Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realismus a naturalismus ve francouzské literatuře – vybraní autoři Autor: Mgr. Veronika Mrkvanová SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 2. ročník / Literatura 19. století,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realismus a naturalismus ve francouzské literatuře – vybraní autoři Autor: Mgr. Veronika Mrkvanová SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 2. ročník / Literatura 19. století,"— Transkript prezentace:

1 Realismus a naturalismus ve francouzské literatuře – vybraní autoři Autor: Mgr. Veronika Mrkvanová SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

2 Název sadyRealismus a naturalismus ve francouzské literatuře Předmět Český jazyk a literatura Anotace Výukový materiál seznamuje žáky s francouzskými spisovateli realismu, konkrétně s H. de Balzacem, G, Flaubertem, G. de Maupassantem a naturalistou E. Zolou. Očekávaný výstup Žáci získají základní informace o realismu v dílech fancouzských autorů, konkrétně v díle H. de Balzaca (Otec Goriot), G. Flauberta (Paní Bovaryová), obecně pak v dílech G. de Maupassanta a E. Zoly. Autor Mgr. Veronika Mrkvanová veronika.mrkvanova@szszlin.cz Druh učebního materiáluPrezentace Cílová skupinaŽáci 2. ročníku SŠ Stupeň a typ vzdělávánístřední, humanitní

3 Francouzský realismus umělecký směr realismus byl vymezen ve Francii v letech 1856- 1857 autoři kolem revue Réalisme diskutovali o funkci umění umění by mělo na základě pozorování skutečnosti pravdivě, objektivně popisovat svět a analyzovat současný život francouzský realistický román vznikal souběžně s dozníváním romantismu od 30. let 19. století hlavní průkopníci – Stendhal a H. de Balzac, dále pak Maupassant a Flaubert ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

4 Honoré de Balzac (1799-1850) ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová č. 1

5 Honoré de Balzac (1799-1850) ve svém díle poukazoval na morální úpadek francouzské společnosti první poloviny 19. století tři romány Otec Goriot, Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán (tvořící volnou trilogii) → jádrem cyklu nazvaného Lidská komedie cyklus tvoří téměř 100 románů a povídek mnoho postav, procházejí z jednoho díla do druhého důkladný popis různých společenských vrstev a různého prostředí psychologie lidí posedlých nějakou vášní, slabinou hrdinové jsou společenské typy poznamenané sociálním prostředím, v němž se pohybují, a mezilidskými vztahy, v nichž hlavní úlohu hrají peníze, původ a majetek ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

6 Honoré de Balzac (1799-1850) jeho cílem bylo: podrobit analýze soudobou společnost ukázat její vliv na utváření charakterů stal se románovým kronikářem měšťanstva v jeho dravém nástupu k moci chtěl představit všechny lidské typy a společenské vrstvy zachytit všechny životní situace, charaktery mužské i ženské, způsoby života, povolání → život v celém nepřeberném bohatství ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

7 Lidská komedie cyklus románů měl být zejména historií srdce a vztahů 3 části: studie mravů, filosofická studie, analytická studie z celkového počtu 143 knih jich stihl napsat 95 přes 2000 postav ústřední trilogií jsou tituly Otec Goriot, Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

8 Otec Goriot 1835 realistický román v 1. části - Studie mravů prostřednictvím individuálních osudů odhaluje úpadek citů a mravnosti Hlavní motiv: ztráta iluzí a zkáza charakterů postavy: Goriot bývalý úspěšný podnikatel Veškeré své úsilí soustředil na blaho svých dcer (Anastázie a Delfína) je zastižen již v době svého společenského úpadku, opuštěn a finančně zruinován svými sobeckými dcerami ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

