Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název."— Transkript prezentace:

1 Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiálu Vydavatelská úprava tištěných dokumentů 2 Číslo vzdělávacího materiáluVY_32_INOVACE_34/9 Jméno autoraDana Kubátová Název školy Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace „ EU pen í ze středn í m š kol á m “

2 VYDAVATELSKÁ ÚPRAVA TIŠTĚNÝCH DOKUMENTŮ 2 Vydavatelská úprava periodik Vydavatelská úprava speciálních dokumentů

3 P ERIODIKA A SPECIÁLNÍ DOKUMENTY Periodika noviny - vycházejí denně (deníky), poskytují nejnovější a nejčerstvější informace, ale velmi rychle zastarávají časopisy – týdeníky, 14-ti deníky, měsíčníky, mají různá zaměření, všeobecné, pro ženy, pro muže, populárně naučné, zájmové ročenky – vychází 1x za rok, (Statistická ročenka), vydavatelská úprava stejná jako u knih Speciální dokumenty patenty normy firemní literatura disertace materiály z konferencí separáty hudebniny

4 P ERIODIKA 1) periodika mají povinný název, ročník a číslo 2) časopisy a almanachy, mají obálku z tvrdšího papíru a mají různé formáty 3) noviny by měly mít stejně upravenou hlavičku (ročník, rok, název, číslo) – jsou tištěny na nekvalitním papíře = mají krátkodobou užitkovost, mají dva základní formáty (světový 48x60 cm v kavárnách z rákosu prohlížeče a středoevropský 39,5 x 47,5 cm) 4) odborná knihovnická periodika = čtenář, národní knihovna, nové knihy, www.ikaros.cz, www.daidalos.cz, www.nkp.cz, www.knihovna.czwww.daidalos.czwww.nkp.cz www.knihovna.cz

5 P ERIODIKA text časopisu chrání obálka výtvarně upravená, většinou ze silnějšího papíru hlavička na 1. straně - název časopisu, označení ročníku a označení čísla další vydavatelské údaje - jsou na 2. straně obálky, 1. straně textu nebo v tiráži na posledních stranách titulní list – je vydáván k celému ročníku – bývá připojen k poslednímu číslu ročníku nebo k 1. číslu ročníku následujícího kromě pravidelných čísel mohou být vydávána tzv. zvláštní čísla nebo přílohy a doplňky – většinou monotematicky zaměřené tzv. suplementa

6 D ALŠÍ PERIODIKA periodické sborníky – mají podobnou vydavatelskou úpravu  pramenem popisu je také tiráž nebo obálka mají zpravidla vědecký charakter a jsou vydávány věd. institucemi a VŠ. Obsahují převážně příspěvky pracovníků těchto institucí ročenky – mají stejnou vydavatelskou úpravu jako knihy periodika vyd. pravidelně jednou za rok, např. statistické ročenky, výroční zprávy podniků nepravá periodika - předpokládá se, že vydávání skončí, zpravidla sešitové vydávání beletristických děl (Rychlé šípy, )

7 T YPY ČASOPISŮ Všeobecné technická různorodost - poutavá obálka - větší formát (lépe upoutá na stánku) - kratší intervaly (vycházejí týdně, 14-ti denní, Vlasta, Květy, 100+1) Odborné obvykle menší formáty s pečlivějším vybavením (obálka, silnější papír), slouží pro potřeby určité profese např. učitelské noviny Vědecké příspěvky v nich zachycují rozvoj vědy a vědecké činnosti, technické vybavení časopisů je obdobné jako u odborných (např. lékařské)

8 SPECIÁLNÍ DOKUMENTY - P ATENTY Patentová literatura: týká se všeho, co souvisí s novými vynálezy, zlepšovacími návrhy a vlastními patenty Pramen popisu je hlavička na 1. straně, která obsahuje: název státu označení druhu patentového dokumentu a pořadové číslo třídící znaky (MPT, MDT) důležité časové údaje - datum a místo přihlášení vynálezu - datum uveřejnění přihlášky vynálezu - datum udělení patentu - datum počátku platnosti patentu - datum vytištění dokumentu název vynálezu jméno nebo název přihlašovatele jméno původce vynálezu (pokud není totožný s přihlašovatelem) vydavatelem patentových dokumentů je příslušný patentový úřad v daném státě (v ČR - Ústav průmyslového vlastnictví Praha)

9 SPECIÁLNÍ DOKUMENTY POSTUP PŘI PATENTOVÁNÍ postup při patentování: 1) idea = vynález 2) úřad pro patenty a vynálezy 3) ověření vynálezu 4) sepsání patentového spisu patentový spis v patentových spisech se publikují nejnovější poznatky z vědy a techniky tvoří součást fondu odborných knihoven, velkých vědeckých knihoven a informačních středisek vyžaduje zvláštní péči = jsou to speciální dokumenty, které se ukládají do krabic z nekyselého papíru

10 S PECIÁLNÍ DOKUMENTY - N ORMY vydávají je technické úřady pro federaci a měření ČSNI – Český normalizační institut – vydává normy ČSN a ISO normy obsahují pravidla činností, pracovních postupů, standarty pro výrobky, míry a váhy normy se vydávají v jednotné normalizované úpravě na 1. straně - základní údaje: značka a číslo normy skupinový název vlastní název datum schválení datum účinnosti MDT na poslední straně normy, nad tiráží - jsou většinou: údaje o nahrazení nebo zrušení normy o obdobných mezinárodních doporučeních nebo souvisejících normách

11 S PECIÁLNÍ DOKUMENTY F IREMNÍ LITERATURA z hlediska vydavatelské úpravy se dělí na: ty, které se způsobem vydání se neliší od ostatních knih a časopisů (firemní monografie, příručky, ročenky, firemní časopisy) ty, které mají nezvyklou úpravu danou propagačním charakterem tohoto druhu tisku (firemní prospekty, návody k obsluze strojů, přístrojů, nabídky, katalogy výrobků…) většinou jim chybí titulní strana z každého firemního dokumentu lze zpravidla zjistit údaje nezbytné pro formulaci názvu tiskoviny

12 SPECIÁLNÍ DOKUMENTY VÝVOJOVÉ A TECHNICKÉ ZPRÁVY interní dokumenty vycházející v různé formě pro jejich vnitřní uspořádání nejsou jednotné předpisy interní charakter, vydávané různými institucemi, slouží závodu a komunikaci s dalšími firmami zpravidla obsahují titulní list, obsah, anotaci, vlastní zprávu, přílohu a seznam použité literatury v tištěné podobě jsou formálně dosti blízké knihám a časopisům

13 S PECIÁLNÍ DOKUMENTY SEPARÁTY, HUDEBNINY Separáty separáty – zvláštní otisky díla pro potřebu autora většinou se jedná o otisky časopisů většinou na volných listech bez titulní strany někdy jsou dodatečně opatřeny titulním listem nebo hlavičkou Hudebniny podobné knihám většinou mají titulní stranu i tiráž

14 S PECIÁLNÍ DOKUMENTY MATERIÁLY Z KONFERENCÍ mohou být vydány jako sborníky (periodické nebo neperiodické) nebo jako součást vědeckých nebo odborných časopisů mohou být součástí jednoho nebo více čísel běžného ročníku časopisů nebo mohou být publikovány jako přílohy nebo doplňky – tzv. suplementa přípravné materiály vydané před zahájením konference nebo v jejím průběhu vychází jako: abstrakta – skutečné výtahy přihlášených příspěvků preprinty – předtištěné texty příspěvků účastníků konference

15 O DKAZY : Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dana Kubátová


Stáhnout ppt "Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google