peníze na jeho léčení. Coupeaue podléhá alkoholu, poté i Gervaisa, která si dokonce začne vydělávat prostitucí… Honoré de Balzac – Otec Goriot E. Zola - Zabiják ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

22 Doplň autora a název díla
3. Ema, dcera bohatého sedláka, se vdá za lékaře, omezeného dobráka. Čeká od sňatku romantické dobrodružství, jak je zná z četby milostných románů. Život na maloměstě ji však nudí, hledá rozptýlení v milostných dobrodružstvích, což ji stojí stále více peněz, zadluží se. Její morální úpadek nakonec končí skandálem, dům musí být prodán, Ema se otráví a její manžel steskem umírá. 4. Pařížský novinář Georges Duroy, bezohledný kariérista, se postupně učí stále lépe využívat své fyzické přitažlivosti k získání peněz, moci a úspěchu. G. Flaubert – Ema Bovaryová G. de Maupassant - Miláček ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

23 Seznam použité literatury
Prokop, V. Literatura 19. a počátku 20. století. Sokolov: O. K. Soft, 2008. Balajka, B. Přehledné dějiny literatury II. Praha: Fortuna, 1998. Obrázek č. 1: Nadar. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:< Obrázek č. 2: Autor neznámý. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:< ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

24 Seznam použité literatury
Obrázek č. 3 Autor neznámý. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:< ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová


Stáhnout ppt "SZŠ a VOŠZ Zlín Realismus a naturalismus ve francouzské literatuře – vybraní autoři Autor: Mgr. Veronika Mrkvanová ZA, 2. ročník / Literatura 19. století,"

Podobné prezentace


Reklamy Google