9 Otec Goriot Evžen Rastignac mladý muž, přišel do Paříže studovat práva zpočátku se stará o umírajícího Goriota postupně se stává chladnějším, vypočítavějším ztrácí morální zábrany, jde za svou kariérou Vautrin galejník, kult zločinu, ztělesňuje veškeré společenské zlo Dvě dějové linie: 1.odcizení mezi otcem Goriotem a dcerami dané společenským vzestupem dcer a egoismem 2.pokus chladného mladíka Rastignaca o úspěch ve společnosti ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

10 Gustave Flaubert (1821-1880) ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová č. 2

11 Gustave Flaubert (1821-1880) od poloviny 19. století nejdokonalejším představitelem realistického románu ve Francii přímý předchůdce naturalismu je mistrem v zobrazování lidských vášní a citových stavů dovedl analyzovat s neobyčejnou znalostí lidské duše, proces vzniku, růstu a ztráty iluzí dílo není rozsáhlé román s antickým námětem Salambo - román ze života starověkého Kartága Tři povídky – kniha povídek Bouvard a Pécuchet – nedokončený román nejznámější román Paní Bovaryová (1857) ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

12 Paní Bovaryová román o třech částech podtitul Mravy francouzského venkova analýza rozpadu romantické iluze námět čerpal ze skutečné události Bovarismus → pojmenování jakéhosi útěku od skutečnosti k iluzím příběh mladé dívky Emy, dcery zámožného sedláka, je krásná, ale povrchní ve svém pohledu je ovlivněna četbou romantických děl provdá se za venkovského lékaře Karla → rozvážný a usedlý muž, který však není schopen naplnit její romantické představy Ema se snaží utéci šedi všedního dne východisko hledá v milostných vzplanutích a nevěrách, které odpovídají jejím představám romantické dívky ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

13 Paní Bovaryová nakonec navazuje známost s mužem, kterého si vydržuje, dochází jí peníze, musí být prodán její dům všemi opuštěná Ema spáchá sebevraždu, otráví se arzénem záhy umírá i Karel jejich dcera je dána na vychování, kde si sama musí vydělat na živobytí pro skandálnost a nemravnost románu byl autor postaven před kárný policejní soud ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

14 Guy de Maupassant (1850-1893) spisovatel a žurnalista přítel Flauberta zprvu psal eseje, erotickou poezii (hrozilo mu vězení) je považován za mistra povídky a novely (uvádí se jich 300) napsal i šest románů, ovlivněn naturalismem tvorba : romány Miláček, Mont-Oriol povídky Kulička, Slečna Fifi ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

15 Émile Zola (1840 – 1902) prozaik, literární teoretik, představitel naturalismu napsal otevřený dopis „Žaluji!“ prezidentu republiky – upozornil v něm na nespravedlivé odsouzení kapitána Dreyfuse obžalován vojenským soudem – utekl do Anglie zemřel na otravu zplodinami z ucpaných kamen ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová č. 3

16 Émile Zola (1840 – 1902) ÚKOL: Co to byla tzv. Dreyfusova aféra? Znáš nějaké jiné podoby antisemitismu u nás? Dreyfusova aféra – soudní proces zinscenovaný vojenskými kruhy na podkladě lživého obvinění ze špionáže ve prospěch Německa, obviněn byl důstojník židovského původu Alfréd Dreyfus ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

17 Émile Zola (1840 – 1902) věřil v determinaci člověka dědičnými vlivy a prostředím, v němž žije je považován za představitele naturalismu vypracoval teorii románu → spisovatel musí být nestranným pozorovatelem, autor vlastně jen zdokumentuje onen vliv dědičnosti a prostředí na člověka cyklus románů Les Rougon-Macquart (celkem 20 románů, 32 hlavních a přes 1000 vedlejších postav) Nejslavnější romány z cyklu → Břicho Paříže Zabiják Nana Germinal ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

18 Émile Zola (1840 – 1902) Naturalismus umělecký směr 2.poloviny 19. století jedna z podob realismu základním rysem je chápání člověka jako bytost individuálně fyziologicky determinovaného jeho povaha je produktem dědičnosti a prostředí člověk je ovládán instinkty, pudy Co se myslí tím, když se řekne, že nějaká scéna je naturalistická? nezkreslující, drsná, syrová ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

19 Jsou tyto rysy typické pro realismus a naturalismus? a) Přesné a všestranné studium společenského života. ANONE b) Klade si za cíl tvorby upozorňovat na společenské křivdy. ANONE c) Neváhá zobrazovat i takové jevy života, které se dříve pokládaly za nízké a pro umělecké dílo nevhodné.ANONE d) Vyjádření bezprostředních subjektivních dojmů, fantazie a snu. ANONE e) Přesný popis.ANONE ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

20 Je dané tvrzení pravdivé? a)H. de Balzac pocházel z aristokratické rodiny.ANONE b)É. Zola je zakladatelem naturalismu.ANONE c)É. Zola vystoupil v tzv. Dreyfusově aféře.ANO NE d)Román Otec Goriot je součástí cyklu Lidská tragédie. ANO NE e)Hlavní hrdinkou románu Paní Bovaryová je doktorka Ema, která usiluje o postup do vyšší společnosti.ANONE f)H. de Balzac důkladně popisoval jednotlivé vrstvy společnosti a prostředí pařížské smetánky.ANONE g)Nejčastějším žánrem francouzské realistické literatury byla tragédie.ANONE h)Umělecký směr realismus vznikl v Anglii.ANONE ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

21 Doplň autora a název díla 1.Bohatý kupec svým dcerám rozdělil majetek, ty se však za něj stydí. Rastignac ošetřuje umírajícího kupce, ale po jeho smrti se vydává za kariérou prostřednictvím jedné z jeho dcer. Uprchlý zločinec cynicky manipuluje Rastignacem… 2. Venkovanka Gervaisa se svými dětmi a přítelem Lantierem přijde do Paříže. Po čase ji Lantier opustí kvůli jiné ženě. Gervaisa pracuje v prádelně a seznámí se s klempířem Coupeauem, kterého si po čase vezme. Coupeaue spadne ze střechy, Gervaisa dá všechny své peníze na jeho léčení. Coupeaue podléhá alkoholu, poté i Gervaisa, která si dokonce začne vydělávat prostitucí… ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová Honoré de Balzac – Otec Goriot E. Zola - Zabiják

22 Doplň autora a název díla 3. Ema, dcera bohatého sedláka, se vdá za lékaře, omezeného dobráka. Čeká od sňatku romantické dobrodružství, jak je zná z četby milostných románů. Život na maloměstě ji však nudí, hledá rozptýlení v milostných dobrodružstvích, což ji stojí stále více peněz, zadluží se. Její morální úpadek nakonec končí skandálem, dům musí být prodán, Ema se otráví a její manžel steskem umírá. 4. Pařížský novinář Georges Duroy, bezohledný kariérista, se postupně učí stále lépe využívat své fyzické přitažlivosti k získání peněz, moci a úspěchu. ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová G. Flaubert – Ema Bovaryová G. de Maupassant - Miláček

23 Seznam použité literatury Prokop, V. Literatura 19. a počátku 20. století. Sokolov: O. K. Soft, 2008. Balajka, B. Přehledné dějiny literatury II. Praha: Fortuna, 1998. Obrázek č. 1: Nadar. [cit. 2010-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Balzac.jpg Obrázek č. 2: Autor neznámý. [cit. 2010-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Gu stave_flaubert.jpg ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová

24 Seznam použité literatury Obrázek č. 3 Autor neznámý. [cit. 2010-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: ZA, 2. ročník / Literatura 19. století, Realismus ve francouzské literatuře, Mgr. Veronika Mrkvanová


Stáhnout ppt "Realismus a naturalismus ve francouzské literatuře – vybraní autoři Autor: Mgr. Veronika Mrkvanová SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 2. ročník / Literatura 19. století,"

Podobné prezentace


Reklamy Google